alphasat-i-xl-inmarsat-i-4AF4-25-east-l-ka-q-v-band-reception-frequencies-beacon-beam-tdp-5

►►Alphasat I-XL-Inmarsat I-4A F4-λ=25°e-L-KA-Q band : BEACON frequencies,identification of the satellite in orbit ...

     Alphasat satellite, operating in standard L-band (1525-1559 MHz and 1626.5-1660.5 MHz) and the new extended L-band allocations.

       

                             KA band satellite reception : part of the linear-V spectrum from 19.6 to 20.2 GHz
                         Alphasat satellite mainly operates in standard and extended L-band,not in the Ka band                                
dxsatcs-alphasat-inmarsat-i-4af4-ka-band-reception-frequencies-spectrum-analysis-000


Alphasat-Inmarsat I-4A F4-25°E-L-KA-Q band : TDP 5 general description  /  source : www.inmarsat.com
Alphasat satellite, operating in standard L-band (1525-1559 MHz and 1626.5-1660.5 MHz) and the new extended L-band allocations.

      Alphasat: 3x Ground stations                          TDP 5 Ground System                             communication lines                
dxsatcs-alphasat-inmarsat-i-4af4-ground-stations-source-inmarsat-01dxsatcs-alphasat-inmarsat-i-4af4-tdp5-ground-system-configuration-02dxsatcs-alphasat-inmarsat-i-4af4-communications-links-alphasat-I-XL-03
   
                                      
                                                                      source : inmarsat.com                          
                                                                             download pdf
                                                           download pdf
                             

Alphasat-Inmarsat I-4A F4-25°E-KA-band+Q-band beacon frequencies : basic facts / source : www.space.it

dxsatcs-alphasat-inmarsat-i-4af4-tdp5l-q-ka-band-beacon-frequency-configuration-space-engineering-n

 KA band beacon frequency : 19 701 MHz_V            Q band beacon frequency : 39 402 MHz_linear
    dxsatcs-alphasat-inmarsat-i-4af4-tdp5l-ka-band-beacon-frequency19701-mhz-v-pol-eu-africa-coverage-space-engineering-01                  dxsatcs-alphasat-inmarsat-i-4af4-q-band-beacon-frequency-39402-mhz-linear-pol-eu-africa-coverage-space-engineering-02

Alphasat-Inmarsat I-4A F4-25°E-KA-band-EIRP=19.5 dBW : 2x Beacon frequency in the linear-V+H part of the KA spectrum
                              author analyzes the spectrum of linear vectors V and H from 18 to 22.5 GHz
                                 
                                       1x Beacon frequency in the V spectrum: 19 701 MHz

           V spectrum-SPAN 200 kHz                        V spectrum-SPAN 500 kHz                           V spectrum-SPAN 1 MHz
dxsatcs-alphasat-inmarsat-i-4af4-tdp5l-ka-band-beacon-frequency19701-mhz-v-pol-span-200-khz-01dxsatcs-alphasat-inmarsat-i-4af4-tdp5l-ka-band-beacon-frequency19701-mhz-v-pol-span-500-khz-02dxsatcs-alphasat-inmarsat-i-4af4-tdp5l-ka-band-beacon-frequency19701-mhz-v-pol-span-1000-khz-03    
              
                                       1x Beacon frequency in the H spectrum: 19 699 MHz

           H spectrum-SPAN 100 kHz                    H spectrum-SPAN 200 kHz                        H spectrum-SPAN 500 kHz
dxsatcs-alphasat-inmarsat-i-4af4-tdp5l-ka-band-beacon-frequency19699-mhz-h-pol-span-100-khz-01dxsatcs-alphasat-inmarsat-i-4af4-tdp5l-ka-band-beacon-frequency19699-mhz-h-pol-span-200-khz-02dxsatcs-alphasat-inmarsat-i-4af4-tdp5l-ka-band-beacon-frequency19699-mhz-h-pol-span-500-khz-03

 

Alphasat-Inmarsat I-4A F4-25°E-KA-band : komentár autora Romana Dávida

a, Prvá 40/50 GHz satelitná videokonferencia v histórii realizovaná cez družicu Alphasat
b, Prvý úspešný laserový prenos dát medzi dvoma objektmi na rozdielnych dráhach GEO/LEO

Autora zaujalo úspešné aplikovanie obojsmernej dátovej komunikácie v praxi s rýchlosťou 1.8 Gbit/sec pri použití infračerveného
koherentno-úzkospektrálneho svetla s ultrastabilnou vlnovou dĺžkou len 1.064 µm z laserovej diódy,(čiže v ne-rádiofrekvenčnom
spektre elmag.vlnenia),ktorá prebiehala medzi dvoma orbitálnymi objektmi umiestnenými na rozdielnych dráhach GEO/LEO,kde
jeden objekt je poziciovaný na geostacionárnej dráhe GEO/λ=25°východnej dĺžky s periódou obehu P=1436 min (Alphasat I/XL-
Inmarsat I-4A F4) a druhý objekt slúžiaci pre ďaľkový prieskum zemského povrhu,ktorý obieha po heliosynchrónnej LEO dráhe
s typickou hodnotou inklinácie i=98.18° a s periódou obehu P=98,6 min (Sentinel-1).Tento obojsmerný prenos dát medzi objektmi
dráh GEO a LEO
( ako sú napr. meteorologické a výskumné objekty TerraSAR-X,TanDEM-X ktoré obiehajú vo výške od 150 do 2000 km
typicky 600-800 km pri heliosynchrónnej dráhe a pozemnou stanicou kde ako most slúži autorom analyzovaný GEO objekt Alphasat
I/XL na λ=25° vd ) cez laserový terminál TDP 1 objektu Alhasat I/XL bol historicky vôbec prvým takýmto spojením,ktorý bol
úspešne verifikovaný a aplikovaný v satelitnej praxi.Uskutočnil sa dňa 28.11.2014 medzi LEO objektom Sentinel-1,ktorý
zabezpečuje snímkovanie zemského povrchu a GEO objektom Alphasat I/XL do pozemného centra Európskej vesmírnej
agentúry ESA v nemeckom Darmstade(spolková krajina Hesensko).

Ďalším z historických míľnikov a dôvodom prečo autor Roman Dávid analyzuje objekt Alphasat I/XL je vôbec prvý prenos satelitnej
videokonferencie vo frekvenčnom spektre Q pásma 40/50 GHz
,ktorý sa uskutočnil dňa 3.2.2015 cez sieť TDP 5 medzi pozemnými
stanicami Tito v južnom Taliansku,Spino d'Adda v severnom Taliansku a Graz v juhovýchodnom Rakúsku.Pri nepriaznivých
poveternostných podmienkach sneženia (Tito) a dažďa (Spino d'Adda) boli aplikované nasledovné parametre prenosu:

RX rozsah frekvencii : 47.850 - 48.150 GHz (V-Band)
TX rozsah frekvencii 37.850 - 38.150 GHz (Q-Band)
Polarizácia : Lineárna V
DVB štandard : DVB-S2
Modulácia : 8PSK
FEC : 9/10

s nasledovným výsledkom : viď vizualizácia dosiahnutej kvality v konštelácii 8PSK

the first video conference in qv band-source-giuseppe codispoti-italian space agency-01ground-station-tito-the first video conference in qv band-source-giuseppe codispoti-italian space agency-02ground-station-spino-d-adda-the first video conference in qv band-source-giuseppe codispoti-italian space agency-03

Autor sa vo svojich analýzach objektu Alphasat I/XL konkrétne zameriava na spektrum KA pásma od 18 do 22,5 GHz,ktoré je
jedným z troch aktívnych okrem L a Q pásma a v rozsahu lineárneho vektora vlnenia -V- identifikoval Beacon/Maják
na f=19 701 MHz,ktorý je vysielaný výkonom EIRP=19.5 dBW do oblastí Európy,Afriky,Blízkeho východu,Ázie ...

zdroj informácií : A.S.I. - Agenzia Spaziale Italiana

 

►►Alphasat I-XL-Inmarsat I-4A F4-λ=25°e-KA-band : HF string , footprint , geographical location ...

                   

Alphasat-Inmarsat I-4A F4-Ka band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 880-9000 A+B+C+D,L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB
Analyzed frequency spectrum + polarisation 18 000-22 200 MHz , linear V+H
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

DRO Norsat 880-9000 CF,L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB,range 20 200-21 200 MHz                         
                                           
Alphasat-Inmarsat I-4A F4-25°E-KA-band : Alphasat coverage /L-band/ , geographical location of the measurement by Google

                                               Alphasat coverage_L- band                                      measurement: N48°19719' , E19°40148'                        
                   
dxsatcs-alphasat-inmarsat-i-4af4-alphasat-coverage-beam-footprint-01dxsatcs-alphasat-inmarsat-i-4af4-alphasat-l-band-coverage-beam-footprint-02dxsatcs-sat-dx-ku-ka-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►Alphasat I-XL-Inmarsat I-4A F4-λ=25°e-KA-band : analysis of the V+H spectrum and the identified packets

Alphasat satellite, operating in standard L-band (1525-1559 MHz and 1626.5-1660.5 MHz) and the new extended L-band allocations                            

►►Alphasat I-XL-Inmarsat I-4A F4-λ=25°e-KA-band : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
1525-1559 MHz
1626.5-1660.5 MHz
---

--- --- I5 Indian ocean region depending on the geo. location  ---


►►Alphasat I-XL-Inmarsat I-4A F4-λ=25°e-KA-band : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01