Recent posts

Type Titlesort icon Author Replies Last Post
Hottest News 15.2.11.NOVINKA č.4+BONUS-INDICKÁ ŠTÁTNA SATELITNÁ SIEŤ DOORDARSHAN-INSAT 4B na 93.5°E-C pásmo a KVALITA PRÍJMU-3 725 H a QPSK konštelácia pred a po poruche na satelite+aktuálny akostný stav,3 725>3 842 MHz & 7x výsledky meraní+ LIVE videá a BONUS NA ÚVOD Roman Dávid. 02/15/2011 - 16:42
Hottest News 15.2.2010 - New video samples from the Intelsat 10-02 satellite at 1.0°W in C band : AFN American Forces Network USA program guide , Pentagon Channel , Nile News , Nile Life ... Roman Dávid. 02/15/2010 - 16:34
Hottest News 15.2.2010 - PREMIÉRA / Družica Intelsat 10-02 na 1.0°W a príjem v C pásme : 3 nové prenosy vo formáte DVB-S2/8PSK-QPSK+spektrálna analýza paketu ERTU+diagram footprint atď_ÚVOD : 4 175 R TV sieť americkej armády AFN Program Guide Roman Dávid. 02/15/2010 - 17:05
Hottest News 15.2.2010 - PREMIÉRA / V kmitočtovom spektre vektora L satelitu Intelsat 10-02 na 1.0°W v pásme C som pri analýze identifikoval novú rádio sieť BBC World Service s parametrom SR=1000 kSymb/sec_nasledujú výsledky meraní , NIT tabuľka atď ... Roman Dávid. 02/15/2010 - 16:17
Sat List Update 15.2.2010 - PREMIERE - In the frequency range of satellite Intelsat 10-02 at 1.0°W in C band , I identified another packet BBC World Service with parameter SR=1000 kSymb/sec_followed by the results of measurements , NIT ... Roman Dávid. 02/15/2010 - 16:11
Sat List Update 15.2.2010 - PREMIERE / Intelsat 10-02 at 1.0°W - in C band :Three new network broadcast in the format of DVB-S2/8PSK-QPSK + spectral analysis of packet ERTU + footprint + measurement results---_ FIRST : 4 180 L Nile Life Roman Dávid. 02/15/2010 - 16:45
Hottest News 15.3.11-NOVINKA č.2-FREESAT-ITV-BBC-Sky-Astra 2D na 28.2°E-2D severný lúč: SPEKTRUM HORIZONTÁLNEHO vektora-aktuálny signálny stav v časovej osi,porovnanie výsledkov príjmu medzi príjmačmi UNAOHM AP201 a VANTAGE 1100S a výsledky analýz v šiestich rámcoch Roman Dávid. 03/15/2011 - 16:13
Sat List Update 15.3.11-Update No.2-FREESAT-ITV-BBC-Sky-Astra 2D at 28.2°E-2D North beam:SPECTRUM ANALYSIS of the H vector-current signal status in the timeline,comparison of reception between the receiver UNAOHM-VANTAGE,analysis of spectrum from 6 different time frames Roman Dávid. 03/15/2011 - 16:01
Hottest News 15.5.2009 - Second Hand : Original, brand new Seavey ESR-120-2 (10,7-12,75 GHz) for sale Roman Dávid. 05/15/2009 - 14:24
Hottest News 15.5.2010 - PREMIÉRA - PAKET TATA Sky India z Insat 4A na 83.0°E : VIDEO PREZENTÁCIA interaktívnych služieb provajdera TATA Sky > ACTVE Learning , ACTVE Darshan , ACTVE Games & ďalších kódovaných kanálov v systéme NDS VIDEOGUARD Roman Dávid. 05/15/2010 - 10:42
Sat List Update 15.5.2010 - PREMIERE - PACKET TATA Sky India - Insat 4A at 83.0°E : VIDEO PRESENTATION of interactive services in the packet TATA Sky > ACTVE Learning , ACTVE Darshan , ACTVE Games & and other encrypted channels in NDS Videoguard system Roman Dávid. 05/15/2010 - 10:20
Hottest News 15.7.2009 - New Videos - Intelsat 902 at 62,0°E : IRIB Tabarestan , IRIB Sabalan , IRIB Khozestan , IRIB Khorasan , IRIB Kermanshah , IRIB Fars Roman Dávid. 07/15/2009 - 13:28
Sat List Update 15.7.2009 - Sat List - Intelsat 902 at 62,0°E - Middle East beam : actual reception data about the iranian networks IRIB/IRINN in central european zone Roman Dávid. 07/15/2009 - 13:26
Hottest News 15.7.2009 - Sat List - Satelit Intelsat 902 at 62,0°E - Blízkovýchodný vyžarovací diagram pásma KU : aktuálny spektrálny a kvalitatívny rozbor príjmu paketov iránskej siete IRIB / IRINN +++ Roman Dávid. 07/15/2009 - 13:44
Hottest News 15.7.2009 - Sat List-čínska družica ChinaStar 1 at 87,5°E-Globálny diagram pásma C:dxsatcs kompletne aktualizuje parametre prenosov TV2 test a Zam TV Pakistan ... aktualizované o Q rozbor TV2 test ... Roman Dávid. 07/14/2009 - 15:44
Hottest News 15.9.2009 - New Info Card - Atlantic Bird 3 at 5,0°W - Panatlantic footprint of C band : 4 123 RC_AFNEX African News Exchange / TANDBERG TT 1222 Roman Dávid. 09/15/2009 - 10:52
Hottest News 15.9.2009 - New Videos from Atlantic Bird 3 at 5,0°W - Panatlantic footprint of C band : DVB-S2/MPEG-4 Télé Réunion , Télé Sahel , 2M Maroc , CRTV , Télé Africa Gabon , RTG 1 Gabon , Alnadi TV , Deutsche Welle Africa ... Roman Dávid. 09/15/2009 - 10:30
Hottest News 15.9.2009 - PREMIÉRA/SAT LIST - Atlantic Bird 3 na 5,0°W - Pan-atlantická EIRP zóna príjmu pásma C : aktualizovaný akostný rozbor DVB-S2/DVB-S sietí prítomných v pravo+ľavo točivom kmitočtovom spektre pásma C & premiéra video liniek v TV liste .... Roman Dávid. 09/15/2009 - 10:43
Sat List Update 15.9.2009 - PREMIERE/Sat List - Atlantic Bird 3 at 5,0°W - Panatlantic footprint of C band : actual reception data about all DVB-S2/DVB-S networks & new video links inside the TV list .... Roman Dávid. 09/15/2009 - 10:36
Sat List Update 15.9.2010-In the combined Euro-African footprint of the satellite Intelsat 10 at 68.5°E I measured the levels of exceptional quality to a packet Sentech & My TV : <1 faulty bit / 1 000 000 in a milion of the FEC Protocol 1/2 + QPSK constellation diagram . Roman Dávid. 09/15/2010 - 10:50
Hottest News 15.9.2010-V kombinovanom Európsko-Africkom diagrame satelitu Intelsat 10 na 68.5°E som dosiahol výnimočný akostný stav na paketoch Sentech & My TV : < 1 chybný bit / 1 000 000 pri FEC protokole 1/2 + QPSK konštelačný diagram Roman Dávid. 09/15/2010 - 10:58
Sat List Update 16-11-12-AUTHOR ANALYZES the range and quality of the FEEDS carrier in KA band with non-encoded broadcast marked VCS Voyager 2 at f=21 493.5 MHz,from Eutelsat 7A satellites, which locked in the spectrum of vertical vector ... Roman Dávid 11/16/2012 - 11:09
Sat List Update 16-11-12-AUTHOR defines new quality peaks in KA band for carrier TPA Angola at f=21 501.5 and Zimbo TV at f=21 605.4 MHz from satellite Eutelsat 7A at 7.0e,with strong gain growth derived from the decrease in ChBER rate by almost half in order by FEC=2/3. Roman Dávid 11/16/2012 - 11:13
Hottest News 16-11-12-AUTOR definuje nové kvalitatívne špičky pri príjme v KA pásme z objektu Eutelsat 7A na nosných TPA Angola na 21501 a ZIMBO TV na 21605 MHz s výrazným ziskovým rastom derivovaným od poklesu chybovosti BER na kanál takmer o 1/2 rádu pri FEC=2/3 . Roman Dávid 11/16/2012 - 10:56
Hottest News 16-11-12-AUTOR v priamom prenose analyzuje spektrum a kvalitu nosnej KA pásma s ne-kódovaným FEEDS vysielaním pod ID VCS Voyager 2 na f=21 493,5 MHz z družice Eutelsat 7A,ktorú uzamkol v rozsahu vertikálneho vektora vlnenia Roman Dávid 11/16/2012 - 10:38