astra-2e-2f-2g-28-2-east-ka-band-ses-broadband-astra2connect-spectrum-quality-analysis-footprint-coverage-prodelin-450

►►Astra 2E-2F-2G-λ=28.2°E-KA band : SES Broadband/Astra2Connect_two-way satellite broadband Internet service

       The name of a research project :The Reference Values of the Gain for the Dishes with D<=4.5m in KA Band

       

                SES Broadband in KA band  : RHCP vector analysis of the spectrum in the range of 19200 to 20200 MHz
dxsatcs-ka-band-reception-astra-2e-2f-2g-28-2-east-ses-broadband-astra2connect-rhcp-spectrum-analysis-000


Astra 2E-2F-2G-28.2°E-KA band-SES broadband : Gilat KA-band KIT , KA-band modem , Newtec KA-band LNB   

SES VIDEO DOCUMENT : SES Broadband für Gemeinden: Installation in Newel
SES VIDEO DOCUMENT : SES Broadband for Communities: Installation in Newel

SES-Broadband-Gilat-Ka-band-dish-LNB2-01SES-Broadband-Newtec-Ka-band-LNB-03SES-Broadband-Gilat-Ka-band-modem1-02

                                          
                                                              source : http://www.ses.com/                       
                                                                           download pdf
                                       downloaddownload-pdf
                                                       Astra 2E                                Astra 2F                            

►Astra 2E-2F-2G-28.2°E-KA band-SES broadband : komentár autora Romana Dávida

Autor Roman Dávid analýzou identifikoval v spektre pravotočivého vektora KA pásma,objektov Astra 2E+2F na 28.2°vd
v rozpätí od 19.5 do 22 GHz presne 14 paketov patriacich do širokopásmových (obojsmerných) dátových služieb
provajdera SES Broadband(predtým Astra2Connect).Operátor aplikuje dve najpokrokovejšie výhody v porovnaní
s formátom DVB-S a definovanú šírku pásma nosnej BW okolo 70 MHz vysoko účinne využíva pomocou metód adaptibilného
a variabilného kódovania ACM/VCM (spolu s výkonnou schémou kódovania založenom na Gallagerovom kóde),
pre ktoré je typická dynamická zmena modulačných parametrov formátu DVB-S2 v závislosti od zmien poveternostných
podmienok na RX strane modemu (ACM) pri prevažne aplikovanom parametre SR=57 000 KS/sec.(V marci 2014 bol už
štandardizovaný aj ďalší vývojový stupeň v podobe výrazne výkonnejšieho formátu DVB-SX2 pre satelitnú signálnu
distribúciu,ktorý zavádza do praxe ako štandart účinnosť vyššiu až o 51%_BW-Bit/Hz v porovnaní s tu aplikovaným
formátom DVB-S2 a umožňuje aplikovať aj konštelácie napr. 128 alebo 256APSK).
Kedže prevádzkovateľ SES Astra voľne neposkytuje ako súčasť tabuliek frekvenčného plánovania objektov Astra 2E a 2F
aj schému delenie spektra a frekvencie nosných v KA pásme,autor s určitosťou nevie priradiť časť spektra ale ani
vyžarovacie schémy od 19.5 do 22 GHz k objektom A2E alebo A2F a vychádza len z tvrdenia prevádzkovateľa že
širokopásmová dátová prevádzka je v súčastnosti aktívna v spektre KA pásma,čo potvrdzujú aj autorove analýzy,
ktoré na základe dosiahnutých hladín zisku derivovaných zo sekundárneho riadiantu Prodelin s D=4.5 m potvrdzujú
že miesto meraní a analýz (Lučenec) sa nenachádza v oblasti,ktorú operátor pokrýva stabilnou signálnou hladinou,
ktorá umožňuje inštaláciu doporučeného radiantu s D=75 cm .

autor čerpal informácie zo zdroja : www.dvb.org
 

►►Astra 2E-2F-2G-λ=28.2°E-KA band-SES Broadband : HF string , footprint , geographical location ...

                   

SES Broadband : Astra 2E-2F-2G-Ka band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 880-9000 B+CF,L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB
Analyzed frequency spectrum + polarisation 19 200-21 200 MHz_RHCP + 21 200-22 200_RHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

 dxsatcs-ka-band-reception-astra-2e-2f-2g-28-2-east-ses-broadband-astra2connect-installed-hf-system-prodelin-450-cm                        
                                           
Astra 2E-2F-2G-28.2°E-SES broadband : Astra 2E+2F-KA band service coverage,geographical location of the measurement by Google

   Astra 2E/SES Broadband coverage               Astra 2F/SES Broadband coverage      Geographical location of the measurement
                  KA band beam                                                KA band beam                            
dxsatcs-ka-band-reception-astra-2e-28-2-east-ka-band-service-coverage-ses-broadband-source-ses-com dxsatcs-ka-band-reception-astra-2f-28-2-east-ka-band-service-coverage-ses-broadband-source-ses-com  prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w                     
                   

►►Astra 2E-2F-2G-λ=28.2°E-KA band-SES Broadband : analysis of the RHCP spectrum and the identified packets

►The complete range of the -RHCP- vector in the KA band from 19 200 to 20 200 MHz : first part of the RHCP pectrum

                                                           SES Broadband
                                                       19 200 > 20 200 MHz
dxsatcs-ka-band-reception-astra-2e-2f-2g-28-2-east-ses-broadband-astra2connect-rhcp-spectrum-analysis-19200-20200-mhz-01              dxsatcs-ka-band-reception-astra-2e-2f-2g-28-2-east-ses-broadband-astra2connect-rhcp-spectrum-analysis-19200-20200-mhz-02                

►The complete range of the -RHCP- vector in the KA band from 21 200 to 22 200 MHz : second part of the RHCP pectrum

                                                           SES Broadband
                                                        21 200 > 22 200 MHz
dxsatcs-ka-band-reception-astra-2e-2f-2g-28-2-east-ses-broadband-astra2connect-rhcp-spectrum-analysis-high-21200-22200-mhz-01             dxsatcs-ka-band-reception-astra-2e-2f-2g-28-2-east-ses-broadband-astra2connect-rhcp-spectrum-analysis-high-21200-22200-mhz-02

Astra 2E-2F-2G-28.2°E-KA band-SES broadband : the analysis of the quality and quantification of packets (current status)

the weather conditions : clear sky

19 744 MHz_RHCP : DVB-S2/ACM/VCM DATA _ SES BROADBAND

dxsatcs-ka-band-reception-astra-2e-2f-2g-28-2-east-ses-broadband-astra2connect-rhcp-19744-mhz-qualiy-analysis-n.

19 812 MHz_RHCP : DVB-S2/ACM/VCM DATA _ SES BROADBAND

dxsatcs-ka-band-reception-astra-2e-2f-2g-28-2-east-ses-broadband-astra2connect-rhcp-19812-mhz-qualiy-analysis-n

19 880 MHz_RHCP : DVB-S/QPSK/CCM DATA _ SES BROADBAND

dxsatcs-ka-band-reception-astra-2e-2f-2g-28-2-east-ses-broadband-astra2connect-rhcp-19880-mhz-qualiy-analysis-n

19 949 MHz_RHCP : DVB-S/QPSK/CCM DATA _ SES BROADBAND

dxsatcs-ka-band-reception-astra-2e-2f-2g-28-2-east-ses-broadband-astra2connect-rhcp-19950-mhz-qualiy-analysis-n

20 017 MHz_RHCP : DVB-S2/ACM/VCM DATA _ SES BROADBAND

dxsatcs-ka-band-reception-astra-2e-2f-2g-28-2-east-ses-broadband-astra2connect-rhcp-20018-mhz-qualiy-analysis-n

20 085 MHz_RHCP : DVB-S2/ACM/VCM DATA _ SES BROADBAND

dxsatcs-ka-band-reception-astra-2e-2f-2g-28-2-east-ses-broadband-astra2connect-rhcp-20085-mhz-qualiy-analysis-n

20 154 MHz_RHCP : DVB-S2/ACM/VCM DATA _ SES BROADBAND

dxsatcs-ka-band-reception-astra-2e-2f-2g-28-2-east-ses-broadband-astra2connect-rhcp-20154-mhz-qualiy-analysis-n

21 450 MHz_RHCP : DVB-S/CCM DATA _ SES BROADBAND

dxsatcs-ka-band-reception-astra-2e-2f-2g-28-2-east-ses-broadband-astra2connect-rhcp-21450-mhz-qualiy-analysis-n

21 534 MHz_RHCP : DVB-S/CCM DATA _ SES BROADBAND

dxsatcs-ka-band-reception-astra-2e-2f-2g-28-2-east-ses-broadband-astra2connect-rhcp-21534-mhz-qualiy-analysis-n

►►Astra 2E-2F-2G-λ=28.2°E-KA band-SES Broadband : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
19 744 MHz_RHCP SES Broadband

57 000 --- KA band depending on the geo. location  DVB-S2/ACM/VCM
19 812 MHz_RHCP SES Broadband
 
57 000 --- KA band depending on the geo. location  DVB-S2/ACM/VCM
19 880 MHz_RHCP   
SES Broadband
 
50 666 --- KA band depending on the geo. location  DVB-S/CCM
19 949 MHz_RHCP  
SES Broadband
 
50 666 --- KA band depending on the geo. location  DVB-S/CCM
20 017 MHz_RHCP  
SES Broadband
 
57 000 --- KA band depending on the geo. location DVB-S2/ACM/VCM 
20 085 MHz_RHCP SES Broadband
 
57 000 --- KA band depending on the geo. location DVB-S2/ACM/VCM 
20 154 MHz_RHCP  
SES Broadband
 
57 000 --- KA band depending on the geo. location DVB-S2/ACM/VCM 
21 450 MHz_RHCP   
SES Broadband
 
53 300 --- KA band depending on the geo. location DVB-S/CCM
21 534 MHz_RHCP SES Broadband
 
53 300 --- KA band depending on the geo. location DVB-S/CCM
21 618 MHz_RHCP SES Broadband
 
  --- KA band depending on the geo. location  
21 702 MHz_RHCP SES Broadband
 
  --- KA band depending on the geo. location  
21 786 MHz_RHCP SES Broadband
 
  --- KA band depending on the geo. location  
21 870 MHz_RHCP SES Broadband
 
  --- KA band depending on the geo. location  
21 954 MHz_RHCP
 
SES Broadband   --- KA band depending on the geo. location  ►►Astra 2E-2F-2G-λ=28.2°E-KA band-SES Broadband : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01