Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Sat List Update 19.10.2010-SATELLITE MEASAT 3 at 91.5°E & summary of recent news from the global footprint in C band : 3 920 V Fashion one HD+3D , 3 828 V feeds from Indonesia and many more_SAT DX Roman Dávid. 10/19/2010 - 14:59
Hottest News 19.10.2010-DRUŽICA MEASAT 3 na 91.5°E a sumarizácia posledných noviniek z globálneho diagramu C pásma od Think-Tanku dxsatcs z kategórie SAT DX : 3 920 V Fashion one HD+3D a 3 828 V feeds prenos z Indonézie s NIT Tandberg service ai +++ Roman Dávid. 10/19/2010 - 15:04
HDTV Measat 3 at 91.5°E-global beam in the C band : 3 920 V Fashion one HD & 3D in the packet GlobeCast _ Bitt Rate=14-16 Mbit/sec Roman Dávid. 10/20/2010 - 17:37
Sat List Update 21.10.2010-SAT DX in C band-Paksat 1 satellite at 38.0°E and recent changes in the footprint of C1-WEST-V and the first measurements of carrier Zam Zam TV, Raavi TV + new spectral analysis of the TP 1V+current status of reception in Central Europe.... Roman Dávid. 10/21/2010 - 12:47
Video Section Paksat 1 at 38.0°E - C1WEST-V footprint : Raavi TV , Mehran tv , Sindh tv , Zam Zam tv Roman Dávid. 10/21/2010 - 12:53
Hottest News 21.10.2010-SAT DX reception from satellite Paksat 1 at 38.0°E and new video preview : Raavi TV , Mehran tv , Sindh tv , Zam Zam tv Roman Dávid. 10/21/2010 - 12:58
Hottest News 21.10.2010-SAT DX-ing v C pásme z pakistanského satelitu Paksat 1 na 38.0°E + posledné zmeny v diagrame C1-WEST-V a prvé merania na nosných Zam Zam tv a Raavi tv + nová analýza spektra TP 1V + aktuálny kvalitatívny stav príjmu v strednej Európe.... Roman Dávid. 10/21/2010 - 13:06
Sat List Update EUROPEAN CENTER OF ABS-S STANDARD part 3_update Nr.1-Roman Dávid and his Think-Tank defines : ABS-S standard from ChinaSat 9 at 92.2°E & HF system_dxsatcs waveguide line of third generation+unusual single-polarity converter OrbSat with flange C120... Roman Dávid. 10/25/2010 - 16:01
Hottest News EURÓPSKE CENTRUM FORMÁTU ABS-S č.3_novinka č.1-Roman Dávid a jeho Think-Tank definuje: ABS-S štandard z družice ChinaSat 9 na 92.2°E & VF systém_dxsatcs vlnovodná linka tretej generácie+test jednopolaritného konvertora OrbSat s vlnovodnou prírubou C120 Roman Dávid. 10/25/2010 - 16:25
Sat List Update EUROPEAN CENTER OF ABS-S STANDARD part 3_update Nr.2-Roman Dávid and his Think-Tank defines : ABS-S standard from ChinaSat 9 at 92.2°E & spectral analysis_11 840-11 960 MHz-4 packets in the range of vector L+defining the status of reception+LIVE video Roman Dávid. 10/26/2010 - 13:06
Hottest News EURÓPSKE CENTRUM FORMÁTU ABS-S novinka č.2-Roman Dávid a jeho Think-Tank definuje: ABS-S štandard z družice ChinaSat 9 na 92.2°E & analýza spektra_11 840-11 960 MHz-4 ABS-S pakety v spektre vektora L,kvalitatívny stav príjmu v mieste meraní Lučenec+video Roman Dávid. 10/26/2010 - 13:17
Sat List Update EUROPEAN CENTER OF ABS-S STANDARD part 3_update Nr.3-Roman Dávid and his Think-Tank defines : ABS-S standard from ChinaSat 9 at 92.2°E & ABS-S reception quality_current quality levels ranging from 0 to 60% for bad weather conditions at the intake... Roman Dávid. 10/27/2010 - 13:55
Hottest News EURÓPSKE CENTRUM FORMÁTU ABS-S a novinka č.3-Roman Dávid a jeho Think-Tank definuje: ABS-S štandard z družice ChinaSat 9 na 92.2°E & relatívne hodnoty kvality príjmu v rozsahu 0-60% zaznamenané pri zhoršených poveternostných podmienkach v mieste Lučenec Roman Dávid. 10/27/2010 - 14:04
Sat List Update EUROPEAN CENTER OF ABS-S STANDARD part 3_update Nr.4-Roman Dávid and his Think-Tank defines : ABS-S standard from ChinaSat 9 at 92.2°E & ABS-S Receiver Coship N6188_performance of licensed receiver for receiving the standard ABS-S of satellite ChinaSat 9 Roman Dávid. 10/28/2010 - 13:05
Hottest News EURÓPSKE CENTRUM FORMÁTU ABS-S a novinka č.4-Roman Dávid a jeho Think-Tank definuje: ABS-S štandard z družice ChinaSat 9 na 92.2°E & ABS-S receiver COSHIP N6188_predstavenie čínskym úradom licencovaného príjmača pre príjem vysielania v norme ABS-S... Roman Dávid. 10/28/2010 - 13:16
Sat List Update EUROPEAN CENTER OF ABS-S STANDARD part 3_update Nr.5-Roman Dávid and his Think-Tank defines : ABS-S standard from ChinaSat 9 at 92.2°E & photo documentation of the broadcast in standard ABS-S from Slovakia ... Roman Dávid. 10/29/2010 - 13:19
Hottest News EURÓPSKE CENTRUM FORMÁTU ABS-S a novinka č.5-Roman Dávid a jeho Think-Tank definuje: ABS-S štandard z družice ChinaSat 9 na 92.2°E & foto dokumentácia z vysielania v norme ABS-S z miesta príjmu Lučenec/stredné Slovensko... Roman Dávid. 10/29/2010 - 13:25
Page Arabsat 5A at 30.5°E Roman Dávid. 10/31/2010 - 18:09
Page Arabsat 2B at 20.0°E Roman Dávid. 10/31/2010 - 18:13
Sat List Update 1.11.2010-Amos 5i satellite at 17.0°E in C band and first measurements on three carrier in DVB-S2/8PSK format after a satellite failure : DVB-S2 transmissions _ NGB Channel 1-NTV network , MUVI TV1+2 feed Zambia , Hosanna TV ... Roman Dávid. 11/01/2010 - 09:52
Page Amos 5i at 17.0°E-video Roman Dávid. 11/01/2010 - 09:55
Hottest News 1.11.2010 - Amos 5i satellite at 17.0°E in C band and new video preview : DVB-S2/8PSK/FTA Muvi TV1 Feed Zambia , Hosanna Roman Dávid. 11/01/2010 - 10:06
Hottest News 1.11.2010-Družica AMOS 5i na 17.0°E v C pásme a prvé výsledky meraní na afrických nosných v DVB-S2/8PSK formáte po poruche na satelite : DVB-S2/8PSK/FTA NGB Channel 1-NTV network , MUVI TV1+2 feed Zambia , Hosanna TV ... Roman Dávid. 11/01/2010 - 10:14
Feeds Arabsat 2B at 20.0°E - Medium power beam : feeds_3 902 R SSTV Live Sudan Roman Dávid. 11/02/2010 - 14:48
Hottest News 2.11.2010-NEWS IN BOX FEEDS -Arabsat 2B at 20.0°East-Medium power beam in C band : 3 902 R SSTV LIVE from Sudan-in the range of the transponder TP 9 I identified the live broadcast of the autonomous region of southern Sudan in sub-Saharan Africa ... Roman Dávid. 11/02/2010 - 14:49