comsatbw-1-63e-x-band-satellite-reception-beacon-footprint-beam-frequencies-analysis-prodelin-7250-7750-mh

►►COMSATBw-1-λ=63°E-X band-reception : 1x BEACON frequencies,identification of the satellite in orbit ...

       

                          X band satellite reception : the full range of the COMSATBw-1 spectrum from 7 250 to 7 750 MHz / LHCP_16.1.2015

dxsatcs-com-x-band-reception-x-band-satellites-comsatbw1-63e-spectrum-analysis-first00


COMSATBw-1 - 63.0°E-X band - TT&C : f=7 676 MHz _satellite telemetry tracking and control subsystems

►Command and telemetry system : control signals for bidirectional control of all features of the satellite from the center of the earth.For example,
the british military satellites transmit command and control signals for the fleet of its satellites (Skynet) in the spectrum bands S ( 2 GHz).

  dxsatcs-com-x-band-reception-comsatbw1-63e-ttc-telemetry-tracking-control-signals-7676-mhz                                        
                                                                                         
                                                                                                                                           
COMSATBw-1 - 63.0°E-X band : 1x Beacon frequency in the part of the LHCP spectrum :  7 679 MHz
                                            
                                                       dxsatcs-com-x-band-reception-comsatbw1-63e-beacon-frequency-7679-mhz          

COMSATBw-1 - 63.0°E-X band : Komentár autora

Autor analyzuje frekvenčné spektrum X stacionárnej vojenskej družice COMSATBw-1 (Communications Satellite für Bundeswehr)
na pozícii geosynchrónnej dráhy λ=63°vd (merania potvrdili skutkovú synchrónnosť objektu derivovanú od i=0 resp. Δλ<=0.01°/d),
ktorá je pod výlučnou správou nemeckých ozbrojených síl Bundeswehr a operuje paralelne v pásmach super-SHF
a ultra vysokých-UHF frekvencíí.Datová komunikácia šírená cez pravdepodobne jeden globálny zväzok,ktorý pokrýva oblasti od
Ďalekého východu cez Afriku až po Európu v spektre frekvencií od 7 250 do 7 750 MHz je účinne zabezpečená proti odpočúvaniu
a rušeniu.Autor sa tentoraz sústredí na identifikáciu množstva data streamov v downlinkovom spektre od satelitu do riadiaceho
pozemného centra,ktoré sú sústredené v rozpätí 200 kHz na f=7 676 MHz a ktoré spadajú do sumy telemetrie družice respektíve
do kategorizácie riadiacich povelových,kontrolných a sledovacích signálov zabezpečujúcich všetky vitálne funkcie objektu (TT&C)
ako takého,ďalej s vysokou presnosťou stanovuje beacon frekvenciu majáku na f=7 679 MHz,ktorý plní dôležitú funkciu pre správnu
lokalizáciu objektu a publikuje aj mapu globálneho vyžarovacieho zväzku objektu COMSATBw-1 zo zdroja Bundeswehr-u.

COMSATBw-1 - 63.0°E-X band :  Všeobecný úvod do X pásma

Satelitná signálna distribúcia v centimetrovom pásme super vysokých frekvencií SHF s označením -X- so šírkou pásma 500 MHz
má presne vymedzené downlinkové spektrum od 7250 do 7 750 MHz a je z hľadiska zamerania a obsahu výlučne pridelená pre
armádne,spravodajské a vládne služby,ktoré plne využívajú prevažne globálne vyžarovacie diagrami a benefity vysokej odolnosti
vlnení s rádovo centimetrovou vlnovou dĺžkou vočí tlmeniu vplyvom nepriaznivých poveternostných vplyvov ako napr. dažďa a pod.

Vysoko špecifické zameranie geosynchrónnych objektov operujúcich v pásme -X- (ktorých vysokokapacitné dátové linky
s uzamknutými/zaheslovanými streamami a s neštandartnými a nečitatelnými modulačnými parametrami nedovoľujú ani ich
samotnú identifikáciu pomocou tradičných postupov ) s výlučným obsahovým zameraním pre necivilné respektíve vojenské zložky,
týmto podmieňuje že autor Roman Dávid sa zdrží voči publikovaniu akýchkoľvek detailných fotografických materiálov ako
napr.vlnovodného riešenia+ožarovača pre sekundárny radiant Prodelin 4.5m,ktoré navrhol a vypočítal pre medznú frekvenciu
fm=6800 MHz a bude sa primárne zameriavať len na samotné demonštrovanie fyzikálnej podstaty možnosti príjmu a spracovania
elm. vlnení vo frekvenčnom spektre od 7250 do 7 750 MHz a publikovaniu modulačných parametrov niektorých dátových paketov,
ktoré sú nevyhnutné k demonštrovaniu ekvivalentného zisku inštalovaného sekundárneho radianta ako funkcie k jeho priemeru.

 

►►COMSATBw-1-λ=63°E-X band-reception : HF string , footprint , geographical location ...

                     

COMSATBw-1: X band reception data
geographical location of the measurement in the X band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system feed horn+circular waveguide > the design and calculation of the wave guide for PF radiant by Mr. R.Dávid
LNB for X band flange WR-90 ...
Analyzed frequency spectrum + polarisation 7 250 - 7 750 MHz  , LHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-com-x-band-reception-x-band-satellites-comsatbw1-63e-prodelin-450                         
                                           
COMSATBw-1 - 63.0°E-X band : satellite coverage map by Bundeswehr , geographical location of the measurement by Google

                   COMSATBw-1+2 coverage                 measurement: N48°19719' , E19°40148'                        
                   
    comsatb-w-1-63east-x-band-coverage-map-footprint-beam-source-bundeswehr       wgs-2-x-band-satellite-reception-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►COMSATBw-1-λ=63°E-X band-reception : analysis of the LHCP spectrum

►The complete range of the -LHCP- vector in the X band from 7 250 to 7 750 MHz : quantification of LHCP pectrum

dxsatcs-com-x-band-reception-comsatbw1-63e-x-band-spectrum-analysis-02
                              
COMSATBw-1 - 63.0°E-X band : the analysis of the quality and quantification of packets (current status 16.1.2015)

-0-

►►COMSATBw-1-λ=63°E-X band-reception : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
--- 0

--- --- Global ----  ---


►►COMSATBw-1-λ=63°E-X band-reception :  copyright

 All the information, images, measurements and analyses in X band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme X pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01