Recent posts

Type Titlesort icon Author Replies Last Post
Hottest News 18.1.11-NOVINKA č.4_Paket DISH TV DTH India-NSS 6 na 95.0°E-Indický diagram: HBO Južná Ázia_prvá prezentácia oficiálneho príjmu systémom CONAX kódovaného plateného kanálu HBO,ktorý je vysielaný pre divákov v južnej Ázii cez Indický diagram satelitu NSS 6 Roman Dávid. 01/18/2011 - 14:54
Sat List Update 18.1.11-UPDATE No.4_Package DISH TV DTH India-NSS 6 at 95.0°E-Indian beam: HBO SOUTH ASIA_first presentation of the official reception of PAY-TV channel HBO South Asia-CA CONAX,which broadcast in the packet DISH TV DTH for South-Asian viewers .... Roman Dávid. 01/18/2011 - 15:11
Hottest News 18.11.2009 - Astra 1E/1G/3A at 23.5°E - Video presentation of Czech TV stations : CT 24 , Óčko TV , Public TV .... Roman Dávid. 11/18/2009 - 15:46
Hottest News 18.11.2009 - SatList - České a Slovenské TV pakety SkyLink & CS Link z družíc Astra 1E/1G/3A na 23.5°E : HQ mapy vyžarovacích diagramov , spektrálne analýzy a výsledky meraní kvality príjmu v HD+SD formáte_NA ÚVOD : 11 798 H TA 3 v pakete SkyLink Roman Dávid. 11/18/2009 - 15:53
Sat List Update 18.11.2009 - SatList - Czech and Slovak TV packets SkyLink & CS Link from the Astra satellites 1E/1G/3A at 23.5°E : HQ maps of footprint , spectral analysis and results of measurements in the HD+SD format _ FIRST SNAP : 10 862 H Óčko music TV Roman Dávid. 11/18/2009 - 15:40
Hottest News 18.11.2010-Hemisferický a globálny diagram satelitu Intelsat 10-02 na 1.0°W a dnešné témy : spektrálne analýzy paketov BBC World Service Africa s SR=1000 kSymb/sec a ERTU Egypt , nový FEC parameter na DVB-S2 sieti , 7 výsledkov meraní kvality atď... Roman Dávid. 11/18/2010 - 13:44
Sat List Update 18.11.2010-Hemispheric and global footprint of the satellite Intelsat 10-02 at 1.0°W & themes: spectral analysis of packet_4 111 L BBC World Service-SR=1000 KSymb/sec + 4 180 L ERTU Egypt , 4 095 L-new FEC parameter for DVB-S2 network and more .... Roman Dávid. 11/18/2010 - 13:37
Sat List Update 18.12.2009 - Global Footprint satellite Apstar 2R at 76.5° E in zone C and the measurement results of packets in the range of H & V of the vector wave: spectral analysis of TP 4B / UBI Worl Australia,global footprint diagram_FIRST : 4 105 H MNC Indonesia Roman Dávid. 12/18/2009 - 15:07
Hottest News 18.12.2009 - Merania kvality a analýza spektra v globálnej zóne satelitu Apstar 2R na 76.5°E v pásme C so stabilnou hladinou ziskového rastu pri každom v spektre V+H prítomnom penose prevažne z krajín južnej Ázie _ NA ÚVOD : 4 034 H Channel I Bangladesh Roman Dávid. 12/18/2009 - 15:25
Hottest News 18.12.2009 - Video excerpts from Apstar 2R satellites for the 76.5° E in zone C : MNC , Kantipur TV , Bangla Vision , Channel I , Desh TV , Boishakhi tv , Image Channel .... Roman Dávid. 12/18/2009 - 15:15
Hottest News 18.2.11-NOVINKA No.7-DD DOORDARSHAN AKO INDICKÁ VEREJNOPRÁVNA SATELITNÁ SIEŤ z družíc INSAT 3A a 4B na 93.5°E v širokom lúči pásma C a téma:VIDEOUKÁŽKY Z VYSIELANIA-DD Punjabi,DD Odia,DD Kashir,DD Malayalam,DD Saptagiri,DD National,DD News,DDK Ranchi .... Roman Dávid. 02/18/2011 - 13:59
Sat List Update 18.2.11-UPDATE No.7-DD DOORDARSHAN India's public-satellite network-INSAT 3A-4B at 93.5°E-C band: LIVE VIDEO EXCERPTS from the SD broadcast-DD Punjabi,DD Odia,DD Kashir,DD Malayalam,DD Saptagiri,DD National,DD News,DDK Ranchi,DD Patna,DD National Guwahati Roman Dávid. 02/18/2011 - 13:50
Hottest News 18.2.2010 - Aktualizovaný stav na čínskom satelite ChinaStar 1 na 87.5°E s vysielaním z južnej Ázie v pásme C dostupné aj v európskom meradle_ÚVOD : 3 735 H Myawady TV Myanmar Roman Dávid. 02/18/2010 - 16:21
Sat List Update 18.2.2010 - ChinaStar 1 satellite at 87.5°E and the current status in the frequency range H+V with broadcasts from South Asia in C band_ FIRST : 3 735 H Myawady TV Myanmar Roman Dávid. 02/18/2010 - 16:05
Hottest News 18.2.2010 - News in box Test Cards / ABS 1 at 75.0°E - footprint B in C band : 3 560 V CTH CABLE THAI HOLDING Plc Roman Dávid. 02/18/2010 - 16:11
Hottest News 18.3.11-HDTV NOVINKA č.6-FREESAT-ITV-BBC-Sky-Astra 2D na 28.2°E-2D severný lúč: VÝSLEDKY PRÍJMU ANGLICKÉHO HDTV VYSIELANIA vo VERTIKÁLNEJ pol. vo formáte 1920x1080-H.264-16:9 - STV HD , BBC HD Uk , BBC One HD , ITV 1 HD Granada , Channel 4 Roman Dávid. 03/18/2011 - 13:40
Sat List Update 18.3.11-HDTV Update No.6-FREESAT-ITV-BBC-Sky-Astra 2D at 28.2°E-2D North beam: HDTV+SDTV-1920x1080-H.264-16:9 broadcast reception results in a V polarization-BBC HD Uk , BBC One HD , ITV 1 HD Granada , STV HD West , Channel 4.... Roman Dávid. 03/18/2011 - 13:33
Hottest News 18.4.2009 - New Wallpapers/Tapety : DD India , Makkal TV ... all from Insat 4B at 93,5°E Roman Dávid. 04/18/2009 - 16:10
Hottest News 18.5.2009 - Premiéra/Sat List : Measat 3 na 91,5°E_KU SPOT Južná Ázia : DXSATCS v premiére uverejňuje prvé výsledky príjmu s dxsatcs vlnovodnou linkou,ktorá umožňuje na rovnakej reflektorovej ploche 3.7m dosiahnúť reálny ziskový rast MER=2-3+ dB ! Roman Dávid. 05/18/2009 - 17:35
Sat List Update 18.5.2009 - Premiere/Sat List : Measat 3 at 91,5°E _KU South Asia beam _ First measuring data derived by dxsatcs experimental waveguide link with real MER increase 2-3+ dB on same dish diameter 3.7 m ! Roman Dávid. 05/18/2009 - 17:26
Sat List Update 18.5.2010 - EUROPEAN CENTER OF INDIAN PACKETS RECEPTION - PACKET TATA Sky India - Insat 4A at 83.0°E & and presentation of snapshots > TV9 Gujarat , PPV SHOWCASE , FILMY , STAR Gold , BBC Entr , ETV2 , Discovery India , V ... Roman Dávid. 05/18/2010 - 12:35
Hottest News 18.5.2010 - EURÓPSKE CENTRUM PRE PRÍJEM INDICKÝCH PAKETOV - Paket TATA Sky India z družice Insat 4A na 83.0°E a prezentácia záberov z vysielania staníc :TV9 Gujarat , PPV servis SHOWCASE , BBC Entr , FILMY , STAR GOLD , Discovery India , ETV 2 , MTV India Roman Dávid. 05/18/2010 - 12:45
Hottest News 18.5.2010 - SAT DX - Indický satelit Insat 4A na 83.0°E a sumarizácia zaznamenaných výsledkov meraní a analýz paketu TATA Sky v centrálnej európskej zóne príjmu od autora Think Tank-u Czech & Slovak DX Satellite Club ++ Roman Dávid. 05/18/2010 - 13:06
Sat List Update 18.5.2010 - SAT DX - Insat 4A at 83.0°E - footprint in KU band and summarizing the results of measurements and analysis on the Indian packet TATA Sky of the research center Czech & Slovak DX Satellite Club - Think Tank +++ Roman Dávid. 05/18/2010 - 12:58
Sat List Update 18.6.2010-SAT DX Forum-A. Simao-Macau S.A.R_Insat 4B at 93.5°E: 3 925 H Packet DD Doordarshan_comprehensive quality measurement and analysis with the measuring apparatus Rohde & Schwarz ETL + Tandberg TT1260 and comparison of results Macau/Slovakia Roman Dávid. 06/18/2010 - 11:40