hispasat-1e-1f-30-west-ka-band-broadcasting-reception-beacon-20-ghz-coverage-aol-overview

►►Hispasat 1E-λ=-30°W-KA band reception : Technical data,Beacon frequency,general description ...

 

Hispasat 1E: field of action-mission
NORAD Catalog number : Status : TLE data-CelesTrak :   Δλ :
Current position :
37264 operational yes 0.00°/d  -30° W.L


a,HISPASAT 1E, a Spanish communications satellite, was launched from Kourou on 2010 December 29 at 21:27 UT
by an Ariane 5 rocket. HISPASAT 1E will provide Hispasat with additional capacity, enabling it to offer a broader
range of video and data transmission services with European and pan-American coverage.
The satellite carries 53 Ku-band transponders and a Ka-band capability. Using its on-board engine to circularize
the orbit, in the coming days it will park in a geostationary orbit over the equator at 30° W longitude alongside
Hispasat 1C and 1D. HISPASAT 1E has a design life of 18 years.
b,The initial orbital parameters were period = 1,436.08 minutes, apogee = 35,797.7 km, perigee = 35,774.8 km,
inclination = 0.0° on 2011 Mar 28 at 05:00:51 UTC. (source : hispasat.com + nasa.gov)         

                                             Hispasat 1E-KA band reception : 20 191 MHz _ LHCP vector
                                                              
an unspecified number of streams
dxsatcs-com-hispasat-1e-30-west-ka-band-reception-frequency-overview-spectrum-analysis-000        

Hispasat 1E-KA band-general description : spacecraft , payload , satellite coverage , monitoring stations (source : hispasat.com )
       
dxsatcs-com-hispasat-1e-30-west-ka-band-general-description-source-hispasat-com-01dxsatcs-com-hispasat-1e-30-west-ka-band-general-description-source-hispasat-com-02dxsatcs-com-hispasat-1e-30-west-ka-band-general-description-source-hispasat-com-03
                                        

Hispasat 1E-KA band-beacon frequency : 19 769 MHz / RHCP  - 1x beacon frequency
                    (arguably-I do not have this information confirmed from official sources)
                                                                        
                                
                     f0=19 769 MHz                                         f0=19 769 MHz                                     f0=19 769 MHz
                      SPAN 100 kHz                                          SPAN 200 kHz                                      SPAN 1000 kHz
dxsatcs-com-hispasat-1e-30-west-ka-band-beacon-frequency-19769-mhz-rhcp-span-100-khz-01dxsatcs-com-hispasat-1e-30-west-ka-band-beacon-frequency-19769-mhz-rhcp-span-200-khz-02dxsatcs-com-hispasat-1e-30-west-ka-band-beacon-frequency-19769-mhz-rhcp-span-1000-khz-03

Hispasat 1E-KA band reception komentár autora Romana Dávida

Aj napriek tomu že dva geostacionárne objekty,konkrétne X-TAR-LANT a Hispasat 1E,ktoré sú identicky poziciované na 30°
západnej dĺžky a operujú v KA pásme,doteraz verejne nepublikovali tabuľku frekvenčného plánovania,ktorá by vylúčila
akékoľvek pochynosti z ktorého objektu sa uskutočňuje vysielanie,jestvuje tu určitá miera pravdepodobnosti že komerčný
poskytovateľ širokopásmových služieb internetu AOL America online,ktorý autor identifikoval na f=19 722 MHz vysiela
práve z TP družice Hispasat 1E pre KA pásmo a nie z objektu  X-TAR-LANT-Spainsat .

použité zdroje informácií :

1, wikipédia.org
2, xtar.com
3, hispasat.com
4, výskumná činnosť Romana Dávida
 

►►Hispasat 1E-λ=-30°W-KA band : HF string , footprint , geographical location ...

                   

Hispasat 1E-Ka band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 880-9000 B+CF,L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB
Analyzed frequency spectrum + polarisation 19 700 - 20 200 MHz , RHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-com-wgs-3-wgs-f3-12-west-ka-band-reception-prodelin-450-cm                         
                                           
Hispasat 1E-30°W-KA band footprint-beam-coverage : European beam , geographical location of the measurement
                                                              (source : hispasat.com )                                  

There is a high degree of probability that also in the Ka-band applies only one wide coverage diagram,like in the Ku-band and not
                                                                      amount of spot diagrams

                  European coverage                            measurement: N48°19719' , E19°40148'
 dxsatcs-com-hispasat-1e-30-west-ka-band-coverage-footprint-beam-19700-20200-mhz            dxsatcs-sat-dx-ku-ka-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►Hispasat 1E-λ=-30°W-KA band reception : analysis of the RHCP spectrum

►The complete range of the -RHCP- vector in the KA band from 19 200 to 20 200 MHz : quantification of RHCP pectrum

                                19 200-20 200 MHz                                                                         19 700 - 20 200 MHz                                 
dxsatcs-com-hispasat-1e-30-west-ka-band-reception-frequency-overview-spectrum-analysis-000  dxsatcs-com-hispasat-1e-30-west-ka-band-rhcp-spectrum-analysis-19700-20200-mhz-span-500-mhz-n              
  
Hispasat 1E-30°W-KA band-reception : the analysis of the quality and quantification of packets (current status 2015)

►19 722 MHz_RHCP : DVB-S2/ACM Data        

dxsatcs-com-hispasat-1e-30-west-ka-band-reception-19722-mhz-rhcp-acm-vcm-aol-data-01dxsatcs-com-hispasat-1e-30-west-ka-band-reception-19722-mhz-rhcp-acm-vcm-aol-data-02

►►Hispasat 1E-λ=-30°W-KA band-reception : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
19 722 MHz_RHCP ACM/VCM Data

34 000 --- probably European depending on the geo. location ACM/VCM DATA
20 191 MHz_RHCP ?
 
? ?     ?►►Hispasat 1E-λ=-30°W-KA band : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01