KA band satellite list-frequency-monitoring-reception-overview

     

 
 All the information, images, measurements and analyses in Ka band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.
 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásma Ka pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej činnosti autora dxsatcs.com Romana Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

                                                                          
                    

λ= 90°_ 1° ► satellite
update
72°  UFO-10_UHF-10    /KA band/                      
27.4.2015
65.0°  Amos 4  / KA band/ 27.4.2015
62.6°  Inmarsat-5 F1-i5  /KA band/
25.4.2015
60.0° WGS-2                      /KA band/ 27.4.2015
52.5° Y1A Yahsat 1A     /KA band/ 28.4.2015
47.5° Y1B Yahsat 1B     /KA band/ 28.4.2015
42.0° Turksat 4A  / KA band/ 28.4.2015
37.8° Athena-Fidus      /KA band/ 28.4.2015
31.0° Hylas 2   /KA band/ 5.5.2015
28.2° Astra 2E-2F   /KA band/ 24.4.2015
25°E Alphasat/Inmarsat I-4AF4 5.5.2015
   
 23.5° Astra 3B                /KA band/  25.4.2015
20.0° Arabsat 5C        /KA band/ 10.5.2015
19.2° Astra 1L         /KA band/  12.5.2015
19.2° Astra 1L+H     /KA band/    archive
16.7° Sicral 1A         /KA band/ blackout
16.0° Eutelsat 16A-W3C      /KA band/ archive
16.0° Eutelsat 16A    / KA band/ 19.5.2015
13.0° Eutelsat Hotbird 13A/KA band/  archive
11.8° Sicral 1B                  /KA band/    2.6.2015
9.0° Eutelsat KA-Sat 9A     / KA band/ 2.6.2015
7.0° Eutelsat 7A   / KA band / 2.6.2015
7.0° Eutelsat 7A_W3A   /KA band/ archive
4.8°   Astra 4A          /KA band/ 2.6.2015
λ= -1°_ -45° ► satellite
update
- 0.8°   THOR 7                      /KA band/ 14.7.2015
-5.2°  Syracuse 3B          /KA band/                            
23.6.2015
-7.0°  Nilesat 201         /KA band/ 23.6.2015
   
   
 -12.0° WGS F3                  /KA band/  23.6.2015
   
   
-30.0° Hispasat 1E         /KA band/ 7.7.2015
 -33.5° Hylas 1               /KA band/  30.6.2015
   
   
 -55°  Inmarsat 5-F2 23.6.2015