2.2.2021_YES IZRAEL & PRODELIN 3,7m & AMOS 3 : Roman Dávid nespochybniteľne dokazuje exemplárny stav kvality príjmu bez jedinej pixelácie a zamrznutia v móde 2x24 hodín s ním navrhnutým systémovým riešením a novým primárnym žiaričom !

promo_eng txt 
                                                     >>>  GO TO MAIN PAGE <<< 

 European center of YES Israel-digital satellite tv service reception  

 Astra 2E/2F/2G at 28.2-e-sky-freesat-sat-dx-reception    

 How to choose the best LNB for your satellite system
 
 roman-dávid-synchronne-nanokorekcie-vynalez-astra-2e-f-2g-enter-00   
                                                    >>>  GO TO MAIN PAGE <<<

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme
     

► Ďalšie pokračovanie výskumného projektu č.1 : Referenčné hodnoty zisku G pre sekundárne
radianty s D=180-450 cm,ktoré autor demonštruje na britskom vyžarovacom diagrame
UK SPOT BEAM z družíc Astra 2E/2F/2G na 28.5°E_TV siete FREESAT / BBC / ITV / SKY           

Toto je v poradí druhá prípadová štúdia v ktorej autor Roman Dávid v praxi dokazuje úspešnú
aplikáciu technologického postupu tzv. "synchrónnych nano-korekcii",ktorú sám vymyslel a
použil v satelitnej praxi príjmu z Britského vyžarovacieho diagramu UK SPOT BEAM,
takmer na celej družici (5/6) ASTRA 2F  na 28,2°E ....

  Autor a zakladateľ mozgového trustu : Roman Dávid 
  Posledná zmena : 2.2.2021

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>