Amos-2-3-7-yes-israel-european-satellite-center-sat-dx-reception

 

             European center of YES ISRAEL-D.B.S. tv service reception

                                   AMOS 3/7 at 4.0°W-Middle East beam

                    by Roman Dávid_founder of Think-Tank

    Nepochybne najväčší Mozgový Trast v Európe,Ázii a v Afrike zameraný na vedecko-výskumnú
činnosť a dokazovanie praktickej možnosti satelitného príjmu mimo zóny vyžarovacieho diagramu
           "Stredný východ" z družíc AMOS 3/7 vybudoval autor Roman Dávid z Lučenca.

The largest scientific-research center in Europe, Asia and Africa with a focus on proving the practical
possibility of satellite reception outside the "Middle East" footprint from AMOS 3/7 satellites was built
                                                          by the author Roman Dávid.