turksat-4a-t4a-42-east-ka-band-reception-frequencies-footprint-trt-ankara-analysis-overview

►►T4A-Turksat-4A-λ=42°E-KA band reception : orbital location , coverage , polarisation , transponders ...

                                  KA band satellite reception : 18 667 MHz_LHCP Packet Turksat Ankara
                   MER=17.9 dB_ChBER< 1.0E-9 : peak in quality, which is cyclically repeated about once per 10-15 min.
dxsatcs-t4a-turksat-4a-42e-ka-band-reception-frequencies-18667-lhcp-packet-ankara-quality-first-000

T4A-Turksat-4A-42°e-KA band : General Description /  source : www.turksat.com   

dxsatcs-t4a-turksat-4a-42e-ka-band-general-info-source-turksat-comdxsatcs-t4a-turksat-4a-42e-ka-band-general-info-02-source-turksat-comdxsatcs-t4a-turksat-4a-42e-ka-band-satellite-details-source-turksat-com

                                                      Coverage , frequencies , orbital position , antennas etc ... 

                                                                 download

T4A-Turksat-4A-42°e-KA band : KA band beacon frequency : ? / 18-22.5 GHz L+RHCP /
                 
                                                                         

T4A-Turksat-4A-42°e-KA band : komentár autora Romana Dávida

                                             Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :

       Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KA pásme
PREMIÉRA : Analýza príjmu TV vysielania paketu TRT Ankara z družice Turksat 4A v KA pásme / 42°E

Autor týmto demonštruje na f=18 667 MHz (vektor vlnenia LHCP) praktické naplnenie elementárneho
vzťahu medzi úrovňou efektívneho vyžiareného výkonu EIRP=50 dBW a výslednou kvalitou odvodenou
od predkorekčného b-Viterbi stavu,ktorá je konkrétne v tomto prípade menšia alebo rovná ideálnemu
stavu kde CBER≤1E-9 až 12 pri zaznamenanej MER=18 dB,kedže vychádzajúc zo vzájomného vzťahu
medzi Bitovou chybovosťou BER na Modulačnej chybe MER a pri definovaných parametroch prenosu
(QPSK,FEC=3/4 atď... ) stav keď CBER<1,00E-6 sa konkrétne v tomto prípade dosiahne už pri úrovni
modulačnej chyby MER=13,9 dB.(Špička osciluje v rozsahu od 1x10*6 do 1x10*12 čo znamená osciláciu
kvality v rozsahu od : jeden chybný bit z milióna prijatých až po jeden chybný bit z trilióna prijatých čo je 1E-12 )

Metódam,ktoré sú postavené na subjektívnom posúdení/kontrole kvality obrazu digitálne vysielaných signálov,
založených na konceptoch DSCQS a SSCQE (Double Stimulus Continuous Quality Scale a Single Stimulus
Continuous Quality Evaluation ) podľa normy ITU-R-BT.500,ktoré do praxe zaviedla spoločnosť R & S
sa v tomto prípade nebudem venovať,kedže neporovnatelne dokonalejšia metóda (taktiež ju do praxe
priniesla ako prvá spoločnosť R & S v podobe DVQM analyzátora),postavená na cyklickom scanovaní
a analýze TS transportého streamu alebo streamov v multiplexe,bola zavedená do praxe už v roku 2001.
Dôvodom prečo som prešiel z posudzovania kvality príjmu do metód posudzovania kvality obrazu,
ktoré sú v konečnom dôsledku taktiež vo vzájomnom vzťahu je fakt že hlavne vo vysielaní jedného z dvoch
vysielných streamov Tele Sahel-0xC671 by DVQM analyzátor našiel svoje uplatnenie,kedže som pri
priebežnom monitoringu v trvaní piatich hodín identifikoval pomocou SW vybavenia takmer všetky poruchy,
ktoré sa môžu pri cyklickom scane TS transportného streamu vyskytnúť od zamrznutia streamu a následnej
straty synchronizácie/Sync Loss až po menej závažné poruchy v podobe PMT,PID,SDT Error,ktoré sa opakovali
v desiatkach prípadov.

Permanentnú prítomnosť ďalších piatich nosných v spektre LHCP vektora,ktorých zväzky sú pravdepodobne
smerované do oblasti Blízkeho východu alebo Severnej Afriky a konečne dosiahnuté výsledky meraní kvality
príjmu paketu Turksat Ankara na f=18 667 MHz,týmto potvrdili referenčnosť z hľadiska dosiahnutého zisku
inštalovaného VF reťazca pre danú geografickú oblasť európskeho regiónu v pásme od 18,2 do 22,2 GHz.

doporučená literatúra : Rohde & Schwarz
 

►►T4A-Turksat-4A-λ=42°E-KA band reception : the HF string , footprint , geographical location ...

               

Turksat 4A-42e-KA band reception data
geographical location of the measurement in the KA band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec,Slovak republic
secondary radiant -D- PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system original proposal for circular vectors
LNB for KA band nr.1 PLL Norsat 9000 HD-3F,L.O.stability +/- 60 kHz,NF=1,6 dB,range 21 200-22 200 MHz
LNB for KA band nr.2 DRO Norsat 880-9000 CF,L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB,range 20 200-21 200 MHz
Analyzed frequency spectrum + polarisation 18 200-22 200 MHz / circular LH+RHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic

dxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-installed-hf-system-prodelin-450-cm

T4A-Turksat-4A-42°e-footprint : KA Europe,Middle East and Africa footprint-coverage-beam,geographical location of the measurement

        Turksat 4A KA band footprint                               4T2 G/T and EIRP                measurement: N48°19719' , E19°40148'                                                                
dxsatcs-t4a-turksat-4a-42e-ka-band-coverage-footprint-beam-reception-frequenciesdxsatcs-t4a-turksat-4a-42e-ka-band-coverage-footprint-beam-eirp-gt-details-source-turksat-comdxsatcs.com-ka-band-reception-geographical-location-source-google-maps-

►►T4A-Turksat-4A-λ=42°E-KA band reception : analysis of the LHCP spectrum and the identified packets

►The complete range of the -LHCP- vector from 18 200 to 19 200 MHz

   7x carrier frequencies in the two diagrams with highly different routing of EIRP:18 597 >18 632 > 18 667 >18 702 > 18 737 > 18 772 MHz

dxsatcs-t4a-turksat-4a-42e-ka-band-reception-frequencies-lhcp-spectrum-analysis-18200-19200-mhz-ndxsatcs-t4a-turksat-4a-42e-ka-band-reception-frequencies-lhcp-spectrum-analysis-18200-19200-mhz-ebs-n

T4A-Turksat-4A-42°e-KA band analysis : the analysis of the quality and quantification of packets (current status)

the weather conditions : clear sky

T4A-Turksat-4A-42°e : 18 667 MHz _ DVB-S/MPEG-2 Packet Turksat Ankara

                                                ideal state in reception quality : MER=18 dB_ChBER< 1.0E-9
dxsatcs-t4a-turksat-4a-42e-ka-band-reception-frequencies-18667-lhcp-packet-ankara-quality-analysis-01dxsatcs-t4a-turksat-4a-42e-ka-band-reception-frequencies-18667-lhcp-packet-ankara-quality-analysis-02dxsatcs-t4a-turksat-4a-42e-ka-band-reception-frequencies-18667-lhcp-packet-ankara-quality-analysis-03

                                                                            4T2 Content analyser
              TRT Turk+TELE Sahel                                       Allocation                                                    SI / NIT
dxsatcs-t4a-turksat-4a-42e-ka-band-reception-frequencies-18667-lhcp-packet-ankara-4t2-video-analysis-01dxsatcs-t4a-turksat-4a-42e-ka-band-reception-frequencies-18667-lhcp-packet-ankara-4t2-bitrate-allocation-02dxsatcs-t4a-turksat-4a-42e-ka-band-reception-frequencies-18667-lhcp-packet-ankara-4t2-si-data-03

T4A-Turksat-4A-42°e-video analysis : 18 667 MHz _ TRT Turk + TELE Sahel

.. .

►►T4A-Turksat-4A-λ=42°E-KA band reception : a list of the locked carrier frequencies


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
 18 597 MHz_LHCP ?

    ? depending on the
geographical location
  
18 632 MHz_LHCP ?
 
    ? depending on the
geographical location
 
18 667 MHz_LHCP
(BW=30.38 MHz)
Packet TRT Ankara
 
22 507 3/4 Europe 80+ cm DVB-S/MPEG-2
  TRT Turk         FTA
  TELE Sahel         FTA
18 702 MHz_LHCP ?
 
    ? depending on the
geographical location
 
18 737 MHz_LHCP ?
 
    ? depending on the
geographical location
 
18 772 MHz_LHCP ?
 
    ? depending on the
geographical location
 

►►T4A-Turksat-4A-λ=42°E-KA band reception : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ka band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ka pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                           Mr Roman Dávid-founder of think-tank