Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Hottest News EURÓPSKE CENTRUM FORMÁTU ABS-S a novinka č.3-Roman Dávid a jeho Think-Tank definuje: ABS-S štandard z družice ChinaSat 9 na 92.2°E & relatívne hodnoty kvality príjmu v rozsahu 0-60% zaznamenané pri zhoršených poveternostných podmienkach v mieste Lučenec Roman Dávid. 10/27/2010 - 14:04
Sat List Update EUROPEAN CENTER OF ABS-S STANDARD part 3_update Nr.4-Roman Dávid and his Think-Tank defines : ABS-S standard from ChinaSat 9 at 92.2°E & ABS-S Receiver Coship N6188_performance of licensed receiver for receiving the standard ABS-S of satellite ChinaSat 9 Roman Dávid. 10/28/2010 - 13:05
Hottest News EURÓPSKE CENTRUM FORMÁTU ABS-S a novinka č.4-Roman Dávid a jeho Think-Tank definuje: ABS-S štandard z družice ChinaSat 9 na 92.2°E & ABS-S receiver COSHIP N6188_predstavenie čínskym úradom licencovaného príjmača pre príjem vysielania v norme ABS-S... Roman Dávid. 10/28/2010 - 13:16
Sat List Update EUROPEAN CENTER OF ABS-S STANDARD part 3_update Nr.5-Roman Dávid and his Think-Tank defines : ABS-S standard from ChinaSat 9 at 92.2°E & photo documentation of the broadcast in standard ABS-S from Slovakia ... Roman Dávid. 10/29/2010 - 13:19
Hottest News EURÓPSKE CENTRUM FORMÁTU ABS-S a novinka č.5-Roman Dávid a jeho Think-Tank definuje: ABS-S štandard z družice ChinaSat 9 na 92.2°E & foto dokumentácia z vysielania v norme ABS-S z miesta príjmu Lučenec/stredné Slovensko... Roman Dávid. 10/29/2010 - 13:25
Page Arabsat 5A at 30.5°E Roman Dávid. 10/31/2010 - 18:09
Page Arabsat 2B at 20.0°E Roman Dávid. 10/31/2010 - 18:13
Sat List Update 1.11.2010-Amos 5i satellite at 17.0°E in C band and first measurements on three carrier in DVB-S2/8PSK format after a satellite failure : DVB-S2 transmissions _ NGB Channel 1-NTV network , MUVI TV1+2 feed Zambia , Hosanna TV ... Roman Dávid. 11/01/2010 - 09:52
Page Amos 5i at 17.0°E-video Roman Dávid. 11/01/2010 - 09:55
Hottest News 1.11.2010 - Amos 5i satellite at 17.0°E in C band and new video preview : DVB-S2/8PSK/FTA Muvi TV1 Feed Zambia , Hosanna Roman Dávid. 11/01/2010 - 10:06
Hottest News 1.11.2010-Družica AMOS 5i na 17.0°E v C pásme a prvé výsledky meraní na afrických nosných v DVB-S2/8PSK formáte po poruche na satelite : DVB-S2/8PSK/FTA NGB Channel 1-NTV network , MUVI TV1+2 feed Zambia , Hosanna TV ... Roman Dávid. 11/01/2010 - 10:14
Feeds Arabsat 2B at 20.0°E - Medium power beam : feeds_3 902 R SSTV Live Sudan Roman Dávid. 11/02/2010 - 14:48
Hottest News 2.11.2010-NEWS IN BOX FEEDS -Arabsat 2B at 20.0°East-Medium power beam in C band : 3 902 R SSTV LIVE from Sudan-in the range of the transponder TP 9 I identified the live broadcast of the autonomous region of southern Sudan in sub-Saharan Africa ... Roman Dávid. 11/02/2010 - 14:49
Sat List Update 2.11.2010-UPDATED NEWS and results of measurements from satellites Arabsat 2B of the new orbital position 20° East-Medium and High beam in C band : TP9+TP11-a new analysis of the spectrum with carrier TV Mauritanie , SSTV , Tayba Tv .... Roman Dávid. 11/02/2010 - 15:10
Hottest News 2.11.2010-POSLEDNÉ NOVINKY a aktualizované výsledky meraní z družice Arabsat 2B po jej presune na novú orbitálnu pozíciu 20.0° východne v C pásme : TP9+11-nová analýza spektra s nosnou paketu TV Mauretánia , Tayba TV , SSTV južný Sudán ... Roman Dávid. 11/02/2010 - 15:21
Page Rascom QAF1R at 2.9°E Roman Dávid. 11/03/2010 - 17:06
Sat List Update 3.11.2010-ARABSAT 5A - the new satellite at orbital position 30.5° E and the first results of measurements of the hemispheric beam in C band : 4 000 R RTD Djibouti & 4 176 L Packet Arabsat - high gain levels with an amplitude from 8 to 10 dB of unit MER Roman Dávid. 11/03/2010 - 17:27
Hottest News 3.11.2010-ARABSAT 5A ako nový satelit na pozícii 30.5°E a prvé merania v jeho hemisherickom diagrame pásma C : 4 000 R RTD Džibutsko & 4 176 L Paket Arabsat - vysoké hladiny zisku s amplitúdou od 8 do 10 dB z MER Roman Dávid. 11/03/2010 - 17:33
Hottest News 4.11.2010-NEW TEST CARD from the satellite Rascom QAF1R at 2.9°E in C band : RTNC 3 / Institutions - in the african packet CONGO MULTIPROGRAM I identified 5 test cards .... Roman Dávid. 11/04/2010 - 13:25
Sat List Update 4.11.2010-RASCOM QAF1R at 2.9°E-new satellite from pan African operator RascomStar-QAF and the first measurement of quality in Central Europe in the continental beam : 4 051 R PACKET Congo Multiprogram Roman Dávid. 11/04/2010 - 13:34
Hottest News 4.11.2010-RASCOM QAF1R na 2.9°E- nový satelit pan-afrického operátora RasComStar-QAF a aktuálne výsledky príjmu z kontinentálneho diagramu pásma C v strednej Európe : 4 051 R paket stredoafrickej republiky Congo-Multiprogram Roman Dávid. 11/04/2010 - 13:41
Sat List Update 4.11.2010-EUTELSAT W2A at 10.0°E-Global footprint in the C band : 3 865 R EUROVISION Geneva 4:2:2 feed / Africa 2 + packets from the broadcaster Startimes TV_I update results of measurements and an overview of tv channels... Roman Dávid. 11/04/2010 - 14:00
Hottest News 4.11.2010-Družica EUTELSAT W2A na 10.0°E a globálny zväzok C pásma : 3 865 R EUROVISION ŽENEVA 4:2:2 feed a 3 pakety provajdera Startimes TV vo formáte DVB-S2_aktualizujem analýzu spektra,výsledky meraní a TV List Roman Dávid. 11/04/2010 - 14:07
DX Forum M.Margala Bošáca:Test UNI konvertorov pre antény offsetového typu od výrobcov Golden Interstar , BigSat , Sharp... z dôrazom na ich mechanické prevedenie a životnosť . Roman Dávid. 11/08/2010 - 15:01
Hottest News 9.11.2010-SAT DX Fórum : M. Margala Bošáca - Test UNI konvertorov pre offsetové antény od výrobcov Golden Interstar , BigSat , Sharp... z dôrazom na ich mechanické prevedenie a životnosť s obsiahlou foto+video prílohou ... Roman Dávid. 11/09/2010 - 12:45