Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Ka Band Section KA band satellite feed-CCTV Africa LIVE-HDTV Satellite feed-KA band-Eutelsat 7A-7e : 21 465.75 MHz - CCTV Africa FIRST HDTV BROADCASTS FROM EQUATORIAL Africa in the KA band_1920x1080i - V_8.7-8.8 Mbit/s - A_128 kb/s Roman Dávid 02/10/2013 - 10:44
Ka Band Section KA band satellite feed-reception-hdtv-videos-KA band-Eutelsat 7A-7e : 21 465.75 MHz - CCTV Africa FIRST HDTV BROADCASTS FROM EQUATORIAL Africa in the KA band_1920x1080i - V_8.7-8.8 Mbit/s - A_128 kb/s Roman Dávid 02/10/2013 - 12:17
Hottest News 11-2-2013__PRVÉ HDTV VYSIELANIE Z ROVNÍKOVEJ AFRIKY v KA pásme cez Eutelsat 7A na 7.0°E: CCTV AFRICA HD na f=21 465,75 MHz-autor demonštruje vo video ukážkach vysoký rast rezervy zisku v rozsahu od 1-1,5 dB na pravidelne aktivovanej HDTV satelitnej.... Roman Dávid 02/10/2013 - 12:39
Hottest News 11-2-2013__PRVÉ HDTV VYSIELANIE Z ROVNÍKOVEJ AFRIKY v KA pásme cez Eutelsat 7A na 7.0°E: CCTV AFRICA HD na f=21 465,75 MHz-stavový diagram modulácie 8PSK z Tunera TBS 5925 demonštruje stabilný priebeh dekódovania vysielania HDTV linky z Keňského Nairobi.. Roman Dávid 02/10/2013 - 13:01
Sat List Update 11-2-2013__FIRST HDTV BROADCASTS FROM EQUATORIAL Africa in the KA band via Eutelsat 7A at 7°E: CCTV AFRICA HD at f=21 465.75 MHz-author demonstrates the high growth in gain reserve ranging from 1 to 1.5 dB,to regularly activated HDTV satellite line ... Roman Dávid 02/10/2013 - 13:27
Sat List Update 11-2-2013__FIRST HDTV BROADCASTS FROM EQUATORIAL Africa in the KA band via Eutelsat 7A at 7°E: CCTV AFRICA HD at f=21 465.75 MHz-8PSK modulation state diagram demonstrates the stable progress of decoding of HDTV broadcasting services from Nairobi-Kenya... Roman Dávid 02/10/2013 - 13:36
Ka Band Section KA band satellite-reception-feed-test-CCTV Africa LIVE-HDTV Satellite feed-KA band-Eutelsat 7A-7e : 21 465.75 MHz - CCTV Africa FIRST HDTV BROADCASTS FROM EQUATORIAL Africa in the KA band Roman Dávid 02/14/2013 - 16:16
Ka Band Section LIVE-KA band satellite feed-reception-hdtv-videos-KA band-Eutelsat 7A-7e : 21 465.75 MHz - CCTV Africa 5 PHASES OF THE COURSE OF THE ACTIVATION of the FIRST HDTV broadcast in KA band from Nairobi-Kenya Roman Dávid 02/14/2013 - 17:06
Hottest News 15-2-13__5 FÁZ z PRIEBEHU AKTIVÁCIE PRVÉHO HDTV VYSIELANIA v KA pásme z Nairobi v Keni cez Eutelsat 7A na 7e: CCTV AFRICA HD na f=21 465.75 MHz-postupnosť piatich fáz spustenia HDTV linky od aktivácie DVB-S2 encodéra-modulátora podporujúceho moduláciu... Roman Dávid 02/14/2013 - 17:21
Sat List Update 15-2-13__5 PHASES OF THE COURSE OF THE ACTIVATION of the FIRST HDTV broadcast in KA band from Nairobi-Kenya via Eutelsat 7A at 7e __ : CCTV AFRICA HD na f=21 465.75 MHz-a sequence of five phases from the HDTV uplink line,from the activation of the 8PSK .. Roman Dávid 02/14/2013 - 17:30
Ka Band Section KA band satellite reception-Eutelsat 7A at 7.0°e- Europe C footprint : 21 580.8 MHz -V.pol TVGE Equatorial Guinea - spectrum analysis and quality - Televes H60 Advanced _ Video=2.8 Mbit/sec --- Audio=256 kbit/sec Roman Dávid 02/17/2013 - 11:22
Hottest News 18-2-13__1/3-TVGE Int-KA pásmo JE NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA___Eutelsat 7A na 7e : 21 580,8 MHz-TVGE Rovníková Guinea-kvantifikácia ziskovej hladiny QPSK nosnej s aplikovaným FEC=7/8 a BW=3,35 MHz v stredoeurópskej zóne na výstupe zo ... Roman Dávid 02/18/2013 - 09:03
Sat List Update 18-2-13__1/3-TVGE Int-KA band IS THE NEW AFRICAN CARRIER IN THE SPECTRUM OF THE -V- VECTOR_Eutelsat 7A at 7e : 21 580.8 MHz-tvGE Equatorial Guinea-quantification of the gain levels of QPSK carrier with FEC=7/8 and BW=3.35 MHz in the Central-European zone Roman Dávid 02/18/2013 - 09:16
Hottest News 18-2-13__1/3-TVGE Int-KA pásmo je NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA__Eutelsat 7A na 7e: 21 580,8 MHz-tvGE Rovníková Guinea-z mesta Malabo v ostrovnej provincii Bioko Norte modulované SDTV vysielanie s video kvalitou 2,8 Mbps autor zaraďuje do.. Roman Dávid 02/18/2013 - 09:27
Sat List Update 18-2-13__1/3-TVGE-KA band IS THE NEW AFRICAN CARRIER IN THE SPECTRUM OF THE -V- VECTOR__Eutelsat 7A-7e: 21 580.8 MHz-tvGE Equatorial Guinea-SDTV carrier from the city of Malabo-Bioko Norte province is aired in with video quality 2.8 Mbps and is included.. Roman Dávid 02/18/2013 - 09:36
Ka Band Section KA band satellite reception-analysis-Eutelsat 7A at 7.0°e-Europe C footprint : 21 574 MHz -V.pol RDV EXCAF Senegal - spectrum analysis and quality - Televes H60 Advanced _ Video=1.7 Mbit/sec --- Audio=96 kbit/sec Roman Dávid 02/19/2013 - 14:10
Hottest News 20-2-2013__2/3-RDV EXCAF-KA pásmo je NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA___Eutelsat 7A na 7.0e : 21 574 MHz-RDV EXCAF Senegal-kvantifikácia ziskovej hladiny QPSK nosnej s aplikovanou SR=1860 ksym/s-FEC=7/8 pri BW=2,51 MHz v stredoeurópskej ... Roman Dávid 02/19/2013 - 14:28
Hottest News 20-2-13-2/3__RDV EXCAF-KA pásmo je NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA__Eutelsat 7A-7e:21 574 MHz-RDV EXCAF-EXCAF Telecom ako Senegalský provider z mesta Dakar moduluje QPSK nosnú v pásme Extrémne Vysokých Frekvencií KA pásma-EHF od 27,5 do 28,6 GHz Roman Dávid 02/19/2013 - 14:57
Sat List Update 20-2-13__2/3-RDV EXCAF-KA band IS THE NEW AFRICAN CARRIER IN THE SPECTRUM OF THE -V- VECTOR__Eutelsat 7A-7e: 21 574 MHz-RDV EXCAF Senegal-quantification of the gain levels of QPSK carrier with SR=1860 ksym/s-FEC=7/8 and BW=2.51 MHz in the Central-European Roman Dávid 02/19/2013 - 15:10
Sat List Update 20-2-13_2/3-RDV EXCAF-KA band IS THE NEW AFRICAN CARRIER IN THE SPECTRUM OF THE -V- VECTOR_Eutelsat 7A-7e: 21 574 MHz RDV EXCAF Senegal-EXCAF Telecom as Senegalese broadcaster from the city of Dakar modulates QPSK carrier in the Extreme High Frequency EHF Roman Dávid 02/19/2013 - 15:38
Ka Band Section KA band satellite reception-analysis-video-Eutelsat 7A-7e-Europe C footprint : 21 584 MHz -V.pol DRTV International Congo - spectrum analysis and quality - Televes H60 Advanced _ Video=1.4 Mbit/sec --- Audio=192 kbit/sec Roman Dávid 02/21/2013 - 12:35
Hottest News 22-2-2013___3/3-DRTV Int-KA pásmo je NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA__Eutelsat 7A-7.0e : 21 584 MHz-DRTV International Kongo a kvantifikácia ziskovej hladiny QPSK nosnej s doteraz najnižšou v TV spektre -V- vektora aplikovanou SR=1549 ksym/s.... Roman Dávid 02/21/2013 - 13:06
Hottest News 22-2-13__3/3-DRTV International-KA pásmo je NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA__Eutelsat 7A-7e: 21 584 MHz-DRTV Int. Kongo-SCPC/QPSK TV nosnú s Video kvalitou 1,4 Mbit/s uplinkovanú z rovníkovej Afriky v pásme Extrémne vysokých frekvencií KA pásma Roman Dávid 02/21/2013 - 13:43
Sat List Update 22-2-13__3/3-DRTV Int-KA band IS THE NEW AFRICAN CARRIER IN THE SPECTRUM OF THE -V- VECTOR__Eutelsat 7A-7e: 21 584 MHz-DRTV International Congo-quantification of the gain level on QPSK-TV carrier with the lowest rate SR=1549 ksym/s - FEC=7/8 - BW=2.09 MHz Roman Dávid 02/21/2013 - 14:02
Sat List Update 22-2-13__3/3-DRTV Int-KA band IS THE NEW AFRICAN CARRIER IN THE SPECTRUM OF THE -V- VECTOR__Eutelsat 7A: 21 584 MHz-DRTV Int. Congo-SCPC carrier with Video quality 1.4 Mbit/s which is transmitted from Equatorial Africa in EHF Extremely High Frequency band Roman Dávid 02/21/2013 - 14:27