ka-band-satellite-list-wideband-global-satcom-wgs-3-12-west-footprint-reception-analysis-ka-band-lnb-ka-band-frequencies-

►►WGS-3-WGS-F3-λ=-12°W-KA band : Technical data,Beacon frequency,TT&C,general description ...

                                                          
                                                                   WGS-3-WGS-F3 / field of action-mission :
                                                                             
NORAD Catalog Number: 36108
                                                                                   
Status : operational
                                                                       
TLE data/Celestrak : not published
                                                                        
             Δλ  : about 0.30°/d        
                                                                                Current position  : -12° W.L

a,WGS F3, the US military's third Wideband Global SATCOM geostationary communications satellite, was launched on a Delta 4 rocket
from Cape Canaveral at 01:47 UT on 06 December 2009. The satellite is intended for an orbital slot of 12° W longitude. (source : Nasa)
b,
The Wideband Global SATCOM system (WGS) is a high capacity satellite communications system use in partnership by the United
States Department of Defense (DoD) and the Australian Department of Defence.The system is composed of the Space Segment
satellites, the Terminal Segment users and the Control Segment operators.DoD wideband satellite communication services are
currently provided by a combination of the existing Defense Satellite Communications System (DSCS) and Global Broadcast Service
(GBS) satellites.According to United Launch Alliance, quoted on Spaceflight Now, "A single WGS spacecraft has as much bandwidth
as the entire existing DSCS constellation (source : aerospace-technology.com )
c,
The system provides two-way X-band and Ka-band communications, as well as Ka-band broadcast services to US armed forces
and other allied forces worldwide. The X-band satellites transfer data, photos and videos to troops on the battlefield.WGS system
provides 4.875GHz instantaneous switchable bandwidth. Around 500MHz of X-band and 1GHz Ka-band spectrum is allocated to WGS.
Based on the mix of ground terminals, data rates and modulation schemes employed, each satellite of WGS system provides 2.1Gbps
to 3.6Gbps of data transmission rates. Each WGS system has the capacity to supply ten times faster data transmission rates
compared to DSCS service life enhancement programme (SLEP) satellites. (source :aerospace-technology.com )

                                        WGS F3 reception : 21 196 MHz Beacon frequency _ LHCP vector
                                         
in the spectrum I have identified a number of beacon frequencies
  dxsatcs-com-wgs-3-wgs-f3-12-west-ka-band-reception-frequency-overview-21196-lhcp-beacon-frequency-000      


WGS 3-WGS F3-12°W-KA band-beacon frequency : several beacons in the part of the LHCP spectrum
                                    (arguably-I do not have this information confirmed from official sources)
                                                                           01 : 20 700 MHz
                                                                           02 : 21 097 MHz
                                                                           03 : 21 196 MHz

                     SPAN 100 kHz                                         SPAN 200 kHz                                        SPAN 200 kHz
                    f=20 700 MHz                                       f=20 700 MHz                                       f=20 700 MHz                                                                 
dxsatcs-com-wgs-3-wgs-f3-12-west-ka-band-01-beacon-frequency-20700-mhz-01dxsatcs-com-wgs-3-wgs-f3-12-west-ka-band-02-beacon-frequency-21097-mhz-02dxsatcs-com-wgs-3-wgs-f3-12-west-ka-band-03-beacon-frequency-21196-mhz-03

WGS 3-WGS F3-12°W-KA band-TT&C-2x Telemetry Tracking & Comand :  20 699 MHz & 20 701 MHz

                           2x TT&C in the part of the LHCP spectrum : 20 699 MHz + 20 701 MHz

                              first TT&C  > 20 699 MHz                     second TT&C > 20 701 MHz
                                      span  : 200 kHz                                            span  : 200 kHz

                    dxsatcs-com-wgs-3-wgs-f3-12-west-ka-band-first-ttc-20699-mhz-01dxsatcs-com-wgs-3-wgs-f3-12-west-ka-band-second-ttc-20701-mhz-02
  
      
WGS 3-WGS F3-12°W-KA band : Typical high-frequency configuration for X+KA reception from a company Gatr Technologies
                                                           which is formed by an inflatable antenna with a diameter 1.2+1.8+2.4+4.0m

- Nafukovacia anténa často používaná prevažne americkou armádou s možnosťou inštalácie prakticky kdekoľvek v poľných
  podmienkach pre príjem družíc WGS 2+3... v pásmach X a KA s nespornými výhodami v porovnaní s klasickým prevedením.

.... .

WGS 3-WGS F3-12°W-KA band :  komentár autora Romana Dávida

Autor Roman Dávid analyzuje kompletné frekvenčné spektrum prepojovacích transpondérov vo frekvenčných pásmach X (8 GHz)
a KA (20 GHz) na americkom vojenskom  objekte WGS-3 umiestnenom na pozícii λ=-12° západnej dĺžky geostacionárnej orbity,
ktorý cez 10 smerovatelných parabolických antén v KA pásme a pravdepodobne jednej antény v pásme X zabezpečuje šifrovanú,
vysokokapacitnú a kvázi globálnu dátovú konektivitu pre 92 online pripojených IP modemov (limit 3 Gbit/sec) respektíve terminálov
ozbrojených zložiek prevažne Americkej,Kanadskej ale aj iných spriatelených armád na mori,pevnine a vo vzduchu a to konkrétne
pre oblasť Atlantického makroregiónu. Prevádzkovú kontrolu nad tu analyzovaným objektom vykonáva spol. MSCW pre Ministerstvo
obrany Spojených Štátov Amerických (DoD)
.Objekt WGS-3 je súčasťou flotily šiestich geostacionárnych družíc,ktoré plne nahradili
technicky zastaralú flotilu približne štrnástich vojenských objektov z amerického satelitného programu DSCS III,v ktorom
zabezpečovali šifrovanú hlasovú a dátovú komunikáciu armády Spojených Štátov Amerických v rozpätí rokov 1980-2003.

Niektoré satelity z  programu DSCS III sú podľa neoficiálnych údajov v prevádzke aj v súčastnosti,ale z dôvodu ich mimoriadne
malej dátovej kapacity/komunikačnej šírky pásma boli plne nahradené geostacionárnymi objektami z programu WGS,ktorého
družice majú k dispozícii 10x vyššiu komunikačnú kapacitu,ktorá je základom pri "LIVE" video prenosoch streamovaného obrazu
a snímok z bezpilotných a diaľkovo obládaných lietadiel,ktoré zabezpečujú monitoring vývoja vojenských ai. operácií nad
definovaným územím,taktický a elektronický prieskum a hlavne bojové úlohy.Americký satelitný program WGS vznikol ako
odpoveď na násobne väčšiu aplikáciu technologicky pokročilých komunikačných a ďiaľkovo riadených objektov v bojovom a v
prieskumnom nasadení po celom svete,ktoré si vyžadujú násobne vyššiu dátovú kapacitu,lebo v súčastnosti sleduje armádne
velenie okamžitý stav bojových ai operácii na území vzdialenom tisícky kilometrov výhradne LIVE-NA ŽIVO !

Autorom analyzované objekty WGS-2 na λ=60e a WGS-3 na λ=12w v X pásme,sú pre Pentagon tie kľúčové z hľadiska
operatívneho riadenia bezpilotných armádnych lietadiel-dronov a to hlavne v štátoch a z oblastí (ako sú Blízky východ,Arabský
poloostrov,predná Ázia,severná Afrika atď ),ktoré sa stali obeťami a zároveň súčasťou násilného "demokratizačného
a protiteroristického" ťaženia často pod hlavičkou zvrhnutia nepohodlných,poriadkumilovných ale aj často besných diktátorov,
ktorí údajne vlastnili zbrane hromadného ničenia (a zároveň a čisto náhodou enormné množstvo kvalitných energonosičov)
a následnej umelej tvorby bábkových a vysoko nestabilných vlád a dvojvládí s minimálnou podporou väčšiny obyvatelstva
v niektorých vyššie menovaných krajinách,ktoré na základe ich vysoko rozdielneho spoločensko-politického vývoja počas
posledných niekoľkých tisícročí (v porovnaní s vývojom v krajinách západnej civilizácie), neboli a doteraz nie sú pripravené
na etablovanie sa diskusie a názorovej plurality ako základu pre budovanie demokratickej spoločnosti.Dôsledkom tohoto
ťaženia je nikdy nekončiaci chaos v spoločnosti,násilie a smrť stoviek  tisícov ľudí,kmeňové vojny,nezamestnanosť,chudoba,
ktorá súvisí so stratou ľudskej dôstojnosti a následnou migráciou obyvatelstva do Európy s ktorou práve zápasia hlavne
prímorské ale aj niektoré vnútrozemské krajiny. / *

Ďalším cieľovým objektom armádnej kontroly,riadenia a komunikácie (nie len v prípade chýbajúcej alebo zničenej pozemnej
komunikačnej infraštruktúry) cez vysokokapacitné zbernice objektov WGS-2+3 sú armádne dátové terminály/IP modemy,
s umiestnením na lodiach,automobiloch,lietadlách,ktorých jedným z hlavných dodávateľov je spol. L-3 Linkabit,San Diego,
CA,USA
.Terminály dokážu v závislosti od ich konfigurácie komunikovať v pásmach X,KU a KA a ich HW základ je tvorený :
klasickou alebo nafukovacou parabolickou poprípade plochou anténou (s pravidla zakrytovanou podobne ako v dronoch)
s priemerom len D=41-46-51 cm a IP modemom . Pre zaujímavosť doplním že kryptografický modul v terminále,je chránený
s vysokou pravdepodobnosťou štvrtým čiže najvyšším štandardom podľa amerického vládneho predpisu FIPS 140-2,ktorý
definuje SW+HW ale aj poveternostné požiadavky (tlak,teplota,nadmorská výška,vlhkosť atď) pre jeho bezpečnú prevádzku.

Výsledky autorových analýz v X pásme,s doteraz najvyššou dosiahnutou kvalitou príjmu v štandarde DVB-S2 jednoznačne
demonštruje aj vizualizácia ideálnej kvality v podobe štyroch stavov konštalácie QPSK,čo len potvrdzuje fakt že mimoriadne
vysoký vysielací výkon v konečnom dôsledku umožňuje stabilný príjem týchto šifrovaných streamov aj s priemerom antény
okolo D=41 cm,ktorá tvorí základ armádneho terminálu od firmy L-3 Linkabit. (poznámka:na rozdiel od KA pásma
sa prenosové parametre jednotlivých šifrovaných streamov v X pásme mimoriadne často menia a sú platné spravidla jednotky dní)

* autorova vsuvka,z oblasti zahraničnej politiky,ktorej sa amatérsky venuje vo voľnom čase

použité zdroje informácií :

1, wikipédia.org
2, L-3 Linkabit
3, nasa.org
4, výskumná činnosť Romana Dávida

►►WGS-3-WGS-F3-λ=-12°W-KA band : HF string , footprint , geographical location ...

                   

WGS F3-Ka band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 880-9000 B+CF,L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB
Analyzed frequency spectrum + polarisation 20 200-21 200 MHz , LHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-com-wgs-3-wgs-f3-12-west-ka-band-reception-prodelin-450-cm                         
                                           
WGS 3-WGS F3-12°W-KA band footprint-beam-coverage : WGS 1+2+3 - Global beams, geographical location of the measurement

    F1+F2+F3 global service beams           measurement: N48°19719' , E19°40148'                        
                   
wgs-1-2-3-satellites-footprint-beam-spot-dxsatcs-sat-dx-ku-ka-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w


►►
WGS-3-WGS-F3-λ=-12°W-KA band : analysis of the LHCP spectrum

►The complete range of the -LHCP- vector in the KA band from 20 200 to 21 200 MHz : quantification of LHCP pectrum

                                                     
dxsatcs-com-wgs-3-wgs-f3-12-west-ka-band-lhcp-spectrum-analysis-span-1500-mhz-01ndxsatcs-com-wgs-3-wgs-f3-12-west-ka-band-lhcp-spectrum-analysis-span-1000-mhz-02n
                          
  
WGS 3-WGS F3-12°W-KA band : the analysis of the quality and quantification of packets (current status 2015)

►20 307 MHz_LHCP: DVB-S/QPSK _ IP/DVB Service

dxsatcs-com-wgs-3-wgs-f3-12-west-ka-band-lhcp-quality-analysis-20307-mhz-dvb-ip-service-01n

►20 350 MHz_LHCP: DVB-S/QPSK _ IP/DVB Service

dxsatcs-com-wgs-3-wgs-f3-12-west-ka-band-lhcp-quality-analysis-20350-mhz-dvb-ip-service-02n

►20 730 MHz_LHCP: DVB-S/QPSK _ IP/DVB Service

dxsatcs-com-wgs-3-wgs-f3-12-west-ka-band-lhcp-quality-analysis-20730-mhz-dvb-ip-service-03n

►20 780 MHz_LHCP: DVB-S/QPSK _ IP/DVB Service

dxsatcs-com-wgs-3-wgs-f3-12-west-ka-band-lhcp-quality-analysis-20780-mhz-dvb-ip-service-04n

►►WGS-3-WGS-F3-λ=-12°W-KA band : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
20 307 MHz_LHCP IP-DVB service

19 125 2/3 F3-Atlantic depending on the geo. location ---
20 350 MHz_LHCP  IP-DVB service
 
36 622 2/3 F3-Atlantic depending on the geo. location  ---
20 730 MHz_LHCP  IP-DVB service
 
36 622 2/3 F3-Atlantic depending on the geo. location  ---
20 780 MHz_LHCP  IP-DVB service
 
36 622 2/3 F3-Atlantic depending on the geo. location  ---►►WGS-3-WGS-F3-λ=-12°W-KA band : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01