astra-3b-23-5-e-ka-band-satellite-reception-footprint-analysis-ka-band-lnb-ka-band-satellite-list-ka-band-frequencies-

►►Astra 3B-λ=23.5°E-KA band reception : orbital location , coverage , polarisation , transponders ...

                    KA band satellite reception : the spectrum of the -V- vector in the range from 21 400 to 21 650 MHz
dxsatcs-ka-band-reception-astra-3b-23-5-east-spectrum-analysis-v-vector-000

Astra 3B-23.5°e : orbital location , coverage , polarisation , transponders /  source : SES Astra - SES proprietary and confidential                        
                                                                     download

dxsatcs-ka-band-reception-astra-3b-23-5-east-general-data-source-ses-com-n

Astra 3B-23.5°e-beacon frequency : 20 199 MHz _ 1x Beacon frequency in the part of the -V- spectrum from 19.2 to 20.2 GHz

                                 20 199 MHz -V-pol. : Astra 3B beacon frequency for KA band / SPAN 5 MHz
                                                                               ► Video demo - video demo

     Astra 3B:KA band beacon frequency        Astra 3B:KA band beacon frequency       Astra 3B:KA band beacon frequency
                   SPAN 200 kHz                                         SPAN 500 kHz                                           SPAN 1 MHz
dxsatcs-ka-band-reception-astra-3b-23-5-east-beacon-frequency-20199-mhz-v-pol-span-200-khz-01dxsatcs-ka-band-reception-astra-3b-23-5-east-beacon-frequency-20199-mhz-v-pol-span-500-khz-02dxsatcs-ka-band-reception-astra-3b-23-5-east-beacon-frequency-20199-mhz-v-pol-span-1000-khz-3

Astra 3B-23.5°e : komentár autora Romana Dávida

                                             Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :

   Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KA pásme
Astra 3B-23.5°E : Data pakety provajdera Aol ai. v spektre KA pásma od 21,4 do 22 GHz

Autor analyzuje spektrum lineárnych vektorov V+H od 21,4 do 22 GHz a zároveň definuje referenčné
hladiny zisku derivované od prakticky ideálneho stavu kvality (LM=10+ dB pri EIRP=55 dBW) na výstupe
z referenčného radiantu Prodelin 4.5m,pre dátové pakety provajdera AoL ai. v spektre KA pásma
objektu Astra 3B na λ =23.5°vd .Objekt Astra 3B sa hlási na geostacionárnej dráhe pomocou Beacon
identifikátora na fb=20 199 MHz_V podobne ako je tomu pri objekte Astra 4A na λ =4,8° vd,ktorý sa
identifikuje vo zväzku Interconnect/Interactive na Beacon frekvencii fb=19 300 MHz v horizontálnej časti
spektra,čiže nie v aktívne vyťažovanej časti frekvenčného spektra KA pásma okolo f=21,5 GHz.

►►Astra 3B-23.5°E-KA band reception : the HF string , footprint , geographical location ...

               

Astra 3B-23.5e-KA band reception data
geographical location of the measurement in the KA band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec,Slovak republic
secondary radiant -D- PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system original proposal for linear vectors
LNB for KA band nr.1 PLL Norsat 9000 HD-3F,L.O.stability +/- 60 kHz,NF=1,6 dB,range 21 200-22 200 MHz
LNB for KA band nr.2 DRO Norsat 880-9000 CF,L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB,range 20 200-21 200 MHz
Analyzed frequency spectrum + polarisation 20 199-22 200 MHz / linear H+V
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic

dxsatcs-ka-band-reception-astra-3b-23-5-east-instaled-hf-system-prodelin-450-cm

Astra 3B-23.5°e : KA band footprint-beam-coverage , linear V+H , geographical location of the measurement by Google

                           Astra 3B-European-KA band footprint               measurement: N48°19719' , E19°40148' 
                        astra-3b-23-5-east-ka-band-reception-ka-band-footprint-source-ses-astra--05           dxsatcs.com-ka-band-reception-geographical-location-source-google-maps-

►►Astra 3B-23.5°E-KA band reception : analysis of the V+H spectrum and the identified packets

►The complete range of the -V- vector in the KA band from 21 400 to 21 700 MHz

dxsatcs-ka-band-reception-astra-3b-23-5-east-spectrum-analysis-v-vector-21400-21700-mhz-01-n

►The complete range of the -H- vector in the KA band from 21 700 to 22 000 MHz

dxsatcs-ka-band-reception-astra-3b-23-5-east-spectrum-analysis-h-vector-21600-22000-mhz-02-n

Astra 3B-23.5°E-KA band analysis : the analysis of the quality and quantification of packets (current status)

the weather conditions : cloudy weather

21 465 MHz_V : DVB-S2/ACM/VCM DATA

dxsatcs-ka-band-reception-astra-3b-23-5-east-quality-analysis-21465-mhz-v-acm-vcm-data-01-n.

21 545 MHz_V : DVB-S2/ACM/VCM DATA _AOL AMERICAN ONLINE BROADBAND

dxsatcs-ka-band-reception-astra-3b-23-5-east-quality-analysis-21545-mhz-v-acm-vcm-data-02-n.

dxsatcs-ka-band-reception-astra-3b-23-5-east-quality-analysis-21545-mhz-v-aol-services-alocation-02dxsatcs-ka-band-reception-astra-3b-23-5-east-quality-analysis-21545-mhz-v-aol-services-alocation-02dxsatcs-ka-band-reception-astra-3b-23-5-east-quality-analysis-21545-mhz-v-aol-4t2-service-information-data-03

►►Astra 3B-23.5°E: a list of the locked carrier frequencies


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
 21 465 MHz_V.pol Data

34 285  --- European 75 cm + DVB-S2/ACM/VCM
21 545 MHz_V.pol AOL America Online braodband
 
30  000 --- European 75 cm + DVB-S2/ACM/VCM

►►►ASTRA 3B-23.5°E-KA band satellite reception-footprint-analysis : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ka band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ka pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                           Mr Roman Dávid-founder of think-tank