The Reference Values of the Gain for the Dishes with D<=4.5m in KU and KA Bands

promo_eng txt

yes-israel-sat-dx    

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geosynchrónnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO _ v príprave

 

                     Úvod do výskumného projektu č.1

                                                             
a, Roman Dávid : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre
referenčné hodnoty zisku v pásmach KA a KU_ prípadová štúdia.

b, Roman Dávid : ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako
elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie
referenčnej hladiny zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA

c, Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá a elementárne dôležitá časť
reťazca pre generovanie referenčnej hladiny zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly
nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách

 

Posledná novinka : 16.12.2014

01,Výskumný projekt č.1/REFERENĆNÉ HODNOTY ZISKU -G- v KU pásme : Analýza príjmu
izraelského paketu YES na f=11 474 MHz z družice Amos 3 v Lučenci je prvá z referenčných
hodnôt zisku -G-, pre paraboly v stredoeurópskom meradle

02,Autor Roman Dávid za účelom objektivizácie a nastolenia všeobecnej platnosti pravidiel v tomto
odbore uvádza do praxe satelitného DX príjmu tabuľku alebo tiež rating pre objektívnu klasifikáciu ...

03,Komentár_Roman Dávid objasňuje a zároveň obhajuje opodstatnenosť vzniku tabuľky s klasifikáciou
kvality satelitného DX príjmu za účelom vylúčenia akýchkoľvek subjektívnych a zároveň neobjektívnych
hodnotení a dopĺňa ju o svoj komentár k téme náhodných LOCKOV ...

 

Autor a zakladateľ Think-Tanku : Roman Dávid ¥

 

ka band 01      ku band<br />
02

                >>>                                          >>>