sicral-1b-11-8-east-italian-military-satellite-ehf-shf-uhf-ka-band-satellite-reception-footprint-analysis-ka-band-lnb-ka-band-satellite-list-ka-band-frequencies-

►►Sicral 1B-λ=11.8°E-KA band-reception-frequencies : Technical information,BEACON frequency,TT&C ...

                                                                Sicral / field of action :
a,
SICRAL (Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate ed Allarmi-Italian system for secure communications and alerts) is Italy’s satellite
system for military communications, boasting unprecedented flexibility and versatility. The system allows interoperability between defence,
law enforcement and civil emergency agencies, and those responsible for the management of strategic infrastructure
b,
The Italian military satellite network in support of NATIONAL and NATO operational requirements  (source : Telespazio)          

                                  Sicral 1B service information about the location on the geostationary orbit                                 

                                     Daily change of position relative to the Earth's surface : Δλ ≤ 0.03°/day


dxsatcs-sicral-1b-11-8-east-ka-band-reception-frequency-analysis-000


Sicral 1B-11.8°E-KA band reception-frequencies : Sicral 1B general description  /  source : Telespazio

dxsatcs-sicral-1b-11-8-east-ka-band-sicral-1b-general-description-01dxsatcs-sicral-1b-11-8-east-ka-band-sicral-1b-general-description-02dxsatcs-sicral-1b-11-8-east-ka-band-sicral-1b-general-description-03

Sicral 1B-11.8°E-KA band beacon frequency -TT&C/Telemetry,Tracking and Command Systems : 20 250 MHz _ V.pol.

                                       Sicral 1B :  ! probably ! KA band Beacon frequency : 20 250 MHz
                           dxsatcs-sicral-1b-11-8-east-20250-mhz-v-pol-ka-band-beacon-frequency-span-100-khz-01dxsatcs-sicral-1b-11-8-east-20250-mhz-v-pol-ka-band-beacon-frequency-span-200-khz-02
                                         20 250 MHz : Sicral 1B_TT&C/Telemetry,Tracking and Command Systems
                          dxsatcs-sicral-1b-11-8-east-20250-mhz-ttc-telemetry-tracking-comand-system-span-500-khz-01dxsatcs-sicral-1b-11-8-east-20250-mhz-ttc-telemetry-tracking-comand-system-span-1000-khz-02         

Sicral 1B-11.8°E-KA band reception-frequencies :  komentár autora Romana Dávida

Autor stanovuje referenčnú hladinu zisku pre Dátový Terminál Selex na f=20 535 MHz,ktorý je identifikovatelný v lineárnom -V-
spektre vojenského objektu Sicral 1B na orbite λ=11.8°E a operuje v spektre pásiem UHF,SHF a EHF .
 

►►Sicral 1B-λ=11.8°E-KA band-reception-frequencies : HF string , footprint , geographical location ...

                   

Sicral 1B-Ka band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 880-9000 B , L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB
Analyzed frequency spectrum + polarisation 20 200-21 200 MHz , linear V
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-ka-band-reception-y1b-yahsat-1b-47-5-east-secondary-radiant-prodelin-450cm                         
                                           
Sicral 1B-11.8° E : EHF+SHF+UHF coverage-footprint-beam

              Sicral 1B at 11.8°e                                   Sicral 1B at 11.8°e                                 Sicral 1B at 11.8°e
        EHF footprint-beam-coverage               SHF footprint-beam-coverage                UHF footprint-beam-coverage

dxsatcs-ka-band-reception-sicral-1b-11-8-east-ehf-band-downlink-coverage-footprint-beam-source-telespazio-italy-ehfdxsatcs-ka-band-reception-sicral-1b-11-8-east-shf-band-downlink-coverage-footprint-beam-source-telespazio-italy-shfdxsatcs-ka-band-reception-sicral-1b-11-8-east-uhf-band-downlink-coverage-footprint-beam-source-telespazio-italy-uhf
                                                                          source : Telespazio

.

►►Sicral 1B-λ=11.8°E-KA band-reception-frequencies : analysis of the linear -V- spectrum and the identified packets

►The curent range of the -V- vector in the KA band from 20 200 to 21 200 MHz : quantification of -V- spectrum

                           
                      vertical wave vector SPAN=1 GHz                                                                1x Lock             

dxsatcs-sicral-1b-11-8-east-ka-band-reception-frequency-vertical-spectrum-analysis-televes-h60-01-ndxsatcs-sicral-1b-11-8-east-ka-band-reception-frequency-vertical-spectrum-analysis-ebs-pro-spectrum-analysis-02-n

  
Sicral 1B-11.8°E-KA band reception-frequency :  the analysis of the quality and quantification of packets (current status)

20 535 MHz_V_DVB-S/QPSK/FEC=1/2 : Selex data terminal

dxsatcs-sicral-1b-11-8-east-ka-band-reception-20535-mhz-v-telespazio-selex-data-quality-analysis-televes-h60-01dxsatcs-sicral-1b-11-8-east-ka-band-reception-20535-mhz-v-telespazio-selex-data-quality-analysis-tbs-5925-02dxsatcs-sicral-1b-11-8-east-ka-band-reception-20535-mhz-v-telespazio-selex-data-terminal-service-info-03

►►Sicral 1B-λ=11.8°E-KA band-reception-frequencies : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
  20 535.25 MHz-V
     BW=11.73 MHz
 
Telespazio-Selex data terminal
video demo     video demo
 8 688        1/2
 
 EHF Beam 80 cm DVB-S-QPSK-DATA


►►Sicral 1B-λ=11.8°E-KA band-reception-frequencies : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01