List of X-band satellites_X-band satellite reception_X-band satellite monitoring_X-band services

     

 
 All the information, images, measurements and analyses in X band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.
 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásma X pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej činnosti autora dxsatcs.com Romana Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

                                                                          
                    

 ► Eastern Hemisphere
update
                       
 
 63.0°E - COMSATBw-1 _ / X band/ 4.3.2015
 60.0°E - WGS-2 _ /X band/ 4.3.2015
 53.0°E - Skynet 5D _ /X band/ 4.3.2015
 47.0°E - Syracuse 3A _ /X band/ 4.3.2015
 42.0°E - Turksat 2A/4A _ /X band/ 4.3.2015
29.0°E - XTAR-EUR _ /X band/ 4.3.2015
28.2 - Astra 2G  /   EXCLUSIVE
First FTA Telecast in the X-band
 
14.7.2015
24.4°E - SKYNET 5B _ /X band/ 29.9.2015
   
   
► Western Hemisphere
update

 

 
   
   
 -12°W - WGS F3-USA 211   / X band/ 23.6.2015
   
   
   
   
   
-30°W - Spainsat/XTAR-LANT 7.7.2015
   
-52.5°W - USA 170/DSCS-3 B-6 6.10.2015