astra-4a-sirius-4-5-east-ka-band-reception-interconnect-interactive-feed-africa-frequency-beacon-overview

►►Astra 4A-Sirius 4-λ=4.8°E-KA-band : BEACON frequency , general description ...

   
                                            Astra 4A / field of action : KU+KA band transponders
ASTRA 4A is a multi-mission Ku/Ka-band satellite that supports services for DTH broadcasting, cable TV feeds,
                              occasional transmissions and broadband solutions to Europe and Africa.       
       
                          Astra 4A-Interactive KA beam-18.8-19.3 GHz : 19 299 MHz_beacon frequency

dxsatcs-astra-4a-sirius-4-4-8-east-ka-band-reception-frequency-spectrum-analysis-000
                                                       

Astra 4A-4.8°E-KA band-reception-frequency :  general description  /  source : www.ses.com
                                                   Astra 4A satellite operating in KU+ KA band 
      
                                                                  AStra 4A  introduction

dxsatcs-astra-4a-sirius-4-4-8-east-ka-band-general-description-01-n                                     
                                                                                                                     
Astra 4A-4.8°E-KA band-beacon-frequency :  19 299 MHz / H wave vector
                                                                                                                                                        
                 SPAN 200 kHz                                              SPAN 1 MHz                                

dxsatcs-astra-4a-sirius-4-4-8-east-ka-band-19299-h-beacon-frequency-span-200-khz-01dxsatcs-astra-4a-sirius-4-4-8-east-ka-band-19299-h-beacon-frequency-span-1000-khz-02

Astra 4A-4.8°E-KA band-frequency-plan : Astra 4A - Downlink Frequency Plan / source : www.ses.com

                                                                            
                 Interactive KA beam                            Interconnect KA beam                                  Interconnect KA beam
                 18 800-19 300 MHz                              19 700 - 19 950 MHz                                    21 500 - 21 750 MHz
dxsatcs-astra-4a-sirius-4-4-8-east-ka-band-frequency-plan-interactive-ka-beam-18800-19300-mhz-01dxsatcs-astra-4a-sirius-4-4-8-east-ka-band-frequency-plan-interconnect-ka-beam-19700-19950-mhz-02dxsatcs-astra-4a-sirius-4-4-8-east-ka-band-frequency-plan-interconnect-ka-beam-21500-21750-mhz-03

Astra 4A-4.8°E-KA band-reception-comment : komentár autora Romana Dávida

Autor analyzuje sústavu minimálne dvoch oficiálne publikovaných zväzkov elektromagnetických vlnení geostacionárneho objektu
Astra 4A na λ=4,8°vd , pod označením Interconnect a Interactive,ktoré obsahujú niekoľko výkonových špičiek "Beam peak"
v rôznych častiach európskeho a pravdepodobne aj afrického kontinentu.Ich elementárnou funkciou je vzájomná
prepojitelnosť/konektivita medzi frekvenčnými pásmami KA a KU a taktiež ich vyžarovacími zväzkami elm.vlnení,ktorá vytvára
dátový most medzi Africkým a Európskym kontinentom,čo v praxi umožňuje,podobne ako v prípade družice Eutelsat 7A,ktorú
autor analyzoval minulý týždeň,že aj v centrálnej európskej zóne je možné v spektre KA pásma od 21,4 do 21,8 GHz stabilne
identifikovať aj lokálne DSNG linky z centrálnej a južnej Afriky,nakoľko spoločným elementom/činiteľom obidvoch objektov
Astra 4A a Eutelsat 7A je sústava ich vzájomne prepojitelných Africko-Európskych vyžarovacích zväzkov,čiže vysielanie určené
pre európsky región je v prípade potreby k dispozícii pre Afrických zákazníkov a naopak.Satelitná distribúcia je v tomto prípade
mimoriadna výhodná,alebo tiež nevyhnutná lebo vybudovanie infraštruktúry stabilných a rýchlych optických sietí je pre väčšinu
štátov Afriky len hudbou ďalekej budúcnosti a to aj napriek tomu že celé východné aj západné pobrežie je napájané zo sústav
minimálne štyroch podmorských optických vedení a opakovačov s typickou priepustnosťou od 1 do 10 Tbit/s ( podmorské optické
vedenia vedené z Brazíle pod hlavičkou SACS South Atlantic Cable System budú po dokončení v roku 2016 poskytovať
priepustnosť až 40 Tbit/s pre časť západného pobrežia Afrického kontinentu). Z hľadiska zabezpečenia pred odposluchom
respektíve "prečítaním" tokov terabajtov dát z podmorských optických vedení sú ich najzranitelnejším miestom práve podmorské
opakovače,cez ktoré v minulosti dochádzalo a aj naďalej dochádza k neoprávnenému skenovaniu prenášaných dát za účelom
"národno-štátnych záujmov" niektorých veľmocí a organizácii,ktoré tu nebudem menovať,aj keď aj v tomto prípade platí odveké
pravidlo uplatňované už tisícky rokov(... od čias posielania správ pomocou poštových holubov),ktoré polopaticky povedané znie :
To že niekto dokáže prečítať a uložiť napr.trilíón terabajtov cudzej komunikácie,zároveň neznamená že jej aj porozumie bez patričného
kľúča.
Ale opäť prejdem k dnešnej téme.Na základe operátotom stanoveného frekvenčného členenia spektra KA pásma do troch blokov-viď.
Frequency Planning,autorove analýzy potvrdili že vzájomná prepojiteľnosť je v súčastnosti aktívna medzi Africkým uplinkových
a Európskym downlinkových zväzkom KA pásma s názvom Astra 4A-Interconnect,ktorého výkonová škvrna/špička je ovšem sústredená
do oblastí západnej Európy a Britských ostrovov,čoho dôsledkom je fakt že autor demonštruje prítomnosť jediného aktívneho prenosu
TVM Malawi na f=21 580 MHz-H.pol. len vo frekvenčnom spektre,bez možnosti uzamknutia nosnej.Jedinou nemodulovanou nosnou,
ktorá je vysielaná s vysokým výkonom a je identifikovatelná v obidvoch diagramoch Interconnect aj Interactive objektu Astra 4A
ostáva Beacon/Maják na f=19 299 MHz_H.pol.

použitá literatúra :

1,Výskumná činnosť autora Romana Dávida
2, wikipedia.org
3, SES Astra


►►Astra 4A-λ=4.8°E-KA-band-reception : HF string , footprint , geographical location ...

                   

Astra 4A-Ka band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 880-9000 A+B+C+D,L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB
Analyzed frequency spectrum + polarisation 21 200-22 200 MHz , linear V+H
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-arabsat-5c-20-east-ka-band-reception-prodelin-450cm                         
                                           
Astra 4A-4.8°E-KA band-footprint : Interconnect H+Interactive H coverage,geographical location of the measurement by Google

                KA Interconnect beam                                KA Interactive beam               measurement point: N48°19719' , E19°40148'    

 dxsatcs-astra-4a-sirius-4-4-8-east-ka-band-interconnect-h-beam-footprint-coverage-01 dxsatcs-astra-4a-sirius-4-4-8-east-ka-band-interactive-h-beam-footprint-coverage-02  dxsatcs-sat-dx-ku-ka-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w             
                   

►►Astra 4A-λ=4.8°E-KA-band-reception : analysis of the H spectrum and the identified packets

►The curent range of the -H- vector in the KA band from 21 200 to 22 200 MHz : quantification of H spectrum                         
                                           
                                      2x carrier in the (Interconnect)  H spectrum : 21 200-22 200 MHz     
                                                                   21 520 MHz : feed
                                                                   21 580 MHz : TVM Malawi
                                                                  
     dxsatcs-astra-4a-sirius-4-4-8-east-ka-band-spectrum-analysis-h-21200-22200-ebs-01

Astra 4A-4.8°E-KA band-reception : the analysis of the quality and quantification of packets (current status)

       - 0-not one stable lock in my geographical area,only 2x visible carriers in the -H- spectrum -

►►Astra 4A-λ=4.8°E-KA-band-reception : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
21 520 MHz_H.pol

 

      depending on the geo. location ?
21 580 MHz_H.pol


--- ---   depending on the geo. location  ?


►►Astra 4A-λ=4.8°E-KA-band-reception : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01