Eutelsat 7A-7.0°e-21.4-22 GHz : Demonstration of the Reference Gain in the KA band

promo_eng txt

e7a-promo-ka-band-    

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme

 

                     Úvod do výskumného projektu č.1

                                                             
a, Roman Dávid : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre
referenčné hodnoty zisku v pásmach KA a KU_ prípadová štúdia.

b, Roman Dávid : ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako
elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie
referenčnej hladiny zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA

c, Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá a elementárne dôležitá časť
reťazca pre generovanie referenčnej hladiny zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly
nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách

 

Posledná aktualizácia : 26.5.2015

                                                    Výskumný projekt č.1 :
   Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
Autor definuje referenčné hodnoty zisku pre vysielanie z družice Eutelsat 7A-7,0°E v KA pásme   

Podstatou autorovho snaženia v prvom výskumnom projekte s názvom " Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly
s priemerom od 180 do 450 cm v KA pásme " je v prvom rade zadefinovať nosné frekvencie na geostacionárnych
objektoch,na ktorých následne autor v praxi demonštruje a stanovuje takzvané referenčné hodnoty zisku respektíve
výslednej kvality,ktorá exemplárne rozdelí množinu "Z" inštalovaných (spravidla nadrozmerných_240+ cm)
sekundárnych radiantov na tie s koeficientom účinnosti premeny elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu,ktorý
sa blíži ale nikdy nebude rovný číslu 1 a tie ostatné z množiny "Z",ktorých je v praxi výrazná väčšina a ktorých systémové
a aplikačné nepresnosti sa mimoriadne vysokou mierou podieľajú na degradácii výslednej kvality príjmu _ typicky 0,4-0,6.
Je v praxi nespochynitelné že koeficient účinnosti premeny elm.vlnenia na výslednú kvalitu príjmu je v priamom vzťahu
k frekvencii (kvôli zjednodušeniu sa zdržím detailnejšieho matematického vyjadrenia tejto závislosti) a daný sekundárny
radiant môže ale aj nemusí mať pre rôzne frekvenčné pásma aj výrazne rozdielne koeficienty účinnosti,čo sa typicky a najviac
prejavuje hlavne pri príjme v spektre frekvencií KA pásma od 18 do 22 GHz.Čiže zjednodušene alebo polopate povedané/inak
jedná sa o typický príklad z praxe : daná parabola -a- s D=300 cm môže pracovať s vysokým koeficientom účinnosti napr 0,8
v KU pásme,ale pre frekvencie KA pásma jej koeficient účinnosti premeny ... výrazne klesne až na 0,3 a montážny pracovník
nerozumie prečo identifikoval na parabole -a- niekoľko ohnísk s porovnatelnou výslednou kvalitou,ktorú vygenerovala
parabola -b- s D=120 cm.   ...  pokračovanie +++

  Autor a zakladateľ Think-Tanku : Roman Dávid  ( )

 

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>