18-2-13__1/3-TVGE Int-KA pásmo JE NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA___Eutelsat 7A na 7e : 21 580,8 MHz-TVGE Rovníková Guinea-kvantifikácia ziskovej hladiny QPSK nosnej s aplikovaným FEC=7/8 a BW=3,35 MHz v stredoeurópskej zóne na výstupe zo ...

upozornenie : jedná sa o exkluzívne poznatky pochádzajúce výlučne z autorovej vedecko výskumnej činnosti       

       autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    
 

                                            publikované dňa : 18.2.2013 @ Lučenec

Autorov obsahový synopsis : suma troch v nasledovných novinkách definovaných nosných s regulárnym vysielaním z
africkej zóny v KA pásme z lineárneho downlinkového spektra vertikálneho vektora v rozsahu od 21 400 do 21 700 MHz
z geosynchrónneho satelitu Eutelsat 7A na 7.0°E,ktorých spoločným menovateľom je identicky aplikovaný FEC parameter 7/8
                          a SR<2500 ksymb/sec  jasne determinuje autorom publikovaný obsah.
...
 

                           linka k novinke č.1 :  1/3 -21 580,8 MHz_TVGE Internacional Equatorial Guinea

1/3-TVGE-KA pásmo je NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA___Eutelsat 7A na 7.0 : 21 580,8 MHz-TVGE Rovníková
Guinea-kvantifikácia ziskovej hladiny QPSK nosnej s aplikovaným FEC=7/8 a BW=3,35 MHz v stredoeurópskej zóne na výstupe zo
                                    sekundárneho radianta s D=300 cm vo video ukážkach

dxsatcs.com-ka-band-reception-satellite-list-eutelsat-7a-w3a-satellite-7east-21580.8-mhz-tvge-dvb-s-qpsk-spectrum-quality-analysis-televes-h-60-04

                                                       dxsatcs logo
                                                               CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                                  Think-Tank

                                                                    Roman Dávid - author & founder