13.9.2020:Autor Roman Dávid prezentuje možnosť každodenného a zároveň kontinuálne prítomného LOCKU nosnej paketu YES na f=11 474 MHz v typickej dĺžke 2-5 hodín,ktorá súvisí s identifikáciou a odstránením HW anomálie z reťazca spracovania signálu v 1.MEF

promo_eng txt
                                                     >>>  GO TO MAIN PAGE <<<

  roman-dávid-bloguje 

 European center of YES Israel-digital satellite tv service reception  

 Astra 2E/2F/2G at 28.2-e-sky-freesat-sat-dx-reception    

 How to choose the best LNB for your satellite system
 
 dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-h-kan-israel-main-page-01   
                                                    >>>  GO TO MAIN PAGE <<<

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme

 

                     Úvod do výskumného projektu č.1

                                                             
a, Roman Dávid : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre
referenčné hodnoty zisku v pásmach KA a KU_ prípadová štúdia.

b, Roman Dávid : ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako
elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie
referenčnej hladiny zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA

c, Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá a elementárne dôležitá časť
reťazca pre generovanie referenčnej hladiny zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly
nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách

► Ďalšie pokračovanie výskumného projektu č.1 : družice Amos 3/7 na 4.0°W

EURÓPSKA SATELITNÁ PREMIÉRA : Roman Dávid otvára prvé centrum v Európe zamerané na
výskum a analýzu príjmu izraelskej satelitnej služby YES z družíc Amos 3/7 na 4,0°W

Zakladateľ Think-Tanku Roman Dávid týmto otvára prvé centrum tohto druhu v Európskom kontexte
družicového príjmu,zamerané na výskum a analýzu príjmu izraelskej platenej tv YES z družíc Amos 3/7
na 4,0°W,pričom jej príjem je len prostriedkom (nie primárnym cieľom*) k demonštrácii a verifikácii
ekvivalentnej hladiny RX zisku pre príjmacie antény s priemerom od D=370 cm v definovanej zemepisnej
oblasti.Autor sa vo svojich výskumoch sústredil na vlnenia vo vertikálnej polarizácii,koncentrované
do stredovýchodného vyžarovacieho diagramu "Middle East",stanovuje dve Referenčné frekvencie "f0"
zvlášť pre Vertikálnu (10 926 MHz-Knesset Channel) aj pre Horizontálnu (11 062 MHz-METV)  rovinu
vlnení,na ktorých demonštruje celodennú formu stabilného príjmu s relatívne vysokou signálnou rezervou,
stanovuje detailný signálny model pre každý z transpondérov,uskutočňuje porovnávací test vzťahu zisku
antény "G" k stanovenému priemeru "D" ako praktický dôkaz naplnenia teórie v praxi medzi sekundárnymi
radiantami Prodelin s D=370 a 450 cm na identickej referenčnej frekvencii "f0",popisuje špičku v kvalite
príjmu s takmer každodennou periodicitiou výskytu a tak ďalej ...   pokračovanie       

Posledná aktualizácia : 15.9.2020

   
  Autor a zakladateľ Think-Tanku : Roman Dávid 
 

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>