Hottest News

9.1.2022_ ETHIOSAT-Dokazovanie na f0=11 545 H_ Roman Dávid dokazuje ako prvý na Slovensku každodenný stav chybovosti CBER=1.0E-6 na ním zadefinovanej referenčnej frekvencii v kvantite t=72 hodín,ako dôsledok ukončenia pásmového prekrytia s BW=6,7 MHz...

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                      publikované dňa : 5.1.2022 @ Lučenec

24-11-21_PREMIÉRA od Romana Dávida:Mimoriadna situácia na družici NSS 12 po kompletnom vypnutí satelitnej distribúcie siete ETHIOSAT,ktorá otvorila limitovanú možnosť príjmu nových paketov z diagramu CENTRAL ASIA v nezarušenej časti spektra

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                      publikované dňa : 24.11.2021 @ Lučenec

27-10-21_NSS 12-57°E_11 105 H Ethiosat Ethiopia:Roman Dávid dokazuje dosiahnutie jedného kontinuálneho priebehu LOCKU v kvantite 1x72 hod.,vykonáva porovnávací test citlivosti medzi digitálnymi demodulátormi Si 21662+Si 2166D,stanovuje metodický postup ..

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                      publikované dňa : 27.10.2021 @ Lučenec