21-7-2021_Technika adaptívneho a variabilného kódovania + modulácie ACM/VCM aplikovaná v diagrame stredný východ družice AMOS 7 na f=11 040 H ako súčasť zadania pre praktické cvičenia (úlohy) od autora Romana Dávida

promo_eng txt 
                                                     >>>  GO TO MAIN PAGE <<<                                                    

 astra-2e-2f-2g-1n-2d-uk-footprint-reception-from-2006-     

yes-isreal-amos-3-amos-7-european-reception-center                                                                              

 How to choose the best LNB for your satellite system
 
 amos-7-4-w-middle-east-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-enter-000                                                                                                                            
               
                                                    >>>  GO TO MAIN PAGE <<<

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme
     

► Ďalšie pokračovanie výskumného projektu č.1 : Referenčné hodnoty zisku G pre sekundárne
radianty s D=180-450 cm,ktoré autor demonštruje pri príjme z vyžarovacieho diagramu
stredný východ družice Amos 7 na 3,9°W .
    

Prípadová štúdia :    

Text zadania pre praktické cvičenia (úlohy) od autora Romana Dávida asociované s dátovým tokom
na C/f=11 040 MHz na ktorom je aplikovaná technika adaptívneho a variabilného kódovania
+ modulácie ACM/VCM v štandarde DVB-S2,ktorý je koncentrovaný do (stredne až nízkovýkonovej
>stredoeurópskej) časti frekvenčného spektra pásma 11 GHz (SHF) konkrétne TP (X)=11 046 MHz_H
vo vyžarovacom diagrame stredný východ družice Amos 7 na 3,9°W.
 

     Autor a zakladateľ mozgového trustu : Roman Dávid  _ dxsatcs-new-box-blog-roman-david-2021-bloguje-provokuje-n                                               

     Posledná zmena : 21.7.2021

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>