Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá elementárne dôležitá časť reťazca pre generovanie referenčnej hodnoty zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách

dxsatcs.com-roman-david-installation-ka-band-angular-deviation-control-primary-radiant--first

Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá elementárne dôležitá časť reťazca pre generovanie referenčnej
hladiny zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne
vysokých frekvenciách

01, Praktická demonštrácia plnej kontroly nad uhlovými odchýlkami od ortogonality : KU pásmo

dxsatcs.com-roman-david-installation-ku-band-angular-deviation-control-primary-radiant-00

Praktický dôkaz že tento polohovatelný primárny radiant v kombinácii so sekundárnym radiantom Prodelin 4.5m môže autor
zadefinovať označením - referenčný -  z hľadiska generovaných ziskových hladín a vysokej izoolácie rovín H a V pre danú
zemepisnú oblasť.

 

príklad : Dve nosné C1 a C2 sú vysielané z geosynchrónneho objektu Amos 2+3 z orbitílnej pozície 4,0° západne
             na takmer identických frekvenciách f1/f2=11 542 MHz , s rozdielnou polarizáciou vlnenia H/V a v dvoch,
             z hľadiska vyžiareného výkonu,neporovnatelne odlišných lúčoch,ktoré sú sústredené do odlišných zemepisných
             oblastí Blízkeho východu pre nosnú C1-Kurdsat TV a do strednej Európy pre nosnú C2-TVH .

                            f2= 11 542 MHz                                                      f1= 11 542 MHz 
              Amos 2 _ C2-TVH : európsky lúč                       Amos 3 _ C1-Kurdsat TV : blízkovýchodný lúč
          Amos 2-europe-ku-band-beam-source-amos-spacecom                Amos 3-middle-east-ku-band-beam-source-amos-spacecom

Autor v nasledovnej video prezentácii demonštruje vysoko účinné oddelenie/izoláciu dvoch ortogonálnych vlnení H a V ,
ktoré sú v mieste analýz dostupné v dvoch nepomerne rozdielnych (z hľadiska EIRP v mieste Lučenec) lúčoch Európa
a Blízky východ .

 

02, Konfigurácia pre KU pásmo v ohnisku sekundárneho radianta

dxsatcs.com-roman-david-installation-ku-band-angular-deviation-control-primary-radiant-01dxsatcs.com-roman-david-installation-ku-band-angular-deviation-control-primary-radiant-02dxsatcs.com-roman-david-installation-ku-band-angular-deviation-control-primary-radiant-03

01, Praktická demonštrácia plnej kontroly nad uhlovými odchýlkami od ortogonality : KA pásmo

dxsatcs.com-roman-david-installation-ka-band-angular-deviation-control-primary-radiant-00

Praktický dôkaz že tento polohovatelný primárny radiant v kombinácii so sekundárnym radiantom Prodelin 4.5m môže autor
zadefinovať označením - referenčný -  z hľadiska generovaných ziskových hladín.

príklad : vysoká hladina rezervy zisku okolo LM=4 dB na dátových distribúciách provajdera FORSWAY/ForsONEway
na f1=21 421 MHz a f2=21 462 MHz , ktoré sú sústredené do lúča Blízky východ a severná Afrika družice Nilesat 201-7,0° w

                                         Nilesat 201 at 7.0°w-KA band footprint-coverage-beam
                     Nilesat-201-Ka-Band-Coverage-source-nilesat       

 

Geosynchrónny objekt Nilesat 201 sa jednoznačne identifikuje na obežnej dráhe pomocou frekvenčného majáku
na f0=21 421 MHz v spektre cirkulárneho vektora RHCP .

         Nilesat 201 KA band beacon frequency                  Nilesat 201 : C1=21 421+21 462 MHz
                    f0=21 421 MHz_RHCP                                            LHCP : 2xForseOneWay
         dxsatcs.com-roman-david-installation-nilesat-201-7-w-ka-band-beacon-freqency-21421-mhz-01             dxsatcs.com-roman-david-installation-nilesat-201-7-w-ka-band-spectrum-analysis-02

    21 421 MHz : ForseOneWay quality analysis                                NIT analysis
         dxsatcs.com-roman-david-installation-nilesat-201-7-w-ka-band-quality-analysis-03             dxsatcs.com-roman-david-installation-nilesat-201-7-w-ka-band-forsaoneway-nit-03

 

02, Konfigurácia pre KA pásmo v ohnisku sekundárneho radianta

dxsatcs.com-roman-david-installation-ka-band-angular-deviation-control-primary-radiant-01dxsatcs.com-roman-david-installation-ka-band-angular-deviation-control-primary-radiant-02dxsatcs.com-roman-david-installation-ka-band-angular-deviation-control-primary-radiant-03

dxsatcs.com-roman-david-installation-ka-band-angular-deviation-control-primary-radiant-04dxsatcs.com-roman-david-installation-ka-band-angular-deviation-control-primary-radiant-05dxsatcs.com-roman-david-installation-ka-band-angular-deviation-control-primary-radiant-06

dxsatcs.com-roman-david-installation-ka-band-angular-deviation-control-primary-radiant-07dxsatcs.com-roman-david-installation-ka-band-angular-deviation-control-primary-radiant-08dxsatcs.com-roman-david-installation-ka-band-angular-deviation-control-primary-radiant-09

dxsatcs.com-roman-david-installation-ka-band-angular-deviation-control-primary-radiant-10dxsatcs.com-roman-david-installation-ka-band-angular-deviation-control-primary-radiant-11dxsatcs.com-roman-david-installation-ka-band-angular-deviation-control-primary-radiant-12

Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá elementárne dôležitá časť reťazca pre generovanie referenčnej hladiny zisku
a praktická demonštrácia plnej kontroly nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách

autor práce : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club © Lučenec 2014 / Slovenská rep.

                                                                Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01