turksat-2a-4a-42-east-x-band-satellite-reception-beacon-ttc-frequencies-footprint-prodelin-370

►►Turksat 2A/4A-λ=42.0°E-X band-reception : General info

       

                    X band satellite reception : the full range of the Turksat spectrum from 7 250 to 7 750 MHz / LHCP

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-turksat-2a-4a-42-east-spectrum-analysis-000


Turksat 2A/4A - 42°E-X band : data related to the theme Turksat - X band 

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-turksat-2a-4a-42-east-x-band-related-millitary-data-source-aselsan-com-tr-01dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-turksat-2a-4a-42-east-x-band-related-millitary-data-source-aselsan-com-tr-02dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-turksat-2a-4a-42-east-x-band-related-millitary-data-source-aselsan-com-tr-03
                                          
                                             source : ASELSAN Electronic Ind. And Trade Inc.              
                                                                                                                                  
                             
Turksat 2A/4A - 42°E-X band-beacon frequency : 7 410 MHz_beacon frequency

        fb=7 410 MHz / SPAN 200 kHz                  fb=7 410 MHz / SPAN 500 kHz

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-turksat-2a-4a-42-east-7410-mhz-lhcp-beacon-frequency-span-200-khzdxsatcs-com-x-band-satellite-reception-turksat-2a-4a-42-east-7410-mhz-lhcp-beacon-frequency-span-500-khz
                                          

Turksat 2A/4A - 47°E-X band :  komentár autora Romana Dávida

autor publikuje výsledky analýzy frekvenčného spektra vektora vlnenia LHCP,stanovuje frekvenciu beacon identifikátora objektu
na fb=7 410 MHz pri rozpätí segmentu spektra 200 a 500 kHz a to všetko na výstupe vysokofrekvenčného reťazca,ktorého
základom je sekundárny radiant Prodelin 3.7 m AZ/EL type 1374-990 RX

-Všeobecný úvod do pásma X -

Satelitná signálna distribúcia v centimetrovom pásme super vysokých frekvencií SHF s označením -X- so šírkou pásma 500 MHz
má presne vymedzené downlinkové spektrum od 7250 do 7 750 MHz a je z hľadiska zamerania a obsahu výlučne pridelená pre
armádne,spravodajské a vládne služby,ktoré plne využívajú prevažne globálne vyžarovacie diagrami a benefity vysokej odolnosti
vlnení s rádovo centimetrovou vlnovou dĺžkou vočí tlmeniu vplyvom nepriaznivých poveternostných vplyvov ako napr. dažďa a pod.

Vysoko špecifické zameranie geosynchrónnych objektov operujúcich v pásme -X- (ktorých vysokokapacitné dátové linky
s uzamknutými/zaheslovanými streamami a s neštandartnými a nečitatelnými modulačnými parametrami nedovoľujú ani ich
samotnú identifikáciu pomocou tradičných postupov ) s výlučným obsahovým zameraním pre necivilné respektíve vojenské zložky,
týmto podmieňuje že autor Roman Dávid sa zdrží voči publikovaniu akýchkoľvek detailných fotografických materiálov ako
napr.vlnovodného riešenia+ožarovača pre sekundárny radiant Prodelin 4.5m,ktoré navrhol a vypočítal pre medznú frekvenciu
fm=6800 MHz a bude sa primárne zameriavať len na samotné demonštrovanie fyzikálnej podstaty možnosti príjmu a spracovania
elm. vlnení vo frekvenčnom spektre od 7250 do 7 750 MHz a publikovaniu modulačných parametrov niektorých dátových paketov,
ktoré sú nevyhnutné k demonštrovaniu ekvivalentného zisku inštalovaného sekundárneho radianta ako funkcie k jeho priemeru.

 

►►Turksat 2A/4A-λ=42.0°E-X band-reception : HF string , footprint , geographical location ...

                     

Turksat 2A/4A: X band reception data
geographical location of the measurement in the X band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] Prodelin 3.7 m AZ/EL type 1374-990 RX
HF system feed horn+circular waveguide > the design and calculation of the wave guide for PF radiant by Mr. R.Dávid
LNB for X band flange WR-90 ...
Analyzed frequency spectrum + polarisation 7 250 - 7 750 MHz  , LH+RH CP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : Prodelin 3.7 m AZ/EL type 1374-990 RX _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

 dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-turksat-2a-4a-42-east-installed-system-prodelin-370-cm                        
                                           
Turksat 2A/4A-X band : geographic location for measurement by Google

          measurement: N48°19719' , E19°40148'                        
                   
        wgs-2-x-band-satellite-reception-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►Turksat 2A/4A-λ=42.0°E-X band-reception : analysis of the LHCP spectrum and the identified packets

►The complete range of the -LHCP- vector in the X band from 7 250 to 7 750 MHz : quantification of LHCP pectrum

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-turksat-2a-4a-42-east-spectrum-analysis-span-500-mhz-lhcp                              
                                                                                                                                                                      

►►Turksat 2A/4A-λ=47°E-X band-reception : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
 


  ---      


►►Turksat 2A/4A-λ=47°E-X band-reception : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in X band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme X pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01