eutelsat-ka-sat-9a-9e-kasat-tooway-reception-broadband-internet-ka-band-beacon-frequency-overview

►►Eutelsat KA-SAT 9A-λ=9.0°E-KA-band : BEACON frequency , general description ...

   
                             Ka-Sat 9A / field of action : Two-way (tooway) satellite braodband in Europe
KA-SAT’s revolutionary concept is based on a payload with 82 Ka-band spotbeams connected to a network of ten ground stations.
This configuration enables frequencies to be reused, taking total throughput to beyond 90 Gbps and making it possible to deliver
                           Internet connectivity for more than one million homes, at speeds comparable to ADSL.           
       
                                 KA-Sat-9A : part of the circular RHCP spectrum from 19.7 to 20.2 GHz

dxsatcs-eutelsat-ka-sat-9a-9-east-ka-band-satelite-broadband-internet-tooway-000
                                                       

Eutelsat KA-Sat-9.0°E-KA Band satellite broadband :  general description  /  source : www.eutelsat.com
                                                   KA-Sat 9A satellite operating only in KA band 
      
                                                                                  KA-Sat 9A introduction

dxsatcs-eutelsat-ka-sat-9a-9-east-ka-band-satelite-broadband-internet-tooway-general-description-01    dxsatcs-eutelsat-ka-sat-9a-9-east-ka-band-satelite-broadband-internet-tooway-general-description-02dxsatcs-eutelsat-ka-sat-9a-9-east-ka-band-satelite-broadband-internet-tooway-general-description-03
                                      
                                                                                                                     
Eutelsat KA-Sat-9.0°E-KA Band-beacon frequency :  19 680 MHz / H wave vector

                                                                   KA-Sat 9A and 3x beacon frequency :
                                                                                       19 680 MHz_H     
                                                                                    11 700.4 MHz_H
                                                                                    11 701.6 MHz_H

   
                 SPAN 100 kHz                                              SPAN 200 kHz                                      SPAN 500 kHz
dxsatcs-eutelsat-ka-sat-9a-9-east-ka-band-beacon-frequency-19680-mhz-h-pol-span-100-khz-01dxsatcs-eutelsat-ka-sat-9a-9-east-ka-band-beacon-frequency-19680-mhz-h-pol-span-200-khz-02dxsatcs-eutelsat-ka-sat-9a-9-east-ka-band-beacon-frequency-19680-mhz-h-pol-span-500-khz-03

Eutelsat KA-Sat-9.0°E-KA Band-frequency-plan : Eutelsat KaSat 9A - Provisional Frequency Plan / source : www.eutelsat.com

                                                                     downlink       

  dxsatcs-eutelsat-ka-sat-9a-9-east-ka-band-frequency-plan-downlink-n
 

Eutelsat KA-Sat-9.0°E-satellite broadband-KA-band : komentár autora Romana Dávida

Ešte pred štyrmi rokmi nebola oblasť južného Slovenska pokrytá ani jedným z desiatok vysokokapacitných multizväzkov z objektu
Eutelsat KA-Sat na λ=9.0°vd,ktoré ponúkajú cez dvojcestnú službu Tooway časovo ale hlavne dátovo neobmedzené satelitné
pripojenie do siete internet pre celý Europsky región.V súčastnosti autor analyzuje spektrum kruhovo polarizovaných vektorov
LH a RHCP,v ktorých identifikoval 16 paketov v rozsahu spektra od 19,7 do 20,2 GHz + Beacon/Maják na f=19 680 H .

►►Eutelsat KA-Sat 9A-λ=9.0°E-KA-band-reception : HF string , footprint , geographical location ...

                   

KA-Sat 9A-Ka band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 880-9000 A+B+C+D,L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB
Analyzed frequency spectrum + polarisation 19 700-20 200 MHz , circular RHCP+LHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-arabsat-5c-20-east-ka-band-reception-prodelin-450cm                         
                                           
Eutelsat KA-Sat-9.0°E-satellite broadband-KA-band : KA-SPOT beams,footprint,coverage,geographical location of the measurement by Google

        KA spot beams on KA-Sat 9A                   measurement point: N48°19719' , E19°40148'    

 dxsatcs-eutelsat-ka-sat-9a-9-east-ka-band-footprint-coverage-beam-european      dxsatcs-sat-dx-ku-ka-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w             
                   

►►Eutelsat KA-Sat 9A-λ=9.0°e-KA-band-reception : analysis of the LH+RHCP spectrum and the identified packets

►The curent range of the -LHCP- vector in the KA band from 19 700 to 20 200 MHz : quantification of LHCP spectrum                         

                                    SPAN 1500 MHz                                                                             SPAN 600 MHz

dxsatcs-eutelsat-ka-sat-9a-9-east-ka-band-lhcp-spectrum-analysis-19700-20200-mhz-01-ndxsatcs-eutelsat-ka-sat-9a-9-east-ka-band-lhcp-spectrum-analysis-19700-20200-mhz-02-n

►The curent range of the -RHCP- vector in the KA band from 19 700 to 20 200 MHz : quantification of RHCP spectrum                         

                                    SPAN 1000 MHz                                                                             SPAN 600 MHz

dxsatcs-eutelsat-ka-sat-9a-9-east-ka-band-rhcp-spectrum-analysis-19700-20200-mhz-01-ndxsatcs-eutelsat-ka-sat-9a-9-east-ka-band-rhcp-spectrum-analysis-19700-20200-mhz-02-n

Eutelsat KA-Sat-9.0°E-KA band-reception-frequency :  the analysis of the quality and quantification of packets (current status)

              ►19 995 MHz_RHCP                              20 055 MHz_RHCP                             ►20 176 MHz_RHCP
dxsatcs-eutelsat-ka-sat-9a-9-east-ka-band-rhcp-quality-analysis-01dxsatcs-eutelsat-ka-sat-9a-9-east-ka-band-rhcp-quality-analysis-02dxsatcs-eutelsat-ka-sat-9a-9-east-ka-band-rhcp-quality-analysis-03

►►Eutelsat KA-Sat 9A-λ=9.0°e-KA-band-reception : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
19 730 MHz_RHCP Tooway satellite broadband

--- --- KA-Sat 9A Spot beam depending on the geo. location  ?
19 795 MHz_RHCP Tooway satellite broadband
 
    KA-Sat 9A Spot beam depending on the geo. location  
19 855 MHz_RHCP Tooway satellite broadband
 
    KA-Sat 9A Spot beam depending on the geo. location  
19 910 MHz_RHCP Tooway satellite broadband
 
    KA-Sat 9A Spot beam depending on the geo. location  
19 995 MHz_RHCP Tooway satellite broadband
 
    KA-Sat 9A Spot beam depending on the geo. location  
20 055 MHz_RHCP Tooway satellite broadband
 
    KA-Sat 9A Spot beam depending on the geo. location  
20 120 MHz_RHCP Tooway satellite broadband
 
    KA-Sat 9A Spot beam depending on the geo. location  
20 175 MHz_RHCP .... LHCP Tooway satellite broadband
 
    KA-Sat 9A Spot beam depending on the geo. location  


►►Eutelsat KA-Sat 9A-λ=9.0°e-KA-band-reception : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01