PREMIERE/KA Band: Y1A-YAHSAT 1A-52.5°E and Y1B-Yahsat 1B-47.5°E_4x NEW CARRIER FREQUENCIES in the band of 20 GHz + Beacon ...

promo_eng txt

yahsat-y1a-52-5e-ka-band-reception-frequencies    

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme

 

                     Úvod do výskumného projektu č.1

                                                             
a, Roman Dávid : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre
referenčné hodnoty zisku v pásmach KA a KU_ prípadová štúdia.

b, Roman Dávid : ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako
elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie
referenčnej hladiny zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA

c, Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá a elementárne dôležitá časť
reťazca pre generovanie referenčnej hladiny zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly
nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách

 

Posledná aktualizácia : 21.4.2015

                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :
    
Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KA pásme
          a, PREMIÉRA v KA pásme č.1 : Y1A-YAHSAT 1A na λ =52.5°E
          b, PREMIÉRA v KA pásme č.2 : Y1B-YAHSAT 1B na λ =47.5°E

Autor analyzuje rozsah frekvenčného spektra KA pásma od 20.2 do 21.2 GHz geostacionárneho
objektu Y1A na λ=52.5°E,ktoré je vyhradené pre prenos digitalizovaného hlasu,dát
a multimediálneho obsahu (VoIP) cez protokoly UDP/TCP/IP pre vládne a vojenské potreby
Spojených Arabských Emirátov,kde najvyššiu prioritu zohráva vysoký stupeň zabezpečenia
a odolnosti pred narušením komunikácie z vonku (odposluchom).Nie je vylúčené že práve cez
riadený respektíve polohovatelný vyžarovací zväzok tu analyzovaného objektu Y1A sa v praxi
testovala alebo priamo aplikuje v tejto oblasti typická armádna VoIP architektúra,založená na
technológii/protokole SIP alebo H.248/Magaco,ktorú pri multimediálnych konferenciách a s určitými
HW+SW rozšíreniami v porovnaní s komerčnou sférou,štandardne používa aj DoD - Ministerstvo
Obrany Spojených Štátov Amerických.Štruktúra jednotlivých VoIP sieťových aplikácií je prevažne
postavená na komponentoch od fi CISCO Systems a jedným z bežných štandardov uplatňovaným
v armádnych VoIP sieťach resp. multimediálnych bránach je napr. MLPP,ktorý stanovuje protokol
pre prioritné/prednostné vybavovanie telefonických hovorov v časoch núdze,respektíve
v preťažených sieťach na úkor hovorov s nižšou prioritou za účelom zachovania konektivity
armádneho velenia. > pokračovanie +++

  Autor a zakladateľ Think-Tanku : Roman Dávid  ( )

 

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>