PREMIERE : Astra 2E+2F at 28.2°e and 14 new packets in the Ka band from 19.5 to 22 GHz

promo_eng txt

ses-broadband-ka-band-promo.    

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme

 

                     Úvod do výskumného projektu č.1

                                                             
a, Roman Dávid : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre
referenčné hodnoty zisku v pásmach KA a KU_ prípadová štúdia.

b, Roman Dávid : ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako
elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie
referenčnej hladiny zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA

c, Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá a elementárne dôležitá časť
reťazca pre generovanie referenčnej hladiny zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly
nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách

 

Posledná aktualizácia : 24.3.2015

                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :
    
Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KA pásme
14 Nových paketov provajdera SES Astra v spektre KA pásma z družíc Astra 2E+2F na 28.2°vd

Autor Roman Dávid analýzou identifikoval v spektre pravotočivého vektora KA pásma,objektov
Astra 2E+2F na 28.2°vd v rozpätí od 19.5 do 22 GHz presne 14 paketov patriacich
do širokopásmových (obojsmerných) dátových služieb provajdera SES Broadband(predtým
Astra2Connect).Operátor aplikuje dve najpokrokovejšie výhody v porovnaní s formátom DVB-S
a definovanú šírku pásma nosnej BW okolo 70 MHz vysoko účinne využíva pomocou metód
adaptibilného a variabilného kódovania ACM/VCM (spolu s výkonnou schémou kódovania
založenom na Gallagerovom kóde),pre ktoré je typická dynamická zmena modulačných
parametrov formátu DVB-S2 v závislosti od zmien poveternostných podmienok na RX strane
modemu (ACM) pri prevažne aplikovanom parametre SR=57 000 KS/sec.(V marci 2014 bol už
štandardizovaný aj ďalší vývojový stupeň v podobe výrazne výkonnejšieho formátu DVB-SX2
pre satelitnú signálnu distribúciu,ktorý zavádza do praxe ako štandart účinnosť vyššiu
až o 51%_BW-Bit/Hz v porovnaní s tu aplikovaným formátom DVB-S2 a umožňuje aplikovať
aj konštelácie napr. 128 alebo 256APSK).++++

  Autor a zakladateľ Think-Tanku : Roman Dávid

 

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>