skynet-5d-53-east-x-band-satellite-reception-beacon-analysis-prodelin-450cm-sat-dx-7250-7750-mhz

►►Skynet 5D-λ=53°E-X band-reception : 3x BEACON frequencies,identification of the satellite in orbit ...

       

                          X band satellite reception : the full range of the Skynet 5D spectrum from 7 250 to 7 750 MHz / LHCP
dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-spectrum-analysis-televes-h60-000


Skynet 5D - 53°E-X band : Technical details , Payload active transponders , satellite map   

dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-technical-detailsdxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-payload-active-transpondersdxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-satellite-coverage-skynet-5-X-band-source-airbus-defence-space
                                          
                                                                source : www.astriumamericas.com                 
                                                          download-pdf-sheet                                                                        
                             
Skynet 5D - 53°E-X band : X band-Beacon frequency in the part of the LHCP spectrum : 7 492.206 MHz
                                            

       LHCP spectrum-SPAN 200 kHz                    LHCP spectrum-SPAN 400 kHz                   LHCP spectrum-SPAN 400 kHz
                  7 492.206 MHz                                         7 492.246 MHz                                             7 492.566 MHz           

dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-7492-206-mhz-x-band-beacon-frequency-01dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-7492-246-mhz-x-band-beacon-frequency-02dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-7492-566-mhz-x-band-beacon-frequency-03

Skynet 5D - 53°E-X band :  komentár autora Romana Dávida

Autor Roman Dávid analyzuje jednu z dvoch častí z aktívne vyťažovaného centimentrového downlinkového spektra
ľavotočivého vektora pásma Super vysokých frekvencií SHF s BW=500 MHz od 7 250 do 7 750 MHz(z celkovo trinástich
aktívnych kanálov) vojenského a geosynchrónneho objektu Skynet 5D,ktorý je poziciovaný nad Indickým oceánom
na λ=53° východnej dĺžky.Objekt spadá do pôsobnosti Ministerstva obrany Veľkej Británie,zabezpečuje kompletný
telekomunikačný servis zabezpečený proti odpočúvaniu a rušeniu hlavne pre Britské vojenské velenie a jeho jednotky
a to v globálnom meradle pokrytia kontinentov Európa,Afrika a Ázia,ale aktívne ho využívajú aj ďalší partnery v pakte
štátov pod hlavičkou North Atlantic Treaty Organization.Operačnú kontrolu nad objektom vykonávanú pomocou telemetrie
satelitu cez povelové,kontrolné a riadiace signály (TT&C),ktoré sú vysielané v pásme 2 GHz,zabezpečuje privátna spoločnosť
Paradigm Secure Communications Ltd / Astrium services z bývalej vojenskej základne RAF Oakhanger v grófstve Hampshire.
Autor s vysokou pravdepodobnosťou definuje frekvencie identifikačného majáku Beacon na f=7 492.206 MHz stanovuje
parametre prenosu pre 6 dátových paketov prenášaných metódou adaptibilného a variabilného kódovania ACM/VCM v pásme X .

-Všeobecný úvod do pásma X -

Satelitná signálna distribúcia v centimetrovom pásme super vysokých frekvencií SHF s označením -X- so šírkou pásma 500 MHz
má presne vymedzené downlinkové spektrum od 7250 do 7 750 MHz a je z hľadiska zamerania a obsahu výlučne pridelená pre
armádne,spravodajské a vládne služby,ktoré plne využívajú prevažne globálne vyžarovacie diagrami a benefity vysokej odolnosti
vlnení s rádovo centimetrovou vlnovou dĺžkou vočí tlmeniu vplyvom nepriaznivých poveternostných vplyvov ako napr. dažďa a pod.

Vysoko špecifické zameranie geosynchrónnych objektov operujúcich v pásme -X- (ktorých vysokokapacitné dátové linky
s uzamknutými/zaheslovanými streamami a s neštandartnými a nečitatelnými modulačnými parametrami nedovoľujú ani ich
samotnú identifikáciu pomocou tradičných postupov ) s výlučným obsahovým zameraním pre necivilné respektíve vojenské zložky,
týmto podmieňuje že autor Roman Dávid sa zdrží voči publikovaniu akýchkoľvek detailných fotografických materiálov ako
napr.vlnovodného riešenia+ožarovača pre sekundárny radiant Prodelin 4.5m,ktoré navrhol a vypočítal pre medznú frekvenciu
fm=6800 MHz a bude sa primárne zameriavať len na samotné demonštrovanie fyzikálnej podstaty možnosti príjmu a spracovania
elm. vlnení vo frekvenčnom spektre od 7250 do 7 750 MHz a publikovaniu modulačných parametrov niektorých dátových paketov,
ktoré sú nevyhnutné k demonštrovaniu ekvivalentného zisku inštalovaného sekundárneho radianta ako funkcie k jeho priemeru.

 

►►Skynet 5D-λ=53°E-X band-reception : HF string , footprint , geographical location ...

                     

Skynet 5D: X band reception data
geographical location of the measurement in the X band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system feed horn+circular waveguide > the design and calculation of the wave guide for PF radiant by Mr. R.Dávid
LNB for X band flange WR-90 ...
Analyzed frequency spectrum + polarisation 7 250 - 7 750 MHz  , LHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-Installed-dish-secondary-radiant-prodelin-450-cm-02                         
                                           
Skynet 5D - 53°E-X band : global constellation , geographical location of the measurement by Google

                   Skynet 5D global footprint             measurement: N48°19719' , E19°40148'                        
                   
     dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-global-footprint-beam-coverage   wgs-2-x-band-satellite-reception-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►Skynet 5D-λ=53°E-X band-reception : analysis of the LHCP spectrum and the identified packets

►Autor Roman Dávid

►The complete range of the -LHCP- vector in the X band from 7 250 to 7 750 MHz : quantification of LHCP pectrum

                              
dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-frequency-spectrum-analysis

Skynet 5D - 53°E-X band : the analysis of the quality and quantification of packets (current status)

Skynet 5D - 53°E-X band : 7 265.003 MHz _ DVB-S2/QPSK2/ACM Data carrier

dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7265-mhz-acm-vcm-data-spectrum-analysis-01dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7265-mhz-acm-vcm-data-quality-analysis-02dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7265-mhz-acm-vcm-data-constellation-03

Skynet 5D - 53°E-X band : 7 278.911 MHz _ DVB-S2/32APSK/ACM Data carrier

dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7279-mhz-acm-vcm-data-spectrum-analysis-01dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7279-mhz-acm-vcm-data-quality-analysis-02dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7279-mhz-acm-vcm-data-constellation-03

Skynet 5D - 53°E-X band : 7 336.821 MHz _ DVB-S2/QPSK2/ACM Data carrier

dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7337-mhz-acm-vcm-data-spectrum-analysis-01dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7336-mhz-acm-vcm-data-quality-analysis-02dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7336-mhz-acm-vcm-data-constellation-03

Skynet 5D - 53°E-X band : 7 387.143 MHz _ DVB-S2/32APSK/ACM Data carrier

dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7387-mhz-acm-vcm-data-spectrum-analysis-01dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7387-mhz-acm-vcm-data-quality-analysis-02dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7387-mhz-acm-vcm-data-constellation-03

Skynet 5D - 53°E-X band : 7 670.003 MHz _ DVB-S2/16APSK/ACM Data carrier

dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7670-mhz-acm-vcm-data-spectrum-analysis-01dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7670-mhz-acm-vcm-data-quality-analysis-02dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7670-mhz-acm-vcm-data-constellation-03

Skynet 5D - 53°E-X band : 7 748.596 MHz _ DVB-S2/QPSK/ACM Data carrier

dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7748-mhz-acm-vcm-data-spectrum-analysis-01dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7748-mhz-acm-vcm-data-quality-analysis-02dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-5d-53e-x-band-7748-mhz-acm-vcm-data-constellation-03

►►Skynet 5D-λ=53°E-X band-reception : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
7 265.003 MHz_LHCP ACM Data

2 420 --- Global 120+ cm  DVB-S2/QPSK2/ACM/VCM
7 278.911 MHz_LHCP ACM Data
 
1 820 --- Global 120+ cm  DVB-S2/32APSK/ACM/VCM
7 336.821 MHz_LHCP   
ACM Data
 
1 000 --- Global 120+ cm  DVB-S2/QPSK2/ACM/VCM
7 387.143 MHz_LHCP  
ACM Data
 
1 005 --- Global 120+ cm DVB-S2/QPSK2/ACM/VCM 
7 670.003 MHz_LHCP ACM Data
 
8 256 --- Global 120+ cm DVB-S2/16APSK/ACM/VCM
7 748.596 MHz_LHCP ACM Data
 
1 005   Global 120+ cm DVB-S2/QPSK2/ACM/VCM


►►Skynet 5D-λ=53°E-X band-reception : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in X band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme X pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01