24.11.2020_Roman Dávid v novej štúdii stanovuje parametre pre subjektívne hodnotenie obrazu na základe priebehov signálnych bodov v súradnicovom zobrazení monitoringu a po prvý krát verifikuje jeho dôkaznú akceptovateľnosť na Sky HD Uk_f=12 363 MHz_A2F

promo_eng txt 
                                                     >>>  GO TO MAIN PAGE <<<

  roman-dávid-bloguje 

 European center of YES Israel-digital satellite tv service reception  

 Astra 2E/2F/2G at 28.2-e-sky-freesat-sat-dx-reception    

 How to choose the best LNB for your satellite system
 
astra 2f-roman-dávid-pripadova-studia-enter   
                                                    >>>  GO TO MAIN PAGE <<<

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme
     

► Ďalšie pokračovanie výskumného projektu č.1 : Referenčné hodnoty zisku G pre sekundárne
radianty s D=180-450 cm,ktoré autor demonštruje na britskom vyžarovacom diagrame
UK SPOT BEAM z družíc Astra 2E/2F/2G na 28.5°E_TV siete FREESAT / BBC / ITV / SKY           

Táto prípadová štúdia je dokázateľne míľnikom v celej doterajšej vedecko-výskumnej
                                              činnosti autora Romana Dávida.

Autor dokazuje "Signálny model" celodenne stabilného príjmu v móde 24/7,bez časových okien,
s jedným konštantne demonštrujúcim sa "LOCKOM" na novo zadefinovanej referenčnej frekvencii
f0=12 382 MHz v britskom vyžarovacom diagram satelitu Astra 2F-28,2°E,
aj pri výrazne
degradujúcich poveternostných podmienkach


Autor Roman Dávid predstavuje originálny návrh a aplikáciu nového systémového riešenia pre
sekundárny radiant Prodelin 370 cm-1374-990 RX s pomerom f/D 0,37 za účelom dosiahnutia
stabilnej formy príjmu z referenčnej frekvencie "f0" britskej tv siete FREESAT/BBC družice
Astra 2E v rozsahu minimálne 5 až 8 hodín denne.
  

  Autor a zakladateľ mozgového trustu : Roman Dávid 
  Posledná zmena : 24.11.2020

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>