eutelsat-8-w-a-8-w-steerable-middle-east-east-africa-beam-sat-dx-reception-ku-band-prodelin-450-cm-reference-gain

►►Eutelsat 8 West A-8.0°W-Steerable beam-Middle East+East Africa : General Information /KU Beacon .../

           Eutelsat 8 West A is one of the key satellites to demonstrate the system gain in Central Europe

The name of a research project :The Reference Values of the Gain for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

                           Reference value of the Gain for the dishes with D<=4.5m : 11 471 MHz - Packet MBC
                        
Typical peak in quality for the carrier, which is repeated almost every day : MER=7 dB (FEC=5/6 )

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11471-v-packet-mbc-000

 
  ►Eutelsat 8 West A - 8.0°W : Downlink Frequency plan , general information,KU beacon frequencies

     
dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerablet-beam-general-data-source-eutelsat    dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerablet-beam-frequency-plan-source-eutelsatdxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerablet-beam-ku-beacon-frequencies-source-eutelsat

Eutelsat 8 West A - 8.0°W : Komentár autora Romana Dávida

Autor Roman Dávid týmto demonštruje pozíciu geostacionárnej dráhy λ=8.0° západnej dĺžky,na ktorej je poziciovaný
objekt Eutelsat 8 West A,ako jednu z kľúčových pre jeho výskumný projekt "Referenčné hodnoty zisku pre paraboly
s D<=450 cm v KU pásme" . Zemepisná poloha miesta inštalácie vysokofrekvenčného reťazca v oblasti strednej
Európy v kombinácii so smerovaním vyžiarenej energie objektu v pásme od 11 400 do 11 750 MHz do oblasti
východnej Afriky a Blízkeho východu definujú limitný stav smerovosti/zisku "G" pre autorov referenčný reťazec
s D=450 cm,ktorý odvodzujem a vyjadrujem porovnávacím operátorom <= ako hodnota chybovosti 1.0E-2 (CBER)
pre každú nosnú v spektre vertikálneho vektora vlnenia,ktorých stav v kvalite príjmu klasifikujem stupňom D až F .

 

►►Eutelsat 8 West A-8.0°W-Steerable beam-Middle East+East Africa : HF string , footprint , geographical location ...

                     

EUTELSAT 8 WEST A at 8.0°W-Ku band-HF string
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 4206C , Invacom SNF-031
Analyzed frequency spectrum + polarisation 11 450 - 11 700 MHz , Vertical
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-prodelin-450-cm                         
                                           
  ►Eutelsat 8 West A - 8.0°W : geographical location of the measurement by Google , Steerable V-pol EIRP Coverage Map by Eutelsat

         Middle East+East Africa Coverage                  geographical location of the measurement                        
  dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-source-eutelsat              amos-3-middle -east-beam-sat-dx-ku-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►Eutelsat 8 West A-8.0°W-Steerable beam-Middle East+East Africa : analysis of the spectrum and the quality

Eutelsat 8 West A - 8.0°W - spectrum analysis : quantification of the spectrum and locked carriers

      Analysis of the vertical spectrum : 11 471 >>>  11 678 MHz                                          list of locked carriers            
dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beem-locking-carriers-list-n  dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beem-locking-carriers-list-n

Eutelsat 8 West A : current status and analysis of quality
a, in cloudless weather is the possibility of receiving bounded in the interval 60-180 minutes per day for each carrier in the range of 11471-11596 MHz                                                                      
and only in the evening from 19:00 to 22:00 p.m.                                                                                                                                                                                                                                    
b, margin of quality for the carrier within the range 11471-11596 MHz is minimal and oscillates in the range from 0.5 to 2 dB ,                                                                                                             
depending on weather conditions and season                                                                                                                                                                                                                                   
c, packet on the carrier frequency f=11 512 MHz was not occupied by any broadcasting more than 3 months in 2014,                                                                                                                          
but at present it is broadcasting again active on this frequency                                                                                                                                                                                                        
  d, for the carrier at f=11 678 MHz is valid following classification for quality of reception : - F -                                                                                                                                                                
e, One of the key satellites to demonstrate the system gain in Central Europe                                                                                                                                                                                              

Eutelsat 8 West A - 8.0°W - quality analysis : 11 471 > 11 554 > 11 595 > 11 637 > 11 678 MHz

11 471 MHz-V pol.-FEC=5/6 : Packet MBC                                                                                                                                                                                                                              
dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11471-v-packet-mbc-quality-analysis-01 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11471-v-packet-mbc-quality-analysis-02 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11471-v-packet-mbc-quality-analysis-03                                                                                                                                                                 
    ► 4T2 Content analysis + EBS Pro analysis  

   dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11471-v-packet-mbc-4t2-services-allocation-pids-bittrate-01 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11471-v-packet-mbc-parameters-03 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11471-v-packet-mbc-nit-02

   ► 4T2 Video Analysis

   dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11471-v-packet-mbc-4t2-video-analysis-01 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11471-v-packet-mbc-4t2-video-analysis-03 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11471-v-packet-mbc-4t2-video-analysis-05
 

Televes H60 : "LIVE" analysis

.

                                                                  


11 554 MHz-V.pol-FEC=3/4 : Packet Gulfsat                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                    
dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11555-v-packet-gulfsat-quality-analysis-01 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11555-v-packet-gulfsat-quality-analysis-02 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11555-v-packet-gulfsat-quality-analysis-03                                                                                                                                                                   
4T2 Content analysis + EBS Pro analysis                                                                                                                                                                                                                                                 
 
dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11554-v-packet-gulfsat-4t2-services-allocation-pids-bittrate-01  dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11554-v-packet-gulfsat-parameters-03  dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11554-v-packet-gulfsat-nit-02                                                                                                                                                                                                                                                        
►4T2 Video analysis                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11554-v-packet-gulfsat-4t2-video-analysis-03  dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11554-v-packet-gulfsat-4t2-video-analysis-01  dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11554-v-packet-gulfsat-4t2-video-analysis-02                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                    
Televes H60 : "LIVE" analysis                                                                                                                                                                                                                                                                    

.                                                                                                                                                                                          

             


11 595 MHz-V.pol-FEC=3/4 : Packet Gulfsat                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                    
dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11595-v-packet-gulfsat-quality-analysis-01. dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11595-v-packet-gulfsat-quality-analysis-02 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11595-v-packet-gulfsat-quality-analysis-03                                                                                                                                                                   
4T2 Content analysis + EBS Pro analysis                                                                                                                                                                                                                                                 
dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11595-v-packet-gulfsat-4t2-services-allocation-pids-bittrate-01  dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11595-v-packet-gulfsat-parameters-03  dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11595-v-packet-gulfsat-nit-02                                                                                                                                                                

►4T2 Video analysis                                                                                                                                                                                                                                                                              

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11595-v-packet-gulfsat-4t2-video-analysis-03dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11595-v-packet-gulfsat-4t2-video-analysis-02                                                                                                                                                                                                                

 

Televes H60 : "LIVE" analysis                                                                                                                                                                                                                                                                    

.                                                                                                                                                                                         
11 637 MHz-V.pol-FEC=3/4 : Packet Al Jazeera                                                                                                                                                                                                               
                                                                      
 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11635-v-packet-aljazeera-quality-analysis-01.  dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11635-v-packet-aljazeera-quality-analysis-02  dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11635-v-packet-aljazeera-quality-analysis-03                                                                                                                                                                  
► 4T2 Content+video analysis + EBS Pro analysis                                                                                                                                                                                                                                       
dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11637-v-packet-gulfsat-4t2-services-allocation-pids-bittrate-01  dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11637-v-packet-al-jazeerat-nit-02   dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11637-v-packet-aljazeera-4t2-video-analysis-03                                                                                                                                                                
Televes H60 : "LIVE" analysis                                                                                                                                                                                                                                                                   
.                                                                                                                                                                                          11 678 MHz-V.pol-FEC=3/4 : Packet GulfSat                                                                                                                                                                                                                    

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11678-v-packet-gulfsat-quality-analysis-01  dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11678-v-packet-gulfsat-quality-analysis-02  dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-11678-v-packet-gulfsat-quality-analysis-03                                                                                                                                                                 


►►Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

►► Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu z hľadiska rámca kvality a času

 

                       Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception          Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu

Eutelsat 8 West A-8.0°W-Steerable beam / classification of the current satellite DX reception
 - Frequency/Polarity/TP -  Network SR/FEC Coverage Classification
11 471 MHz - V.pol. - D2
MBC DVB-S/QPSK_27 500_5/6
Middle East+East Africa
D
11 512 MHz -V.pol. - D4
Gulfsat DVB-S/QPSK_27 500_5/6 Middle East+East Africa in preparation
11 554 MHz -V.pol. - D6
Gulfsat DVB-S/QPSK_27 500_3/4 Middle East+East Africa D
11 595 MHz -V.pol. - D8 Gulfsat DVB-S/QPSK_27 500_3/4 Middle East+East Africa D
11 637 MHz -V.pol. - D10
Al Jazeera DVB-S/QPSK_27 500_3/4  Middle East+East Africa D
11 678 MHz -V.pol. - D12 Gulfsat DVB-S/QPSK_27 500_3/4 Middle East+East Africa F

Autor Roman Dávid objasňuje a zároveň obhajuje opodstatnenosť vzniku tabuľky s klasifikáciou kvality satelitného DX príjmu
za účelom vylúčenia akýchkoľvek subjektívnych a zároveň neobjektívnych hodnotení a dopĺňa ju o svoj komentár k téme
náhodných LOCKOV,ktorý vznikol na základe niekoľkých sťažností od sklamaných satelitných fanúšikov z českého diskusného fóra
o satelitoch s množstvom nepresných a zavádzajúcich informácii,ktoré publikoval jeden aktívny prepisovač TV zoznamov cez ústa
jeho spolupracovníka v úlohe "hovorcu"

poznámka : Zavedenie tohoto základného pravidla pre objektívnú klasifikáciu alebo tiež hodnotenie stavu príjmu má svoje opodstatnenie
z nasledovného dôvodu.K LOCK-u nosnej sa dá "dopracovať" aj neštandartným spôsobom,ktorý nesúvisí s dostatočnou hladinou zisku
paraboly,ale pomocou takzvaného náhodného LOCKU (F),na ktorý títo aktéri/čakatelia ( spravidla sa jedná o takzvaných prepisovačov
zoznamov alebo tiež hľadačov TV+R+Data prenosov,ktorí si krátia prebytok voľného času touto nezmyselnou činnosťou,ktorá tento odbor
neposúva akýmkoľvek spôsobom vpred) čakajú hodiny,dni,týždne a mesiace a potom tento "virtuálny príjem" spravidla prezentujú
v rôznych amatérskych diskusných fórach,alebo v článkoch,v ktorých sa väčšinou nezainteresovaných čitateľov snažia presvedčiť že oni
potrebujú oveľa menší priemer antény na  "rovnakú kvalitu" ako všetci ostatný.Pochopitelne pravdu o tom, že sa jedná spravidla len
o náhodné a nepravidelne sa opakujúce LOCKY nosných v danej zemepisnej oblasti už čitateľom zamlčia v čom im zrejme bráni ich
mimoriadne vysoké sebavedomie,ktoré rádovo prevyšuje ich vedomosti. Naozaj musím sa sebakriticky všetkým čitateľom
priznať : "Áno chcel by som byť tak mimoriadne múdry ako sú oni mimoriadne sebavedomý a potom by som bol sám so sebou spokojný".
Ale kedže ja takým sebavedomím nedisponujem musím aj naďalej intenzívne pracovať na svojej nevedomosti v mnohých odborných
témach z fyziky a matematiky.

K tomuto komentáru ma viedlo niekoľko mailov,ktoré mi adresovali fanúšikovia satelitov z východného a severného Slovenska,
ktorí po zhliadnutí výsledkov príjmu od dvoch mimoriadne aktívnych prepisovačov TV zoznamov (+hovorca jedného z nich),
investovali tisíce EUR do kvalitných antén s garantovaným a praxou overeným ziskom s D=240-300 cm a následne boli mimoriadne
sklamaný že v rovnakej zemepisnej oblasti je možné uskutočniť len nestabilný príjem daných paketov v periodicite niekoľkokrát
do týždňa,v dĺžke jednotky minút nie hodín a len pod podmienkou bez-oblačného počasia.Čiže v tomto prípade sa nejedná o stabilný
príjem ale len o náhodný a nepravidelne sa opakujúci LOCK nosnej,ktorý je pre každodenné sledovanie nepoužitelný.(F)

Na základe sťažnosti od čitateľov prevažne z jedného českého diskusného fóra(v ktorom sa prispievatelia často prezentujú pod
rôznymi trápnymi prezývkami,aj opačného pohlavia?!) nabádam návštevníkov týchto diskusií aby brali každé publikované tvrdenia
ohľadom dosiahnutých výsledkom sat.príjmu v KU a KA pásme s veľkou rezervou a podobne aby brali s veľkým odstupom
a opatrnosťou aj publikované novinky v niektorých zoznamoch TV staníc,do ktorých bežne prispievajú osoby,ktoré ovšem daný
signál nikdy nezachytili ale len publikujú ukradnuté zmeny v parametroch prenosov,poprípade publikujú pod svojím menom výsledky
príjmu inej osoby z inej zemepisnej oblasti a tým klamú verejnosť a vzbudzujú očakávania o možnosti zachytenia daného
signálu,ktoré sa ale nezakladajú na pravde .Najviac ma pobavil jeden aktívny prepisovač tv zoznamov,s jeho novinkami,ktoré si
vyžadujú v jeho zemepisnej oblasti inštalovanie paraboly s priemerom minimálne D=370 cm .Problém je ale v tom že on vlastní
anténu s priemerom len D=240 cm. Tento príklad jasne potvrdzuje že v tejto oblasti sa pohybuje množstvo fanúšikov,ktorí si pletú
odbornosť so schopnosťou alebo lepšie povedané túžbou za každú cenu "nájsť" a doplniť TV zoznam o ďalšiu "zbytočnú" položku,
čo s odbornosťou nijako nesúvisí,skôr s bezhraničnou nudou .

Sám som sa v minulosti,počas letných prázdnin, venoval tejto "zábavnej" činnosti a prevádzkovateľom portálov s touto tématikou
som poslal desiatky zmien do ich zoznamov TVR.Serióznosť jedného známeho českého portálu a jedného prevádzkovateľa TV zoznamu,
ktorý uverejní takmer čokoľvek som si už viackrát overil,keď som zámerne publikoval doteraz nikde nezverejnené výsledky príjmu
v KA pásme s chybným parametrom prenosu (V/H) a na moje očakávanie tieto dva servere následne uverejnili,moje novinky s chybným
parametrom prenosu ako svoje správy pričom ako autora uverejnili vymyslednú prezývku,ktorú majú vždy pripravenú keď chcú
publikovať ukradnutú správu bez autorovho povolenia a uvedenia zdroja informácií .Títo prevádzkovatelia si zaslúžia hlbokú ľútosť
a opovrhnutie,kedže ich schopnosti a vedomosti končia pri ukradnutí alebo v lepšom prípade pri kopírovaní cudzích správ a je zbytočné
im venovať čo i len ďalší riadok z tohoto textu,ktorý som na základe podnetov od sklamaných satelitných fanúšikov venoval
takzvanému virtuálnemu satelitnému príjmu odvodenému od náhodných LOCKO-v .

►►Eutelsat 8 West A-8.0°W-Steerable beam-Middle East+East Africa : reception

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-reception-01   dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-reception-03  dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-eutelsat-8-w-a-8-0-west-steerable-beam-reception-04                                                                                                          

►►Eutelsat 8 West A-8.0°W-Steerable beam-Middle East+East Africa : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01