astra-2g-28-2-east-x-band-satellite-broadcasting-reception-beacon-frequencies-ses-astra-promo-video

►►Astra 2G-λ=28.2°E-X band reception : Technical specification ....

EXKLUZÍVNE od autora Romana Dávida : Prvé TV vysielanie v -X- pásme z družice Astra 2G
                         EXCLUSIVE : First TV broadcast in -X- band of Astra 2G

Astra 2G: field of action-mission
NORAD Catalog number : Status : TLE data-CelesTrak :   Δλ :
Current position :
40364 There are currently no activity in the spectrum of X band in a particular geographical area yes 0.03°/d  28.2° E.L

a, Astra 2G is one of the Astra communications satellites owned and operated by SES, launched to the Astra 28.2°E
orbital slot in December 2014, at 03:37:49 Baikonur time.Astra 2G is positioned at 28.2°E (part of the Astra 28.2°E
orbital slot) and is the last of three 'second generation' satellites launched to this slot to replace the first generation
Astra 2A, Astra 2B, Astra 2C and Astra 2D craft originally positioned there between 1998 and 2001, and it joined
Astra 2E and Astra 2F launched in 2013 and 2012, respectively
b, Astra 2G carries Ku-band,Ka-band and X-band military payloads and will deliver broadcast, VSAT and broadband
services to Europe, the Middle East and Africa, and will also provide the ability to connect West Africa to Europe
via Ka-band.The Astra 28.2°E position was established in 1998 to provide digital TV, digital radio and multimedia
services to the UK and Republic of Ireland, and a major part of Astra 2G’s mission is to continue, extend and backup
this provision. Along with Astra 2E and Astra 2F it will deliver programming to almost 13 million satellite homes,
over 3 million cable homes, and 700,000 IPTV homes in the UK and Ireland, in particular for channels from the major
UK digital satellite TV platforms, BSkyB and Freesat.
c, Astra 2G will also supports SATMED, a satellite-based e-health platform developed by SES and supported by the
Luxembourg Government and the Ministry for Cooperation and Humanitarian Action which enables communication
between doctors, enabling the transfer and exchange of medical knowledge and supporting tools for medical
e-learning and e-teaching to improve public health in emerging and developing countries, particularly in isolated
areas. (source : wikipedia.org)        

 

                                    X band satellite reception : Astra 2G _ 7 681 MHz / LHCP : SES Astra Promo
dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7681-lhcp-ses-astra-promo-analysis-quality-111

Astra 2G - 28.2°E-X band : Astra 2G-a general description of the satellite+General data (launch date,polarisation,frequency plan... )

      RT : 28.12.2014 LIVE / ILS Proton M Launch               Astra 2G :  frequency plan/KU+KA             Astra 2G : general data                   

  dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-frequency-plan-ku-ka-ww   dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-general-data-ww  
                                          
                                                                                source :  ses.com           
                                                          download-pdf-sheet                                                                        
                             
Astra 2G - 28.2°E-X band-beacon frequency : 7 676 MHz_beacon frequency

        fb=7 676 MHz / SPAN 100 kHz                  fb=7 676 MHz / SPAN 500 kHz                 fb=7 676 MHz / SPAN 1 MHz                               

dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7676-mhz-x-band-beacon-frequency-span-100-khzdxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7676-mhz-x-band-beacon-frequency-span-500-khzdxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7676-mhz-x-band-beacon-frequency-span-1-mhz
                                          

Astra 2G - 28.2°E-X band : komentár autora Romana Dávida

14.7.2015 : Astra 2G na 28,2°E

EXKLUZÍVNA Téma č.1 : Vôbec prvé TV-FTA vysielanie v X-pásme a možnosť rušenia pri pozičnom odstupe len 0,7°  
     Prvé TV vysielanie v X pásme z objektu Astra 2G a reálnosť vzájomného rušenia susediacich objektov

a, Potom čo výsledky autorových výpočtov a analýz potvrdili oficiálne nezverejný (teraz už) fakt že geostacionárny objekt
Astra 2G vôbec obsahuje aj aktívne prenosové kapacity v X-pásme,ktoré sú výlučne určené pre armádnu komunikáciu
a operatívu v rámci štruktúr organizácie NATO a potom ako autor Roman Dávid dňa 24.2.2015 demonštroval ako svoju
exkluzívnu udalosť dejinného charakteru vôbec prvé oficiálne zaznamenané FTA-TV vysielanie (operátora SES Astra)
v X pásme na f=7 681 MHz v európskom kontexte satelitného príjmu
,bola po viac ako šiestich mesiacoch ukončená fáza
testov a príprav v rozpätí geo pozícii od 20 do 30° vd a objekt Astra 2G naplnil niekoľko mesačnú predikciu o jeho
cieľovom/konečnom "orbitálnom ukotvení" a bol a v súčastnosti je zastabilizovaný na λ=28.2° východnej dĺžky.

b, Ak má v praxi platiť teóriou zadefinovaná podmienka o minimálnom pozičnom odstupe 4° pre objekty nachádzajúce sa na Clarkovej dráhe,
ktoré operujú v X-pásme ( ktorá sa ovšem v praxi striktne nedodržiava) a za predpokaldu že má byť aj naďalej cez objekt Astra 2G
aplikované vysielanie v X-pásme, potom vyvstáva logická otázka o možnom rušení medzi objektom XTAR-EUR na aktuálnej pozícii
λ=29° vd a Astra 2G na λ=28,3° vd . Ak by a výlučne  v teoretickom meradle dvaja susediaci prevádzkovatelia vzájomne nekoordinovali
frekvenčné vyťažovanie do presne vymedzených častí spektra a polarizáciu nosných frekvencií
v relatívne úzkom spektre s Bw=500 MHz
(v praxi je to vysoko nepravdepodobné),tak aby predišli vzájomnému rušeniu. Ale z dôvodu že operátori akékoľvek detaily v tomto smere
nepublikujú z dôvodu utajenia,nakoľko prenosové kapacity využíva hlavne armádna operatíva a tajné služby,ostáva autorom položená otázka
len teoretickou úvahou,nakoľko má k dispozícii len obmedzené informačné penzum.

c, Promo FTA vysielanie operátora SES Astra na f=7 681 MHz bolo pred viac ako troma mesiacmi ukončené a autor v spektre L+RHCP neidentifikoval
žiadne aktivity

4-3-2015 : pokračovanie _ Astra 2G

               Prvé televízne vysielanie vo frekvenčnom spektre pásma X z družice Astra 2G

     Exkluzívna správa* v európskom kontexte družicového vysielania od autora Romana Dávida
                     Vôbec prvé televízne vysielanie (FTA) vo frekvenčnom spektre pásma X

01, Vysoký rast hladiny vyžiareného výkonu EIRP v celom rozpätí RX spektra

Operátor SES Astra počas deviateho týždňa tr. vysoko navýšil hladinu vyžiareného výkonu EIRP pre celé
frekvenčné spektrum X pásma,čo v autorovej geografickej oblasti samozrejme koreluje s vysokým poklesom
chybovosti BER na kanál nosnej SES Promo/f=7 681 MHz až na súčastnú hladinu CBER=3.7E-5(čo je pokles
až o dva rády)
,ktorú autor nameral na výstupe zo sekundárneho riadianta Prodelin 3.7 m .

02, Pravdepodobná aplikácia rozptýleného spektra/C3

Ďalej autor identifikoval dve nosné v spektre LHCP vektora vlnenia,vysielané nižšie ako f=7 250 MHz,čo je
dolné frekvenčné vyhradenie stanovené Medzinárodnou Telekomunikačnou Úniou - ITU pre downlinkové
spektrum vojenských komunikačných satelitov v X pásme  a pravdepodobne aj tretiu nosnú,ktorú autor
odhadom zaraďuje do kategórie vysoko pokročilého rozptýleného spektra (FHSS) , ktorého nosná
frekvencia sa zámerne a cyklicky mení (doslovne povedané poskakuje po rôznych kanáloch/frekvenciách) čo súvisí
aj s jej aplikovaním do výrazne väčšej šírky pásma v spektre (je to v protiklade s konštantne definovanou
nosnou frekvenciou aplikovanou pri 99,9% prípadov v satelitnom DTH príjme).

Na základe sumy informácií,ktorú má autor k dispozícii,nie je možné s určitosťou stanoviť akú konkrétnu
formu rozptýleného spektra v digitálnej forme modulácie operátor aplikuje v tomto prípade a či vôbec ?
DSSS,FHSS,THSS,CSS ...  Ale každá alebo kombinácia týchto techník používa v analógových ale aj v digitálnych
modulačných formách prenosu na vysielacej aj na príjímacej strane pseudonáhodné číselné
sekvencie vygenerované generátorom pseudonáhodných čísel za účelom vymedzenia  a kontroly aplikácie
signálu v stanovenej šírke pásma .Pochopitelne účelom aplikácie týchto techník je zvýšiť ochranu pred
potencionálnym narušením komunikácie resp.sledovaním alebo jednoducho skryť fakt že samotná komunikácia
vôbec prebieha . Odborná literatúra túto formu rámcuje skratkou LPI,alebo tiež "nízka pravdepodobnosť
respektíva vysoká odolnosť pred narušením komunikácie/odpočúvaním" a jej elementárne základy boli
aplikované v praxi už pred viac ako šiestimi desaťročiami .

autor čerpal aj z týchto zdrojov :

01,Melville Klein,Securing Record Communications
02,NSA National Security Agency / www.nsa.gov

24-2-2015 : Prvé televízne vysielanie vo frekvenčnom spektre pásma X

     Exkluzívna správa* v európskom kontexte družicového vysielania od autora Romana Dávida
                     Vôbec prvé televízne vysielanie (FTA) vo frekvenčnom spektre pásma X

reťazenie vektorov :

01, Na začiatku reťazenia krokov a činností (smerujúcich k identifikovaniu tejto výnimočnej udalosti) autor
čerpal z dôveryhodného armádneho zdroja,ktorý tvrdil že súčasťou spojovacieho systému objektu Astra 2G
nie sú len na verejnosti proklamované prepojovacie transpondéry vo frekvenčných pásmach KU a KA ale aj
komunikačné prvky určené pre pásmo X o ktorých sa prevádzkovateľ z pochopitelných príčin vôbec nezmieňuje,
nakoľko sú respektíve budú na základe požiadavky vlády Luxemburského veľkovojvodstva v rámci štruktúr
NATO aplikované na zabezpečenú armádnu komunikáciu a riadenie vojenských objektov prevažne v oblasti
blízkeho východu .

02, Druhý z krokov v reťazení autorových pracovných vektorov spočíval v identifikovaní objektu Astra 2G v databáze
Severoamerického velitelstva protivzdušnej obrany USA a Kanady (NORAD), (na 24/7/365 báze monitoruje všetky
kozmické objekty,štarty rakiet,neidentifikovatelné lietadlá atď) , ktorá na základe autorovej požiadavky vygenerovala
najaktuálnejší tzv TLE dvojriadkový súbor dát,ktorý je nevyhnutný pre výpočet presnej polohy objektu na dráhe,
respektíve na geostacionárnej dráhe,kedže v druhom riadku TLE kódu je jednoznačne stanovené v poli č.3 že i=0.0321°
respektíve perióda P=1436 min.Toto sú aktuálne TLE data vygenerované systémom NORAD dňe 24.2.2015 a vysvetlivky
k nemu,ktorých podstatu vychádzajúcu z princípov Keplerovývh zákonov nebeskej mechaniky definuje riadok č.2.

políčka Epochy : 4A >4B >4C > (podľa juliánskeho kalendára)

15>054>.12392343 :  15/dvojčíslie roku_054/ poradie dňa v roku_ 0.12392343@ 2:58:26 (h:m:s)

Na základe nasledujúcich údajov je možné vypočítať,ovšem s menšou mierou presnosti,predpokladanú polohu objektu Astra 2G
s predikciou na niekoľko mesiacov dopredu .

ASTRA 2G               
1 40364U 14089A   15054.12392343  .00000103  00000-0  00000+0 0  9994
2 40364   0.0305 271.1141 0001940 122.3154 185.0494  1.00274449   592

definition-of-two-line-element-set-coordinate-system-source-norad-nasa

03, Tretí z krokov v reťazení pracovných vektorov pozostával z verifikácie vypočítanej polohy objektu Astra 2G v paxi.
Vysokofrekvenčnú HW konfiguráciu,ktorú autor navrhol a vypočítal pre frekvenčné spektrum pásma X spolu so
sekundárnym radiantom Prodelin 3.7 m AZ/EL type 1374-990 RX polohoval na pozíciu λ=21,2° východnej dĺžky
a v spektre ľavotočívého vektora vlnenia najskôr zadefinoval na fb=7 676 MHz beacon identifikačný maják a potom
na f=7 681 MHz prvé FTA vysielanie v pásme X,ktorým je promo vysielanie operátora SES Astra vo formáte DVB-S/H-222 .

poznámka : objekt Astra 2G sa momentálne aj v nasledujúcich približne dvoch-troch týždňoch bude nachádzať v takzvanej
dočasnej testovacej pozícii okolo λ=21,5°vd a následne bude postupne premiestnený do konečnej/pracovnej pozície
okolo λ=28,5° vd .

*s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou publikuje autor Roman Dávid túto výnimočnú udalosť európskeho významu
ako prvý v celoeurópskom meradle

použité zdroje : National Aeronautics and Space Administration / NASA
                          North American Aerospace Defense Command / Norad
 


-Všeobecný úvod do pásma X -

Satelitná signálna distribúcia v centimetrovom pásme super vysokých frekvencií SHF s označením -X- so šírkou pásma 500 MHz
má presne vymedzené downlinkové spektrum od 7250 do 7 750 MHz a je z hľadiska zamerania a obsahu výlučne pridelená pre
armádne,spravodajské a vládne služby,ktoré plne využívajú prevažne globálne vyžarovacie diagrami a benefity vysokej odolnosti
vlnení s rádovo centimetrovou vlnovou dĺžkou vočí tlmeniu vplyvom nepriaznivých poveternostných vplyvov ako napr. dažďa a pod.

Vysoko špecifické zameranie geosynchrónnych objektov operujúcich v pásme -X- (ktorých vysokokapacitné dátové linky
s uzamknutými/zaheslovanými streamami a s neštandartnými a nečitatelnými modulačnými parametrami nedovoľujú ani ich
samotnú identifikáciu pomocou tradičných postupov ) s výlučným obsahovým zameraním pre necivilné respektíve vojenské zložky,
týmto podmieňuje že autor Roman Dávid sa zdrží voči publikovaniu akýchkoľvek detailných fotografických materiálov ako
napr.vlnovodného riešenia+ožarovača pre sekundárny radiant Prodelin 4.5m,ktoré navrhol a vypočítal pre medznú frekvenciu
fm=6800 MHz a bude sa primárne zameriavať len na samotné demonštrovanie fyzikálnej podstaty možnosti príjmu a spracovania
elm. vlnení vo frekvenčnom spektre od 7250 do 7 750 MHz a publikovaniu modulačných parametrov niektorých dátových paketov,
ktoré sú nevyhnutné k demonštrovaniu ekvivalentného zisku inštalovaného sekundárneho radianta ako funkcie k jeho priemeru.

 

►►Astra 2G-λ=28.2°E-X band-reception : HF string , footprint , geographical location ...

                     

Astra 2G : X band reception data
geographical location of the measurement in the X band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system feed horn+circular waveguide > the design and calculation of the wave guide for PF radiant by Mr. R.Dávid
LNB for X band flange WR-90 ...
Analyzed frequency spectrum + polarisation 7 250 - 7 750 MHz  , LHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : Prodelin 3.7 m AZ/EL type 1374-990 RX _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-prodelin-370-cm                         
                                           
Astra 2G - 28.2°E-X band : geographical location of the measurement by Google

         measurement: N48°19719' , E19°40148'                                            
        wgs-2-x-band-satellite-reception-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►Astra 2G-λ=28.2°E-X band-reception : analysis of the LHCP spectrum and the identified packets

Quantification of LHCP pectrum : span 1000 MHz

                                      C1=7 232 MHz > C2=7 246 MHz > fb=7 676 MHz > C3/SES promo = 7 681 MHz
                              
dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-lhcp-spectrum-analysis-span-1000-mhz

Astra 2G - 28.2°E-X band : detail on the parts of the spectrum LHCP

             C1-7 232 + C2-7 246 MHz
          below a allocated fd=7250 MHz                     C3 / frequency hopping                     fb=7 676 MHz > C3= 7 681 MHz         
   dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-lhcp-spectrum-analysis-under-7250-mhz-2x-carrier dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-lhcp-spectrum-analysis-unn-c-7250-plus dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-lhcp-spectrum-analysis-span-50-mhz-

Astra 2G - 28.2°E-X band : the analysis of the quality and quantification of packets (current status 28-2-2015)

Astra 2G - 28.2°E-X band : 7 681 MHz-DVB-S/QPSK/H.222 _ SES Promo

                                                                                    Televes H60
dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7681-lhcp-ses-astra-promo-analysis-quality-28-2-2015-01dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7681-lhcp-ses-astra-promo-analysis-quality-28-2-2015-02dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7681-lhcp-ses-astra-promo-bitrate-28-2-2015-03

                    1x video                                          4T2 Content analyzer                                   service data
dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7681-lhcp-ses-astra-promo-4t2-content-analysis-video-01dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7681-lhcp-ses-astra-promo-4t2-content-analysis-services-pids-02dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7681-lhcp-ses-astra-promo-4t2-content-analysis-si-03

                      SI data                                                     SI data                                                 signal monitoring
dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7681-lhcp-ses-astra-promo-si-analysis-01dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7681-lhcp-ses-astra-promo-si-analysis-02dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7681-lhcp-ses-astra-promo-signal-monitoring
                                                                                                                                  
Astra 2G - 28.2°E-X band-2x video demo : 7 681 MHz SES Promo

                                                      - 28-2-2015 -

......

- 21-2-2015 -

.....

►►Astra 2G-λ=28.2°E-X band-reception : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
7 232 MHz_LHCP 0
 
         
7 246 MHz_LHCP 0

 

         
7 251 > 7260 MHz_LHCP 0
 
         
7 681 MHz_LHCP 0

         


►►Astra 2G-λ=28.2°E-X band-reception : Televes H60 - live video

                                                                            quality status
dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7681-lhcp-ses-astra-promo-televes-h60-111

                                                                        quality status : 24.2.2015
dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7681-lhcp-ses-astra-promo-televes-h60-01dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7681-lhcp-ses-astra-promo-televes-h60-02dxsatcs-com-x-band-reception-astra-2g-28-2-east-7681-lhcp-ses-astra-promo-televes-h60-03


►►Astra 2G-λ=28.2°E-X band-reception : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in X band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme X pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01