yahsat-1a-y1a-52-5-e-ka-band-reception-frequencies-yahsecure-beacon-footprint-analysis-vsat-voip-overview

►►Yahsat 1A-Y1A-λ=52.5°E-KA band-reception-frequencies : Technical information , BEACON frequency ...

        YahSecure ( Government ) Secure and reliable satellite service on military Ka-band

                    KA band satellite reception and frequencies : part of the spectrum from 20.2 to 21.2 GHz / LHCP

dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-reception-frequencies-yahsecure-spectrum-analysis-000

Yahsat 1A-Y1A-52.5°E-yahsecure : YahSecure General Description and testing /  source : http://www.yahsat.ae/ 

dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-reception-frequencies-yahsecure-general-info-00dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-reception-frequencies-yahsecure-info-01dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-reception-frequencies-yahsecure-millitary-ka-band-terminals-testing-info-02
                                          
                                                              source : http://www.yahsat.com                       
                                                                             download pdf
                                                                download

Yahsat 1A-Y1A-52.5°E-Beacon frequencies-KA-band : 20 201 MHz /LHCP/ and  20 202 MHz /RHCP/

Beacon frequency for KA band has not been officially published but author's analysis confirms that with a probability
                                  
bordering with certainty are it right beacon frequency for KA band

                                                                    --- LHCP spectrum : 20 201 MHz  ---          
                    SP=100 kHz                                               SP=200 kHz                                             SP=500 kHz  
dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-20201-mhz-lhcp-beacon-frequency-span-100khz-01dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-20201-mhz-lhcp-beacon-frequency-span-200khz-02dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-20201-mhz-lhcp-beacon-frequency-span-500khz-03

                                                                  --- RHCP spectrum : 20 202 MHz  --- 
                       SP=100 kHz                                           SP=200 kHz                                               SP=500 kHz  
dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-20202-mhz-rhcp-beacon-frequency-span-100khz-01dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-20202-mhz-rhcp-beacon-frequency-span-200khz-02dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-20202-mhz-rhcp-beacon-frequency-span-500khz-03

Yahsat 1A-Y1A - 52.5°E : komentár autora Romana Dávida

Autor analyzuje rozsah frekvenčného spektra KA pásma od 20.2 do 21.2 GHz geostacionárneho
objektu Y1A na λ=52.5°E,ktoré je vyhradené pre prenos digitalizovaného hlasu,dát
a multimediálneho obsahu (VoIP) cez protokoly UDP/TCP/IP pre vládne a vojenské potreby
Spojených Arabských Emirátov,kde najvyššiu prioritu zohráva vysoký stupeň zabezpečenia
a odolnosti pred narušením komunikácie z vonku (odposluchom).Nie je vylúčené že práve cez
riadený respektíve polohovatelný vyžarovací zväzok tu analyzovaného objektu Y1A sa v praxi
testovala alebo priamo aplikuje v tejto oblasti typická armádna VoIP architektúra,založená na
technológii/protokole SIP alebo H.248/Magaco,ktorú pri multimediálnych konferenciách a s určitými
HW+SW rozšíreniami v porovnaní s komerčnou sférou,štandardne používa aj DoD - Ministerstvo
Obrany Spojených Štátov Amerických
.Štruktúra jednotlivých VoIP sieťových aplikácií je prevažne
postavená na komponentoch od fi CISCO Systems a jedným z bežných štandardov uplatňovaným
v armádnych VoIP sieťach respektíve multimediálnych bránach je napr. MLPP,ktorý stanovuje protokol
pre prioritné/prednostné vybavovanie telefonických hovorov v časoch núdze,respektíve
v preťažených sieťach na úkor hovorov s nižšou prioritou za účelom zachovania konektivity
armádneho velenia.Autor stanovuje na základe vlastných analýz aj doteraz oficiálne nepublikované
Beacon ID frekvencie objektov Y1A a Y1B pre spektrum KA pásma,definuje parametre prenosu pre
4 streami v ktorých operátor aplikuje výlučne konštantné/fixné parametre prenosu v predpise
DVB-S2/CCM Single stream nie Multi a na f=20 475 MHz demonštruje ideálny stav kvality s čistou
rezervou zisku okolo LM=10 dB pri fixne aplikovaných modulačných parametroch CCM
(DVB-S2/QPSK/Fec=2/3),čo síce nie je v prípade merania kvality vo formáte DVB-S2 najvhodnejší údaj
ale plne postačuje za účelom identifikovania a stanovenia ďalšej z referenčných hladín zisku pre
KA pásmo,čo je podstatou prvého výskumného projektu,ktorému sa autor Romana Dávid venuje.

doporučená literatúra : Audiocodes Inc
doporučená literatúra : Cisco systems
 

►►Yahsat 1A-Y1A-λ=52.5°E-KA band-reception-frequencies : HF string , footprint , geographical location ...

                   

Yahsat 1A Y1A-Ka band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 880-9000 B+CF,L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB
Analyzed frequency spectrum + polarisation 20 200-21 200 MHz , LHCP+RHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-ka-band-reception-y1b-yahsat-1b-47-5-east-secondary-radiant-prodelin-450cm                         
                                           
Yahsat 1A-Y1A-52.5°E : KA band coverage-footprint-beam , geographical location of the measurement by Google

                           Yahsat 1A-Global & Regional coverage for KA band                  place of measurement: N48°19719' , E19°40148'                        
                   
dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-coverage-footprint-beam-01dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-coverage-footprint-beam-00 inmarsat-5-f1-ka-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►Yahsat 1A-Y1A-λ=52.5°E-KA band-reception-frequencies : analysis of the L+RHCP spectrum and the identified packets

►The curent range of the -LHCP- vector in the KA band from 20 200 to 21 200 MHz : quantification of LHCP spectrum

                                  SPAN=500 MHz                                                                                     2x Lock             

dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-reception-frequencies-yahsecure-spectrum-analysis-lhcp-vector-n.dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-reception-frequencies-yahsecure-spectrum-analysis-lhcp-vector--tbs-n

                              
►The curent range of the -RHCP- vector in the KA band from 20 200 to 21 200 MHz : quantification of RHCP spectrum

                                    SPAN=1500 MHz                                                                              0x Lock
dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-reception-frequencies-yahsecure-spectrum-analysis-rhcp-vector-ndxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-reception-frequencies-yahsecure-spectrum-analysis-rhcp-vector--tbs-n

                 

  
Yahsat 1A-Y1A-52.5°E-KA band :  the analysis of the quality and quantification of packets (current status)

20 476 MHz_LHCP : DVB-S2/QPSK _ CCM DATA STREAM

dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-reception-frequencies-quality-analysis-20476-mhz-lhcp-data-01dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-reception-frequencies-quality-analysis-20476-mhz-lhcp-data-t2mi-content-02dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-reception-frequencies-quality-analysis-20476-mhz-lhcp-data-allocation-03

20 485 MHz_LHCP : DVB-S2/QPSK _ CCM DATA STREAM

dxsatcs-y1a-yahsat-1a-52-5-e-ka-band-reception-frequencies-quality-analysis-20485-mhz-lhcp-data-n

►►Yahsat 1A-Y1A-λ=52.5°E-KA band-reception-frequencies : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
20 476 MHz_LHCP  
CCM DATA STREAM
 
7 500 1/2 Y1A depending on the geo. location DVB-S2/QPSK
20 485 MHz_LHCP CCM DATA STREAM
 
7 500 1/2 Y1A depending on the geo. location DVB-S2/QPSK►►Yahsat 1A-Y1A-λ=52.5°E-KA band-reception-frequencies : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01