wgs-2-60-east-ka-band-satellite-reception-footprint-analysis-ka-band-lnb-ka-band-satellite-list-frequencies-

►►WGS 2 at 60.0°E-KA band reception : orbital location , coverage , polarisation , transponders ...

               KA band satellite reception : the spectrum of the LHCP vector and the detail of the carrier at the f = 20 824 MHz

dxsatcs-ka-band-reception-wgs-2-60-east-lhcp-spectrum-analysis-000
                                                       geosynchronous object  WGS 2 : λ=60°
                                          source :
Boeing Satellite and Intelligence Systems, Inc USA      
                                         
                                                                download
                                 

►►WGS 2 at 60.0°E-KA band reception : the HF string , footprint , geographical location ...

               

WGS 2 at 60e-KA band reception data
geographical location of the measurement in the KA band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec,Slovak republic
secondary radiant -D- Channel Master 300 cm
HF system original proposal for circular vectors
LNB for KA band nr.1 DRO Norsat 880-9000 CF,L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB,range 20 200-21 200 MHz
Analyzed frequency spectrum + polarisation 20 400-21 250 MHz / circular LHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

               secondary radiant                    original proposal for the circular vectors      KA band LNB DRO Norsat 880-9000 CF
PF Channel Master-300 cm-KA-band-reception-WGS-2-satellite-60-east-01dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-lhcp-polarization-wgs-2-satellite-02dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-lhcp-polarization-ka-band-lnb-norsat-9000cf-03

                                   WGS 2-KA band footprint                         geographical location of the measurement 
                        wgs-1-2-3-satellites-footprint-beam-spot-           dxsatcs.com-ka-band-reception-geographical-location-source-google-maps-

►►WGS 2 at 60.0°E-reception and measurement in the KA band: analysis of the spectrum and the quality

►The complete range of the -LHCP- vector in the KA band from 20 400 to 21 250 MHz

dxsatcs-wgs-2-60-east-ka-band-reception-footprint-analysis-spectrum-analysis-lhcp-vector-01n

►Details of the range of the LHCP vector : C1=20 727 MHz , C2=20 824 MHz , C3=21 101 MHz

dxsatcs-wgs-2-60-east-ka-band-reception-footprint-analysis-spectrum-analysis-lhcp-vector-detail-20727-mhz-03dxsatcs-wgs-2-60-east-ka-band-reception-footprint-analysis-spectrum-analysis-lhcp-vector-detail-20824-mhz-01dxsatcs-wgs-2-60-east-ka-band-reception-footprint-analysis-spectrum-analysis-lhcp-vector-detail-21101-mhz-02

Quality analysis for the carrier in the LHCP frequency spectrum from 20 400 to 21 250 MHz (curent status 02/2015)

►WGS 2-60°E - KA band : 20 687 MHz_ ACM/VCM  Data

dxsatcs-ka-band-reception-wgs-2-60-east-lhcp-analysis-spectrum-quality-2015-01dxsatcs-ka-band-reception-wgs-2-60-east-lhcp-20687-mhz-acm-vcm-data-quality-analysis-02dxsatcs-ka-band-reception-wgs-2-60-east-lhcp-20687-mhz-acm-vcm-data-constellation-analysis-03

►WGS 2-60°E - KA band : 20 925 MHz_ DVB-S Data
wgs-2-satellite-20925-mhz-modem-quality-spectrum-analysis-televes-h60-01wgs-2-satellite-20925-mhz-modem-lock-televes-h60-02wgs-2-satellite-20925-mhz-modem-quality-analysis-televes-h60-03

►►WGS 2 at 60.0°E-reception and measurement in the KA band: list of identified carrier

.


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
20 687 MHz - LHCP ACM Data
 
2 174
3 710
--- Global 60+ cm DVB-S2/ACM/VCM
 20 925 MHz - LHCP Modem  video demo

36 615  2/3 Global 60+ cm  DVB-S/MPEG-2

.

►►WGS 2 at 60.0°E-KA band reception : video presentation of the results of the reception in the KA band

.

KA band satellite reception video-WGS-2 at 60°e : spectrum analysis of the DVB-S Modem at f=20 925 MHz / IF=1675 MHz

KA band satellite reception-WGS-2 at 60°e : f0=20 925 MHz / IF=1675 MHz _results of quality and spectrum analysis

.

►►WGS 2 at 60.0°E-KA band satellite reception-footprint-analysis : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ka band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ka pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                           Mr.Roman Dávid-author and founder of Think-Tank