Roman Dávid : AMOS 3/7 at 4.0°W-Middle East KU beam and signal status in Central Europe

promo_eng txt

amos7-4-west-middle-east-reception-europe-roman-david-israel-tv-02    

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme

 

                     Úvod do výskumného projektu č.1

                                                             
a, Roman Dávid : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre
referenčné hodnoty zisku v pásmach KA a KU_ prípadová štúdia.

b, Roman Dávid : ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako
elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie
referenčnej hladiny zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA

c, Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá a elementárne dôležitá časť
reťazca pre generovanie referenčnej hladiny zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly
nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách

► Ďalšie pokračovanie výskumného projektu č.1 : Amos 7 na 3.9° W_diagram Blízky východ_H

Táto demonštrácia satelitného príjmu z vyžarovacieho diagramu Blízky východ/H-družice Amos 7_3.9°W
v KU pásme nech poslúži ako dôkaz prítomnosti atribútu "Exemplárnosti respektíve Referenčnosti" z hľadiska
autorovej snahy o minimalizáciu systémových a aplikačných nepresností ním navrhutého vysokofrekvenčného
systému s kľúčovou funkciou pomalobežného krokovania a plnej motorickej kontroly nad uhlovými odchýlkami
od ortogonality horizontálne polarizovaného elektromagnetického vlnenia,ktoré vo vlnovode kmitá v mimoriadne
ostrom uhle len okolo 1°> v ohnisku parabolického radianta Prodelin 4.5m......pokračovanie

Posledná aktualizácia : 14.9.2019

   
  Autor a zakladateľ Think-Tanku : Roman Dávid 
 

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>