Recent posts

Type Titlesort icon Author Replies Last Post
Sat List Update 14.5.2010-PREMIERE part 1-PACKET TATA Sky India-Insat 4A at 83.0°E : THOMSON DIGICOMP-introduction of pay-TV receiver > dozens of interactive channels,such as ACTVE Mall,Cooking,Learning,Star,Games + TATA Sky PPV Services SHOWCASE +++ Roman Dávid. 05/14/2010 - 16:21
Hottest News 14.6.2010 - SAT DX Fórum-A.Simao/Macao Čína a družica Insat 4A na 83.0°E:3 725 H Paket NSTPL India-aktuálny stav spektra a kvality v zóne špičky toku EIRP vo východnej Ázii s analyzátorom Rohde & Schwarz ETL a porovnanie stavu akosti > Macao/Slovensko Roman Dávid. 06/14/2010 - 14:14
Sat List Update 14.6.2010-SAT DX Forum_A. Simao-Macau S.A.R_Insat 4A at 83.0°E: 3 725 H Packet NSTPL_current quality measurement and spectrum analysis with instruments Rohde & Schwarz +Tandberg TT1260 and compare the quality of reception for the Asia and Slovakia Roman Dávid. 06/14/2010 - 14:05
Hottest News 14.7.2009 - DX News from ChinaStar 1 at 87,5°E - Global C SPOT : 4 077 H Zam TV is without the service & 4 084 H TV2 test is back on new C/f and new SR Roman Dávid. 07/14/2009 - 14:52
Hottest News 14.7.2009 - DX Novinky z čínskeho satelitu ChinaStar 1 at 87,5°E - Globálny C diagram : 4 084 H TV2 test zmenil nosný kmitočet a SR & 4 077 H Zam Tv Pakistan prerušil vysielanie +++ Roman Dávid. 07/14/2009 - 14:49
Hottest News 14.7.2009 - New HQ Videos from ChinaStar 1 at 87,5°E - Global C SPOT : Myawady TV Myanmar Roman Dávid. 07/14/2009 - 15:33
Sat List Update 14.7.2009 - Sat List - ChinaStar 1 at 87,5°E - Global C SPOT : New reception data about the TV2 test and Zam Tv Pakistan Roman Dávid. 07/14/2009 - 15:31
Hottest News 14.8.2009 - New Videos - Turksat 2A/3A at 42,0°E - East_West footprint : TRT Turk , Halk TV , Number 1 TV , Expo Channel ... Roman Dávid. 08/14/2009 - 13:34
Hottest News 14.8.2009 - Sat List - družice Turksat 2A/3A at 42,0°E - zväzok východ-západ : v stredoeurópskom meradle je zaručená stabilná možnosť uzamknutia +++ Roman Dávid. 08/14/2009 - 13:42
Sat List Update 14.8.2009 - Sat List - Turksat 2A/3A at 42,0°E - East_West footprint : full reception stability on all spectral pulses ... Roman Dávid. 08/14/2009 - 13:32
Hottest News 14.9.2009 - Sat List - družica Measat 3 na 91,5°E - Globálny zväzok pásma C : PRIME TV India som identifikoval v sieti PCM Pacific Century Matrix Hong Kong & TV YR Asia Singapúr opustila spektrum TP 21C & Nová kvalitatívna špička v pakete PCM +++ foto Roman Dávid. 09/14/2009 - 15:23
Sat List Update 14.9.2009 - SatList - Measat 3 at 91,5°E - Global C footprint : PRIME TV India on packet Pacific Century Matrix Hong Kong /3 920 V/ & YR Singapore left & NEW MER peak on PCM network (NDS Videoguard) + foto ... Roman Dávid. 09/14/2009 - 15:05
Hottest News 14.9.2010-POSLEDNÉ zmeny a aktualizované merania na japonskom HDTV vysielaní NHK World 1080/60i v pakete KDDI v anglickom jazyku z družice Intelsat 10 na 68.5°E v globálnej stope C pásma,so stabilnou možnosťou príjmu aj v strednej Európe & ďalšie témy... Roman Dávid. 09/14/2010 - 16:34
Sat List Update 14.9.2010-Recent changes and updated results of the measurements from the satellite Intelsat 10 at 68.5°E-Global footprint in C band & and today's topics : NHK HD World 1080/60i - measurement of the Japanese FULL HD broadcasts + new spectral analysis.... Roman Dávid. 09/14/2010 - 16:26
Sat List Update 14.9.2012-Ka band reception-Digital Field Strenght Meter-Televes H60 Advanced Ref.5960-DVB-T-T2-C-S-S2-TFT 5.7 Screen,VGA 640x480,spectrum extension to 3,3GHz,Full HD+MPEG-4,HDMI output video+osd,CI Roman Dávid 09/14/2012 - 13:12
Hottest News 14.9.2012-PRÍJEM V KA pásme-TV Óčko ako prvá česká tv vysielaná v KA pásme na DIGITÁLNOM ANALYZÁTORE spektra a kvality Televes H60 Advanced Ref.5960-DVB-T-T2-C-S-S2-TFT 5.7 Screen,VGA 640x480,spectrum extension to 3,3GHz,Full HD+MPEG-4,HDMI output video Roman Dávid 09/14/2012 - 13:22
Hottest News 15-2-13__5 FÁZ z PRIEBEHU AKTIVÁCIE PRVÉHO HDTV VYSIELANIA v KA pásme z Nairobi v Keni cez Eutelsat 7A na 7e: CCTV AFRICA HD na f=21 465.75 MHz-postupnosť piatich fáz spustenia HDTV linky od aktivácie DVB-S2 encodéra-modulátora podporujúceho moduláciu... Roman Dávid 02/14/2013 - 17:21
Sat List Update 15-2-13__5 PHASES OF THE COURSE OF THE ACTIVATION of the FIRST HDTV broadcast in KA band from Nairobi-Kenya via Eutelsat 7A at 7e __ : CCTV AFRICA HD na f=21 465.75 MHz-a sequence of five phases from the HDTV uplink line,from the activation of the 8PSK .. Roman Dávid 02/14/2013 - 17:30
Hottest News 15-9-2020-Práve dnes bola opätovne reaktivovaná izraelská feed linka z družice Amos 7 a neustále vysiela nešifrovaný obsah cez f=11 067 Mhz v diagrame stredný východ/Middle East + aktuálne parametre prenosu ... Roman Dávid 09/15/2020 - 12:29
Hottest News 15.1.11-NOVINKA č.1_Paket DISH TV DTH India-NSS 6 na 95.0°E-Indický diagram:ANALÝZA SPEKTRA_pomer G/T vs.kvalita príjmu,výsledky výskumnej činnosti autora Think-Tanku,video ukážky z uzamknutia nosných V+H,praxou overené pokrytie signálom v Afrike,Európe.. Roman Dávid. 01/15/2011 - 08:40
Sat List Update 15.1.11-UPDATE No.1_Package DISH TV DTH India-NSS 6 at 95.0°E-Indian footprint : SPECTRUM ANALYSIS_ratio G/T vs. reception quality,author's research activities,live recordings from the carrier lock,practice verified signal coverage in Africa and Europe... Roman Dávid. 01/15/2011 - 08:14
Sat List Update 15.1.2010 - Latest news from global and western zones NSS 12 satellites at 57.0°E in the C band : Packet Voice of America-high Q increase_3 new carriers from Ethiopia and QPSK constellation diagram_4xMBN feeds line in MPEG-4_FIRST:4 055 R MBN Quad Mosaic Roman Dávid. 01/15/2010 - 15:08
Hottest News 15.1.2010 - Posledné novinky z globálnej a západnej zóny družice NSS 12 na 57.0°E v pásme C : Paket Hlas Ameriky-vysoký rast akosti_ETV-3 nové prenosy z Etiopie a QPSK konštelačný diagram_4xfeeds linky MBN v MPEG-4 _ na úvod : 4 067 L MPEG-4 Dubai Video R Roman Dávid. 01/15/2010 - 14:43
Sat List Update 15.1.2011-DISH TV DTH India_Mr.Roman Dávid and his Czech & Slovak DX Satellite Club Think-Tank opens European reception center for India's Dish TV DTH packet from the satellite NSS 6 at 95.0°E & UPDATE No. 1 ... Roman Dávid. 01/15/2011 - 08:14
Hottest News 15.1.2011-DISH TV DTH India_Roman Dávid a jeho Think-Tank Czech & Slovak DX Satellite Club otvára EURÓPSKE CENTRUM pre príjem indického paketu DISH TV DTH z družice NSS 6 z orbitálnej pozície 95.0° východne v indickom diagrame KU pásma/Lučenec-Slovensko Roman Dávid. 01/15/2011 - 08:26