Reference Values of the Gain for the Dishes with D<=4.5m in KA,KU and X Bands

promo_eng txt

dxsatcs-x-ku-ka-band    

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geosynchrónnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme

 

                     Úvod do výskumného projektu č.1

                                                             
a, Roman Dávid : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre
referenčné hodnoty zisku v pásmach KA a KU_ prípadová štúdia.

b, Roman Dávid : ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako
elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie
referenčnej hladiny zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA

c, Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá a elementárne dôležitá časť
reťazca pre generovanie referenčnej hladiny zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly
nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách

 

Posledná aktualizácia : 27.1.2015

Autor Roman Dávid touto retrospektívnou analýzou ziskových stavov pri príjme paketov
z blízkovýchodného lúča a tentoraz horizontálne polarizovaného vlnenia,objektu Amos2-4.0°zd
za obdobie od 2005 do 2008,týmto demonštruje exemplárny príklad vysokej degradácie
v účinnosti premeny elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od chybovosti
BER na kanál,keď hlavným činiteľom/degradantom sú takzvané systémové nepresnosti aplikovaných
rotačných radiantov s D=240 a D=300 cm.Na základe súčastných vedomostí autora a ním stanovenej
definície,ktorá znie :

 
Stanovenie koeficientu účinnosti premeny elmag. vlnenia na výslednú kvalitu: Definícia
     - Degradácia účinnosti premeny ... ako funkcia k vzrastajúcemu priemeru radianta D -

Nech číslo 1 predstavuje teoreticky ideálny stav pri ktorom systémové a aplikačné nepresnosti
sú rovné 0 a dochádza k bezstratovej transformácii elektromagnetického vlnenia na výslednú
kvalitu derivovanú od odstupu S/N resp. ChBER, potom platí pre prax inštalácií parabolických
reflektorov od D=>240 cm vo fixnom alebo v PLM uložení, že koeficient účinnosti sa pohybuje
v rozsahu od 0,3 do 0,7 alebo so vzrastajúcim priemerom inštalovaného reflektora výrazne
klesá pravdepodobnosť naplnenia hornej hranice stanoveného koeficientu čo je vo vzťahu so
spektrom frekvencii -f-, ktoré reflektor koncentruje +++

  Autor a zakladateľ Think-Tanku : Roman Dávid

 

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-satellite-reception

                      >>>                                           >>>                                                >>>