Recent posts

Type Titlesort icon Author Replies Last Post
Hottest News 16.7.2010 - PREMIÉRA/ČLENOVIA : Mr. Siddharth Gautam-New Delhi India / SAT DXer_ reportáž o aktivitách indického DXera z mesta Naí Dillí v C a v KU pásme ... Roman Dávid. 07/16/2010 - 12:52
Sat List Update 16.7.2010 - PREMIERE/MEMBERS : Mr. Siddharth Gautam-New Delhi India / SAT DXer_reports on the activities of this satellite enthusiast ... Roman Dávid. 07/16/2010 - 12:46
Hottest News 16.8.2009 - New Feeds Videos - ABS 1 at 75,0°E - B SPOT_C band : DVB-S2/MPEG-4 PHT Dubai Video Return , Bagdad TV 75E test Roman Dávid. 08/16/2009 - 14:51
Hottest News 16.8.2009 - Premiere/Feeds - ABS 1 at 75,0°E - B SPOT_C band : feeds 3 595 H DVB-S2/MPEG-4 PHT Dubai Video Return _ SR=1 470_ Scopus +++ viac Roman Dávid. 08/16/2009 - 14:45
Hottest News 16.8.2010-PAKET SUN DIRECT India v kompresii MPEG-4/satelit Insat 4B na 93.5°E-diagram KU pásma a dnešná premiéra : PROGRAMOVANIE originálneho HD/MPEG-4 boxu s kartou systému Irdeto na diaľku pomocou funkcie OTA-OVER THE AIR cez indický satelit_11 030 V. Roman Dávid. 08/16/2010 - 19:38
Hottest News 16.8.2010-SAT DX PREMIÉRA z družice Measat 3 na 91.5°E-juho ázijský diagram pásma KU a téma : Indický PAY TV paket SUN Direct už viac ako týždeň nekódovane testuje vysielanie desiatok kanálov v kompresii MPEG-4 z družice Measat 3 na 91.5°e+reportáž ... Roman Dávid. 08/16/2010 - 21:07
Sat List Update 16.8.2010-SAT DX PREMIERE/Measat 3 at 91.5°E-South Asian footprint in KU band & today's topic : Indian SUN Direct packet for more than a week broadcast via satellite Measat 3 IN UNCODED-TESTING MODE _MPEG-4/FTA Roman Dávid. 08/16/2010 - 20:51
Sat List Update 16.8.2010-SUN DIRECT India/Insat 4B at 93.5°E-footprint of the KU band & today's premier : original SUN HD/MPEG-4 BOX Samsung DSB-B580R and its programming using function OTA-OVER THE AIR,which is transmitted through the transponder 11 030 V-Insat 4B ... Roman Dávid. 08/16/2010 - 19:26
Hottest News 16.8.2020-PREMIÉRA od autora Romana Dávida : PRVÝ kontinuálne prítomný (stabilne detekovatelný) LOCK nosnej KAN Izrael na f=11 113 MHz v centrálnej európskej zóne z družice AMOS 7-3.9°W s amplitúdou kvality až MER=9,2 dB ... Roman Dávid 08/16/2020 - 10:00
Hottest News 16.9.2009 - New Videos from Express A4 at 14,0°W - Global C SPOT : RTR Planeta , Perviy kanal USA ... Roman Dávid. 09/16/2009 - 14:43
Hottest News 16.9.2009 - Sat List - družica Express A4 at 14,0°W - Globálny zväzok pásma C : ruský paket RSCC uplinkovaný v globálnej EIRP zóne pre káblové siete na východnom pobreží severnej Ameriky v pásme C .... Roman Dávid. 09/16/2009 - 14:56
Hottest News 16.9.2009 - Sat List - družica Intelsat 902 na 62,0°E - Globálny diagram pásma C : 4 163 LC - aktúalne identifikačné a kvalitatívne data prenosu Sky News International / NDS Videoguard / s výrazným ziskovým rastom okolo 8 dB z MER pri FEC 2/3 ... Roman Dávid. 09/16/2009 - 13:57
Sat List Update 16.9.2009 - Sat List - Express A4 at 14,0°W - Global C SPOT : 3 675 RC - RSCC Network_full reception stability on russian uplinking for North American viewers ... Roman Dávid. 09/16/2009 - 14:51
Sat List Update 16.9.2009 - Sat List - Intelsat 902 at 62,0°E - Global C SPOT : 4 163 LC - actual reception data about Sky News International / NDS Videoguard / with real growth of the gain 8 dB by FEC 2/3 ... Roman Dávid. 09/16/2009 - 13:51
Hottest News 16.9.2010-Aktualizujem výsledky meraní stredo-ázijskeho vysielania Kazakstan TV Aktau v ruskom diagrame satelitu Intelsat 702 z pozície 66.0°E v KU pásme v stredoeurópskych príjmových podmienkach : 11 488 V aktuálny analýza spektra a kvalitatívny stav ... Roman Dávid. 09/16/2010 - 15:55
Sat List Update 16.9.2010-Intelsat 702 satellite at 66.0°E and the current results of measurements on the carrier Kazakstan TV Aktau in the russian beam & today's topics : actual spectral analysiss of TP 74 + measurement results ... Roman Dávid. 09/16/2010 - 15:46
Sat List Update 17-1-2015-X PÁSMO-Vojenský satelit COMSATBw-1_λ=63°vd : Autor analyzuje frekvenčné spektrum X stacionárnej vojenskej družice COMSATBw-1 (Communications Satellite für Bundeswehr)na pozícii geosynchrónnej dráhy λ=63°vd (merania potvrdili skutkovú synchrónno Roman Dávid 01/17/2015 - 12:14
Sat List Update 17-12-2012__FIRST FEED CHANNEL IN KA band from Astra 1H-19.4__18 510,856 MHz DVB-S2-QPSK FEED ERICSSON Service-Link Margin level LM=5.8 dB is the determining factor of a stable carrier lock, which augmented by qualitative analysis of QPSK constellation Roman Dávid 12/17/2012 - 09:59
Sat List Update 17-12-2012__FIRST FEED CHANNEL IN KA band from Astra 1H-19.4__The author has identified a systematic concentration of FEEDS channels and TESTS into the passive stretch of linear spectrum -V- 18 500-18 800 MHz and their analysis also looked at today's news Roman Dávid 12/17/2012 - 10:04
Hottest News 17-12-2012__PRVÝ FEED KANÁL V KA PÁSME z objektu ASTRA 1H-19,4e__18 510,856 MHz DVB-S2-QPSK FEED ERICSSON Service-hladina Link Margin LM=5,8 dB je determinujúcim faktorom stabilného uzamknutia nosnej,ktorej kvalitatívnu analýzu dopĺňam QPSK konšteláciou Roman Dávid 12/17/2012 - 09:44
Hottest News 17-12-2012__PRVÝ FEED KANÁL V KA PÁSME z objektu ASTRA 1H-19,4e__18 762 MHz DVB-S FEED TELEIPPICA-DEKÓDOVANIE SERVISNÝCH DÁT z kódovaného transportného streamu MPEG podľa Telekomunikačného Štandardu ETS 162 a analýza spektra a kvality pomocou Televes H60 Roman Dávid 12/17/2012 - 09:49
Sat List Update 17-12-2012___FIRST FEED CHANNEL IN KA band from Astra 1H-19.4__18 762 MHz DVB-S FEED TELEIPPICA and DECODING THE ENCODED MPEG transport stream service informations -SI- according to the European Standards ETS 162 and quality analysis using Televes H60 Roman Dávid 12/17/2012 - 10:01
Hottest News 17-12-2012___PRVÝ FEED KANÁL V KA PÁSME z objektu ASTRA 1H-19,4e__autor identifikoval systematické sústredenie FEEDS kanálov a testov do doteraz pasívneho úseku lineárneho spektra -V- od 18 500 do 18 800 MHz a ich analýzam podriadil sumu dnešných noviniek Roman Dávid 12/17/2012 - 09:54
Sat List Update 17-2-2015-X PÁSMO- Syracuse 3A-47.0° vd : Stacionárny objekt Syracuse 3A zo sústavy družíc 3A+3B je jedným z mála vojenských objektov,kde prevádzkovateľ okrem štandartne vysielaných popisovacích "tagov" definujúcich formu prenosu cez satelitnú distribúciu Roman Dávid 02/17/2015 - 10:01
Hottest News 17.1.11-NOVINKA č.3_Paket DISH TV DTH India-NSS 6 na 95.0°E-Indický diagram: ZENEGA D-6000 HD OFICIÁLNY HDTV PRÍJMAČ paketu Dish TV s CA CONAX_oficiálna dekódovacia karta systému CONAX,menu príjmača+galéria,interaktívne služby indického operátora ICICI... Roman Dávid. 01/17/2011 - 15:07