Latest update from satellite list

15-9-2021-CENTRUM PRE vedecko-výskumnú činnosť a dokazovanie stabilného príjmu platformy ETHIOSAT Etiópia z družice NSS-12 na 57°E v diagrame Východná Afrika sa práve otvára_V úvodnej novinke Roman Dávid definuje Referenčnú frekvenciu f0=11 545 H.

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                              publikované dňa : 15.9.2021 @ Lučenec

4-8-2021_LIMITA ako jeden zo základných pojmov matematickej analýzy v kontexte príjmu dátového toku s kódovaním ACM/VCM v spektre TP (Y) družice Amos 7-3,9°W na f=11 088 H vo vyžarovacom diagrame Stredný východ ako súčasť zadania pre praktické cvičenia

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                              publikované dňa : 4.8.2021 @ Lučenec

linka na novinku v novej rubrike : https://www.dxsatcs.com/content/amos-3-7-middle-east-beam-sat-dx-reception-all-news
 

1-7-2021 : Kto je to influencer v slovenskom význame slova,alebo bonmot z môjho pera ....

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                      publikované dňa : 1.7.2021 @ Lučenec

         Kto je to influencer v slovenskom význame slova,alebo bonmot z môjho pera

              Linka na bonmot : http://www.dxsatcs.com/content/influencer-kto-je

12.5.2021-SLOVENSKÁ PREMIÉRA-Astra 2E_UK BEAM_BBC-ITV: Autor Roman Dávid sa opäť zapisuje do slovenských dejín satelitného príjmu pretože je tým prvým kto v momentálnych signálnych intenzitách dokázal pravidelnú možnosť príjmu z f=10714 H,10773 H,10803 H

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                      publikované dňa : 12.5.2021 @ Lučenec

linka na novinku : http://www.dxsatcs.com/content/astra-2e-sat-dx-reception-europe-uk-spot-...