spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-reception-frequency-coverage-overview

►►Spainsat-Xtar-Lant-λ=-30°W-X band : Technical data,Beacon frequency,TT&C,general description ...

Spainsat-Xtar Lant : field of action-mission
NORAD Catalog number : Status : TLE data-CelesTrak :   Δλ :
Current position :
28945 operational yes 0.00°/d  -30° W.L


a,XTAR is the world’s first satellite system developed exclusively for commercial X-band services. XTAR-LANT,
at 30° West longitude, was launched and entered service in 2006. It enabled XTAR to inaugurate commercial
X-band services in North America for homeland security applications as well as one-hop connectivity to Europe,
Africa, Latin America, and the Middle East. The extremely flexible XTAR-LANT payload covers a large geographic
area. It carries a global beam, a fixed spot beam over the Eastern U.S., and three spot beams that can be
relocated anywhere within the satellite’s coverage area.
b,SpainSat is a Spanish military geostationary communications satellite that was launched by an Ariane 5 ECA
rocket from Kourou at 22:32 UT on 11 March 2006. The 3.7 tonne (with fuel) satellite carries 13 X-band and
one Ka-band transponders. It will be parked over 30°W longitude. (source : xtar.com + nasa.gov)         

                                             Spainsat-Xtar Lant reception : 7 250 MHz _ LHCP vector
                                       
encrypted Telemetry Tracking and Comand signals (AES 256 bit key)
dxsatcs-com-spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-reception-7250-mhz-lhcp-ttc-beacon-000        

Spainsat-Xtar Lant-X band-general description : spacecraft , payload , antenna coverage (source : xtar.com)

dxsatcs-com-spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-general-description-01   dxsatcs-com-spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-general-description-02 dxsatcs-com-spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-general-description-03                                                    

Spainsat-Xtar Lant-X band-beacon frequency+TT&C : several beacons and Telemetry Tracking and Comand signals
                                    (arguably-I do not have this information confirmed from official sources)
                                                                           01 : 7 250 MHz_LHCP
                                                                           02 : 7 493 MHz_LHCP
                                                                           03 : 7 749.5 MHz
_LHCP
                                
                   Beacon + TT&C                                            Beacon                                                Beacon + TT&C                                                                      
                   f=7 250 MHz                                         f=7 493 MHz                                          f=7 749.5 MHz     
dxsatcs-com-spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-reception-7250-mhz-lhcp-ttc-beacon-span-200-khz-01dxsatcs-com-spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-reception-7493-mhz-lhcp-beacon-span-200-khz-02dxsatcs-com-spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-reception-7749-mhz-lhcp-ttc-beacon-span-200-khz-03

Spainsat-Xtar Lant-X band reception komentár autora Romana Dávida

Témy  : fyzikálne výhody vysielania v X-pásma,rušenie v C pásme,siete internetu v spektre 3,7 GHz 10>24>26 GHz,
zahltenie nelicencovaných spektier 2,4 a 5 GHz,vzájomné rušenie satelitného vysielania z družice
Thaicom 5 na 78,5° vd a pozemného licencovaného vysielania v C pásme atď....

Autorom analyzovaný vojenský geostacionárny objekt X-TAR-LANT na λ=30°zd je súčasťou ázijsko-atlantickej flotily
momentálne dvoch objektov (XTAR-EUR-29° vd+XTAR-LANT-30° zd),ktorých prenosové kapacity v X pásme so šírkou pásma
Bw=576 MHz sú výlučne pridelené pre armádnych,vládnych,diplomatických a iných necivilných objednávateľov služieb a to
na súši na vode ale aj vo vzduchu.Nezaškodí si pripomenúť elementárne fakty (vychádzajúce z princípov vlnovej fyziky),
že medzinárodne koordinované frekvenčné vyhradenie nepridelilo náhodou frekvenčné spektrum X pásma v rozpätí 7-8 GHz
pre armádne účely,ale súvisí to s nespornými výhodami,ktoré sa neopakujú a nemôžu (z fyzikálnej podstaty princípu šírenia
VF vlnenia danej frekvencie,daným prostredím s určitými atmosferickými podmienkami,ktoré sa často menia) identicky
vyskytovať v žiadnom inom frekvenčnom pásme ako napr. C,KU,KA atď

01,Nízka pravdepodobnosť rušenia vysielania v X pásme,ktoré je naopak v C pásme v niektorých zemepisných lokalitách
mimoriadne vypuklé a masívne,aj keď tu hovorím rádovo o jednotkách až desiatkach rušených megahertzov z definovaného
spektra od 3,4 do 4,2 GHz,čiže nie o kompletnom zahltení frekvenčného spektra,ktoré je tak typické v nelicencovanom "WIFI"
spektre s vlnovými dĺžkami λ=12 cm/2,4 GHz a λ=6 cm/5 GHz,v ktorých je v mnohých lokalitách prakticky nemožné
identifikovať čo i len 1 MHz použitelnej šírky pásma,ktorá ešte nie je okupovaná,alebo zarušená.O profesionálnych aktivitách
v týchto bezdrôtových nelicencovaných spektrách,ako napríklad 24/7 video prenos streamovaného tv vysielania v kvalite
8 Mbit/sec už ani nehovorím,lebo je prakticky nemožné ho uskutočniť .

Nasledovne definujem niektoré "licencované" zdroje rušenia satelitného vysielania v C pásme :
01,Desiatky (cieľovo okolo 100 miest a obcí)práve v tomto období aktivovaných bezdrôtových sietí širokopásmového internetu
na Slovensku v licencovanom pásme 3 680-3720 MHz so symetrickými rýchlosťami od 25 do 40 Mbit/s od spol. GTS/Benestra
02,Pozemné rádioreleové mikrovlnné spoje Point to Point alebo Multipoint FWA v pásme 3,5 GHz
03,Mikrovlnné siete Wimax pre prevažne vidiecke regióny v pásme 3,5 GHz atď

autorova vsuvka č.1 : sám som musel vyriešiť identický problém vzájomného rušenia medzi satelitným vysielaním z družice
Thaicom 5 na f=3 551 MHz_H.pol a pozemnou a zároveň "licencovanou" sieťou, keď vzájomný frekvenčný ofset medzi dvoma nosnými
predstavoval len 1,2 MHz,nakoľko inštalovaná anténa Prodelin 3.7 m sa nachádzala priamo v smerovom vyžarovacom zväzku
vysielacej antény pozemnej siete.Tieto technické problémy spojené s rušením medzi satelitným a pozemným vysielaním v C pásme
majú niekedy lokálny charakter,ale v ďalších prípadoch regionálny/oblastný ale aj celoštátny.

Roman Dávid zatiaľ nedisponuje právnou analýzou (jeho advokáti ho informovali že príprava relevantného právneho posudku,ktorý
by z medzinárodného právneho kontextu pomenoval stav v tejto oblasti a zároveň ponúkol riešenie by trvala niekoľko týždňov
a v najpriaznivejšom prípade by sa náklady s tým spojené pohybovali okolo sumy 10 000 EUR) či sa konkrétne v tomtom prípade
kmitočtového konfliktu medzi satelitnými a terestriálnymi operátormi a  prideľovaním platených licencií pre pozemné vysielanie do
už okupovaného frekvenčného spektra satelitného C pásma (ktoré je už desiatky rokov obsadené prevažne Ázijskými,Africkými
a Americkými satelitnými operátormi so signálnym presahom aj  na európske územie) jedná o zlyhanie regulátora,zákonodarcu
alebo je tento kmitočtový koflikt v medzinárodnom meradle jednoducho "tolerovaný" z dôvodu nedostatku voľnej kapacity
v kmitočtovom spektre,čo je zrejme najlogickejšie vysvetlenie,kedže nepredpokladám že
by regulátor/koordinátor frekvenčného
spektra v SR
v tomto prípade "pozabudol" na jasný kmitočtový konflikt kedy je satelitné vysielanie rušené licencovanými pozemnými
operátormi.


►Autor Roman Dávid svoje tvrdenie o rušení v C pásme,ktoré má "terestriálny" pôvod a ktoré zároveň vylučuje možnosť príjmu satelitného
vysielania/paketu na f=3 551 MHz zo satelitu Thaicom 5 na λ=78.5° vd týmto demonštruje aj v praktických meraniach :

analyzovaný paket : Thaicom 5-78.5°vd , f=3 551 MHz , TP 4G,Globálny vyžarovací zväzok C pásma dostupný takmer v celej Ázii,Afrike a Európe ....
                    aplikovaný sekundárny radiant : Prodelin 3.7 m / zemepisná poloha meraní : Lučenec N48°19719' , E19°40148'

                           klasické/nezarušené sedlo paketov             silné rušenie,ktoré vylučuje možnosť
                            v spektre C pásma / f=3 551 MHz              príjmu troch paketov,nie len f=3 551 MHz
                         zemepisná poloha meraní : Macao-Čína         zemepisná poloha meraní : Lučenec
                       dxsatcs-com-roman-david-3551-thaicom5-78-5east-c band-01      dxsatcs-com-roman-david-3551-thaicom5-78-5east-c band-02                                       

autorova vsuvka č.2 : Budovanie bezdrôtových širokopásmových sietí pre šírenie internetu v licencovanom pásme 3,7 GHz ešte má
svoje ekonomické opodstatnenie z hľadiska prijatelných nákladov rádovo v jednotkách stoviek EUR na zriadenie jedného koncového
bodu pre učastníka,na rozdiel od pásiem 10-24 a 26 GHz,kde sú už náklady s tým spojené o rád vyššie a strácajú ekonomické
opodstatnenie v masívnom meradle pri členitosti slovenského reliéfu.

pokračovanie výpočtu výhod vysielania v X pásme ....
02,Mimoriadne vysoká dostupnosť vysielania okolo 99% aj pri vysoko zhošených atmosferických podmienkach (podobne ako v C
pásme za predpokladu že nie je rušené)

03,Vysoká spektrálna účinnosť vychádzajúca z pomeru (bit/s) / Hz > menšia požiadavka po šírke pásma,ktorá v konečnom
dôsledku súvisí s výškou platby za služby,kedže operátor odvodzuje ceny od okupovanej šírky pásma spektra v MHz a od
permanencie 24/7 využitia okupovaných megahertzov .

04,Taktiež zadefinovaný minimálny odstup 4° pre jednotlivé družicové objekty operujúce v X pásme,ktoré sú zároveň poziciované
na Clarkovej dráhe (ktorý sa v niektorých prípadoch ale nedodržuje) minimalizuje prípadné vzájomné rušenie objektov

Autorov zdoj informácii potvrdil že vlastník satelitov XTAR uvažuje o rozšírení flotily dvoch satelitov s kontinentálnym pokrytím Európy,
Afriky,časti Severnej  a južnej Ameriky,Ázie o ďalší objekt,ktorý bude taktiež operatívne využívať výhradne X a v menšej miere
KA spektrum a svojím signálnym pokrytím strategicky dôležitých oblastí východnej Ázie a Pacifiku výrazne rožšíri doteraz definované
geografické územia od Jakarty v Indonézii až po Denver v USA _ XTAR-EUR-29° vd+XTAR-LANT-30° zd .

použité zdroje informácií :

1, wikipédia.org
2, xtar.com
4, výskumná činnosť Romana Dávida
 

►►Spainsat-Xtar-Lant-λ=-30°W-X band : HF string , footprint , geographical location ...

                   

Spainsat/Xtar Lant-Ka band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system ---
LNB for KU band ---
Analyzed frequency spectrum + polarisation 7 250-7 750 MHz , LHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-com-wgs-3-wgs-f3-12-west-ka-band-reception-prodelin-450-cm                         
                                           
Spainsat-Xtar lant-30°W-X band footprint-beam-coverage : Global and Spot beams,geographical location of the measurement
                                                                                                       (source : xtar.com )                                  

          Fixed+ Steerable beams                                Global/Atlantic beam                   measurement: N48°19719' , E19°40148'
dxsatcs-com-spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-beams-01  dxsatcs-com-spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-global-atlantic-footprint-beam-coverage-02.  dxsatcs-sat-dx-ku-ka-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

STEERABLE SPOT BEAMS FEATURES:

XTAR-LANT employs one fixed and four steerable spot beams with the following characteristics:
• Pointing range anywhere within the reach of the global beam
• Stackable allowing additional bandwidth in high demand regions
• Connectivity up & down within beam, spot-to-global, and spot-to-spot 

dxsatcs-com-spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-steerable-beams-north-america-europe-01dxsatcs-com-spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-steerable-beams-latin-north-america-02dxsatcs-com-spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-steerable-global-coverage

►►Spainsat-Xtar-Lant-λ=-30°W-X band reception : analysis of the LHCP spectrum

►The complete range of the -LHCP- vector in the X band from 7 250 to 7 750 MHz : quantification of LHCP pectrum

                                7 250 - 7 750 MHz                                                                         7 250 - 7 750 MHz                                 

dxsatcs-com-spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-reception-lhcp-spectrum-analysis-7250-7750-mhz-span-1-ghz-01-n  dxsatcs-com-spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-reception-lhcp-spectrum-analysis-7250-7750-mhz-span-500-mhz-02n                        
  
Spainsat-Xtar Lant-30°W-X band : the analysis of the quality and quantification of packets (current status 2015)

                                               !!! transmission parameters are frequently altered !!!

      ►7 429 MHz_LHCP : ACM Data             ►7 721 MHz_LHCP : ACM Data
dxsatcs-com-spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-reception-lhcp-quality-analysis-7429-mhz-vcm-datadxsatcs-com-spainsat-xtar-lant-30-west-x-band-reception-lhcp-quality-analysis-7721-mhz-vcm-data

►►Spainsat-Xtar-Lant-λ=-30°W-X band : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
7 429 MHz_LHCP Data

1 000 --- ? depending on the geo. location ACM/VCM DATA
7 721 MHz_LHCP Data
 
10 038 --- ? depending on the geo. location ACM/VCM DATA►►Spainsat-Xtar-Lant-λ=-30°W-X band : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01