SLOVENSKÁ SATELITNÁ PREMIÉRA od autora Romana Dávida : Britská satelitná služba FREESAT z družice ASTRA 2E na 28,5°E s tv ponukou BBC,ITV

promo_eng txt

Roman Bloguje-počúva hudbu

Prodelin-370-cm-fix-Roman-Dávid-Q-A
 
astra 2e-sat-dx-reception-part-1   

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme

 

                     Úvod do výskumného projektu č.1

                                                             
a, Roman Dávid : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre
referenčné hodnoty zisku v pásmach KA a KU_ prípadová štúdia.

b, Roman Dávid : ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako
elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie
referenčnej hladiny zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA

c, Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá a elementárne dôležitá časť
reťazca pre generovanie referenčnej hladiny zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly
nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách

► Ďalšie pokračovanie výskumného projektu č.1 : družica Astra 2E na 28,5° východne

Britská satelitná služba FREESAT z družice ASTRA 2E na 28,5°E s tv ponukou dvoch najväčších
                    anglicky hovoriacich a voľne šírených tv okruhov BBC a ITV

Britský vyžarovací diagram UK SPOT BEAM z trojice satelitov Astra 2E/2F/2G bude zohrávať kľúčovú úlohu
v ďalšom pokračovaní môjho výskumného projektu zameranom na demonštráciu ekvivalentnej hladiny ZISKU
k stanovenému priemeru pre paraboly s priemerom od 370 do 450 cm v KU pásme pre oblasť východnej Európy.
V spojitosti s dnes publikovaným prvým dielom,uvádzam do praxe satelitného príjmu pojmy ako Referenčná
frekvencia "f0" a jej atribúty pre správny výber,Signálny model pre moju zemepisnú oblasť,Signálna anomália,
ktorú som každodenne identifikoval v čase od 7:30 do 8:00 ráno atď.Nespornú obsahovú hodnotu publikovaných
informácií podčiarkuje aj fakt,že Think-Tank Czech & Slovak DX Satellite Club z Lučenca je tým prvým a zároveň
jediným miestom na slovenskom internete v ktorom si teória a prax družicového príjmu služby FREESAT UK
podávajú ruky a vyjadrujú tým vzájomnú súhru alebo harmóniu.... pokračovanie

Posledná aktualizácia : 24.3.2020

   
  Autor a zakladateľ Think-Tanku : Roman Dávid 
 

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>