arabsat-5c-20-east-ka-band-reception-frequency-beacon-spot-beams-footprint-braodband-internet

►►Arabsat 5C-λ=20.0°e-KA-band-reception : BEACON frequency,general information,identification of the satellite in orbit ...

                This presentation will focus solely on satellite reception in KA band in the zone of central Europe
       
                         KA band satellite reception : part of the circular RHCP spectrum from 19.2 to 20.2 GHz
                                                       
dxsatcs-arabsat-5c-20-east-ka-band-reception-frequency-spectrum-analysis-000


Arabsat 5C-20.0°E-KA-band :  General information  /  source : www.arabsat.com
Arabsat 5C satellite,operating in standard KU+KA+C-band and the new extended C-band allocations.
      
                  general data                                                     Arabsat 5C-KA band spotbeam introduction
dxsatcs-arabsat-5c-20-east-ka-band-general-information-00dxsatcs-arabsat-5c-20-east-ka-band-reception-frequencies-ka-band-spotbeam-satellite-capacity-01dxsatcs-arabsat-5c-20-east-ka-band-reception-frequencies-ka-band-spotbeam-satellite-capacity-02
   
                                      
                                                                   source : www.arabsat.com                        
                                                                             download pdf
                                                           download pdf
                             

Arabsat 5C-20.0°E-KA-band-beacon frequency : 19 534 MHz / RHCP wave vector

                                                            ARABSAT 5C beacon frequency : 19 534 MHz_RHCP        
   
                 SPAN 100 kHz                                              SPAN 200 kHz                                      SPAN 1000 kHz
dxsatcs-arabsat-5c-20-east-ka-band-beacon-frequency-19534-mhz-rhcp-span-100-khz-01.dxsatcs-arabsat-5c-20-east-ka-band-beacon-frequency-19534-mhz-rhcp-span-200-khz-02dxsatcs-arabsat-5c-20-east-ka-band-beacon-frequency-19534-mhz-rhcp-span-1000-khz-03
          
 

Arabsat 5C-20.0°E-KA-band : komentár autora Romana Dávida

Potom čo autor identifikoval aktívne vysielanie v doteraz nezadefinovanej časti frekvenčného spektra KA pásma v rozsahu
od 19,7 do 20,2 GHz z neznámeho objektu geosynchrónnej orbity GEO vo vzdialenosti λ<2,2° východne od v tomto prípade
referenčného objektu Astra 1L na λ=19,192° vd,si stanovil 2 podmienky,na základe ktorých sa bude snažiť zadefinovať a s
vysokou mierou pravdepodobnosti určiť ten správny objekt,z ktorého je vysielaných 10 nosných v pravotočivej polarizácii RHCP
aj napriek tomu že na f=19,534 GHz autor identifikoval Beacon,na základe ktorého je možné jednoznačne priradiť objekt
k NORAD päťmiestnemu číselnému kódu a vypočítať jeho aktuálnu polohu.To ovšem platí za podmienky že prevádzkovateľ
objektu verejne publikuje frekvenčný plán a delenie downlinkového spektra frekvencii KA pásma a Beacon frekvenciu
analyzovaného objektu,čo sa v tomto prípade nestalo .

►1,Podmienka frekvenčného vyhradenia pre objekty vo vzdielenosti λ≤2,2° východne od referenčnej pozície orbity na λ=19,192°:

⇒   ich komunikačná sústava musí obsahovať prevádzače pracujúce v KA pásme

►2,Podmienka takmer nulovej inklinácie a GEO synchrónnneho statusu objektu so zaokrúhlenou periódou obehu P=1 436 min:

⇒  uhol medzi rovinou dráhy a rovinou rovníka musí splňovať podmienku i<0.1° / vychádzajúc z autorových meraní v trvaní 7 dní

Zoznam objektov v rozsahu východnej dĺžky GEO orbity od λ=19,2 do λ=21,4°, ktorých polohu na základe radarových meraní zo dňa
3.5.2015 (dvojriadkové elementy dráhy TLE) stanovuje NORAD (Severoamerické velitelstvo protivzdušnej obrany ) je nasledovný :

a, Arabsat 5C_ λ=19,945°vd_i=0,068°_Norad ID=37810 : spĺňa prvú aj druhú podmienku

b, Sbirs Geo-2_ λ=okolo 21°vd_i=?_Norad ID=39120 : Tento objekt sĺňa podmienku č.1,lebo komunikácia s pozemným strediskom
prebieha vo frekvenčných pásmach Q,KA a S a je vysoko pravdepodobné že podmienku č.2 nesplňuje.Ak sú neoficiálne informácie z
ktorých autor čerpá pravdivé,potom sa daný objekt pohybuje po vysoko eliptickej GEO dráhe s inklináciu v rádoch desiatok stupňov .

stručná analýza objektu Sbirs Geo-2 : jedná sa o vojenský objekt kozmického infračerveného výstražného systému
(zo sústavy desiatok družíc Sbirs,ktoré už sú alebo len budú umiestnené na prevažne LEO orbitách ale aj vysoko eliptických orbitách HEO)
so strategickým víznamom z hľadiska zabezpečenia včasného varovania a výstrahy pred raketovým útokom na pozície alebo územie
Spojených štátov Amerických z ktoréhokoľvek miesta na planéte.Výstražná sústava družíc Sbirs poskytuje elementárny dátový základ
pre riadenie a funkciu systému protiraketovej obrany USA,nakoľko pomocou dvoch infračervených senzorov,optického snímača a Schmidtovho
ďalekohľadu s guľovým zrkadlom,v ktorého ohnisku je detektor (CCD+korekčná doska...) zabezpečuje presnú detekciu a skenovanie miesta,
času,dráhy a hlavne tepelnej stopy v infračervenom spektre,ktorú zanechávajú motory balistických rakiet v celosvetovom meradle.
V porovnaní s klasickými pozemnými rádiolokátormi dostáva vojenské velenie vďaka satelitnému systému Sbirs niekoľkonásobne rýchlejšie
presné údaje od miesta,zrýchlenia a času odpálenia až po fázu vstupu bojových hlavíc do zemeskej atmosféry,tak aby mal protiraketový
"dáždnik" vždy čo najrýchlejšie a hlavne presné dáta k eliminácii hroziaceho nebezpečenstva.
Aj keď tomuto objektu s označením Sbirs Geo-2,pridelilo severoamerické velitelstvo protivzdušnej obrany Norad poradové číslo 39120,
nie je jednoduché určiť jeho polohu na GEO orbite,lebo dvojriadkové elementy dráhy TLE sú tajné a aj autor sa dozvedel informáciu
o pravdepodobnej polohe objektu len z neoficiálnych zdrojov.

c, Afristar_λ=20,987°vd_i=1,8°_Norad ID=25515 : nespĺňa podmienku 1 ani 2.Operuje v spektre pásiem X a L a zabezpečuje
cez 3 vyžarovacie zväzky vysielanie až 560 kanálov x16 kbit/sec digitálneho rozhlasu do oblasti Afriky,Európy ale aj Blízkeho východu
a jeho príjem je bežný aj na Slovensku .

d, Artemis_λ=21,3°vd_i=11,8°_Norad ID=25515 : objekt s vysokou inklináciou takmer 12°,ktorý v minulosti spĺňal požiadavku
po frekvenčnom vyhradení,nakoľko až do 15.1.2015,kedy oficiálne ukončil svoju prevádzku,operoval v pásmach KA,S a L.

Vyššie stanoveným podmienkam vyhovel objekt Arabsat 5C na λ=19,945°vd pri i=0,068°,ktorý cez 15 prevádzačov v KA pásme
pokrýva oblasti Arabského poloostrova,Blízkeho východu ale aj južnej Ázie.Finálny test polohy objektu na geostacionárnej dráhe
spočíval v jednoduchej výmene a umiestnení konvertora z KA na KU pásmo do ohniska referenčného radianta Prodelin 4.5m,
pri zachovaní pôvodnej AZ/EL konfigurácie a následne sa v spektre postranného nie hlavného laloka radianta identifikovali
sedlá zo sústav družíc Astra na λ=19,2° vd,čo potvrdzuje,že autor identifikoval vysielanie v KA pásme z objektu na GEO dráhe
vzdialenom menej ako 1° východne od referenčnej pozície 19,2° vd . Až potom ako operátor Arabsat definitívne potvrdí
že f=19,534 GHz je Beacon frekvencia pre objekt 5C,môže autor s určitosťou potvrdiť vytýčený predpoklad
.

zdroje informácií :

1,National aeronautics and space administration
2,space-track.org
3,wikipedia.org

►►Arabsat 5C-λ=20.0°e-KA-band-reception : HF string , footprint , geographical location ...

                   

Arabsat 5C-Ka band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 880-9000 A+B+C+D,L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB
Analyzed frequency spectrum + polarisation 19 200-20 200 MHz , circular RHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-arabsat-5c-20-east-ka-band-reception-prodelin-450cm                         
                                           
Arabsat 5C-20.0°E-KA-band : KA-SPOT beams,footprint,coverage,geographical location of the measurement by Google

                KA spot beams on Arabsat 5C                                    measurement: N48°19719' , E19°40148'    

 dxsatcs-arabsat-5c-20-east-ka-band-spot-beams-footprint-coverage-beam-01    dxsatcs-arabsat-5c-20-east-ka-band-spot-beams-footprint-coverage-beam-02  dxsatcs-sat-dx-ku-ka-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w             
                   

►►Arabsat 5C-λ=20.0°e-KA-band-reception : analysis of the RHCP spectrum and the identified packets

►The curent range of the -RHCP- vector in the KA band from 19 200 to 20 200 MHz : quantification of RHCP spectrum                         

                                    SPAN 1000 MHz                                                                             SPAN 800 MHz
dxsatcs-arabsat-5c-20-east-ka-band-reception-frequency-rhcp-spectrum-analysis-span-1000-mhz-televes-ndxsatcs-arabsat-5c-20-east-ka-band-reception-frequency-rhcp-spectrum-analysis-span-800-mhz-ebs-tbs5925-02-n

Arabsat 5C-20.0°E-KA band-reception-frequency :  the analysis of the quality and quantification of packets (current status)

19 830 MHz_RHCP : ?  DATA

dxsatcs-arabsat-5c-20-east-ka-band-reception-frequency-rhcp-19830-mhz-quality-analysis-n

19 930 MHz_RHCP : ? DATA

dxsatcs-arabsat-5c-20-east-ka-band-reception-frequency-rhcp-19930-mhz-quality-analysis-n

►►Arabsat 5C-λ=20.0°e-KA-band-reception : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
19 590 MHz_RHCP ---

--- --- 5C Spot beam depending on the geo. location  ---
19 650 MHz_RHCP

 

    5C Spot beam depending on the geo. location  
19 710 MHz_RHCP

 

    5C Spot beam depending on the geo. location  
19 770 MHz_RHCP

 

    5C Spot beam depending on the geo. location  
19 830 MHz_RHCP

 

    5C Spot beam depending on the geo. location  
19 930 MHz_RHCP

 

    5C Spot beam depending on the geo. location  
19 990 MHz_RHCP

 

    5C Spot beam depending on the geo. location  
20 050 MHz_RHCP

 

    5C Spot beam depending on the geo. location  
20 110 MHz_RHCP

 

    5C Spot beam depending on the geo. location  
20 170 MHz_RHCP

 

    5C Spot beam depending on the geo. location  


►►Arabsat 5C-λ=20.0°e-KA-band-reception : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01