31.5.2023_EUT 9B-MULTISTREAM-ENIGMA 2-S/S: 12 111+12 149 V_ Prvé verifikované výsledky pre zóny "Mimo stopy" po zmene modulácie z 8PSK na 16APSK a znemožnení dosiahnuť stabilnú formu príjmu na desiatkach tisíc sat.systémov s priemerom menším ako D=180 cm

www.dxsatcs.com-roman-david-scientific-research-satellite-center-about-sk

                                           >>> MAIN PAGE / HLAVNÁ STRANA <<<                           
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvbs2-s2x-multistream-reception-center                             
                        
 nss-12-57e-east-africa-beam-reception-ethiosat-center-enter                                                               

 astra-2e-2f-2g-1n-2d-uk-footprint-reception-from-2006-     

 amos-3-7-at-4-west-yes-israel-sat-dx-reception-middle-east-footprint                                                                              

 How to choose the best LNB for your satellite system
     
   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvb-s2-s2x-multistream-multi-input-stream-reception-center                                   
                                                                                                                                                                                
                                    >>>  MAIN PAGE / HLAVNÁ STRANA <<<

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme
     

     Autor a zakladateľ mozgového trustu : Roman Dávid  _ dxsatcs-new-box-blog-roman-david-2021-bloguje-provokuje-n                                               

     Posledná zmena : 31.5.2023