Recent posts

Type Title Author Replies Last Postsort icon
Page nss-12-57e-east-africa-beam-satellite-reception Roman Dávid 09/28/2021 - 08:46
Page nss-12-57e-ethiosat-prodelin-370cm-satellite-reception Roman Dávid 09/28/2021 - 08:44
Sat List Update 15-9-2021-CENTRUM PRE vedecko-výskumnú činnosť a dokazovanie stabilného príjmu platformy ETHIOSAT Etiópia z družice NSS-12 na 57°E v diagrame Východná Afrika sa práve otvára_V úvodnej novinke Roman Dávid definuje Referenčnú frekvenciu f0=11 545 H. Roman Dávid 09/15/2021 - 10:08
Page nss-12-57e-east-africa-beam-ethiosat-satellite-reception-center Roman Dávid 09/15/2021 - 09:14
Hottest News 18-8-2021_YES Izrael-10 926 V_Ako prvý v dejinách slovenského satelitného príjmu autor Roman Dávid dokazuje dosiahnutie exemplárneho stavu v kvalite príjmu v kvantite 4x24 hodín v diagrame Middle East v aktuálnych výkonových mikrointenzitách_Amos 3-4°W Roman Dávid 08/18/2021 - 08:44
Page amos-3-7-yes-israel-middle-east-sat-dx-reception-f0-signal-monitoring Roman Dávid 08/18/2021 - 08:13
Sat List Update 4-8-2021_LIMITA ako jeden zo základných pojmov matematickej analýzy v kontexte príjmu dátového toku s kódovaním ACM/VCM v spektre TP (Y) družice Amos 7-3,9°W na f=11 088 H vo vyžarovacom diagrame Stredný východ ako súčasť zadania pre praktické cvičenia Roman Dávid 08/04/2021 - 07:19
Page amos-3-7-middle-east-beam-sat-dx-reception-all-news Roman Dávid 08/04/2021 - 06:31
Hottest News 21-7-2021_Technika adaptívneho a variabilného kódovania + modulácie ACM/VCM aplikovaná v diagrame stredný východ družice AMOS 7 na f=11 040 H ako súčasť zadania pre praktické cvičenia (úlohy) od autora Romana Dávida Roman Dávid 07/21/2021 - 11:16
Page amos-3-7-middle-east-footprint-reception-acm-vcm-data-case-study Roman Dávid 07/21/2021 - 10:37
Sat List Update 1-7-2021 : Kto je to influencer v slovenskom význame slova,alebo bonmot z môjho pera .... Roman Dávid 06/30/2021 - 17:40
Page influencer-kto-je-to Roman Dávid 06/30/2021 - 17:27
Page amos-3-7-at-4-west-middle-east-reception-tp-11046-rashut-2-israel-proving Roman Dávid 06/19/2021 - 07:25
Hottest News 16-6-2021-AMOS 7-Middle East_Autor Roman Dávid skúma a analyzuje vzťah medzi počtom nosných,ktoré konštantne zdielajú danú šírku pásma TP "X" na f=11 046 MHz s BW=54 MHz a výsledným signálnym modelom,alebo kontinuitou priebehu LOCKU nosnej na f=11 052 MHz Roman Dávid 06/16/2021 - 11:16
Sat List Update 2-6-2021-Roman Dávid dnes otvára najväčšie vedecko-výskumné centrum v Európe so zameraním na dokazovanie praktickej možnosti satelitného príjmu mimo zóny britského vyžarovacieho diagramu za obdobie posledných 15 rokov z družíc Astra 2E/2F/2G/1N a 2D Roman Dávid 06/02/2021 - 07:48
Page Astra-1N-uk-footprint-reception-freesat-bbc-itv-archived-data Roman Dávid 06/02/2021 - 07:07
Hottest News 24-5-2021_Autor Roman Dávid dokazuje aktuálne prebiehajúci dej mimoriadnej (mikro)špičky v intenzite výkonu paralelne na každom z TP v celom rozsahu frekvenčného spektra od 10 700 do 10 950 MHz v britskom vyžarovacom diagrame objektu Astra 2E na 28,5°E Roman Dávid 05/24/2021 - 11:38
Hottest News 21.5.2021-Astra 2E na 28,5°E_UK BEAM:Aktualizoval som všetky nosné v rubriky "Analýza kvality príjmu" z rozpätia od 10 700 do 10 936 MHz za účelom demonštrácie toho typického stavu v amplitúde kvality dňa 18.5.2021 na f=10714 H,10773 H,10788 V,10803 H ... Roman Dávid 05/19/2021 - 20:59
Sat List Update 12.5.2021-SLOVENSKÁ PREMIÉRA-Astra 2E_UK BEAM_BBC-ITV: Autor Roman Dávid sa opäť zapisuje do slovenských dejín satelitného príjmu pretože je tým prvým kto v momentálnych signálnych intenzitách dokázal pravidelnú možnosť príjmu z f=10714 H,10773 H,10803 H Roman Dávid 05/12/2021 - 09:37
Hottest News 21.4.2021-ASTRA 2E_UK footprint_f0=11 426 H_Autor Roman Dávid v tejto štúdii dokáže legitímne priradenie atribútu "VYSOKOSMEROVÁ SATELITNÁ ZOSTAVA" k ním aplikovanému VF systému na základe jej schopnosti účinne izolovať nosné s pozičným odstupom len 0,3° Roman Dávid 04/21/2021 - 09:15
Page astra-2e-2f-2g-uk-footprint-stable-reception-synchronous-nano-corrections Roman Dávid 04/21/2021 - 08:04
Hottest News 31.3.2021-Z cyklu LUMPOVE poviedky zo života_Roman Dávid opäť BLOGUJE,PROVOKUJE,PRANIERUJE: Ježko Dežko Pichliačik alebo ďalší hladný KRK v mojej domácnosti a Justínin veľký obdivovateľ .... Roman Dávid 03/31/2021 - 08:58
Page jezko-dezko-pichliacik-pichacik-zachrana-kacicka-justina-kacer-petko-lumpove-poviedky-zo-zivota Roman Dávid 03/31/2021 - 08:39
Sat List Update 24.3.2021-ASTRA 2E-UK FOOTPRINT:10 714 MHz-H_SKY UK_Toto je prvá prípadová štúdia v histórii slovenského satelitného príjmu od autora Romana Dávida,ktorá dokazuje stav stabilnej možnosti príjmu bez jedinej pixelácie v rozsahu 4-5 hodín denne ... Roman Dávid 03/24/2021 - 13:52
Sat Equipment ASTRA 2F-UK footprint:DVB-S2/8PSK_12 363 MHz ITV HD London_Roman Dávid sa treťou prípadovou štúdiou opäť zapisuje do dejín SATELITNÉHO PRÍJMU pretože je tým prvým kto dokázateľne naplnil signálny model s jedným kontinuálnym LOCKOM v dĺžke 24H Roman Dávid 03/03/2021 - 18:04