usa-170-dscs-3-b-6-52-5-west-x-band-reception-frequency-coverage-defense-satellite

►►USA-170-DSCS-3 B6-DSCS-3 F13-λ=-52.5°W-X band : Technical data,Beacon frequency,general description ...

 

DSCS-3 B6-DSCS-3 F13-USA 170: field of action-mission
Satellite launch : Service life : NORAD Catalog number : Status : TLE data-CelesTrak :   Δλ :
Current position :
29.8.2003 min. 15 years 27875 operational not 0.03°/d  -52.5° W.L


a,DSCS-3 B6 (Defense Satellite Communications System) or USA 170, is an American, Defense Satellite Communications
System's geostationary, super-secure communication satellite that was launched by a Delta 4 rocket from Cape Canaveral
AFS at 23:13 UT on 2003 August 29.It is the 10th and final member of the DSCS phase 3 fleet enabling worldwide links
among the American military personnel.
b,The DSCS III is the third generation of general purpose military communication satellites. The first DSCS III was launched
in 1982. In contrast to its predecessors, DSCS III offers significantly greater capacity and longer life, and improved resistance
to hostile activities such as jamming. The DSCS III satellite, which has a design life of ten years, is designed to support
all three military services, and its signals can be received by ground antennas that range in diameter from 33 inches to 60 feet.
Signals are broadcast on 6 channels between 7250 and 8400 MHz (television broadcasts between 54 MHz and 800 MHz).
The satellite also carries a Single Channel Transponder (SCT) that is used to transmit Emergency Action Messages from the
President to nuclear forces.
c,The DSCS III system is built with single- and multiple-beam antennas that provide more flexible coverage than its predecessors.
Phase III satellites bring more capacity while providing greater assured communications through improved ability to resist jamming.
Antenna design for DSCS III allows users to switch between fixed, Earth coverage, and multiple-beam antennas. The latter
provides an Earth coverage beam as well as electrically steerable area and narrow-coverage beams. In addition, a steerable
transmit dish antenna provides a spot beam with increased radiated power for users with small receivers. In this way,
operators can tailor the communications beams to suit the needs of different size user terminals almost anywhere in the world.
d,The Air Force began launching the more advanced Phase IIIs in 1982. Previous launch vehicles included Titan 34D/IUS and the
Space Shuttle. The 3 October 1985 launch of the Space Shuttle "Atlantis" carried two Defense Satellite Communications System
(DSCS-III) satellites, which were propelled to geosynchronous orbit, 22,500 miles above the Earth by an Inertial Upper Stage
(IUS). Although NASA and the Defense Department continued their policy of not announcing the payloads of military flights of
the Shuttle, the payload of the Atlantis was readily identifiable from public sources. An August 1981 Air Force Space Division
fact sheet on the DSCS program stated that the "first launch of a DSCS III on the Shuttle is scheduled for mid-1985."
A 1983 press report noted that a "crucial launch appears to be scheduled in 1985, when a pair of DSCS III's are to be
launched from the Shuttle using and IUS booster."(2) And another trade press report the following year noted that two DSCS III's
would "be launched together next year on a single Space Shuttle mission, apparently on the Atlantis mission from the Cape
in September."(3) Phase III satellites, with the Integrated Apogee Boost Subsystem (IABS), are currently configured to launch
only on the Atlas II launch vehicle. The first Atlas II launch of a DSCS III IABS occurred on 10 February 1992. Additional
launches of these satellites are planned at yearly intervals. (source : FY98 Air Force Space RDT&E BUDGET ITEM SHEET)         

                                                       Defense Satellite Communications System
                                                                  
download-pdf-baner    
                                                               Technical sheet / source fas.org  

                                             DSCS-3-B6 satellite reception : 7 250 MHz _ LHCP vector
                                  

            dxsatcs-com-military-satellite-usa-170-dscs-3-b6-dscs-3-f-13-x-band-reception-beacon-frequency-7600-mhz-000        

USA-170-DSCS-3 B6-X band-general description : The current DSCS constellation + description (source : fas.org)    

dxsatcs-com-military-satellite-usa-170-dscs-3-b6-dscs-3-f-13-x-band-reception-global-constellation-dscs-wgs   dxsatcs-com-military-satellite-usa-170-dscs-3-b6-dscs-3-f-13-x-band-reception-global-constellation-dscs-wgs-02 dxsatcs-com-military-satellite-usa-170-dscs-3-b6-dscs-3-f-13-x-band-reception-global-constellation-dscs-wgs-03                                                                                                                      

USA-170-DSCS-3 B6-downlink frequency plan of DSCS 3 satellite-X band :  7 250-7 750 MHz / 7 900-8400 MHz

dxsatcs-com-military-satellite-usa-170-dscs-3-b6-dscs-3-f-13-x-band-reception-downlink-frequency-plan-01-n               
                                

USA-170-DSCS-3 B6-X band-beacon frequency : 7 600 MHz-EIRP=27 dBW
                                            (this information is confirmed from official sources)
 dxsatcs-com-military-satellite-usa-170-dscs-3-b6-dscs-3-f-13-beacon-frequency-x-band-official-source-01-n                                                                        
                                
                       Beacon                                                              Beacon                                                                                                                     
                   f=7 600 MHz                                                   f=7 600 MHz        
                  SPAN 100 KHz                                                   SPAN 200 KHz
dxsatcs-com-military-satellite-usa-170-dscs-3-b6-dscs-3-f-13-x-band-reception-beacon-frequency-7600-mhz-span-100-khz-02.     dxsatcs-com-military-satellite-usa-170-dscs-3-b6-dscs-3-f-13-x-band-reception-beacon-frequency-7600-mhz-span-200-khz-01.                        


USA-170-DSCS-3 B6-X band reception komentár autora Romana Dávida

Všeobecný úvod do témy : Nevyhnutnou súčasťou globálnych veľmocenských ambícií krajín ako sú Veľká Británia
alebo USA,ktoré či už silou alebo diplomatickou formou uplatňujú svoje záujmy v rôznych častiach sveta je aj
vybudovaná vlastná, alebo lepšie povedané, od miesta lokálneho pôsobenia nezávislá komunikačná infraštruktúra
/sieť cez ktorú komunikujú vládne,vojenské,diplomatické a iné zložky štátu (ako napríklad rozviedka).Aj napriek
tomu že interná výmena informácii-komunikácia jednotlivých zložiek štátu prebieha v globálnom meradle cez
a od "internetu" plne nezávislých alebo z vonku nenabúratelných okruhoch,aj v týchto prípadoch sa bežne používa
vysoký stupeň zabezpečenia správ.

Americké satelitné programy DSCS a WGS :
Synonymom pre americkú globálnu komunikačnú sieť,ktorá sa neustále buduje a zdokonaľuje už viac ako 50 rokov
(na rozdiel od britskej globálnej satelitnej komunikačnej siete SKYNET,ktorej fragmenty a reálne uskutočnený príjem
v X pásme autor Roman Dávid publikoval naposledy), sa stali americké satelitné programy Defense Satellite
Communications System DSCS I,II,III
a nástupnícky program WGS-Wideband Global Satcom,ktoré vytvárajú globálnu
konšteláciu aktívne vyťažovaných primárnych a záložných navzájom prepojených objektov umiestnených na pozíciách
135°W+52.5°W+12W+60°E+175°E,komunikujúcich v L,X,KA ai pásmach a ktorých globálne signálne pokrytie je
ohraničené sedemdesiatym piatym stupňom severnej a južnej šírky.Pripomeniem najdôležitejšie technické prednosti
satelitov z programu DSCS III,započatom v roku 1980, v porovnaní so satelitmy z predchádzajúcej generácie DSCS II,
ktoré sú verejne dostupné.

Technické prednosti objektov z programu DSCS III v porovnaní s programom DSCS II :

Dvojnásobná životnosť stanovená na min 10 rokov,násobne väčšia dátová kapacita transpondérov pri vtedy "astronomických"
prenosových rýchlostiach rádovo v jednotkách až v stovkách kbit/sec,výrazne zvýšená odolnosť objektov pred aktivitami
nepriateľa ako je napríklad "zámerné rušenie komunikačných kanálov"(downlinkové spektrum v rozsahu 7250-7 750 MHz
je členené podľa frekvenčného modelu do šiestich kanálov),flexibilné pokrytie území vďaka multizväzkovej vyžarovacej
charakteristike s možnosťou zmeny polohy,tvaru,vysielacieho výkonu a iných technických parametrov ...

Jednokanálový transpondér SCT,núdzové správy strategickej dôležitosti EAM a sieť AM vysielačov HFGCS  :

Do vysoko špecifickej HW výbavy objektov z konštalácie DSCS III patrí aj takzvaný jednokanálový transpondér SCT-Single
Channel Transponder
,ktorý plní strategicky dôležitú a nasledovne zadefinovanú funkciu pripravenú k uplatneniu
v prípade jadrovej vojny alebo iného typu vojenského konfliktu : jednokanálový transpondér SCT je poprípade bol pripravený
k prenosu predformátovaných a hlasovo zdigitalizovaných správ alebo povelových príkazov v šifrovanej podobe
(takzvaných Emergency Action Message EAM) od prezidenta USA ako hlavného veliteľa ozbrojených síl k strategickému
armádnemu veleniu,ktoré by riadilo prípadný protiúder.Konštalácia družíc DSCS tretej generácie bola dodatočne rozdelená
do kategórie A a B,pričom novšie objekty z kategórie B mali konkrétne pri "prezidentskom" transpondére SCT pokročilú
možnosť downlinkovej komunikácie nie len v spektre ultra vysokých frekvencií UHF (300 MHz-3 GHz) ale aj v spektre
SHF (3-30 GHz).Pochopitelne,ako všetko podstatné v armáde aj táto mimoriadne dôležitá komunikácia musí byť
niekoľkonásobne zálohovaná a satelitný jednokanálový transpondér SCT je len jedným z mnohých komunikačných kanálov,
ktorými sú odovzdávané príkazy mimoriadnej dôležitosti EAM od amerického armádneho velenia k výkonným zložkám.
Ďalším z jej komunikačných kanálov pre odovzdávanie núdzových správ EAM najvyššej dôležitosti je napríklad celosvetová
sieť High Frequency Global Communications System (HFGCS), ktorá je tvorená z krátkovlnných vysielačov
využívajúcich AM moduláciu s jedným postranným pásmom,cez ktorú už,podľa nepotvrdených správ,boli vysielané núdzové
správy EAM s najvyššou prioritou aj dňa 11.9.2001. + zvukový záznam                   

Zašifrované vysielanie cez takzvané Číselné stanice-Number Stations+2x audio ukážky :

Formu samotných správ EAM by som vo veľmi zjednodušenej rovine mohol prirovnať ku šifrovaným odkazom respektíve
riadiacim pokynom z takzvaných číselných staníc-Number Stations,ktoré už takmer 100 rokov vysielali a ešte stále
(aj keď už nie v takom masovom rozsahu ako za studenej vojny) vysielajú riadiace centrály mnohých tajných služieb
(mimochodom aj tej československej do roku 1990 - potvrdil to ÚZSI) pre svojich terénnych operatívcov v rozviedke
do celého sveta cez spektrum krátkych vĺn na frekvenciách od približne 3 do 19 MHz s použitím amplitúdovej modulácie
a často sa aplikuje aj "kvázi" kódovanie s použitím modulácie s jedným postranným pásmom USB atď... Výhody
globálneho a zároveň plne anonymného a nevystopovatelného doručovania riadiacich správ cez krátke vlny,
v ktorom prakticky nikto
nezainteresovaný nevie odkiaľ a komu je správa určená,podobne ako aj jej obsah, bez
nutnosti použitia internetu,satelitov,mobilných sietí,el.energie atď sú neocenitelné aj v súčastnosti,nielen v odľahlých
zámorských destináciách,ale aj v krajinách blízkeho východu,pričom operatívcovi k príjmu správy úplne postačí len krátkovlnné
(auto)rádio a dešifrovacia tabuľka,ktorú ihneď po použití zničí.

Analýza objektu USA 170 z konštalácie objektov DSCS III :

Vojenský stacionárny objekt pod označením USA-170/DSCS-3/B6-DSCS-3 F13 na λ=-52.5°W pod NORAD identifikačným
číslom 27875 je integrálnou súčasťou a zároveň posledným z flotily pravdepodobne štrnástich primárnych a záložných
objektov z amerického programu DSCS tretej generácie,ktoré boli v rozpätí rokov 1980 až 2003 umiestňované
na geostacionárnej dráhe.(dva z nich boli vynesené na clarkovu obežnú dráhu pomocou vesmírnej misie raketoplánu
Atlantis č.STS-51-J dňa 3.10.1985) Je vysoko pravdepodobné a autorove merania a analýzy v spektre X pásma
to potvrdili,že aj napriek limitovanej životnosti každého objektu z programu DSCS III 10 rokov môžeme aj v súčastnosti
hovoriť ako o fakte že niektoré objekty z konštelácie družíc DSCS III sú aj v súčastnosti aktívne vyťažované ako primárne
alebo záložné.Autor Roman Dávid sa rozhodol v praxi overiť,ktoré sú to.

Aj napriek tomu že americká organizácia NORAD-Severoamerické velitelstvo protivzdušnej obrany,ako globálne
monitorovacie centrum všetkých vesmírnych a vzdušných telies z dôvodu utajenia nezverejňuje dvojriadkové elementy
dráhy TLE,ktoré sú kľúčom vedúcim k výpočtu a definovaniu polohy objektu DSCS III na geostacionárnej dráhe,
autor sa na základe mimoriadne podrobných dát,ktoré získal od Federácie Amerických vedcov/FAS.org (organizácia bola
založená vedcami,ktorí sa podielali na vývoji prvej atómovej bomby v projekte Manhattan v roku 1945) rozhodol že
podrobí analýze a v praxi potvrdí alebo vyvráti relevanciu/právoplatnosť publikovaných teoretických,nie praktických
informácii o tom že posledne vypustený objekt zo sústavy DSCS III s označením USA-170 sa skutočne nachádza
na pozícii západnej dĺžky λ=-52.5° pri uhle elevácie radianta Prodelin 3.7m len alfa=2,8°.

Výsledok autorových analýz :

Na základe toho že nastala zhoda v kľúčovom parametre Beacon frekvencie na f= 7600 MHz,cez ktorú autor
identifikoval objekt poziciovaný na λ=-52.5°W geocentrickej dráhy,potom s pravdepodobnosť hraničiacou s istotou
je zrejmé že ide v skutočnosti o objekt z americkej satelitnej konštelácie DSCS III,ktorý zabezpečuje pokrytie oblasti
západného Atlantiku.Pri vysoko a necyklicky sa meniacej hladine EIRP v mieste meraní autor v spektre X pásma
a ľavotočivého vektora vlnenia identifikoval a zadefinoval parametre prenosu pre dva streami v štandarde DVB-S2,
s variabilne sa meniacimi modulačnými parametrami VCM.

použité zdroje informácií :

1, wikipédia.org
2, výskumná činnosť Romana Dávida
3,
Federácie Amerických vedcov/FAS.org
 

►►USA-170-DSCS-3 B6-DSCS-3 F13-λ=-52.5°W-X band : HF string , footprint , geographical location ...

                   

USA-170-DSCS-3 B6-DSCS-3 F13-λ=-52.5°W-Ka band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 3.7m AZ/EL RxO
HF system ---
LNB for KU band ---
Analyzed frequency spectrum + polarisation 7 250-7 750 MHz , L+RHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 3.7m AZ/EL _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-com-military-satellite-usa-170-dscs-3-b6-dscs-3-f-13-x-band-reception-prodelin-370-cm                         
                                           
USA-170-DSCS-3 B6-X band footprint-beam-coverage : Global and Spot beams,geographical location of the measurement
                                                                                                       (source : fas.org )                                  

                 Global/Atlantic beam                                  Global/Atlantic beam                   measurement: N48°19719' , E19°40148'
 dxsatcs-com-military-satellite-usa-170-dscs-3-b6-dscs-3-f-13-x-band-footprint-coverage-beam-01 dxsatcs-com-military-satellite-usa-170-dscs-3-b6-dscs-3-f-13-x-band-footprint-coverage-beam-02  dxsatcs-sat-dx-ku-ka-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w


►►USA-170-DSCS-3 B6-DSCS-3 F13-λ=-52.5°W-X band : analysis of the spectrum

►The complete range of the -LHCP- vector in the X band from 7 250 to 7 750 MHz : quantification of LHCP pectrum

                                7 250 - 7 750 MHz                                                                         7 250 - 7 750 MHz                                 

dxsatcs-com-military-satellite-usa-170-dscs-3-b6-dscs-3-f-13-x-band-reception-spectrum-analysis-01-n. dxsatcs-com-military-satellite-usa-170-dscs-3-b6-dscs-3-f-13-x-band-reception-spectrum-analysis-02-n.                         
  
USA-170-DSCS-3 B6-X band : the analysis of the quality and quantification of packets (current status 2015)

                                             

           ►7 323 MHz  : ACM Data                               ►7 665 MHz : ACM Data

dxsatcs-com-military-satellite-usa-170-dscs-3-b6-dscs-3-f-13-x-band-reception-quality-analysis-7323-mhz-acm-vcm-data-01          dxsatcs-com-military-satellite-usa-170-dscs-3-b6-dscs-3-f-13-x-band-reception-quality-analysis-7665-mhz-acm-vcm-data-02                                                                                          

►►USA-170-DSCS-3 B6-DSCS-3 F13-λ=-52.5°W-X band : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
7 323 MHz_LHCP Data

2 473 --- ? depending on the geo. location ACM/VCM DATA
7 665 MHz_LHCP Data
 
2 968 --- ? depending on the geo. location ACM/VCM DATA►►USA-170-DSCS-3 B6-DSCS-3 F13-λ=-52.5°W-X band : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in X band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme X pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01