13-10-21-NSS-12_57°E_East Africa_10 985 H Mediavision:Roman Dávid otvára novú rubriku Dokazovanie/Proving,zdôvodňuje aplikovanie signálneho monitoringu do praxe satelitného príjmu,analyzuje ním zavedenú metodiku meraní a zberu dát na prvej monitorovanej f

promo_eng txt 
                                                     >>>  GO TO MAIN PAGE <<<                                                    
 nss-12-57e-east-africa-beam-reception-ethiosat-center-enter                                                               

 astra-2e-2f-2g-1n-2d-uk-footprint-reception-from-2006-     

 amos-3-7-at-4-west-yes-israel-sat-dx-reception-middle-east-footprint                                                                              

 How to choose the best LNB for your satellite system
 
 http://www.dxsatcs.com/content/satellite-list-ku-band                                                                                                                                                                     
               
                                                    >>>  GO TO MAIN PAGE <<<

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme
     

► Ďalšie pokračovanie výskumného projektu č.1 s názvom "Referenčné hodnoty zisku G pre sekundárne
radianty s D=180-450 cm " , ktoré autor demonštruje pri príjme z vyžarovacieho diagramu
"Východná Afrika" družice NSS-12 na 57°E
  

Téma praktických cvičení :

13.10.2021 : Autor Roman Dávid otvára novú rubriku Dokazovanie/Proving,zdôvodňuje aplikovanie "Metódy
dokazovania pomocou signálneho monitoringu" do praxe satelitného príjmu,detailne analyzuje ním zavedenú
metodiku meraní a zberu nameraných dát,analyzuje prvú monitorovanú
frekvenciu f=10 985 H ...


     Autor a zakladateľ mozgového trustu : Roman Dávid  _ dxsatcs-new-box-blog-roman-david-2021-bloguje-provokuje-n                                               

     Posledná zmena : 13.10.2021

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>