syracuse-3a-47-east-x-band-satellite-reception-beacon-analysis-prodelin-450cm-sat-dx-7250-7750

►►Syracuse 3A-λ=47°E-X band-reception : General info

       

                          X band satellite reception : the full range of the Syracuse 3A spectrum from 7 250 to 7 750 MHz / LHCP

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-spectrum-analysis-000


Syracuse 3A - 47°E-X band : SHF+EHF Coverage details,Antijamming antenna,Syracuse III global network ...  

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-general-data-source-www.defense.gouv.fr-02dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-general-data-source-www.defense.gouv.fr-01dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-general-data-source-www.defense.gouv.fr-03

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-general-data-source-www.defense.gouv.fr-05dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-general-data-source-www.defense.gouv.fr-04dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-general-data-source-www.defense.gouv.fr-06
                                          
                                             source : Ministère de la Défense de la République Française                
                                                          download-pdf-sheet                                                                        
                             
Syracuse 3A - 47°E-X band-beacon frequency : 7 720 MHz_beacon frequency /  TTC  /  Spread spectrum

        fb=7 720 MHz / SPAN 200 kHz                  fb=7 720 MHz / SPAN 1 MHz                                      TTC

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-spectrum-7720-mhz-beacon-frequencydxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-spectrum-7720-mhz-beacon-frequency-02dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-spectrum-ttc-dsss-signals
                                          

Syracuse 3A - 47°E-X band :  komentár autora Romana Dávida

Stacionárny objekt Syracuse 3A zo sústavy družíc 3A+3B je jedným z mála vojenských objektov,kde prevádzkovateľ okrem
štandartne vysielaných popisovacích "tagov" definujúcich formu prenosu cez satelitnú distribúciu s hodnotou
hexadecimálneho tagu 0x43 atď,zakódoval do transportného streamu aj všetky detaily súvisiace s parametrami prenosu
ako sú Frequency in GHz,ModulationSystem,Polarization,Roll-Off factor,SR atď a presnú polohu objektu na geostacionárnej
dráhe λ=47.0° east,ktoré je možné bežne prečítať pri analýze vysielaných servisných informácií viac ako desiatich
identifikovaných streamov,ktoré autor zadefinoval v centimetrovom spektre lavotočivého vektora pásma -X- v rozsahu
od 7,250 do 7,750 GHz.Autor zaradil do obsahu analýz dvoch streamov aj špecifické informácie (PSI) respektíve opisné
metadata,ktoré sú taktiež súčasťou MPEG-2/H.222 transportného streamu a definuje ich predpis ISO/IEC 13818-1 .
Objekt Syracuse 3A,ktorý je pod správou Ministerstva obrany Francúzskej republiky,sa identifikuje na geocentrickej
orbite na beacon frekvencii fb=7,720 GHz,ktorú autor identifikoval pri rozpätí len 200 kHz v rozsahu spektra signálov
telemetrie,riadenia a sledovania objektu (TTC) so šírkou pásma okolo BW=3 MHz.

-Všeobecný úvod do pásma X -

Satelitná signálna distribúcia v centimetrovom pásme super vysokých frekvencií SHF s označením -X- so šírkou pásma 500 MHz
má presne vymedzené downlinkové spektrum od 7250 do 7 750 MHz a je z hľadiska zamerania a obsahu výlučne pridelená pre
armádne,spravodajské a vládne služby,ktoré plne využívajú prevažne globálne vyžarovacie diagrami a benefity vysokej odolnosti
vlnení s rádovo centimetrovou vlnovou dĺžkou vočí tlmeniu vplyvom nepriaznivých poveternostných vplyvov ako napr. dažďa a pod.

Vysoko špecifické zameranie geosynchrónnych objektov operujúcich v pásme -X- (ktorých vysokokapacitné dátové linky
s uzamknutými/zaheslovanými streamami a s neštandartnými a nečitatelnými modulačnými parametrami nedovoľujú ani ich
samotnú identifikáciu pomocou tradičných postupov ) s výlučným obsahovým zameraním pre necivilné respektíve vojenské zložky,
týmto podmieňuje že autor Roman Dávid sa zdrží voči publikovaniu akýchkoľvek detailných fotografických materiálov ako
napr.vlnovodného riešenia+ožarovača pre sekundárny radiant Prodelin 4.5m,ktoré navrhol a vypočítal pre medznú frekvenciu
fm=6800 MHz a bude sa primárne zameriavať len na samotné demonštrovanie fyzikálnej podstaty možnosti príjmu a spracovania
elm. vlnení vo frekvenčnom spektre od 7250 do 7 750 MHz a publikovaniu modulačných parametrov niektorých dátových paketov,
ktoré sú nevyhnutné k demonštrovaniu ekvivalentného zisku inštalovaného sekundárneho radianta ako funkcie k jeho priemeru.

 

►►Syracuse 3A-λ=47°E-X band-reception : HF string , footprint , geographical location ...

                     

Syracuse 3A: X band reception data
geographical location of the measurement in the X band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system feed horn+circular waveguide > the design and calculation of the wave guide for PF radiant by Mr. R.Dávid
LNB for X band flange WR-90 ...
Analyzed frequency spectrum + polarisation 7 250 - 7 750 MHz  , LHCP
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-prodelin-450cm-setup                         
                                           
Syracuse 3A - 47°E-X band : SHF+EHF Coverage details,geographical location of the measurement by Google

   Syracuse 3A SHF+EHF Coverage details             measurement: N48°19719' , E19°40148'                        
                   
  dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-general-data-source-www.defense.gouv.fr-02      wgs-2-x-band-satellite-reception-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►Syracuse 3A-λ=47°E-X band-reception : analysis of the LHCP spectrum and the identified packets

►The complete range of the -LHCP- vector in the X band from 7 250 to 7 750 MHz : quantification of LHCP pectrum

 dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-spectrum-analysis-full                             

Syracuse 3A - 47°E-X band :the analysis of the quality and quantification of packets (current status)

Syracuse 3A - 47°E-X band : 7 315 MHz _ DVB-S2/QPSK/ACM Data carrier

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7315-mhz-acm-vcm-data-stream-quality-analysis-01dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7315-mhz-acm-vcm-data-stream-4t2-services-pids-allocation-02dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7315-mhz-acm-vcm-data-stream-4t2-network-id-parameters-03

Syracuse 3A - 47°E-X band : 7 336 MHz _ DVB-S2/QPSK/ACM Data carrier

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7336-mhz-acm-vcm-data-stream-spectrum-analysis-00dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7336-mhz-acm-vcm-data-stream-quality-analysis-01dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7336-mhz-acm-vcm-data-stream-constellation-02

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7336-mhz-acm-vcm-data-stream-4t2-services-pids-allocation-04dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7336-mhz-acm-vcm-data-stream-4t2-services-05dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7336-mhz-acm-vcm-data-stream-4t2-network-parameters-06

Syracuse 3A - 47°E-X band : 7 524 MHz _ DVB-S2/QPSK/ACM Data carrier

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7523-mhz-acm-vcm-data-stream-spectrum-analysis-00dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7523-mhz-acm-vcm-data-stream-quality-analysis-01dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7523-mhz-acm-vcm-data-stream-constellation-02

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7523-mhz-acm-vcm-data-stream-4t2-services-pids-allocation-04dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7523-mhz-acm-vcm-data-stream-4t2-services-05dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7523-mhz-acm-vcm-data-stream-4t2-network-id-parameters-03

Syracuse 3A - 47°E-X band : 7 604 MHz _ DVB-S2/8PSK/ Data carrier

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7604-mhz-data-stream-spectrum-analysis-00dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7604-mhz-data-stream-quality-analysis-01dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7604-mhz-data-stream-services-03

Syracuse 3A - 47°E-X band :7 612 MHz _ DVB-S2/8PSK/ Data carrier

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7612-mhz-data-stream-spectrum-analysis-00dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7612-mhz-data-stream-quality-analysis-01dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7612-mhz-data-stream-services-03

Syracuse 3A - 47°E-X band :   7 615 MHz _ DVB-S2/8PSK/ Data carrier

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7615-mhz-data-stream-spectrum-analysis-00dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7615-mhz-data-stream-quality-analysis-01 dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7615-mhz-data-stream-services-03                                                                                       

Syracuse 3A - 47°E-X band : 7 628 MHz _ DVB-S2/8PSK/ Data carrier

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7628-mhz-data-stream-spectrum-analysis-00dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7628-mhz-data-stream-quality-analysis-01dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7628-mhz-data-stream-services-03                                                                                                                                                                                          

Syracuse 3A - 47°E-X band : 7 636 MHz _ DVB-S2/8PSK/ Data carrier

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7636-mhz-data-stream-spectrum-analysis-00 dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7636-mhz-data-stream-quality-analysis-01dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7636-mhz-data-stream-services-03                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                       

Syracuse 3A - 47°E-X band :  7 653 MHz _ DVB-S2/8PSK/ Data carrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7654-mhz-data-stream-spectrum-analysis-00dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7654-mhz-data-stream-quality-analysis-01 dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7654-mhz-data-stream-services-03                                                                                                                                    


Syracuse 3A - 47°E-X band :  7 674 MHz _ DVB-S2/8PSK/ Data carrier
                                                                                                                                                                                                         
dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7675-mhz-data-stream-spectrum-analysis-00 dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7675-mhz-data-stream-quality-analysis-01 dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7675-mhz-data-stream-services-03                                                              


Syracuse 3A - 47°E-X band : 7 680 MHz _ DVB-S2/8PSK/ Data carrier

dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7680-mhz-data-stream-spectrum-analysis-00 dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7680-mhz-data-stream-quality-analysis-01 dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7680-mhz-data-stream-services-03                                                                                                                                    


Syracuse 3A - 47°E-X band : 7 687 MHz _ DVB-S2/8PSK/ Data carrier
                                                                                                                                                                                                    
dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7687-mhz-data-stream-spectrum-analysis-00 dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7687-mhz-data-stream-quality-analysis-01dxsatcs-com-x-band-satellite-reception-syracuse-3a-47east-lhcp-7687-mhz-data-stream-services-03                                                                                                                                     

►►Syracuse 3A-λ=47°E-X band-reception : a list of the locked carrier frequencies

  


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
7 315 MHz_LHCP ACM/VCM Data

6 474 --- ? 120+ cm  DVB-S2/QPSK/ACM/VCM
7 336 MHz_LHCP ACM/VCM Data
 
5 000 --- ? 120+ cm  DVB-S2/QPSK/ACM/VCM
7 523 MHz_LHCP   
ACM/VCM Data
 
4 000 --- ? 120+ cm  DVB-S2/QPSK/ACM/VCM
7 604 MHz_LHCP  
 Data
 
7000 2/3 ? 120+ cm DVB-S2/8PSK/CCM
7 612 MHz_LHCP Data
 
2 692 2/3 ? 120+ cm DVB-S2/8PSK/CCM
7  615 MHz_LHCP Data
 
2 692 2/3 ? 120+ cm DVB-S2/8PSK/CCM
7 628 MHz_LHCP Data
 
3 230 2/3 ? 120+ cm DVB-S2/8PSK/CCM
7 636 MHz_LHCP Data
 
5 923 2/3 ? 120+ cm DVB-S2/8PSK/CCM
7 654 MHz_LHCP Data
 
5 923 2/3 ? 120+ cm DVB-S2/8PSK/CCM
7 674 MHz_LHCP Data
 
5 384 2/3 ? 120+ cm DVB-S2/8PSK/CCM
7 680 MHz_LHCP Data
 
2 153 2/3 ? 120+ cm DVB-S2/8PSK/CCM
7 687 MHz_LHCP Data
 
4 307 2/3 ? 120+ cm DVB-S2/8PSK/CCM


►►Syracuse 3A-λ=47°E-X band-reception : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in X band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme X pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01