hylas-1-33-5-west-ka-band-satellite-reception-footprint-analysis-avanti-broadband-internet-ka-band-lnb-ka-band-satellite-list-ka-band-frequencies-

►►Hylas 1-λ=33.5°W-KA band-reception-frequency : Technical data , general description ...

            Broadband Internet access across Europe which use KA-band technology

 

Hylas 1: field of action-mission
NORAD Catalog number : Status : Last TLE data-CelesTrak :   Δλ :
Current position :
37237 operational-on a geocentric orbit yes 0.01°/d  -33.5° W.L

a, High speed two-way data services across Europe uses the latest KA-band technology     
b,Hylas 1 has a unique flexible payload which enables Avanti to change the bandwidth of its 8 KA-band beams,
whilst in orbit,to maximise satellite efficiency
c,The HYLAS payload carries two Ku band transponders, intended mainly for HDTV, and six Ka band transponders
feeding up to eight Spotbeams, allowing the provision of between 150,000 and 300,000 simultaneous broadband
Internet connections. The HYLAS satellite had a launch mass of around 2100 kg and a beginning-of-life power of 3.5 kW.
d,Payload :  8x Ka band spot beams (0.6 deg aperture) 8x120W channels, EIRP 60.0 dBW (max)
1x Ku band pan European coverage 2x150 W channels, EIRP 52.0 dBW  (source : www.esa.int )

                       Hylas 1 satellite reception : part of the LHCP spectrum from 19.7 to 20.2 GHz

dxsatcs-com-hylas-1-33-5-west-ka-band-reception-frequency-satellite-broadband-lhcp-spectrum-analysis-000


Hylas 1-33.5°W-KA band reception-frequency : Hylas 1 KA+KU payload   /  source : www.avantiplc.com

  
      KA+KU communication architecture                 KA band payload                                           KA band payload

dxsatcs-com-hylas-1-33-5-west-ka-band-reception-frequency-satellite-broadband-system-architecture-01dxsatcs-com-hylas-1-33-5-west-ka-band-payload-02dxsatcs-com-hylas-1-33-5-west-ku-band-payload-03

                                          
                                                                             download pdf
                                                                download

Hylas 1-33.5°W-Beacon frequency :  ?
           

Hylas 1-33.5°W-KA band recpetion-frequency :  komentár autora Romana Dávida

Geostacionárny objekt Hylas-1 na pozícii západnej dĺžky λ= -33.5°,ktorého KA spektrum v rozpätí od 19,7 do 20.2 GHz
dnes autor analyzuje,pokrýva cez infraštruktúrnu ôsmych bodových zväzkov vlnenia prakticky všetky Európske regióny
vysokou hladinou vyžiareného výkonu EIRP,ktorý dosahuje v bodových špičkách pásma KA hodnotu viac ako 60+ dBW ,
čo zase v praxi koreluje s operátorom aplikovaným priemerom antény pre dvojcestný družicový spoj D=67 cm.

+ parametre dvojcestného družicového spoja,ktorého základ je tvorený termínálom s priemerom antény D=67 cm :

UP-Forward-link user data rates are between 768 kbit/s – 10 Mbit/s
Down-Return-link user data rates are 512 kbit/s - 4 Mbit/s.

(autorova poznámka : pochopitelne vo východoeurópskych regiónoch je nutné včleniť do sumy premenných veličín alebo faktorov,
ktoré ovplivňujú výslednú kvalitu príjmu z pozície λ=-33.5° zd aj explicitne prítomnú osciláciu hladiny signálu,ktorá vo všeobecnosti
súvisí s relatívne nízkym elevačným uhlom EL=15°-platí pre zemepisný región mesta Lučenec)

Čiže podobne ako je tomu pri ďalších satelitoch s ponukou širokopásmových dátových služieb v KA pásme,ani v prípade
objektu Hylas 1 nie je aplikovaný jeden široký vysielací zväzok,ale multizväzková architektúra s neporovnatelne väčšou
prenosovou kapacitou,ktorá sa dá navyše,z hľadiska šírky pásma jednotlivých transpondérov upravovať v rozsahu od 108
do 250 MHz pre každý zo šiestich -KA- transpondérov individuálne a to v postupných krokoch po 500 kHz v závislosti od
kapacitného/klientského vyťaženia v danom zemepisnom regióne.Súčasťou komunikačnej paluby objektu Hylas 1 je tzv.
"dvojreflektorová" severno-južná anténa,ktorá operuje v KA pásme a bola navrnutá aby dokázala na online báze čiže súbežne
vybavovať dvojcestné (UP/Down) požiadavky od stoviek tisíc klientov (300 000) zároveň z rôznych zemepisných regiónov.
Tento vysoko sofistikovaný "dvojreflektor" zároveň rozdeľuje jeden KA downlinkový diagram do ôsmych vysoko koncentrovaných
bodových zväzkov vlnení pri šiestich TP a to v závislosti od výskytu klientov v tej-ktorej zemepisnej oblasti.

Je nesporné a vysoké rezervy v kvalite príjmu to aj potvrdzujú,že aj napriek tomu že operátor oficiálne nepublikuje tabuľku
frekvenčného plánovania pre KA pásmo,autor identifikoval a zadefinoval parametre pre nosné,ktoré sú bodovo sústredené
do rôznych európskych regiónov a prevažne aplikujú najpokročilejšie formy variabilného kódovania a zmeny modulácie VCM
v štandarde DVB-S2,o ktorých už autor detailnejšie písal.Analýza spektra od 19,2 do 20,2 GHz pomocou digitálneho analyzátora
v krokovom rozpätí len po 200 kHz,nepotvrdila prítomnosť identifikačného majáka/Beacon frekvencie v tejto časti KA spektra.

použitá literatúra :

a, Nasa master catalog
b, Avanti broadband
c, Earth Observation portal
d,Výskumná činnosť autota Romana Dávida

 

►►Hylas 1-λ=-33.5°W-KA band-reception-frequency : HF string , footprint , geographical location ...

                   

Hylas 1-Ka band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 880-9000 B , L.O.stability +/-1 MHz,NF=1,6 dB
Analyzed frequency spectrum + polarisation 19 700-20 200 MHz , LHCP+RHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-ka-band-reception-y1b-yahsat-1b-47-5-east-secondary-radiant-prodelin-450cm                         
                                           
Hylas 1-33.5°W : KA band coverage-footprint-beam , geographical location of the measurement by Google


   Hylas 1-KA-Band coverage : Europe             place of measurement: N48°19719' , E19°40148'                        

dxsatcs-com-hylas-1-33-5-west-ka-band-footprint-coverage-beamdxsatcs-sat-dx-ku-ka-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►Hylas 1-λ=33.5°W-KA band-reception-frequency : analysis of the L+RHCP spectrum and the identified packets

The curent range of the -LHCP- vector in the KA band from 19 700 to 20 200 MHz : quantification of LHCP spectrum

                           
                      LHCP wave vector : SPAN=500 MHz                                                                2x Lock            

dxsatcs-com-hylas-1-33-5-west-ka-band-reception-frequency-satellite-broadband-lhcp-spectrum-analysis-01-n 

►The curent range of the -RHCP- vector in the KA band from 19 700 to 20 200 MHz : quantification of RHCP spectrum

   
                            RHCP wave vector : SPAN=500 MHz                                             5x Lock

dxsatcs-com-hylas-1-33-5-west-ka-band-reception-frequency-satellite-broadband-rhcp-spectrum-analysis-02-n

                   
Hylas 1-33.5°W-KA band-reception-frequency :  the analysis of the quality and quantification of packets (current status)

19 744 MHz_LHCP : DVB-S2/ACM-VCM _ AOL  DATA

dxsatcs-com-hylas-1-33-5-west-ka-band-reception-frequency-satellite-broadband-19744-lhcp-aol-data-01n

19 798 MHz_LHCP : DVB-S2/ACM-VCM _ AOL DATA

dxsatcs-com-hylas-1-33-5-west-ka-band-reception-frequency-satellite-broadband-19798-lhcp-aol-data-01n

19 771 MHz_RHCP : DVB-S2/ACM-VCM _ DATA

dxsatcs-com-hylas-1-33-5-west-ka-band-reception-frequency-satellite-broadband-19771-rhcp-aol-data-01n.

19 890 MHz_RHCP : ?

dxsatcs-com-hylas-1-33-5-west-ka-band-reception-frequency-satellite-broadband-19890-rhcp-data-01n

19 995 MHz_RHCP : DVB-S2/ACM-VCM _ AOL DATA

dxsatcs-com-hylas-1-33-5-west-ka-band-reception-frequency-satellite-broadband-19995-rhcp-data-01n

20 026 MHz_RHCP : DVB-S2/ACM-VCM _ DATA

dxsatcs-com-hylas-1-33-5-west-ka-band-reception-frequency-satellite-broadband-20026-rhcp-data-01n

20 156 MHz_RHCP : ?

dxsatcs-com-hylas-1-33-5-west-ka-band-reception-frequency-satellite-broadband-20156-rhcp-data-01n

►►Hylas 2-λ=31.0°E-KA band-reception-frequencies : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
19 744 MHz_LHCP  
AOL Data
 
45 000 --- Hylas 1 KA-band depending on the geo. location DVB-S2/ACM-VCM
19 771 MHz_RHCP Data
 
45 000 --- Hylas 1 KA-band depending on the geo. location DVB-S2/ACM-VCM
19 798 MHz_LHCP AOL Data
 
45 000 --- Hylas 1 KA-band depending on the geo. location DVB-S2/ACM-VCM 
19 890 MHz_RHCP ?
 
? --- Hylas 1 KA-band depending on the geo. location  ?
19 906 MHz_LHCP ?
 
? --- Hylas 1 KA-band depending on the geo. location ?
19 995 MHz_RHCP AOL Data
 
45 000 --- Hylas 1 KA-band depending on the geo. location DVB-S2/ACM-VCM
20 026 MHz_RHCP DATA
 
7 500 --- Hylas 1 KA-band depending on the geo. location DVB-S2/32APSK/ACM-VCM
20 156 MHz_RHCP ?
 
? --- Hylas 1 KA-band depending on the geo. location  ►►Hylas 1-λ=33.5°W-KA band-reception-frequencies : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01