xtar-eur-29-east-x-band-satellite-reception-beacon-ttc-frequencies-footprint-prodelin-370

►►XTAR-EUR-λ=29°E-X band-reception : General info

       

                    X band satellite reception : the full range of the XTAR-EUR  spectrum from 7 250 to 7 750 MHz / RHCP

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-xtar-eur-29-east-spectrum-analysis-rhcp-000

XTAR-EUR - 29°E-X band : data related to the theme XTAR-EUR - X band 

xtar-eur-29-east-x-band-spacecraft-antenna-coverage-payload-source-loral-space-and-communications-n
                                          
                                            source : Loral Space & Communications,New York,USA           
                                                                                                                                  
                             
XTAR-EUR - 29°E-X band-beacon frequency : 7 251 MHz_beacon frequency / TTC=7 749 MHz

        fb=7 251 MHz / SPAN 200 kHz               TTC=7 749 MHz / SPAN 200 kHz

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-xtar-eur-29-east-7251-mhz-x-band-beacon-frequency-span-200-khzdxsatcs-com-x-band-satellite-reception-xtar-eur-29-east-7749-mhz-ttc-span-200-khz
                                          

XTAR-EUR - 29°E-X band :  komentár autora Romana Dávida

autor analyzuje frekvenčného spektrá vektorov vlnenia LHCP+RHCP v X pásme, stanovuje parametre prenosu pre dva
data streami,definuje frekvenciu majáka na fb=7 251 MHz a  riadiacich a povelových signálov TTC v spektre okolo f=7 749 MHz.

-Všeobecný úvod do pásma X -

Satelitná signálna distribúcia v centimetrovom pásme super vysokých frekvencií SHF s označením -X- so šírkou pásma 500 MHz
má presne vymedzené downlinkové spektrum od 7250 do 7 750 MHz a je z hľadiska zamerania a obsahu výlučne pridelená pre
armádne,spravodajské a vládne služby,ktoré plne využívajú prevažne globálne vyžarovacie diagrami a benefity vysokej odolnosti
vlnení s rádovo centimetrovou vlnovou dĺžkou vočí tlmeniu vplyvom nepriaznivých poveternostných vplyvov ako napr. dažďa a pod.

Vysoko špecifické zameranie geosynchrónnych objektov operujúcich v pásme -X- (ktorých vysokokapacitné dátové linky
s uzamknutými/zaheslovanými streamami a s neštandartnými a nečitatelnými modulačnými parametrami nedovoľujú ani ich
samotnú identifikáciu pomocou tradičných postupov ) s výlučným obsahovým zameraním pre necivilné respektíve vojenské zložky,
týmto podmieňuje že autor Roman Dávid sa zdrží voči publikovaniu akýchkoľvek detailných fotografických materiálov ako
napr.vlnovodného riešenia+ožarovača pre sekundárny radiant Prodelin 4.5m,ktoré navrhol a vypočítal pre medznú frekvenciu
fm=6800 MHz a bude sa primárne zameriavať len na samotné demonštrovanie fyzikálnej podstaty možnosti príjmu a spracovania
elm. vlnení vo frekvenčnom spektre od 7250 do 7 750 MHz a publikovaniu modulačných parametrov niektorých dátových paketov,
ktoré sú nevyhnutné k demonštrovaniu ekvivalentného zisku inštalovaného sekundárneho radianta ako funkcie k jeho priemeru.

 

►►XTAR-EUR-λ=29°E-X band-reception : HF string , footprint , geographical location ...

                     

XTAR-EUR: X band reception data
geographical location of the measurement in the X band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] Prodelin 3.7 m AZ/EL type 1374-990 RX
HF system feed horn+circular waveguide > the design and calculation of the wave guide for PF radiant by Mr. R.Dávid
LNB for X band flange WR-90 ...
Analyzed frequency spectrum + polarisation 7 250 - 7 750 MHz  , LH+RH CP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : Prodelin 3.7 m AZ/EL type 1374-990 RX _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

 dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-turksat-2a-4a-42-east-installed-system-prodelin-370-cm                        
                                           
XTAR-EUR - 29°E-X band : coverage/footprint/beam , geographic location for measurement by Google

X-band coverage from Eastern Brazil and the Atlantic Ocean,across Europe,Africa and the Middle East as far east as Singapore

xtar-eur-29-east-x-band-coverage-footprint-beam-global-01xtar-eur-29-east-x-band-coverage-footprint-beam-europe-c1-02xtar-eur-29-east-x-band-coverage-footprint-beam-middle-east-1-c3-03

xtar-eur-29-east-x-band-coverage-footprint-beam-south-west-asia-c4-04xtar-eur-29-east-x-band-coverage-footprint-beam-horn-africa-c5-05wgs-2-x-band-satellite-reception-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►XTAR-EUR-λ=29°E-X band-reception : analysis of the LH+RHCP spectrum and the identified packets

►The complete range of the -LHCP- vector in the X band from 7 250 to 7 750 MHz : quantification of LHCP pectrum

  dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-xtar-eur-29-east-lhcp-spectrum-analysis-span-1-ghz                            
                                                                                                                                                                      
►The complete range of the -RHCP- vector in the X band from 7 250 to 7 750 MHz : quantification of RHCP pectrum

  dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-xtar-eur-29-east-rhcp-spectrum-analysis-span-1-ghz

XTAR-EUR - 29°E-X band : 7 557 MHz _ RHCP _ DVB-S2/QPSK/ Data carrier

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-xtar-eur-29-east-7557-mhz-rhcp-acm-data-spectrum-quality-analysis-01dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-xtar-eur-29-east-7557-mhz-rhcp-acm-data-spectrum-quality-analysis-02dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-xtar-eur-29-east-7557-mhz-rhcp-acm-data-spectrum-quality-analysis-03

XTAR-EUR - 29°E-X band : 7 586 MHz _ LHCP _ DVB-S2/32APSK/ ACM Data carrier

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-xtar-eur-29-east-7586-mhz-lhcp-acm-data-spectrum-quality-analysis-01dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-xtar-eur-29-east-7586-mhz-lhcp-acm-data-spectrum-quality-analysis-02dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-xtar-eur-29-east-7586-mhz-lhcp-acm-data-constellation-analysis-03

►►XTAR-EUR-λ=29°E-X band-reception : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
7 557.101 MHz_RHCP CCM Data
 
10 536 3/4 ? ? DVB-S2/QPSK/DATA
7 586.257 MHz_LHCP ACM Data

3 338 --- ? ? DVB-S2/32APSK/ACM/VCM


►►XTAR-EUR-λ=29°E-X band-reception : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in X band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme X pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01