syracuse-3b-5-2-w-ka-band-reception-beacon-frequency-geo-shf-ehf-rcs-military-satellite-defence

►►Syracuse 3B-λ=-5.2°W-KA band-reception-frequencies : Technical information,mission,BEACON frequency ...

                                                                Syracuse 3B / field of action-mission :

a,Syracuse 3B (launched August 11,2006) Système de Radiocommunication utilisant un satellite, satellite based radiocommunication system)
is a series of French military communications satellites.
b,Syracuse is intended to ensure the French military can communicate between mainland France and military units deployed around the world.
The satellite participates in command, reassignment and logistic aspects of operations. The system is nominally under the command of the French
Navy, equipping a total of 54 ships (2009) and it is complimented by the Telcomarsat commercial system of communications.    
c,
In 2006, the programme was awaiting for the third phase, Syracuse 3, to replace Syracuse 2. Syracuse 3 is composed of two satellites developed
by the Direction générale de l'armement, and a third satellite (Sicral-2), developed along with Italy, should be launched in 2010. It is an attempt
of the French armed forces to achieve autonomy in terms of satellite communications. (source :http://en.wikipedia.org )

      Syracuse 3B satellite is located on the geostationary orbit and its daily change of position is less than Δλ ≤ 0.02°/day                              

                                        Object was identified at a KA band beacon frequency  : 20 250 MHz_RHCP                       

   dxsatcs-syracuse-3b-5-2-west-ka-band-reception-beacon-frequency-20250-mhz-rhcp-000

Syracuse 3B-5.2°W-KA band reception-frequencies : general description  /  source : DICoD _ www.defense.gouv.fr                          

dxsatcs-syracuse-3b-5-2-west-ka-band-general-description-01dxsatcs-syracuse-3b-5-2-west-ka-band-general-description-02dxsatcs-syracuse-3b-5-2-west-ka-band-general-description-03

Syracuse 3B-5.2°W-KA band beacon frequency : f=20 250 MHz _ RHCP

               span : 100 kHz                                            span : 200 kHz                                        span : 1000 kHz
dxsatcs-syracuse-3b-5-2-west-ka-band-reception-beacon-frequency-20250-mhz-rhcp-span-100-khz-01dxsatcs-syracuse-3b-5-2-west-ka-band-reception-beacon-frequency-20250-mhz-rhcp-span-200-khz-02dxsatcs-syracuse-3b-5-2-west-ka-band-reception-beacon-frequency-20250-mhz-rhcp-span-1000-khz-03

                                                             
Syracuse 3B-5.2°W-KA band reception-frequencies :  komentár autora Romana Dávida

Prvá analýza sumy šiestich nosných sústredených do pravdepodobne globálneho zväzku centimetrového spektra SHF
v spektre od 20,2 do 21,2 GHz,ktoré na základe korektných servisných informácii vysiela francúzsky vojenský objekt
Syracuse 3B,poziciovaný na λ=5,2°zd 

►►Syracuse 3B-λ=-5.2°W-KA band-reception-frequencies : HF string , footprint , geographical location ...

                   

Syracuse 3B-Ka band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 880-9000 B , L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB
Analyzed frequency spectrum + polarisation 20 200-21 200 MHz , only circular RHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-ka-band-reception-y1b-yahsat-1b-47-5-east-secondary-radiant-prodelin-450cm                         
                                           
Syracuse 3B-SHF+EHF : footprint,beam,coverage (official data are not available)

 dxsatcs-syracuse-3b-5-2-west-ka-band-footprint-coverage-beam-n                                                                         

.

►►Syracuse 3B-λ=-5.2°W-KA band-reception-frequencies : analysis of the circular -RHCP- spectrum and the identified packets

►The curent range of the -RHCP- vector in the KA band from 20 200 to 21 200 MHz : quantification of -RHCP- spectrum

                           
                      RHCP wave vector SPAN=1 GHz                                                                1x Lock             
dxsatcs-syracuse-3b-5-2-west-ka-band-reception-rhcp-spectrum-analysis-televes-01ndxsatcs-syracuse-3b-5-2-west-ka-band-reception-rhcp-spectrum-analysis-ebs-pro-02n

  
Sycral 3B-5.2°W-KA band reception-frequency :  the analysis of the quality and quantification of packets (current status)

20 880 MHz_RHCP_DVB-S2/ACM : Data

dxsatcs-syracuse-3b-5-2-west-ka-band-reception-rhcp-quality-analysis-20880-mhz-acm-data-02dxsatcs-syracuse-3b-5-2-west-ka-band-reception-rhcp-quality-analysis-20880-mhz-acm-data-allocation-4t2-02dxsatcs-syracuse-3b-5-2-west-ka-band-reception-rhcp-quality-analysis-20880-mhz-acm-data-nit-data-03

►►Syracuse 3B-λ=-5.2°W-KA band-reception-frequencies : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
20 680 MHz_RHCP ?
 
         
20 780 MHz_RHCP ?
 
         
 
20 880 MHz_RHCP
    
ACM Data stream
     
 29 000       
 
 SHF Beam 80 cm DVB-S2-ACM-DATA
20 966 MHz_RHCP ?
 
         
21 080 MHz_RHCP ?
 
         
21 180 MHz_RHCP ?
 
         


►►Syracuse 3B-λ=-5.2°W-KA band-reception-frequencies : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01