Roman Dávid EXCLUSIVE in the X-Band : USA 170/DSCS-3 B-6 at -52.5° W.L. // Defense Satellite Communications System

promo_eng txt

usa-170-x-band-52w   

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme

 

                     Úvod do výskumného projektu č.1

                                                             
a, Roman Dávid : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre
referenčné hodnoty zisku v pásmach KA a KU_ prípadová štúdia.

b, Roman Dávid : ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako
elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie
referenčnej hladiny zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA

c, Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá a elementárne dôležitá časť
reťazca pre generovanie referenčnej hladiny zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly
nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách

 

Posledná aktualizácia : 27.7.2018

   Roman Dávid EXKLUZÍVNE v X-pásme : vojenský stacionárny objekt DSCS-3 B-6 na -52,5° západnej dĺžky        
autorove témy : Jednokanálový transpondér SCT,núdzové správy strategickej dôležitosti EAM,sieť AM vysielačov
                                      HFGCS,šifrované vysielanie cez číselné stanice Number Stations atď
 
                                           
Všeobecný úvod do témy : Nevyhnutnou súčasťou globálnych veľmocenských ambícií krajín ako sú Veľká Británia
alebo USA,ktoré či už silou alebo diplomatickou formou uplatňujú svoje záujmy v rôznych častiach sveta je aj
vybudovaná vlastná, alebo lepšie povedané, od miesta lokálneho pôsobenia nezávislá komunikačná infraštruktúra
/sieť cez ktorú komunikujú vládne,vojenské,diplomatické a iné zložky štátu (ako napríklad rozviedka).Aj napriek
tomu že interná výmena informácii-komunikácia jednotlivých zložiek štátu prebieha v globálnom meradle cez
a od "internetu" plne nezávislých alebo z vonku nenabúratelných okruhoch,aj v týchto prípadoch sa bežne používa
vysoký stupeň zabezpečenia správ.

Americké satelitné programy DSCS a WGS :
Synonymom pre americkú globálnu komunikačnú sieť,ktorá sa neustále buduje a zdokonaľuje už viac ako 50 rokov
(na rozdiel od britskej globálnej satelitnej komunikačnej siete SKYNET,ktorej fragmenty a reálne uskutočnený príjem
v X pásme autor Roman Dávid publikoval naposledy), sa stali americké satelitné programy Defense Satellite
Communications System DSCS I,II,III
a nástupnícky program WGS-Wideband Global Satcom,ktoré vytvárajú globálnu
konšteláciu aktívne vyťažovaných primárnych a záložných navzájom prepojených objektov umiestnených na pozíciách
135°W+52.5°W+12W+60°E+175°E,komunikujúcich v L,X,KA ai pásmach a ktorých globálne signálne pokrytie je
ohraničené sedemdesiatym piatym stupňom severnej a južnej šírky.Pripomeniem najdôležitejšie technické prednosti
satelitov z programu DSCS III,započatom v roku 1980, v porovnaní so satelitmy z predchádzajúcej generácie DSCS II,
ktoré sú verejne dostupné.  +++ zaujímavé pokračovanie

  Autor a zakladateľ Think-Tanku : Roman Dávid 
 (29-9-2015_hudba _ príroda _ film _ príspevok do názorového spektra k téme migranti )

 

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>