The Reference Values of the Gain for the Dishes with D<=4.5m in KA,KU and X Bands

promo_eng txt

eutelsat-16a-16e-ka-band-promo    

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme

 

                     Úvod do výskumného projektu č.1

                                                             
a, Roman Dávid : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre
referenčné hodnoty zisku v pásmach KA a KU_ prípadová štúdia.

b, Roman Dávid : ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako
elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie
referenčnej hladiny zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA

c, Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá a elementárne dôležitá časť
reťazca pre generovanie referenčnej hladiny zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly
nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách

 

Posledná aktualizácia : 19.5.2015

                                                    Výskumný projekt č.1 :
   Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
    Analýza vysielania z družice Eutelsat 16A-16°E v spektre KA pásma od 21,4 do 22 GHz

Analýza praktickej stránky príjmu : Downlinkové frekvenčné spektrum lineárnych vektorov V+H na stacionárnom
objekte Eutelsat 16A na λ=16E v rozsahu od 21,4 do 22 GHz je delené do štyroch transpondérov s B=108 MHz,
pričom celá programová tv kapacita sa netradične sústredí len do jedného TP J2. V rozpätí spektra
horizontálneho vektora od 21 530 MHz do 21 580 MHz sa v súčastnosti koncentruje až 11 nosných.Operátor
Eutelsat/16A,7A .../, podobne ako Astra /1L,4A.../ aplikujú v otázke šírenia a vrstenia efektívneho izotropického
výkonu na zemskom povrchu v oblasti KA pásme skôr netypickú technológiu známu z KU pásma,ktorá je
charakteristická jedným vyžarovacím diagramom (v tomto prípade pre Európsky región,nie africký) a jedným bodom-
oblasťou výkonovej špičky tzn. "Beam Peak" a nie typickú technológiu takzvaných vysokokapacitne/viacnásobných
multizväzkov respektíve multi-škvrn na zemskom povrchu,kedy operátor môže ale nemusí koncentrovať vyžiarený
výkon do desiatok lúčov/zväzkov/škvrn s výrazne limitovaným pokrytím zemského povrchu,rádovo a prevažne v
desiatkach až stovkách štvorcových kilometrov, čo tvorí s pravidla len od 5 do 15% z veľkosti škvŕn v KU pásme
či už sa jedná o kategóriu fixných alebo polohovatelných zväzkov.(Multizväzková vysielacia anténa na palube družice,
môže v závislosti od aplikovanej technológie od firiem Alcatel,Toshiba alebo NEC kombinovať a s pravidla aj kombinuje
rôzne frekvenčné pásma napr. L a KA alebo KU+KA,KA+S atď)

pokračovanie +++

  Autor a zakladateľ Think-Tanku : Roman Dávid  ( )

 

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>