ka-band-eutelsat-hotbird-13a-hotbird-6-13-east-ka-band-satellite-list-frequencies-reception-ka-band-lnb-

►►Eutelsat Hotbird 13A-13°E-KA band reception : orbital location , coverage , polarisation , transponders ...

               KA band satellite reception : Eutelsat Hotbird 13A _ full range of the circular vector from 19 700 to 20 200 MHz
dxsatcs.com-ka-band-satellite-reception-list-eutelsat-hotbird-13a-ex-hotbird-6-13e-spectrum-analysis-televes-h60-ka-band-satellite-list-first

                                      --- Eutelsat Hotbird 13A Satellite Frequency plan ( frequency in MHz ) ---
                                               hotbird-6-eutelsat-hotbird-13a-13east-ka-band-frequency-plan-source-www.eutelsat.com-n
                                   

      --- Eutelsat Hotbird 13A brochure : Ka-band and SKYPLEX: cost-effective broadcasting and IP business solutions ---
                                                            Eutelsat Hotbird 13A-ex.Hotbird 6 datasheet
                                                                         download
                                               source : Eutelsat Communications _ www.eutelsat.com
                         
                                           

►►Eutelsat Hotbird 13A-13°E-KA band reception : the HF string , footprint , geographical location ...

                 

Eutelsat 13A at 13°E-KA band reception data
geographical location of the measurement in the KA band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec,Slovak republic
secondary radiant -D- 300 cm
HF system original proposal for circular vectors
LNB for KA band nr.1 DRO Norsat 880-9000 BF,L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB,range 19 200-20 200 MHz
Analyzed frequency spectrum + polarisation 19 700-20 200 MHz / circular LHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

                                    secondary radiant                                original proposal for the circular vectors       
                 dxsatcs.com-ka-band-satellite-reception-list-eutelsat-hotbird-13a-ex-hotbird-6-13e-secondary-radiant-channel-master-300cm-               dxsatcs.com-ka-band-satellite-reception-list-eutelsat-hotbird-13a-ex-hotbird-6-13e-secondaty-radiant-channel-master-300cm-hf-system-

               KA band superbeam                         KA band transmit coverage               KA band receive coverage (Skyplex)
eutelsat-hotbird-13a-13east-ka-band-downlink-coverage-footprint-beam-source-www.eutelsat.com-03eutelsat-hotbird-13a-13east-ka-band-transmit-coverage-footprint-beam-source-www.eutelsat.com-01eutelsat-hotbird-13a-13east-ka-band-skyplex-receive-coverage-footprint-beam-source-www.eutelsat.com-02

                                                           geographical location of the measurement 
                                                           dxsatcs.com-ka-band-reception-geographical-location-source-google-maps-

►►Eutelsat Hotbird 13A-13°E-reception and measurement in the KA band: analysis of the spectrum and the quality

                    The complete range of the -CP- vector in the KA band from 19 600 to 20 200 MHz _ Televes H60
dxsatcs.com-ka-band-satellite-reception-list-eutelsat-hotbird-13a-ex-hotbird-6-13e-spectrum-analysis-televes-h60-ka-band-satellite-list-n

            The complete range of the -CP- vector in the KA band from 19 700 to 20 200 MHz _ DVB-S2 TV tuner TBS 5925
dxsatcs.com-ka-band-satellite-reception-list-eutelsat-hotbird-13a-ex-hotbird-6-13e-spectrum-analysis-tbs5925-ka-band-satellite-list-n

Without quality analysis for the 8 carrier in the -CP- frequency spectrum from 19 700 to 20 200 MHz : ( interactive IP + DVB services )
                         
                                             ---
                                          

►►Eutelsat Hotbird 13A-13°E-reception and measurement in the KA band: list of identified carrier

.


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
19 729 MHz - CP       IP-DVB Service
 
    KA band Superbeam 80+ cm interactive service (Skyplex)
19 795 MHz - CP IP-DVB Service
 
    KA band Superbeam 80+ cm interactive service (Skyplex)
19 855 MHz - CP IP-DVB Service
 
    KA band Superbeam 80+ cm interactive service (Skyplex)
19 913 MHz - CP IP-DVB Service
 
    KA band Superbeam 80+ cm interactive service (Skyplex)
19 995 MHz - CP IP-DVB Service
 
    KA band Superbeam 80+ cm interactive service (Skyplex)
20 055 MHz - CP IP-DVB Service
 
    KA band Superbeam 80+ cm interactive service (Skyplex)
20 120 MHz - CP IP-DVB Service
 
    KA band Superbeam 80+ cm interactive service (Skyplex)
20 175 MHz - CP IP-DVB Service
 
    KA band Superbeam 80+ cm interactive service (Skyplex)

.

►►Eutelsat Hotbird 13A-13°E-KA band reception : video presentation of the results of the reception in the KA band

.
Eutelsat Hotbird 13A-ex.Hotbird 6 at 13°e-KA band satellite reception-video : spectrum analysis of 19 700-20 200 MHz -
                                    4 transponders - 8 KA band carrier frequencies - IP-DATA services

.

►►Eutelsat Hotbird 13A-13°E-KA band satellite reception-footprint-analysis : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ka band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ka pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2013 / Slovak republic

                                           Roman Dávid-founder-of-Czech -Slovak-DX -Satellite-Club-Think-Tank- www.dxsatcs.com-01