EXCLUSIVE : First TV broadcast in -X- band of Astra 2G _ Prvé TV vysielanie v -X- pásme z družice Astra 2G

promo_eng txt

first-telecast-x-band-ses-astra-astra-2g-x-band    

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme

 

                     Úvod do výskumného projektu č.1

                                                             
a, Roman Dávid : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre
referenčné hodnoty zisku v pásmach KA a KU_ prípadová štúdia.

b, Roman Dávid : ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako
elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie
referenčnej hladiny zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA

c, Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá a elementárne dôležitá časť
reťazca pre generovanie referenčnej hladiny zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly
nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách

 

Posledná aktualizácia : 24.2.2015

Exkluzívna správa v európskom kontexte družicového vysielania od autora Romana Dávida
         Prvé televízne vysielanie (FTA) vo frekvenčnom spektre pásma X

reťazenie vektorov :

01, Na začiatku reťazenia krokov a činností (smerujúcich k identifikovaniu tejto výnimočnej udalosti) autor
čerpal z dôveryhodného armádneho zdroja,ktorý tvrdil že súčasťou spojovacieho systému objektu Astra 2G
nie sú len na verejnosti proklamované prepojovacie transpondéry vo frekvenčných pásmach KU a KA ale aj
komunikačné prvky určené pre pásmo X o ktorých sa prevádzkovateľ z pochopitelných príčin vôbec nezmieňuje,
nakoľko sú respektíve budú na základe požiadavky vlády Luxemburského veľkovojvodstva v rámci štruktúr
NATO aplikované na zabezpečenú armádnu komunikáciu a riadenie vojenských objektov prevažne v oblasti
blízkeho východu . +++++

  Autor a zakladateľ Think-Tanku : Roman Dávid

 

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>