Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Sat List Update 18.11.2010-Hemispheric and global footprint of the satellite Intelsat 10-02 at 1.0°W & themes: spectral analysis of packet_4 111 L BBC World Service-SR=1000 KSymb/sec + 4 180 L ERTU Egypt , 4 095 L-new FEC parameter for DVB-S2 network and more .... Roman Dávid. 11/18/2010 - 13:37
Hottest News 18.11.2010-Hemisferický a globálny diagram satelitu Intelsat 10-02 na 1.0°W a dnešné témy : spektrálne analýzy paketov BBC World Service Africa s SR=1000 kSymb/sec a ERTU Egypt , nový FEC parameter na DVB-S2 sieti , 7 výsledkov meraní kvality atď... Roman Dávid. 11/18/2010 - 13:44
Sat List Update 22.11.2010-NSS 6 satellite at 95.0°E and the FIRST TEST THE QUALITY OF RECEPTION on the carier ALAU TV at 11 131 V in the Middle East beam & themes : SCAN table , new spectral analysis of the TP MEVA4 , reception status and many more Roman Dávid. 11/22/2010 - 14:53
Video Section NSS 6 at 95.0°E - Middle East beam : 11 131 V Alau TV Roman Dávid. 11/22/2010 - 15:00
Hottest News 22.11.2010-VIDEO BOX-NSS 6 at 95.0°E-Middle East beam & 11 131 V Alau TV Kazakhstan : FIRST VIDEO PREVIEW Roman Dávid. 11/22/2010 - 15:05
Hottest News 22.11.2010-Satelit NSS 6 na 95.0°E a PRVÉ TESTY KVALITY PRÍJMU na kazachstanskej nosnej ALAU TV na f=11 131 V v blízkovýchodnej stope KU pásma a témy : tabuľka skenu nosných , nová analýza spektra TP MEVA4 , stav príjmu v meste Lučenec s PF 370 cm atď ... Roman Dávid. 11/22/2010 - 15:11
Sat List Update 23.11.2010-Intelsat 12 satellite at 45.0°E and the first measurement of DVB-S2 parameter EVM,PER,MER,NM for packet VIVACOM + themes : outstanding DVB-S2 quality status Error Vector Magnitude EVM=10%,PER=<1x10-7,MER-20.6 dB , new spectral analysis +++ Roman Dávid. 11/23/2010 - 16:57
Feeds Intelsat 12 at 45.0°E - European beam : 11 680 V PTV Bucky 1 , PTV Vito / Publika TV Roman Dávid. 11/23/2010 - 17:04
Hottest News 23.11.2010-NEWS IN BOX FEEDS : Intelsat 12 at 45.0°E - European beam - 11 680 V PTV Bucky 1 , PTV Vito / Publika TV Roman Dávid. 11/23/2010 - 17:07
Hottest News 23.11.2010-Satelit Intelsat 12 na 45.0°E a prvé merania DVB-S2 parametrov PER,EVM,MER,NM na paketoch Vivacom a témy : výnimočný akostný stav na DVB-S2 nosnej 11 632 V-Error Vector Magnitude EVM=10%,PER=<1x10-7,MER-20.6 dB,nová analýza spektra atď ... Roman Dávid. 11/23/2010 - 17:13
HDTV Turksat 3A at 42.0°E-west beam : 11 042 V DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD/FTA _ TRT HD Roman Dávid. 11/24/2010 - 16:35
Hottest News 24.11.2010-RUBRIKA HDTV - Družica Turksat 3A na 42.0°E a turecké nekódované HD vysielanie vo formáte DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD/FTA : 11 042 V TRT HD - 1920x1080... Roman Dávid. 11/24/2010 - 16:36
Hottest News 24.11.2010-SECTION HDTV-Turksat 3A satellite at 42.0 ° E and Turkish non-crypted HD broadcast in format DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD/FTA : 11 042 V TRT HD - 1920x1080... Roman Dávid. 11/24/2010 - 16:41
Sat List Update 25.11.2010-WESTERN and EASTERN footprint of Turksat 2A/3A satellites at 42.0°E in the central European scale & themes : 11 804 V-spectral and quality anylsis of packet D-Smart and many more ... Roman Dávid. 11/25/2010 - 13:56
Hottest News 25.11.2010-Západný a východný diagram satelitov Turksat 2A/3A na 42.0°E v stredo-európskych podmienkach príjmu a dnešné témy : 11 804 V-analýza spektra a kvality paketu D-Smart atď... Roman Dávid. 11/25/2010 - 14:01
Sat List Update DVB-S2 PREMIERE-SAT DX NEWS : First results of measurements of the new Danish packet (DVB-S2/QPSK/MPEG-4 format) in the North-East beam of satellite Intelsat 907 at 27.5°W, with Danish... channels: DR HD , DR K , DR Ramasjang , KNR Sat ... Roman Dávid. 11/29/2010 - 14:17
Hottest News DVB-S2 PREMIÉRA-SAT DX Novinka:Prvé merania v stredo-európskej zóne na novom dánskom pakete vo formáte DVB-S2/QPSK/MPEG-4 vysielanom v severo-východnom diagrame satelitu Intelsat 907 na 27.5°W v C pásme s kanálmi : DR HD , DR k , DR Ramasjang , KNR sat Roman Dávid. 11/29/2010 - 14:28
Sat List Update 30.11.2010-Recent changes in global, hemispherical and the northeastern beam of the Intelsat 907 satellite at 27.5° W in the C band and themes : spectral analysis of packet DVB-S2 KAL,RTP,Radio Free Europe Prague,4 111 L new feed channel with SR=1 384 etc Roman Dávid. 11/30/2010 - 16:10
Hottest News 30.11.2010-Posledné zmeny v globálnej,hemisferickej a severo-východnej zóne družice Intelsat 907 na 27.5°W v C pásme a témy : spektrálne analýzy paketov DVB-S2 KAL+RTP a Rádia Slobodná Európa Praha,prvé merania na holandskom feed kanále s SR=1 384 KSymb/s Roman Dávid. 11/30/2010 - 16:16
Sat List Update 1.12.2010-Intelsat 905 satellite at 24.5°W and the first measurement on a new channel FEEDS at f=4 007 L-Atlantic SD Encoder + themes : 4 111 L ORTM Mali-new qualitative peak and spectral analysis .... Roman Dávid. 12/01/2010 - 15:16
Hottest News 1.12.2010-SATELIT INTELSAT 905 na 24.5°W a prvé merania na novom feeds kanále na f=4 007 L Atlantic SD Encoder v C pásme + dnešná téma : 4 111 L ORTM Mali-nová akostná špička na západo-africkom prenose a analýza spektra... Roman Dávid. 12/01/2010 - 15:21
Sat List Update 2.12.2010-LATEST NEWS from the hemispherical and global footprint of NSS 7 at 22.0° W in the C band & themes : 3 855 R-first measurements on DVB-S data stream and spectrum analysis for packet at f = 4179 R ... Roman Dávid. 12/02/2010 - 14:22
Hottest News 2.12.2010- A new test card from NSS 7 at 22.0°W : 3 931 L CNN en Espanol - 5 600 MSC / CNNEE ... Roman Dávid. 12/02/2010 - 14:27
Hottest News 2.12.2010-POSLEDNÉ NOVINKY z globálneho a hemisferického diagramu satelitu NSS 7 z 22.0°W v C pásme a témy : 3 855 R-prvé merania kvality na DVB-S data toku a analýza spektra arabského paketu na f=4 179 R... Roman Dávid. 12/02/2010 - 14:32
Page Thor 5-Thor 6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W Roman Dávid. 12/12/2010 - 10:31