Centre for satellite reception of MULTISTREAM technology : Eutelsat 21B,Eutelsat 9B,Astra 2E/2F/2G,NSS 12,Amos 3/7 satellites ...

     

 
 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.
 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásma Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej činnosti autora dxsatcs.com Romana Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

                                                                          
                    

 ► Eastern Hemisphere
update
    Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)
   
Measuring and decoding DVB-S2                        multistreams
 
9.0°E - Applied reception  technology in Ku band
Multistream standard sat. reception
17.5.2023
9.0°E - S/S & A/W  P-modus
Multistream technology sat.reception
12.6.2023
9.0°E - PF 450 cm  PROVING
Multistream standard sat. reception
17.5.2023
9.0°E - PF 370 cm  PROVING    
 Multistream standard sat. reception
3.5.2023
9.0°E - MIS_NEWS FLASH         
Multistream standard sat. reception
14.6.2023
9.0°E - CHANNEL LIST           
Multistream standard sat. reception
29.3.2023
        Eutelsat 21B at 21.5°E
           Western coverage
 
21.5°E-DVB-S2 Multistream
Eddy Wave Effect etc...
16.8.2023
21.5°E-11 618 V-SNRT MA
PF 450 cm PROVING
30.8.2023
 21.5°E-PF 370 & Multistream
Proving : t=150 h
13.9.2023
   
       Astra 2E/2F/2G at 28.5°E
                   UK footprint
 
28.5°E-Astra 2E _ UK BEAM                                                                24.5.2021
28.2°E-Astra 2F _ UK BEAM
 
                5.1.2021
28.2°E-Astra 2G _ UK BEAM
 
              20.1.2021
Astra 2E/2F/2G_f0=11 426_H
     Referenčná frekvencia pre celý
          britský vyžarovací diagram
 prípadová
    štúdia

 
 Astra 2F-28,2°E_UK BEAM
  f0=12 382 MHz_H: dokazovanie_24/7
 prípadová
 štúdia
č.1
Astra 2F-28,2°E_UK BEAM
11 306+11 344 MHz-V+H: dokazovanie
prípadová štúdia č.2
Astra 2F-28,2°E_UK BEAM
DVB-S2/8PSK_12 363 MHz_V : SKY UK 
prípadová
štúdia č.3
 Astra 2E-28,5°E_UK BEAM
Prodelin 370 cm-1374-990 RX
nové systémové riešenie
prípadová
   štúdia

 
      NSS 12 at 57.0°E_East Africa beam  
 57.0°E - NSS 12
 East Africa beam
_KU band
9.1.2022
f0=11 545 H > Prodelin 3.7m
           praktické cvičenia
28.9.2021
57.0°E - NSS 12_East Africa
  Prodelin 4.5m-PROVING
5.1.2022
 57.0°E - NSS 12_Central Asia 24.11.2021
   
   
                   52.5°E - Y1A     
 EAST : 11 747 H > 12 073 V
 
Archived files
MENA :  11 823 H > 12 092 H  
   
56.0°E - Express-AT1_East                     TP 23 >25 > 27 Archived  files
► Western Hemisphere
update
4.0°W-AMOS 3/7_Middle East
EUROPEAN CENTER OF YES
Digital sat. tv service reception
18.8.2021
AMOS 3/7_Middle East : NEWS 18.8.2021
   Amos 3_Middle East beam
f0=10 926 V-YES : Dokazovanie
18.8.2021
  AMOS 7- 3,9°W_ME beam
 11 040 H : ACM/VCM DATA
prípadová štúdia
AMOS 7- 3,9°W_ME beam
  TP "X" na f=11 046 MHz
prípadová štúdia
 Amos 3-4,0°W_Middle East
Prodelin 370 cm : 10 926 V-YES
 
prípadová štúdia
    

 

 
   
   
   
   
4.0°W - Amos 2/3/7 _ Middle East
ARCHIVED FILES
 2005-2018
 8.0°W - Eutelsat 8 West A - Steerable _ TP D2 >D12
 
Archived files