Autor Roman Dávid-ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie referenčnej hodnoty zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA

dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-first

Autor Roman Dávid-ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca
kategorizácie HGA pre generovanie referenčnej hodnoty zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA

dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-reflector-assembly-00

ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)-Technická špecifikácia
Technická špecifikácia KU band KA band
Priemer [m] 4.5 4.5
 Prevádzkové frekvencie [GHz]  10,7-12.75  18,2-22,2
 Zisk [dBi] pre /f/ stred. _mód Rx  52,6  56,5
 Polarizácia  Lineárna  Lineárna
 Šírka vyžarovacieho diagramu (-3 dB) v -°- pre /f/ stred.  0,42°  0,22°
Rozhranie vlnovodu  WR 75  WR 42

ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)-Mechanická špecifikácia
Mechanická špecifikácia Mechanická špecifikácia
Materiál reflektora Zahustená polyesterová živica vystužená sklenenými vláknami
Typ reflektora rotačný parabolid
Rúra stožiara/statívu-rozmery 10" -Rúra- 25,4 cm
Rozsah pre elevačný uhol EL 0-90°
Rpzsah pre uhol azimutu AZ 0-360°
Celková hmotnosť systému nad zemou 520 kg

Za účelom zlepšenia mechanických,polohovacích a fixačných vlastností celého anténneho systému,vykonal autor nasledovné zmeny
v harvérovej konfigurácii :

                                                        /Zmena konfigurácie č.1_first change the hardware configuration/

Popis nedostatku : na definovanie EL uhla pod hranicou 25° pomocou posuvu matice po závitovej tyči bolo nutné vyvinúť mimoriadnu
fyzickú námahu a pravidelne dochádzalo k takzvanému "preklzu", keď sa pri polohovaní matice po závite už otáčalo celé teleso závitovej tyče
a možnosť presného definovania EL uhla bola tým pádom vylúčená z dôvodu extrémneho namáhania v ťahu pri posuve ťažiska smerom k zemi

Navrhnuté technické riešenie a jeho aplikácia v praxi :
sústava presne zvarených a vystužených dvoch ramien v celkovej dĺžke 180 cm,
na konci ktorých je umiestnená pozinkovaná závitová tyč vyrobená v triede pevnosti 10.9 s protizávažím s pôvodnou hmotnosťou 170 kg,
(teraz len okolo 80 kg ) čo plne postačuje pre presné definovanie EL uhla len s miernou námahou aj pri najnižších elevačných uhloch

dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-reflector-assembly-01n

dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-reflector-assembly-02dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-reflector-assembly-03dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-reflector-assembly-04

dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-reflector-assembly-05dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-reflector-assembly-06dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-reflector-assembly-07

dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-reflector-assembly-08dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-reflector-assembly-09dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-reflector-assembly-10

dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-reflector-assembly-11dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-reflector-assembly-12dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-reflector-assembly-13

                                             /Zmena konfigurácie č.2_second change the hardware configuration/

Autor bol nútený, za účelom inštalovania špecificky navrhnutého vlnovodného systému pre pásmo KU+KA do ohniska antény,
principiálne zmeniť hardvérovú konfiguráciu štyroch podporných ramien reflektorovej optiky,ktorá virtuálne koreluje so zmenou
ohniskovej vzdialenosti -f-

           ohnisková vzdialenosť je presne definovaná vzdialenosťou                 autor aplikoval v konečnom dôsledku virtuálnu (z hľadiska zmeny
       1.5" alebo 3.81 cm medzi stredom otvoru S a povrchom panela           ohniskovej vzdialenosti -f- paraboly) zmenu vo vzdialenosti medzi
                                                                                                                                    otvorom S a povrchom panela z 1,5" na 4,528"
dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-change-hardware-configuration-01n dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-change-hardware-configuration-02n
                    --- list z inštalačného návodu od dodávateľa anténneho systému,ktorým je spoločnosť General Dynamics ---

Detaily z inštalácie anténneho systému PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) : Statív

a, oceľová konštrukcia z konštrukčnej oceli na ktorej je postavené teleso statívu je umiestnená pod úrovňou zemského
    povrchu v hĺbke 200 cm a je tvorená,okrem podpornej štruktúry,hlavne z dvoch platní z plochej ocele,do ktorých sú
    zo statívu prenesené/vyvŕtané identické rozmery otvorov pre závitové tyče v počte 8 ks s priemerom 3,56 cm,
    ktoré sú prizvárané o prvú platňu z plochej ocele s rozmerom 60x60x3 cm v hĺbke 60 cm pod zemským povrchom.
    Druhá platňa z plochej ocele s hrúbkou 0,5 cm , ktorá je umiestnená približne 5 cm nad rovinou zemského povrchu,
    definuje rovinu pre kolmú inštaláciu samotného telesa statívu .
    Zvyšný objem je tvorený mastným cementovým betónom s vlastnosťami prírodného kameňa .
    Ako formu antikoróznej ochrany povrchu ôsmich párov matíc som uplatnil zikovanie za studena,ktoré zabezpečuje
    katódovú ochranu ocele .

dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-system-installation-14dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-system-installation-15dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-system-installation-16

Detaily z inštalácie anténneho systému PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) : konštrukčné
usporiadanie anténneho systému pre zmenu uhla azimutu a elevácie

dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-az-el--installation-17dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-az-el-installation-18dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-az-el-installation-19

dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-az-el-installation-20dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-az-el-installation-21dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-az-el-installation-22

dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-az-el-installation-23dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-az-el-installation-24dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-az-el-installation-25


Detaily z inštalácie anténneho systému PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) :
Celkový pohľad

dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-overall-view-26dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-overall-view-27dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-overall-view-28

dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-overall-view-29dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-overall-view-30dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-overall-view-31

dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-overall-view-32dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-overall-view-33dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-overall-view-34

dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-overall-view-35dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-overall-view-36dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-overall-view-37

Roman Dávid : ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca
kategorizácie HGA pre generovanie referenčnej hladiny zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA                                              

autor práce : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club © Lučenec 2014 / Slovenská rep.

                                                                 Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01