wgs-2-60e-x-band-satellite-reception-beacon-analysis-prodelin-450cm-sat-dx-7250-7750-mhz

►►WGS-2-λ=60°E-X band-reception : 3x BEACON frequencies,identification of the satellite in orbit ...

       

                          X band satellite reception : the full range of the WGS-2 spectrum from 7 250 to 7 750 MHz / LHCP

dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-spectrum-analysis-first00


WGS-2 - 60.0°E-X band : WGS 1-6 Deployment plan      

satcomdirect.com-x-band-reception-wgs2-60e-wgs-deployment-plan-n                                          
                                                                  source : www.satcomdirect.com                       
                                                                                                                                           
                             
WGS-2 - 60.0°E-X band : 3x Beacon frequency in the part of the LHCP spectrum :  7 599 MHz , 7 600 MHz , 7 601 MHz
                                            

       LHCP spectrum-SPAN 1 MHz                    LHCP spectrum-SPAN 200 kHz                   LHCP spectrum-SPAN 1 MHz
                  7 599 MHz                                                      7 600 MHz                                            7 601 MHz
dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-7599-mhz-01beacon-frequencies-01dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-7600-mhz-02beacon-frequencies-02dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-7601-mhz-02beacon-frequencies-03

 

WGS-2 - 60.0°E-Pásmo X :  Všeobecný úvod do pásma X

Satelitná signálna distribúcia v centimetrovom pásme super vysokých frekvencií SHF s označením -X- so šírkou pásma 500 MHz
má presne vymedzené downlinkové spektrum od 7250 do 7 750 MHz a je z hľadiska zamerania a obsahu výlučne pridelená pre
armádne,spravodajské a vládne služby,ktoré plne využívajú prevažne globálne vyžarovacie diagrami a benefity vysokej odolnosti
vlnení s rádovo centimetrovou vlnovou dĺžkou vočí tlmeniu vplyvom nepriaznivých poveternostných vplyvov ako napr. dažďa a pod.

Vysoko špecifické zameranie geosynchrónnych objektov operujúcich v pásme -X- (ktorých vysokokapacitné dátové linky
s uzamknutými/zaheslovanými streamami a s neštandartnými a nečitatelnými modulačnými parametrami nedovoľujú ani ich
samotnú identifikáciu pomocou tradičných postupov ) s výlučným obsahovým zameraním pre necivilné respektíve vojenské zložky,
týmto podmieňuje že autor Roman Dávid sa zdrží voči publikovaniu akýchkoľvek detailných fotografických materiálov ako
napr.vlnovodného riešenia+ožarovača pre sekundárny radiant Prodelin 4.5m,ktoré navrhol a vypočítal pre medznú frekvenciu
fm=6800 MHz a bude sa primárne zameriavať len na samotné demonštrovanie fyzikálnej podstaty možnosti príjmu a spracovania
elm. vlnení vo frekvenčnom spektre od 7250 do 7 750 MHz a publikovaniu modulačných parametrov niektorých dátových paketov,
ktoré sú nevyhnutné k demonštrovaniu ekvivalentného zisku inštalovaného sekundárneho radianta ako funkcie k jeho priemeru.

 

►►WGS-2-λ=60°E-X band-reception : HF string , footprint , geographical location ...

                   

WGS-2 : X band reception data
geographical location of the measurement in the X band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system feed horn+circular waveguide > the design and calculation of the wave guide for PF radiant by Mr. R.Dávid
LNB for X band flange WR-90 ...
Analyzed frequency spectrum + polarisation 7 250 - 7 750 MHz  , LHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-Installed-dish-secondary-radiant-prodelin-450-cm-02                         
                                           
WGS-2 - 60.0°E-X band : XTAR SATELLITES-WGS global constellation , geographical location of the measurement by Google

         XTAR/WGS global service beams             measurement: N48°19719' , E19°40148'                        
                   
 satcomdirect.com-x-band-reception-wgs2-60e-global-coverage-footprint-beam       wgs-2-x-band-satellite-reception-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►WGS-2-λ=60°E-X band-reception : analysis of the LHCP spectrum and the identified packets

►Autor Roman Dávid analyzuje spektrum od 7250 do 7 750 MHz, s vysokou pravdepodobnosťou stanovuje frekvencie
troch beacon kmitočtov/majákov pre jednoznačnú identidikáciu objektu na geostacionárnej dráhe,definuje modulačné
parametre pre 4 data toky a vo video ukážke demonštruje permanentnú zmenu modulačných parametrov v intervale
50-60x za interval 60 sec,ktorá je typicky prítomná pri uplatňovanej metóde adaptívneho a variabilného kódovania ACM/VCM .

►The complete range of the -LHCP- vector in the X band from 7 250 to 7 750 MHz : quantification of LHCP pectrum

                              
dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-spectrum-analysis-full-span-01

WGS-2 - 60.0°E-X band : the analysis of the quality and quantification of packets (current status 10.1.2015)

WGS-2 - 60.0°E-X band : 7 264.432 MHz _ DVB-S2/QPSK2/ACM Data carrier

dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-7264-mhz-lhcp-acm-data-spectrum-analysis-01dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-7264-mhz-lhcp-acm-data-qpsk-constellation-analysis-02dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-7264-mhz-lhcp-acm-modulation-parameters-03

WGS-2 - 60.0°E-X band : 7 378.973 MHz _ DVB-S2/32PSK/ACM Data carrier

dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-7379-mhz-lhcp-acm-data-spectrum-analysis-01dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-7379-mhz-lhcp-acm-data-32apsk-constellation-analysis-02dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-7379-mhz-lhcp-acm-modulation-parameters-03

WGS-2 - 60.0°E-X band : 7 562.702 MHz _ DVB-S2/8PSK/ACM Data carrier

dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-7563-mhz-lhcp-acm-data-spectrum-analysis-01dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-7563-mhz-lhcp-acm-data-8psk-constellation-analysis-02dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-7563-mhz-lhcp-acm-modulation-parameters-03

WGS-2 - 60.0°E-X band : 7 641.449 MHz _ DVB-S2/32APSK/ACM Data carrier

dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-7641-mhz-lhcp-acm-data-spectrum-analysis-01dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-7641-mhz-lhcp-acm-data-32apsk-constellation-analysis-02dxsatcs-com-x-band-reception-wgs2-60e-7641-mhz-lhcp-acm-modulation-parameters-03

The reception from the satellite WGS-2 in X band in LIVE VIDEO transmission (current status 10.1.2015)      
                                                            N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic

►►WGS-2-λ=60°E-X band-reception : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
7 264.430 MHz_LHCP Data

1 484 --- ? 60+cm  DVB-S2/QPSK2/ACM/VCM
7 378.971 MHz_LHCP Data
 
1 484 --- ? 60+cm  DVB-S2/32APSK/ACM/VCM
7 562.705 MHz_LHCP   
Data
 
2 174 --- ? 60+cm  DVB-S2/8PSK/ACM/VCM
7 641.449 MHz_LHCP  
Data
 
1 000 --- ? ? DVB-S2/32APSK/ACM/VCM 


►►WGS-2-λ=60°E-X band-reception : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in X band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme X pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01