Recent posts

Type Title Author Replies Last Postsort icon
Sat Equipment Autor Roman Dávid : PRELOMOVÁ PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA_Autor dokazuje "Signálny model" celodenne stabilného príjmu v móde 24/7 v britskom vyžarovacom diagram UK SPOT BEAM zo satelitu Astra 2F-28,2°E s rovnakým priemerom D=450 cm ... Roman Dávid 11/12/2020 - 05:39
Hottest News 24.11.2020_Autor Roman Dávid v novej štúdii stanovuje parametre pre subjektívne hodnotenie obrazu na základe priebehov signálnych bodov v monitoringu a po prvý krát verifikuje jeho dôkaznú akceptovateľnosť na pakete Sky UK_f=12 363 MHz_Astra 2F Roman Dávid 11/24/2020 - 16:31
Second Hand I would like to sell my new CAM module Tricolor TV with a card from 36E . Roman Dávid 11/25/2020 - 18:50
Page astra-2g-sat-dx-reception-europe-uk-spot-beam-footprint-freesat-bbc-itv-sky Roman Dávid 12/09/2020 - 08:28
Sat List Update 9.12.2020_SLOVENSKÁ SATELITNÁ PREMIÉRA : Autor Roman Dávid týmto otvára prvé centrum na Slovensku so zameraním na výskum a analýzu technickej stránky príjmu z britského diagramu družice ASTRA 2G na 28,2°E Roman Dávid 12/09/2020 - 08:53
Page astra-2e-2f-2g-stable-reception-uk-footprint-case-study-prodelin450-by-roman-david Roman Dávid 01/05/2021 - 07:48
Hottest News 5.1.2021_Roman Dávid sa prípadovou štúdiou č.2 opäť zapisuje do dejín slovenského satelitného príjmu,pretože na základe technologického postupu,ktorý vymyslel a v praxi aplikoval,dokázateľne naplnil model stability takmer na všetkých TP ASTRY 2F_UK BEAM Roman Dávid 01/05/2021 - 08:21
Sat Equipment Autor Roman Dávid sa prípadovou štúdiou č.2 opäť zapisuje do dejín slovenského satelitného príjmu,pretože na základe technologického postupu,ktorý vymyslel a v praxi aplikoval,dokázateľne naplnil model stability takmer na všetkých TP ASTRY 2F_UK BEAM Roman Dávid 01/05/2021 - 09:43
Sat List Update 20-1-2021_ASTRA 2G-UK SPOT BEAM_Autor Roman Dávid týmto nespochybniteľne dokazuje pravdivosť jeho tvrdení z prípadovej štúdie č.2 o raste signálnej kvality,ktorá je výsledkom jeho vedecko-výskumnej činnosti a prechod do stavu "KAŽDODENNE STABILNÝ PRÍJEM" Roman Dávid 01/20/2021 - 09:53
DX Forum Stanislav Grech (Jacobek): Amos 3/7-4°W-Middle East beam s PF Prodelin 3,7m_Praktické skúseností s príjmom izraelského vysielania v oblasti strednej Moravy (Zlínsko) Roman Dávid 01/26/2021 - 11:46
Members Stanislav Grech (Jacobek) , Střední Morava-Zlínsko,Česká republika Roman Dávid 01/26/2021 - 12:27
Hottest News 26.1.2021-Viac ako tridsaťročné aktivity pána Stanislava Grecha zo Strednej Moravy v oblasti SAT DX sa zhmotňujú v prezentácii jeho satelitných systémov v rubrike MEMBERS/Členovia ..... Roman Dávid 01/26/2021 - 12:42
Hottest News 26.1.2021-DX Fórum_Stanislav Grech (Jacobek): Amos 3/7-4°W-Middle East beam s PF Prodelin 3,7m_Praktické skúseností s príjmom izraelského vysielania v oblasti strednej Moravy (Zlínsko) Roman Dávid 01/26/2021 - 12:47
Page amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-reception-yes-prodelin-370-cm Roman Dávid 02/02/2021 - 09:09
Sat List Update 2.2.2021_YES IZRAEL & PRODELIN 3,7m & AMOS 3 : Roman Dávid nespochybniteľne dokazuje exemplárny stav kvality príjmu bez jedinej pixelácie a zamrznutia v móde 2x24 hodín s ním navrhnutým systémovým riešením a novým primárnym žiaričom ! Roman Dávid 02/02/2021 - 09:19
Sat Equipment YES IZRAEL & PRODELIN 3,7m & AMOS 3_Autor Roman Dávid nespochybniteľne dokazuje exemplárny stav kvality príjmu bez jedinej pixelácie a zamrznutia v móde 2x24 hodín s ním navrhnutým systémovým riešením a novým primárnym žiaričom ! Roman Dávid 02/03/2021 - 12:13
Page astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-reception-itv-hd-sky-hd-dvb-s2-8psk-case-study Roman Dávid 03/03/2021 - 16:51
Hottest News 3.3.2021-ASTRA 2F-UK footprint:DVB-S2/8PSK_12 363 MHz ITV HD London_Roman Dávid sa treťou prípadovou štúdiou opäť zapisuje do dejín SATELITNÉHO PRÍJMU pretože je tým prvým kto dokázateľne naplnil signálny model s jedným kontinuálnym LOCKOM v dĺžke 24H ... Roman Dávid 03/03/2021 - 17:09
Sat Equipment ASTRA 2F-UK footprint:DVB-S2/8PSK_12 363 MHz ITV HD London_Roman Dávid sa treťou prípadovou štúdiou opäť zapisuje do dejín SATELITNÉHO PRÍJMU pretože je tým prvým kto dokázateľne naplnil signálny model s jedným kontinuálnym LOCKOM v dĺžke 24H Roman Dávid 03/03/2021 - 18:04
Sat List Update 24.3.2021-ASTRA 2E-UK FOOTPRINT:10 714 MHz-H_SKY UK_Toto je prvá prípadová štúdia v histórii slovenského satelitného príjmu od autora Romana Dávida,ktorá dokazuje stav stabilnej možnosti príjmu bez jedinej pixelácie v rozsahu 4-5 hodín denne ... Roman Dávid 03/24/2021 - 13:52
Page jezko-dezko-pichliacik-pichacik-zachrana-kacicka-justina-kacer-petko-lumpove-poviedky-zo-zivota Roman Dávid 03/31/2021 - 08:39
Hottest News 31.3.2021-Z cyklu LUMPOVE poviedky zo života_Roman Dávid opäť BLOGUJE,PROVOKUJE,PRANIERUJE: Ježko Dežko Pichliačik alebo ďalší hladný KRK v mojej domácnosti a Justínin veľký obdivovateľ .... Roman Dávid 03/31/2021 - 08:58
Page astra-2e-2f-2g-uk-footprint-stable-reception-synchronous-nano-corrections Roman Dávid 04/21/2021 - 08:04
Hottest News 21.4.2021-ASTRA 2E_UK footprint_f0=11 426 H_Autor Roman Dávid v tejto štúdii dokáže legitímne priradenie atribútu "VYSOKOSMEROVÁ SATELITNÁ ZOSTAVA" k ním aplikovanému VF systému na základe jej schopnosti účinne izolovať nosné s pozičným odstupom len 0,3° Roman Dávid 04/21/2021 - 09:15
Sat List Update 12.5.2021-SLOVENSKÁ PREMIÉRA-Astra 2E_UK BEAM_BBC-ITV: Autor Roman Dávid sa opäť zapisuje do slovenských dejín satelitného príjmu pretože je tým prvým kto v momentálnych signálnych intenzitách dokázal pravidelnú možnosť príjmu z f=10714 H,10773 H,10803 H Roman Dávid 05/12/2021 - 09:37