ka-band-global-xpress-reception-inmarsat-5-f1-i5-ior-63-east-analysis-beacon-frequencies-acm-vcm-32apsk-prodelin-450cm

►►Inmarsat-5 F1-i5-IOR-λ=62.6°E-KA band : BEACON frequencies,identification of the satellite in orbit ...

       

                                           KA band satellite reception : the first part of the spectrum from 19.6 to 20.2 GHz / LHCP

dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-spectrum-analysis-001


Inmarsat 5 F1 - 62.6°E : Global Xpress mobile broadband-general information+System architecture,Global KA service beams,Terminals etc ....         

     dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-global-express-data-source-inmarsat.com-data-n                                     
                                                                      source : inmarsat.com                          
                                                                             download pdf
                                                                download
                             
Inmarsat 5 F1 - 62.6°E : 3x Beacon frequency in the first part of the LHCP spectrum :  19 700.5 MHz , 19 702.5 MHz , 19 707.5 MHz
                                             1x Beacon frequency in the RHCP spectrum:  20 680.5 MHz

       LHCP spectrum-SPAN 50 MHz                    LHCP spectrum-SPAN 20 MHz                RHCP spectrum-SPAN 0.2 MHz
     19 700.5+19 702.5+19 707.5 MHz          19 700.5+19 702.5+19 707.5 MHz                        20 680.5 MHz
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-3x-beacon-frequency-lhcp-spectrum-01dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-3x-beacon-frequency-lhcp-spectrum-02dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-1x-beacon-frequency-rhcp-spectrum-03

Inmarsat 5 F1 - 62.6°E-Frequency plan-KA band : source : www.inmarsat.com

          Inmarsat 5F1 frequency plan                 Inmarsat 5F1 frequency plan                     Inmarsat 5F1 frequency plan
                downlink / forward                                   downlink / return                                              downlink
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-frequency-plan-forward-downlink-01dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-frequency-plan-return-downlink-02dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-frequency-plan-downlink-03

Inmarsat 5 F1 - 62.6°E : Global Xpress by Inmarsat introduction , upgrade from KU to KA band etc ....

.............
 

Inmarsat 5 F1 - 62.6°E : komentár autora Romana Dávida

14-4-2015 : Globálny poskytovateľ duplexnej širokopásmovej satelitnej konektivity hlavne pre sektory námorníctva,vrtných plošín
a letectva v pásme od 19.7 do 20.6 GHz rožširuje spektrum o 4 streami v ktorých aplikuje prevažne modulácie 32APSK atď

Autor Roman Dávid presne dňa 13.4.2014 lokalizoval na pozícii geosynchrónnej dráhy λ=62,6° E (nad indickým oceánom a vo východnej
časti globálnej hemisféry) plne stabilný/nedriftujúci objekt Inmarsat-5 F1-i5-IOR ,ktorý sa práve v tom období nachádzal v takzvanom
testovacom/servisnom móde s vysoko aktívnymi dátovými tokmi na zberniciach vo frekvenčnom spektre od 19,5 do 20,8 GHz. (oficiálna
prevádzka bola spustená až 1.7.2014 )
Verifikácia objektu na obežnej dráhe pomocou štyroch frekvenčných identifikátorov/majákov a to konkrétne v spektre LHCP vektora vlnenia
na f=19 700,5 MHz+19 702,5 MHz+19 707,5 MHz a na f=20 680,5 MHz v spektre RHCP vektora dopadla úspešne čo vylučuje akékoľvek
dohady,kedže som vychádzal z vlastnej analýzy spektra v ktorej som pri zadefinovaný rozpätia rozmietania so šírkou len 200 kHz
identifikoval až 4 "nemodulované" identifikátory/majáky namiesto dvoch v LHCP spektre (tak ako to uvádza prevádzakovateľ),ktoré až
doteraz (po ôsmich mesiacoch) permanentne identifikujem na rovnakej frekvecii s rovnakou amplitúdou,šírkou pásma atď .
Šírka pásma respektíve dátová kapacita okolo pätnástich nosných v štandarde DVB-S2,ktoré som v zemepisnej oblasti mesta Lučenec
uzamkol hneď v prvý deň analýz je vysoko optimalizovaná (BW-Bit/Hz)pomocou pokročilých metód adaptívneho a variabilného kódovania
a modulácie ACM-VCM pri prevažne aplikovanej modulácii 32APSK.
Na základe vykonaných analýz s výrazne rozdielnymi hladinami kvality a sumy uzamknutých nosných je nespochybnitelné že sekundárny
radiant Prodelin 4.5m AZ/EL RxO 1451 v spojitosti s primárnym radiantom pre KA pásmo (ktorý navrhol a vypočítal autor Roman Dávid
konkrétne pre tento radiant) generuje na výstupe dostatočnú hladinu zisku -G- pre možnosť identifikácie nosných -C- vysielaných
cez 89 fixne smerovaných úzkych alebo cez 6 riadených/polohovatelných diagramov, do geograficky výrazne vzdialených oblastí pokrytia
objektu Inmarsat-5 F1-i5-IOR ,ktorým sú Európa,Afrika,Blízky východ a veľká časť Ázie.
 

►►Inmarsat-5 F1-i5-IOR-λ=62.6°E-KA band : HF string , footprint , geographical location ...

                   

Inmarsat 5 F1-Ka band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 880-9000 B+CF,L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB
Analyzed frequency spectrum + polarisation 19 200-21 200 MHz , LHCP+RHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

DRO Norsat 880-9000 CF,L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB,range 20 200-21 200 MHz                         
                                           
Inmarsat 5 F1 - 62.6°E : 5 F1 Global Service beams by Inmarsat , geographical location of the measurement by Google

    Inmarsat 5 F1 global service beams                     Inmarsat 5 coverage               measurement: N48°19719' , E19°40148'                        
                   
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-coverage-footprint-beam-source-inmarsat.comdxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-coverage-inmarsat.cominmarsat-5-f1-ka-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►Inmarsat-5 F1-i5-IOR-λ=62.6°E-KA band : analysis of the LHCP spectrum and the identified packets

►The complete range of the -LHCP- vector in the KA band from 19 200 to 20 700 MHz : quantification of LHCP pectrum

                              

dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-lhcp-first-spectrum-analysis-from-19500-to-20200-span-1000mhz-002

►Detail on the range of the LHCP spectrum from :  19 700 to 20 200 MHz /1 _ 20 200 to 21 200 MHz /2          
                            
                                      1_ 19 700 to 20 200 MHz                             2_20 200 to 21 200 MHz  
                           dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-lhcp-first-spectrum-analysis-from-19500-to-20200-span-1000mhz-002  dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-lhcp-second-spectrum-analysis-from-20200-to-21200-span-1000mhz-003

  
Inmarsat 5 F1 - 62.6°E : the analysis of the quality and quantification of packets (current status 28.12.2014)

the weather conditions : cloudy and calm

19 732.456 MHz_LHCP : DVB-S2/32APSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19732-lhcp-global-express-acm-vcm-data-01    dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19732-lhcp-global-express-acm-vcm-data-02

19 736.924 MHz_LHCP : DVB-S2/32APSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19736-lhcp-global-express-acm-vcm-data-01     dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19736-lhcp-global-express-acm-vcm-data-02

19 777 MHz_LHCP : DVB-S2/32APSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19777-lhcp-global-express-acm-vcm-data-01     dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19777-lhcp-global-express-acm-vcm-data-02

19 856.924 MHz_LHCP : DVB-S2/32APSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19857-lhcp-global-express-acm-vcm-data-01     dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19857-lhcp-global-express-acm-vcm-data-02

19 860.467 MHz_LHCP : DVB-S2/32APSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19860-lhcp-global-express-acm-vcm-data-01     dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19860-lhcp-global-express-acm-vcm-data-02

19 896.893 MHz_LHCP : DVB-S2/32APSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19896-lhcp-global-express-acm-vcm-data-01     dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19896-lhcp-global-express-acm-vcm-data-02

19 936.926 MHz_LHCP : DVB-S2/32APSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19937-lhcp-global-express-acm-vcm-data-01     dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19937-lhcp-global-express-acm-vcm-data-02

19 952.961 MHz_LHCP : DVB-S2/32APSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA

dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19952-lhcp-global-express-acm-vcm-data-new-01-n

19 940.466 MHz_LHCP : DVB-S2/32APSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19940-lhcp-global-express-acm-vcm-data-01     dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-19940-lhcp-global-express-acm-vcm-data-02

20 020.463 MHz_LHCP : DVB-S2/32APSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20020-lhcp-global-express-acm-vcm-data-01     dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20020-lhcp-global-express-acm-vcm-data-02

20 056.929 MHz_LHCP : DVB-S2/32APSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20057-lhcp-global-express-acm-vcm-data-01     dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20057-lhcp-global-express-acm-vcm-data-02

20 097.071 MHz_LHCP : DVB-S2/QPSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20097-lhcp-global-express-acm-vcm-data-01     dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20097-lhcp-global-express-acm-vcm-data-02

20 112.838 MHz_LHCP : DVB-S2/QPSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA

dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20112-lhcp-global-express-acm-vcm-data-new-02-n

20 137.070 MHz_LHCP : DVB-S2/32APSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20137-lhcp-global-express-acm-vcm-data-01     dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20137-lhcp-global-express-acm-vcm-data-02

20 140.461 MHz_LHCP : DVB-S2/32APSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20140-lhcp-global-express-acm-vcm-data-01     dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20140-lhcp-global-express-acm-vcm-data-02

20 165.047 MHz_LHCP : DVB-S2/QPSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA

dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20165-lhcp-global-express-acm-vcm-data-new-03-n
                                                                  
20 178.184 MHz_LHCP : DVB-S2/QPSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA        
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20178-lhcp-global-express-acm-vcm-data-01     dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20178-lhcp-global-express-acm-vcm-data-02

20 180.457 MHz_LHCP : DVB-S2/32APSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20180-lhcp-global-express-acm-vcm-data-01     dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20180-lhcp-global-express-acm-vcm-data-02

20 192.934 MHz_LHCP : DVB-S2/32APSK/ACM/VCM _ GLOBAL XPRESS DATA

dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20192-lhcp-global-express-acm-vcm-data-new-04-n

20 550.413 MHz_LHCP : DVB-S2/QPSK/ACM/VCM _ AOL AMERICAN ONLINE DATA
dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20550-lhcp-global-express-acm-vcm-data-01 dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20550-lhcp-global-express-acm-vcm-data-02dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-20550-lhcp-global-express-acm-vcm-aol-data-services-pids-data-rate-03   

►►Inmarsat-5 F1-i5-IOR-λ=62.6°E-KA band : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
19 732.456 MHz - LHCP Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA

13 330 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location  DVB-S2/32APSK/ACM/VCM
19 736.924 MHz_LHCP Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
20 830 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location  DVB-S2/32APSK/ACM/VCM
19 777.000 MHz_LHCP   
Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
20 830 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location  DVB-S2/32APSK/ACM/VCM
19 856.924 MHz_LHCP  
Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
20 830 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location  DVB-S2/32APSK/ACM/VCM
19 860.467 MHz_LHCP  
Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
26 000 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location DVB-S2/32APSK/ACM/VCM 
19 896.893 MHz_LHCP Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
20 830 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location DVB-S2/32APSK/ACM/VCM 
19 936.926 MHz_LHCP  
Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
20 830 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location DVB-S2/32APSK/ACM/VCM 
19 940.466 MHz_LHCP   
Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
26 000 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location DVB-S2/32APSK/ACM/VCM 
19 952.986 MHz_LHCP
Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
5 833 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location DVB-S2/32APSK/ACM/VCM
20 020.463 MHz_LHCP Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
26 000 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location DVB-S2/32APSK/ACM/VCM
20 056.929 MHz_LHCP Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
20 830 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location DVB-S2/32APSK/ACM/VCM
20 097.071 MHz_LHCP Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
20 830 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location DVB-S2/QPSK/ACM/VCM
20 112.887 MHz_LHCP Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
5 833 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location DVB-S2/QPSK/ACM/VCM
20 137.070 MHz_LHCP Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
20 830 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location DVB-S2/32APSK/ACM/VCM
20 140.461 MHz_LHCP Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
26 000 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location DVB-S2/32APSK/ACM/VCM
20 165.036 MHz_LHCP Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
1 000 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location DVB-S2/32APSK/ACM/VCM
20 178.184 MHz_LHCP Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
18 750 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location DVB-S2/QPSK/ACM/VCM
20 180.457 MHz_LHCP Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
26 000 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location DVB-S2/32APSK/ACM/VCM
20 192.908 MHz_LHCP Inmarsat 5 F1 GLOBAL XPRESS DATA
 
5 833 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location DVB-S2/32APSK/ACM/VCM
20 550.413 MHz_LHCP AOL AMERICAN ONLINE DATA
 
15 000 --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location DVB-S2/QPSK/ACM/VCM


►►Inmarsat-5 F1-i5-IOR-λ=62.6°E-KA band : 3x Beacon frequencies / 19 700.5 MHz , 19 702.5 MHz , 19 707.5 MHz

dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-3xbeacon-analysis-00


►►Inmarsat-5 F1-i5-IOR-λ=62.6°E-KA band : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01