24.3.2021-ASTRA 2E-UK FOOTPRINT:10 714 MHz-H_SKY UK_Toto je prvá prípadová štúdia v histórii slovenského satelitného príjmu od autora Romana Dávida,ktorá dokazuje signálny model stability bez jedinej pixelácie v rozsahu 4-5 hodín denne s PF 450 cm

promo_eng txt 
                                                     >>>  GO TO MAIN PAGE <<< 
Roman-Dávid-bloguje-provokuje-pranieruje                                               

 European center of YES Israel-digital satellite tv service reception  

 astra-2e-2f-2g at 28.2°E-uk-spot-beam-footprint-sat-dx-reception                                       

 How to choose the best LNB for your satellite system
 
astra-2e-uk-footprint-reception-prodelin-450cm-   
                                                    >>>  GO TO MAIN PAGE <<<

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme
     

► Ďalšie pokračovanie výskumného projektu č.1 : Referenčné hodnoty zisku G pre sekundárne
radianty s D=180-450 cm,ktoré autor demonštruje na britskom vyžarovacom diagrame
UK SPOT BEAM z družíc Astra 2E/2F/2G na 28.5°E_TV siete FREESAT / BBC / ITV / SKY           

Autor Roman Dávid sa výsledkami z tretej prípadovej štúdie opäť zapisuje do dejín slovenského satelitného príjmu,
pretože je tým prvým kto v momentálne prevládajúcich intenzitách vyžiareného výkonu z družice Astra 2E/2F/2G
a s daným priemerom sekundárneho žiariča s D=450 cm v praxi naplnil signálny model s jedným kontinuálnym
alebo nepretržitým LOCKOM nosnej v dĺžke viac ako 24 hodín na HD transponére SKY UK vysielanom v štandarde
DVB-S2/8PSK na f=12 363 MHz,čo v praxi znamená že počas celého signálneho monitoringu neklesol odstup C/N
pod úroveň 6,6 dB.Tento výsledok príjmu nepopierateľne súvisel s  aplikáciou technologického postupu,respektíve
autorovho vynálezu s názvom "SYNCHRÓNNE NANOKOREKCIE". Dôraz v tomto prípade dávam na predponu
NANO,pretože ak daný signálny reťazec generuje respektíve operuje s typickou rezervou v rozsahu len
od 0,1 do 2,2 dB potom sú nároky na presnosť korekcii v systéme polohovania RX systému mimoriadne vysoké
a jeden chybný krok vedie v tej milisekunde ku okamžitej strate kontinuity alebo spojitosti priebehu LOCKU nosnej.

  Autor a zakladateľ mozgového trustu : Roman Dávid 
  Posledná zmena : 31.3.2021

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>