Recent posts

Type Titlesort icon Author Replies Last Post
Sat List Update 15.1.11-UPDATE No.1_Package DISH TV DTH India-NSS 6 at 95.0°E-Indian footprint : SPECTRUM ANALYSIS_ratio G/T vs. reception quality,author's research activities,live recordings from the carrier lock,practice verified signal coverage in Africa and Europe... Roman Dávid. 01/15/2011 - 08:14
Sat List Update 15.1.2010 - Latest news from global and western zones NSS 12 satellites at 57.0°E in the C band : Packet Voice of America-high Q increase_3 new carriers from Ethiopia and QPSK constellation diagram_4xMBN feeds line in MPEG-4_FIRST:4 055 R MBN Quad Mosaic Roman Dávid. 01/15/2010 - 15:08
Hottest News 15.1.2010 - Posledné novinky z globálnej a západnej zóny družice NSS 12 na 57.0°E v pásme C : Paket Hlas Ameriky-vysoký rast akosti_ETV-3 nové prenosy z Etiopie a QPSK konštelačný diagram_4xfeeds linky MBN v MPEG-4 _ na úvod : 4 067 L MPEG-4 Dubai Video R Roman Dávid. 01/15/2010 - 14:43
Sat List Update 15.1.2011-DISH TV DTH India_Mr.Roman Dávid and his Czech & Slovak DX Satellite Club Think-Tank opens European reception center for India's Dish TV DTH packet from the satellite NSS 6 at 95.0°E & UPDATE No. 1 ... Roman Dávid. 01/15/2011 - 08:14
Hottest News 15.1.2011-DISH TV DTH India_Roman Dávid a jeho Think-Tank Czech & Slovak DX Satellite Club otvára EURÓPSKE CENTRUM pre príjem indického paketu DISH TV DTH z družice NSS 6 z orbitálnej pozície 95.0° východne v indickom diagrame KU pásma/Lučenec-Slovensko Roman Dávid. 01/15/2011 - 08:26
Hottest News 15.10.2009 - New Video samples from satellite Intelsat 907 at 27.5°W - C band - North East zone footprint : DVB-S2/QPSK Unire sat , DVB-S2/8PSK Padova 2 , DVB-S/QPSK Teleippica Roman Dávid. 10/15/2009 - 18:29
Hottest News 15.10.2009 - nr.1 _ New feeds channel of satellite Intelsat 907 at 27.5°W - C band - East Hemi footprint : feeds _ 3 830 RC RTP feeds / NET RTP Roman Dávid. 10/15/2009 - 17:50
Hottest News 15.10.2009 - nr.2 _ Italian feeds channel of satellite Intelsat 907 at 27.5°W - C band - North East zone footprint : feeds _ 3 851 LC DVB-S2/QPSK UNIRE Sat / TIP Service Italy Roman Dávid. 10/15/2009 - 17:56
Hottest News 15.10.2009 - nr.3 _ Italian feeds channel of satellite Intelsat 907 at 27.5°W - C band - North East zone footprint : feeds _ 3 856 LC DVB-S2/8PSK Padova 2 Italy Roman Dávid. 10/15/2009 - 18:01
Hottest News 15.10.2009 - nr.4 _ Italian feeds channel of satellite Intelsat 907 at 27.5°W - C band - North East zone footprint : feeds _ 3 861 LC DVB-S/QPSK feed Teleippica Italy Roman Dávid. 10/15/2009 - 18:07
Hottest News 15.10.2009 - Something extra at the end from Intelsat 907 at 27.5°W - North East zone footprint : 4 111 LC United Nations feed UN - ICTY uplink Hague _ international criminal tribunal for the former Yugoslavia .... Roman Dávid. 10/15/2009 - 18:17
Hottest News 15.10.2012-Novinky v rubrike ABOUT US predstavujú aktivity autora Think-Tanku Romana Dávida a jeho Czech & Slovak DX Satellite Club ... Roman Dávid 10/15/2012 - 19:58
Hottest News 15.11.2010-Intelsat 901 at 18.0°W a 4 109 L Canal 3 Svet: prvé výsledky príjmu na francúzskom vysielaní pre africký kontinent a dnešné témy_4 109 + 4 112 L nová analýza spektra,výsledky meraní a video... Roman Dávid. 11/15/2010 - 15:07
Sat List Update 15.11.2010-Intelsat 901 at 18.0°W and 4 109 L Canal 3 Monde : first results of measurements on the French broadcasts intended for the African continent and themes _ 4 109+4 112 L-new analysis of the spectrum, the measurement results, video ... Roman Dávid. 11/15/2010 - 15:01
Hottest News 15.12.2009 - FEEDS BOX_Satellite Thaicom 2 at 78.5°E and the European footprint in the C band: feeds 3 946 H SEA GAMES # 9 CAT / CAT Telecom Roman Dávid. 12/15/2009 - 17:35
Hottest News 15.12.2009 - Test Cards BOX : satellite Thaicom 5 at 78.5° E and Central Asian footprint zone C:changes in the packet Shinsat / f = 3 960 V, snapshots from the broadcast FILMAX and SILVER SCREEN, relative quality of the income +++ Roman Dávid. 12/15/2009 - 17:58
Sat List Update 15.2.11-UPDATE No.4+BONUS-DOORDARSHAN India-INSAT 4B at 93.5°E-C band: RECEPTION QUALITY-3 725 H Doordarshan & QPSK constellation before and after the failure+quality status of reception,3 725>3 842 MHz & 7x measurement results,archived data as a BONUS Roman Dávid. 02/15/2011 - 15:45
Hottest News 15.2.11.NOVINKA č.4+BONUS-INDICKÁ ŠTÁTNA SATELITNÁ SIEŤ DOORDARSHAN-INSAT 4B na 93.5°E-C pásmo a KVALITA PRÍJMU-3 725 H a QPSK konštelácia pred a po poruche na satelite+aktuálny akostný stav,3 725>3 842 MHz & 7x výsledky meraní+ LIVE videá a BONUS NA ÚVOD Roman Dávid. 02/15/2011 - 16:42
Hottest News 15.2.2010 - New video samples from the Intelsat 10-02 satellite at 1.0°W in C band : AFN American Forces Network USA program guide , Pentagon Channel , Nile News , Nile Life ... Roman Dávid. 02/15/2010 - 16:34
Hottest News 15.2.2010 - PREMIÉRA / Družica Intelsat 10-02 na 1.0°W a príjem v C pásme : 3 nové prenosy vo formáte DVB-S2/8PSK-QPSK+spektrálna analýza paketu ERTU+diagram footprint atď_ÚVOD : 4 175 R TV sieť americkej armády AFN Program Guide Roman Dávid. 02/15/2010 - 17:05
Hottest News 15.2.2010 - PREMIÉRA / V kmitočtovom spektre vektora L satelitu Intelsat 10-02 na 1.0°W v pásme C som pri analýze identifikoval novú rádio sieť BBC World Service s parametrom SR=1000 kSymb/sec_nasledujú výsledky meraní , NIT tabuľka atď ... Roman Dávid. 02/15/2010 - 16:17
Sat List Update 15.2.2010 - PREMIERE - In the frequency range of satellite Intelsat 10-02 at 1.0°W in C band , I identified another packet BBC World Service with parameter SR=1000 kSymb/sec_followed by the results of measurements , NIT ... Roman Dávid. 02/15/2010 - 16:11
Sat List Update 15.2.2010 - PREMIERE / Intelsat 10-02 at 1.0°W - in C band :Three new network broadcast in the format of DVB-S2/8PSK-QPSK + spectral analysis of packet ERTU + footprint + measurement results---_ FIRST : 4 180 L Nile Life Roman Dávid. 02/15/2010 - 16:45
Hottest News 15.3.11-NOVINKA č.2-FREESAT-ITV-BBC-Sky-Astra 2D na 28.2°E-2D severný lúč: SPEKTRUM HORIZONTÁLNEHO vektora-aktuálny signálny stav v časovej osi,porovnanie výsledkov príjmu medzi príjmačmi UNAOHM AP201 a VANTAGE 1100S a výsledky analýz v šiestich rámcoch Roman Dávid. 03/15/2011 - 16:13
Sat List Update 15.3.11-Update No.2-FREESAT-ITV-BBC-Sky-Astra 2D at 28.2°E-2D North beam:SPECTRUM ANALYSIS of the H vector-current signal status in the timeline,comparison of reception between the receiver UNAOHM-VANTAGE,analysis of spectrum from 6 different time frames Roman Dávid. 03/15/2011 - 16:01