27.7.2022-Roman Dávid prispieva do diskusie na tému : Mlčať je niekdy ZLATO,alebo čo vie Bernie Ecclestone o ruskom prezidentovi V.Putinovi a my nie ...

promo_eng txt 
                                                     >>>  GO TO MAIN PAGE <<<                                                    
 nss-12-57e-east-africa-beam-reception-ethiosat-center-enter          

 Al-Yah-1-52-5-east-european-reception-center                                                    

 astra-2e-2f-2g-1n-2d-uk-footprint-reception-from-2006-     

 amos-3-7-at-4-west-yes-israel-sat-dx-reception-middle-east-footprint                                                                              

 How to choose the best LNB for your satellite system
 
 dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethipia-7 days peak-quality-7.1.2022-enter                                                                                                                                                                     
               
                                                    >>>  GO TO MAIN PAGE <<<

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme
     

► Ďalšie pokračovanie výskumného projektu č.1 s názvom "Referenčné hodnoty zisku G pre sekundárne
radianty s D=180-450 cm " , ktoré autor demonštruje pri príjme z vyžarovacieho diagramu
"Východná Afrika" družice NSS-12 na 57°E
  

Téma praktických cvičení :

5.1.2022 : ETHIOSAT-Dokazovanie na f0=11 545 H_ Roman Dávid dokazuje ako prvý na Slovensku každodenný
stav chybovosti CBER=1.0E-6 na ním zadefinovanej referenčnej frekvencii  v kvantite t=72 hodín,ako dôsledok
ukončenia pásmového prekrytia s BW=6,7 MHz dňa 27.12.2021 medzi dvoma nosnými v diagrame East Africa
a Central Asia


     Autor a zakladateľ mozgového trustu : Roman Dávid  _ dxsatcs-new-box-blog-roman-david-2021-bloguje-provokuje-n                                               

     Posledná zmena : 27.7.2022

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>