skynet-5b-25-east-x-band-reception-frequency-coverage-astrium-gchq-sigint

►►Skynet 5B-λ=25°E-X band-reception-frequency : General description,Beacon frequency,TT&C ...

  

Skynet 5B-25°E: field of action-mission
SKYNET 5B-NORAD Catalog number : Status : TLE data-CelesTrak :   Δλ :
Current position :
32294 operational yes 0.065°/d
24.41° E.L

►a,Skynet 5B is a British geostationary military communications satellite that was launched by an Ariane 5 rocket from
Kourou at 22:06 UT on 14 November 2007. The 4.7 tonne craft will also service NATO needs through X-band transmissions.
b,Skynet 5B is a military communications satellite operated by Astrium Services, formerly Paradigm Secure Communications,
on behalf of the British Ministry of Defence. It was the second of four Skynet 5 satellites to be launched. 
c,The Skynet 5B spacecraft is a Eurostar 3000S satellite, constructed by Astrium. At launch it had a mass of approximately
4,635 kilograms (10,218 lb), with a design life of 15 years.Its 34-metre (112 ft) solar arrays will generate a minimum of
6 kilowatts to power its UHF and X-band communications systems.The Skynet 5 constellation was originally intended to
consist of two satellites, the other of which, Skynet 5A, was launched earlier in 2007. By the time of Skynet 5B's launch,
a decision had been made to launch the backup spacecraft, Skynet 5C, as an on-orbit spare; this was launched in 2008.
Skynet 5D was ordered to replace the backup, however this too was launched in 2012. Skynet 5 replaced the earlier
Skynet 4 system _ (source : airbus defence and space + nasa.gov + wikipedia.org)

 

                   
                   Skynet 5B - X band satellite reception : 7 495.8 MHz Beacon frequency (SPAN 200 kHz )

dxsatcs-com-x-band-skynet-5b-25-east-7495.8-mhz-beacon-frequency-for-x-band-000

Skynet 5B - 25°E-X band-general description : spacecraft , payload , antenna coverage
                                        (source : airbus defence and space )

dxsatcs-com-x-band-skynet-5b-25-east-skynet-network-technical-description   dxsatcs-com-x-band-skynet-5b-25-east-skynet-network-technical-description-02dxsatcs-com-x-band-skynet-5b-25-east-skynet-network-technical-description-03                                                                                                                              

Skynet 5B-X band-beacon frequency : 2x  beacon frequency (LHCP+RHCP)
                                    (arguably-I do not have this information confirmed from official sources)
                                                                           01 : 7 348 MHz
                                                                           02 : 7 495 MHz
                                                                         

                                
                 first X-Band Beacon                             second X-Band Beacon                                                                     
                   f=7 348 MHz                                             f=7 495.8 MHz     
dxsatcs-com-x-band-skynet-5b-25-east-7348-mhz-lhcp-first-beacon-frequency-for-x-band-01     dxsatcs-com-x-band-skynet-5b-25-east-7495.8-mhz-lhcp-second-beacon-frequency-for-x-band-02                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                    

Skynet 5B - 25°E-X band :  komentár autora Romana Dávida

Britská geostacionárna konštalácia momentálne deviatich vojenských objektov s označením SKYNET,ktorej súčasťou
sú oficiálne štyri objekty z piatej generácie 5A až 5D a 3 inklinujúce objekty štvrtej generácie 4C+E+F operuje v
spektre ultra a super vyysokých frekvencií a zabezpečuje prenos strategicky dôležitej šifrovanej komunikácie
hlavne pre Britskú a spriatelené armády združené v NATO.
Sklon dráh geo. objektov štvrtej generácie k rovníku sa pohybuje rádovo v jednotkách až v desiatkach stupňov.

Napríklad vyberám : aktuálna inklinácia derivovaná z TLE kódu dňa 29.9.2015 je i=13,4° pre viac ako 20 rokov
starý objekt Skynet 4C na lambda=-0,52° zd,ktorý už viac ako 4 roky pri viditeľnosti/dostupnosti len 5 hodín denne
zabezpečuje dátovú konektivitu + širokopásmové pripojenie do siete internet pre americkú výskumnú stanicu
"Amundsen–Scott" umiestnenú na južnom póle v nadmorskej výške len 2.83 metra.

Technickú kontrolu nad všetkými objektami Skynet štvrtej aj piatej generácie,v mene objednávateľa služby,
ktorým je Britské Ministerstvo obrany,zabezpečuje od 10/2012 spoločnosť Astrium Services.

Vesmírny projekt Skynet,ktorý tvorí základ v otázkach elektronickej špionáže a globálneho odposluchu Spojeného
kráľovstva (SIGINT),vznikol v šesdesiatich rokoch minulého storočia ako odpoveď britskej vlády na aktivity Americkej
a Ruskej strany v otázkach elektronického odposluchu a v tej dobe vznikajúceho globálneho územného/geo
monitoringu,ktorý sa začal v relatívne masívnom meradle uplatňovať práve v tej dobe pomocou družíc a nielen cez
prevažne jednomotorové a spravidla jednomiestne a na tú dobu ultraľahké lietadlá s citlivými optickými snímačmi
letiace vo výške okolo 25 km nad zemským povrchom. ( U2 )

Najväčším kontrahentom prenosových kapacít geostacionárnych objektov Skynet (až 85% z celkových kapacít) je
vládna agentúra GCHQ-Government Communications Headquarters (1946) čo je britská obdoba respektíve
duplikát americkej bezpečnostnej agentúry NSA.Jednou z jej pracovných náplní je aj :

1,Zber,kryptoanalýza a monitoring dát v globálnom meradle (monitoring mobilných komunikačných prostriedkov
v globálnom štandarde GSM ai,monitoring internetových uzlov,vyhľadávacích služieb a identifikácia konkrétnej IP
v optických ale aj mobilných sieťach,identifikácia zranitelných miest/zadných dvierok v masovo rozšírených
softwéroch v PC aj v Smart telefónoch napr. od spol ADOBE ai,ktoré sú vhodné na prienik z vonku,ktorý je často
zamaskovaný ako update systému Windows alebo antivírového programu v napadnutom PC,lebo pred týmto
typom prieniku sú všetky bežné antívírové programy,ktoré sa tak často umiestňujú v rôznych rebríčkoch,bezmocné
a je otázna ich budúcnosť,lebo sofistikované prieniky do PC nevyžadujú spoluprácu s obsluhou napadnutého PC a
ani inštaláciu akéhokoľvek súboru alebo pluginu a monitorovaný objekt nemá šancu to v 99,99 % prípadov odhaliť)

2,Zabezpečenia učinného šifrovania vládnej,diplomatickej a armádnej komunikácie s vysokou odolnosťou voči
nalomeniu,tak aby sa vylúčila úspešná možnosť uplatnenia matematických postupov,ktoré by viedli k čiastočnému
alebo úplnému nalomeniu šifry-získaniu kľúča,lebo nalomenie tak často používanej symetrickej blokovej šifry alebo
tiež algoritmu AES s 256 bitovým kľúčom pomocou hrubej výpočtovej PC sily (vyskúšaním všetkých možností) je aj
s najvýkonnejšími v súčastnosti vyrábanými PC prakticky nemožné,lebo by to trvalo viac ako 10 miliard rokov.
Nie nadarmo je práve pracovná pozícia kryptoanalytik,kryptograf ale aj lingvista so zameraním na perszké jazyky,
čínštinu,arabské a severoafrické dialekty v tejto britskej agentúre taká žiadaná.

Len pre zaujímavosť spomeniem že pracovníci (matematik Alan Turing a spol ) vládneho ústredia pre komunikáciu
alebo tiež GCHQ ,(toho času na adrese Bletchley Park, in Milton Keynes, Buckinghamshire) počas druhej svetovej
vojny nadviazali na úspechy svojich poľských predchodcov z roku 1932 a dokázali úplne zlomiť v porovnaní s rokom
1932 výrazne zdokonalený šifrovací algoritmus kódovacieho stroja ENIGMA používaný armádou nacistického Nemecka
a tým pádom získali prístup k nepriateľskej komunikácii ,čiže spoznali a mohli sa s predstihom pripraviť na kroky
fašistického loďstva v bitke o Atlantik.(dešifrovanie každej nemeckej správy alebo rozkazu trvalo v priemere 24-48 hodín)

Autor Roman Dávid analyzuje spektrum ľavotočivého vektora LHCP objektu Skynet 5B na λ=24,4°vd v X pásme
(pravdepodobne) v bodovom (s výkonovou špičkou 50,5 dBW) aj v globálnom (s výkonovou špičkou 41 dBW) vysielacom
zväzku vlnení ,identifikuje dve beacon frekvencie na f=7 348 MHz + f=7 495.8 MHz a stanovuje parametre prenosu pre
5 data streamov.

-Všeobecný úvod do pásma X -

Satelitná signálna distribúcia v centimetrovom pásme super vysokých frekvencií SHF s označením -X- so šírkou pásma 500 MHz
má presne vymedzené downlinkové spektrum od 7250 do 7 750 MHz a je z hľadiska zamerania a obsahu výlučne pridelená pre
armádne,spravodajské a vládne služby,ktoré plne využívajú prevažne globálne vyžarovacie diagrami a benefity vysokej odolnosti
vlnení s rádovo centimetrovou vlnovou dĺžkou vočí tlmeniu vplyvom nepriaznivých poveternostných vplyvov ako napr. dažďa a pod.

Vysoko špecifické zameranie geosynchrónnych objektov operujúcich v pásme -X- (ktorých vysokokapacitné dátové linky
s uzamknutými/zaheslovanými streamami a s neštandartnými a nečitatelnými modulačnými parametrami nedovoľujú ani ich
samotnú identifikáciu pomocou tradičných postupov ) s výlučným obsahovým zameraním pre necivilné respektíve vojenské zložky,
týmto podmieňuje že autor Roman Dávid sa zdrží voči publikovaniu akýchkoľvek detailných fotografických materiálov ako
napr.vlnovodného riešenia+ožarovača pre sekundárny radiant Prodelin 4.5m,ktoré navrhol a vypočítal pre medznú frekvenciu
fm=6800 MHz a bude sa primárne zameriavať len na samotné demonštrovanie fyzikálnej podstaty možnosti príjmu a spracovania
elm. vlnení vo frekvenčnom spektre od 7250 do 7 750 MHz a publikovaniu modulačných parametrov niektorých dátových paketov,
ktoré sú nevyhnutné k demonštrovaniu ekvivalentného zisku inštalovaného sekundárneho radianta ako funkcie k jeho priemeru.

použité zdroje informácií :

1, wikipedia.org / GCHQ
2, wikipedia.org / Skynet
3, wikipedia.org / Enigma
4, výskumná činnosť Romana Dávida
 

►►Skynet 5B-λ=25°E-X band-reception : HF string , footprint , geographical location ...

                     

Skynet 5B : X band reception data
geographical location of the measurement in the X band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] Prodelin 3.7 m AZ/EL type 1374-990 RX
HF system feed horn+circular waveguide > the design and calculation of the wave guide for PF radiant by Mr. R.Dávid
LNB for X band flange WR-90 ...
Analyzed frequency spectrum + polarisation 7 250 - 7 750 MHz  , LH+RH CP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : Prodelin 3.7 m AZ/EL type 1374-990 RX _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

 dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-turksat-2a-4a-42-east-installed-system-prodelin-370-cm                        
                                           
Skynet 5B - 25°E-X band-reception  :  global coverage-footprint-beam  + geographic location for measurement by Google

                                                                              World class infrastucture
 dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-satellite-coverage-footprint-beam-skynet-5-X-band-source-airbus-defence-space-01  dxsatcs-com-x-band-reception-skynet-satellite-coverage-footprint-beam-skynet-5-X-band-source-airbus-defence-space-02 wgs-2-x-band-satellite-reception-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w               
                                       

►►Skynet 5B-λ=25°E-X band-reception : analysis of the L+RHCP spectrum and the identified packets

►The complete range of the -LHCP- vector in the X band from 7 250 to 7 750 MHz : quantification of LHCP pectrum
    
              
  dxsatcs-com-x-band-skynet-5b-25-east-lhcp-vectror-spectrum-analysis-televes-h60-n  dxsatcs-com-x-band-skynet-5b-25-east-lhcp-vectror-spectrum-analysis-ebspro-n                                                                                                                                              
                                                                                                                                  

Skynet 5B - 25°E-X band-reception : the analysis of the quality and quantification of packets (current status 2015)

      ►7 323 MHz_LHCP : ACM Data              ►7 632 MHz_LHCP : ACM Data              ►7 657 MHz_LHCP : ACM Data                 
dxsatcs-com-x-band-skynet-5b-25-east-lhcp-quality-analysis-7323-mhz-acm-vcm-data-01  dxsatcs-com-x-band-skynet-5b-25-east-lhcp-quality-analysis-7631-mhz-acm-vcm-data-02 dxsatcs-com-x-band-skynet-5b-25-east-lhcp-quality-analysis-7657-mhz-acm-vcm-data-03                                                                                                                                                                                          
                     

         ►7 661 MHz_LHCP : ACM Data             ►7 706 MHz_LHCP : ACM Data

 dxsatcs-com-x-band-skynet-5b-25-east-lhcp-quality-analysis-7661-mhz-acm-vcm-data-04 dxsatcs-com-x-band-skynet-5b-25-east-lhcp-quality-analysis-7706-mhz-acm-vcm-data-05                                                                                                                     

►►Skynet 5B-λ=25°E-X band-reception : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
7 323 MHz_LHCP Data
 
2 420 VCM ? ? DVB-S2/ACM-VCM/DATA
7 632 MHz_LHCP Data

2 419 VCM ? ? DVB-S2/ACM-VCM/DATA
7 657 MHz_LHCP Data
 
2 419 VCM ? ? DVB-S2/ACM-VCM/DATA
7 661 MHz_LHCP Data
 
2 998 VCM ? ? DVB-S2/ACM-VCM/DATA
7706 MHz_LHCP Data
 
1 504 VCM ? ? DVB-S2/ACM-VCM/DATA


►►Skynet-5B-λ=25°E-X band-reception : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in X band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme X pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01