Roman Dávid EXCLUSIVE : Astra 2G-28.2°E in the X-Band + THOR 7-0.8°W in the KA-band

promo_eng txt

astra-2g-x band-reception   

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme

 

                     Úvod do výskumného projektu č.1

                                                             
a, Roman Dávid : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre
referenčné hodnoty zisku v pásmach KA a KU_ prípadová štúdia.

b, Roman Dávid : ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako
elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie
referenčnej hladiny zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA

c, Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá a elementárne dôležitá časť
reťazca pre generovanie referenčnej hladiny zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly
nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách

 

Posledná aktualizácia : 14.7.2015

                                                    Výskumný projekt č.1+2 :                                                     

EXKLUZÍVNA Téma č.1 : Vôbec prvé TV-FTA vysielanie v X-pásme a možnosť rušenia pri pozičnom odstupe len 0,7°                     
Téma č.2 : THOR-7-0,8° zd_Prvá analýza príjmu z multizväzkovej vysielacej architektúry v pásme 20 GHz                                              
EXKLUZÍVNA Téma č.3 : Konflikt a vzájomné rušenie kmitočtov medzi satelitnými a pozemnými operátormi v C pásme

č.1 : Prvé TV vysielanie v X pásme z objektu Astra 2G a reálnosť vzájomného rušenia susediacich objektov
Potom čo výsledky autorových výpočtov a analýz potvrdili oficiálne nezverejný (teraz už) fakt že geostacionárny objekt
Astra 2G vôbec obsahuje aj aktívne prenosové kapacity v X-pásme,ktoré sú výlučne určené pre armádnu komunikáciu
a operatívu v rámci štruktúr organizácie NATO a potom ako autor Roman Dávid dňa 24.2.2015 demonštroval ako svoju
exkluzívnu udalosť dejinného charakteru vôbec prvé oficiálne zaznamenané FTA-TV vysielanie (operátora SES Astra)
v X pásme na f=7 681 MHz v európskom kontexte satelitného príjmu
,bola po viac ako šiestich mesiacoch ukončená fáza
testov a príprav v rozpätí geo pozícii od 20 do 30° vd a objekt Astra 2G naplnil niekoľko mesačnú predikciu o jeho
cieľovom/konečnom "orbitálnom ukotvení" a bol a v súčastnosti je zastabilizovaný na λ=28.2° východnej dĺžky.

Ak má v praxi platiť teóriou zadefinovaná podmienka o minimálnom pozičnom odstupe 4° pre objekty nachádzajúce sa
na Clarkovej dráhe,ktoré operujú v X-pásme ( ktorá sa ovšem v praxi striktne nedodržiava) a za predpokaldu že má byť
aj naďalej cez objekt Astra 2G aplikované vysielanie v X-pásme, potom vyvstáva logická otázka o možnom rušení medzi
objektom XTAR-EUR na aktuálnej pozícii λ=29° vd a Astra 2G na λ=28,3° vd . Ak by a výlučne  v teoretickej rovine
dvaja susediaci prevádzkovatelia vzájomne nekoordinovali frekvenčné vyťažovanie do presne vymedzených častí
spektra a polarizáciu nosných frekvencií
v relatívne úzkom spektre s Bw=500 MHz (v praxi je to dosť nepravdepodobné),
tak aby predišli vzájomnému rušeniu. Ale z dôvodu že operátori akékoľvek detaily v tomto smere nepublikujú z dôvodu
utajenia,nakoľko prenosové kapacity využíva hlavne armádna operatíva a tajné služby,ostáva autorom položená otázka
len teoretickou úvahou,nakoľko má k dispozícii len obmedzené informačné penzum. +++ pokračovanie

č.2 :Prvá analýza rozsahu spektra KA-pásma od 19,7 do 20,2 GHz geostacionárneho objektu Thor 7,ktorý z pozície λ=0,8° zd
zabezpečuje dátovú konektivitu (cez multizväzkovú a simultánne aktívnu vysielaciu architektúru dvadsiatichpiatich bodových škvŕn s
celkovou dátovou priepustnosťou až 9 Gbit/sec s individuálnymi parametrami pre jeden satelitný VSAT terminál rádovo 10-30 Mbit/sec
pre download a od 2 do 10 Mbit/sec pre upload v závislosti od priemeru/zisku inštalovanej antény ) hlavne pre námorných zákazníkov
nachádzajúcich sa v Stredozemnom,Baltickom,Červenom,Nórskom a Severnom mori ale aj v oblasti Perského zálivu,poprípade
"kdekoľvek" inde v dosahu vysielacej antény s takzvaným riadeným/polohovatelným vyžarovacím zväzkom....pokračovanie

  Autor a zakladateľ Think-Tanku : Roman Dávid 
 (18-6_new clips _ príroda _ film _ viem že nič neviem )

 

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>