The Reference Values of the Gain for the Dishes with D<=4.5m in KU Band-Referenčné hodnoty zisku pre paraboly s D=180-450 cm

     

 
 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.
 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásma Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej činnosti autora dxsatcs.com Romana Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

                                                                          
                    

 ► Eastern Hemisphere
update
56.0°E - Express-AT1_East beam
                East Russia,Kazakhstan,Siberia                      
 
TP 23>25>27 _ Tricolor TV Siberia 10.3.2015
   
52.5°E - Yahsat 1a/Yahlive/Y1A
                East beam,Mena/West beam
 
 
EAST beam : 11 747 H > 12 073 V  17.3.2015
MENA beam :  11 823 H > 12 092 H 17.3.2015
   
   
 28.5°E-Astra 2E/2F/2G at 28.2°E
               - UK SPOT BEAM -       
 
 
Astra 2E at 28.5°E_UK SPOT BEAM
 
24.3.2020
   
   
   
   
   
   
   
   
   
► Western Hemisphere
update
3.9°W - AMOS 7 _ Middle East beam (ME)
                 H.pol EIRP Coverage
 
11 033 MHz : Knesset Channel 
11 062 MHz : Middle East TV,ISN
11 095 MHz : Channel 10+12+13
26.12.2018 

 4.0°W - AMOS  3 _ Middle East beam (ME)
                 V.pol EIRP Coverage

 
 TP 4L_11 474 MHz - YES Israel 20.1.2015
TP 4U_11 510 MHz - YES Israel 20.1.2015
TP 5_ Middle East TV,Channel 2,IHTV 20.1.2015
TP 6_ IBA Channel 1+33 Israel , Channel 2+10 Israel , Kurdsat News , Angel TV , Kurdsat
 
20.1.2015
4.0°W - Amos 2 _ Middle East
Lesea,IBA Channel 1,Channel 2

 
Archived Files /2005-08/
   
   
   
 8.0°W - Eutelsat 8 West A - Steerable
  East Africa and Middle East coverage
 
 
TP D2 >D12:11 471-11 678 MHz
Gulfsat , Al Jazeera TV network

 
3.2.2015