athena-fidus-37-8-east-ka-band-reception-ehf-footprint-frequencies-vsat-dvb-rcs-2-thales-alenia-space-telespazio-prodelin-450

►►Athena-Fidus-λ=37.8°E-KA band reception : orbital location , coverage , polarisation , transponders ...

►►The state of the object at the geostationary orbit : active operation after the completion of the preparatory phase (LEOP+IOT)

                  KA band satellite reception : the spectrum of the -RHCP- vector in the range from 20 200 to 21 200 MHz
dxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-spectrum-analysis-000

Athena-Fidus-37.8°e : General Description /  source : ASI – Agenzia Spaziale Italiana/Roma          

The state of the object at the geostationary orbit : active operation after successful completion of the preparatory
phase
which lasted for almost 30 days (LEOP+IOT)

                                                      Coverage , frequencies , orbital position , antennas etc ...
  athena-fidus-general-description-ka-band athena-fidus-ka-band-civilian-channels-characteristicsathena-fidus-ka-band-frequencies-coverage-orbital-position-antenna-repeater

                                               download

Athena-Fidus-37.8°e-KA band beacon frequency : 20 196 MHz _ This is the official data published by the Telespazio
                                           but my spectrum analysis did not confirm this frequency for the beacon

                          20 196 MHz -V-pol. : Anthena-Fidus beacon frequency for KA band / SPAN 5 MHz
                  athena-fidus-ka-band-beacon-frequerncy-source-telespazio-italy-n
                                                                          

Athena-Fidus-37.8°e-TT&C_Satellite Telemetry Tracking and Command frequency : 18 424 MHz


                   TT&C frequency                                      TT&C frequency                                      TT&C frequency
                   SPAN 200 kHz                                         SPAN 500 kHz                                           SPAN 1 MHz

dxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-18424-mhz-ttc-telemetry-tracking-command-frequency-span-200-khzdxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-18424-mhz-ttc-telemetry-tracking-command-frequency-span-500-khzdxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-18424-mhz-ttc-telemetry-tracking-command-frequency-span-1-mhz

Athena-Fidus-37.8°e : komentár autora Romana Dávida

                                             Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :

     Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KA pásme
 
PREMIÉRA : Prvé analýzy vojenského objektu Athena-Fidus na λ = 37.8° vd v KA pásme

Po približne dvadsiatich ôsmich dňoch boli na objekte Athena-Fidus (model SPACEBUS-4000B2 od fi.THALES Alenia Space)
úspešne ukončené štandardne prítomné prípravné fázy LEOP (trvala 11 dní) a IOT (trvala 17 dní) ktoré boli tvorené
sumárom desiatok krokov od oddelnia samotného telesa družice od horného stupňa rakety Ariane 5 ECA cez aktiváciu
dvojdielnych solárnych batérií,navedením objektu na geostacionárnu dráhu, testovaním všetkých technických parametrov
objektu až po oficiálne spustenie dňa 14.3.2015 .Jedná sa vojenský stacionárny objekt podliehajúci duálnej kontrole
misterstiev obrany Francúzskej a Talianskej republiky,ktorý primárne zabezpečuje šifrovanú širokopásmovú konektivitu
s priepustnosťou 3 Gbit/sec pre prevažne armádne ale aj civilné zložky.Komunikačné kanály pozostávajúce z dvanástich
prevádzačov operujú v pásmach K+ /KA/ a v pásme Extrémne vysokých frekvencií EHF 30>300 GHz s vlnovými dĺžkami
 λ =1 cm-1mm a sústredia svoje vyžarovacie zväzky elmag.vlnenia najmenej do troch diagramov,pričom z pochopitelných
príčin prevádzkovateľ doteraz nepublikoval konkrétne výkonové detaily podobne ako nepublikoval ani tabuľku
frekvenčného plánovania pre downlinkové spektrum KA.Hneď ako bol tu analyzovaný objekt stabilizovaný na
geostacionárnej dráhe začalo Severoamerické velitelstvo protivzdušnej obrany USA a Kanady_NORAD,(ktoré vykonáva
monitoring objektov na všetkých typoch orbít od LEO_S/P až po HEO) ,pravidelne generovať TLE dvojriadkový kód,
na základe ktorého bola výpočtom zadefinovaná tentoraz už presná poloha objektu na λ=37,8° východnej dĺžky
s predikciou postupnéhej zmeny polohy až na λ=40°+ vd na ktorej by sa mal objekt nachádzať začiatkom júna 2015
(operátori uvádzajú že objekt bude polohovaný v širokom rozsahu dráhy od 23,7° do 49° vd).Autorove analýzy,
potom čo nasmeroval referenčný sekundárny radiant Prodelin 4.5m na λ=37,8° vd ,potvrdili správnosť výpočtov
a na f=18 424 MHz identifikoval prítomnosť signálov telemetrie,sledovania a riadiacich povelov TT&C.V spektre
pravo a ľavotočívého vektora R+LHCP od 19,2 do 21,2 GHz autor v mieste analýz (Lučenec) zadefinoval frekvencie
pre 8 nosných,pri ktorých je aplikovaný aj v súčastnosti najpokrokovejší štandard druhej generácie satelitného
duplexného "broadbandu" VSAT respektíve širokopásmových služieb (data,tel,fax,multimedia atď) s využitím spätného
satelitného kanálu (RCS) čiže formát DVB-RSC2,ktorý ponúka až o 30% vyššiu účinnosť využitia danej šírky pásma
ako formát DVB-RSC (zavedený do praxe v roku 2000 ),nakoľko je vysoko limitovaný možnou aplikáciou len jednej
modulačnej schémy-QPSK,na rozdiel od niekoľkých lineárnych modulačných schém BPSK,QPSK,8PSK,16QAM,ktoré je
možné aplikovať vo formáte DVB-RSC2.Výsledky analýz s vysokou ziskovou diferenciou potvrdzujú nespochybniteľný
fakt že autor v mieste príjmu spracováva nosné KA pásma sústredené do vyžarovacích zväzkov/zväzku
(s neznámim smerovaním a vrstvením EIRP),ktoré nie sú koncentrované do oblasti strednej Európy .

s využitím zdrojov :
National Aeronautics and Space Administration / NASA
North American Aerospace Defense Command / Norad
DVB Project office                          
 

►►Athena-Fidus-37.8°E-KA band reception : the HF string , footprint , geographical location ...

               

Athena-Fidus-37.8e-KA band reception data
geographical location of the measurement in the KA band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec,Slovak republic
secondary radiant -D- PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system original proposal for linear vectors
LNB for KA band nr.1 PLL Norsat 9000 HD-3F,L.O.stability +/- 60 kHz,NF=1,6 dB,range 21 200-22 200 MHz
LNB for KA band nr.2 DRO Norsat 880-9000 CF,L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB,range 20 200-21 200 MHz
Analyzed frequency spectrum + polarisation 18 200-22 200 MHz / circular LH+RHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic

dxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-installed-hf-system-prodelin-450-cm

Athena-Fidus-37.8°e-KA band footprint : one of the three footprint diagrams , geographical location of the measurement by Google

                          Athena-Fidus KA band footprint                                       measurement:  
                             1x metro coverage ( Italy )                                   N48°19719' , E19°40148'
                   dxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-footprint-beam          dxsatcs.com-ka-band-reception-geographical-location-source-google-maps-

►►Athena-Fidus-37.8°E-KA band reception : analysis of the LH+RHCP spectrum and the identified packets

►The complete range of the -LHCP- vector from 19 200 to 20 200 MHz

                               2x active carrier frequency in this spectrum : 19 707 MHz , 20 170 MHz
dxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-spectrum-analysis-19200-20200-mhz-lhcp-televes-h60-01-ndxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-spectrum-analysis-19200-20200-mhz-lhcp-tbs-02-n

►The complete range of the -LHCP- vector from 20 200 to 21 200 MHz

                           2x active carrier frequency in this spectrum : 20 747 MHz , 21 169 MHz
dxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-spectrum-analysis-20200-21200-mhz-lhcp-televes-h60-01-ndxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-spectrum-analysis-20200-21200-mhz-lhcp-tbs-02-n

►The complete range of the -RHCP- vector from 20 200 to 21 200 MHz

                       4x active carrier frequency in this spectrum : 20 216 MHz , 20 279 MHz , 20 608 MHz , 20 990 MHz
dxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-spectrum-analysis-20200-21200-mhz-rhcp-televes-h60-01-ndxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-spectrum-analysis-20200-21200-mhz-rhcp-tbs-02-n

Athena-Fidus-37.8°e -KA band analysis : the analysis of the quality and quantification of packets (current status)

the weather conditions : clear sky

Athena-Fidus-37.8°e_19 707 MHz_LHCP : DVB-S2/ACM/VCM DATA

dxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-quality-analysis-lhcp-spectrum-19707-mhz-acm-vcm-datadxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-lhcp-spectrum-19707-mhz-acm-vcm-data-nit

Athena-Fidus-37.8°e_20 279 MHz_RHCP : DVB-S2/ACM/VCM DATA

dxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-quality-analysis-rhcp-spectrum-19280-mhz-acm-vcm-data-n

Athena-Fidus-37.8°e_20 608 MHz_RHCP : ?

dxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-quality-analysis-rhcp-spectrum-20608-mhz--n

Athena-Fidus-37.8°e_21 170 MHz_LHCP : DVB-S2/ACM/VCM DATA

dxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-quality-analysis-lhcp-spectrum-21170-mhz-acm-vcm-datadxsatcs-athena-fidus-38e-25e-ka-band-reception-frequencies-nit-lhcp-spectrum-21170-mhz-acm-vcm-data

►►Athena-Fidus-37.8°E: a list of the locked carrier frequencies


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
 19 707 MHz_LHCP ACM/VCM DATA

10 000  (1/2) ? depending on the
geographical location
DVB-S2/QPSK
   ACM/VCM
20 170 MHz_LHCP ?
 
--- --- ? depending on the
geographical location
---
20 216 MHz_RHCP
 
? --- --- ? depending on the
geographical location
---
20 279 MHz_RHCP
 
ACM/VCM DATA 45 000  (3/4) ? depending on the
geographical location
DVB-S2/32APSK
    ACM/VCM
 
20 608 MHz_RHCP
 
? ---   ? depending on the
geographical location
---
20 747 MHz_LHCP
 
? ---   ? depending on the
geographical location
---
20 990 MHz_RHCP
 
? ---   ? depending on the
geographical location
---
21 170 MHz_LHCP
 
ACM/VCM DATA  3 000  (1/2) ?  depending on the
geographical location
 DVB-S2/QPSK
   ACM/VCM

►►►Athena-Fidus-37.8°E-KA band satellite reception-footprint-analysis : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ka band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ka pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                           Mr Roman Dávid-founder of think-tank