Amos-3-7-yes-israel-center-middle-east-beam-reception

                                              dxsatcs logo              
                                               

          European center of YES ISRAEL-D.B.S. tv service reception

  AMOS 3/7 at 4.0°W-MIDDLE EAST BEAM (V+H)

                                                  By Roman Dávid_founder od Think-Tank
  

                                         
                                                                                        (Last update date : 15.9.2020)

►15.9.2020 : Práve dnes bola opätovne reaktivovaná izraelská feed linka z družice Amos 7 a neustále vysiela nešifrovaný obsah
cez f=11 067 Mhz v diagrame stredný východ/Middle East + aktuálne parametre prenosu ...
Z technického hľadiska náročnosti
pre stabilný príjem v oblasti strednej Európy,patrí tento feed prenos k tým vôbec najzložitejším v spektre H vektora vlnenia ....

feed MIZMOR OB 8 * : Amos 7-3,9°W_DVB-S2/QPSK _f=11 067 MHz_H.polarizácia_SR=3 300_FEC=5/6

Z technického hľadiska náročnosti pre stabilný príjem v oblasti strednej Európy patrí tento feed prenos k tým vôbec najzložitejším
v spektre H vektora vlnenia ....

   aktuálna analýza vyťaženia a obsadenia spektra H. vektora vlnenia s trojicou aktívnych nosných : 11 052 > 11 062 > 11 067 MHz
     kvantifikácia obsadenia H. spektra            11 067 MHz : feed MIZMOR OB 8                        1x video dôkaz / MP4

 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11067-mhz-h-feeds-israel-mizmor-h-spectrum-analysis-online-15-9-2020 15-9-2020-dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11067-mhz-h-feeds-israel-02    15-9-2020-dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11067-mhz-h-feeds-israel-mizmor-video-proof          

*MIZMOR : v preklade z hebrejčiny ŽALM-smutná pieseň alebo báseň,napríklad žalmy Kráľa Dávida a Kniha Žalmov

ps : Pre tých ktorých nenapĺňa a neuspokojuje len bežná plavba na povrchu informačnej hladiny a radi sa ponárajú a skúmajú hĺbku
významu pojmov,názvov a súvislostí a to nie len v ekonomickej sfére:

SALESFORCE  : Salesforce is the world’s #1 customer relationship management (CRM) platform.Salesforce.com, inc. is an American
cloud-based software company headquartered in San Francisco, California.It provides (CRM) customer relationship management service
and also sells a complementary suite of  enterprise applications focused on customer service, marketing automation, analytics, and application
development.   (citáz z wikipédie + linka)                                                                                                     

►13.9.2020 : Autor Roman Dávid prezentuje možnosť každodenného a zároveň kontinuálne prítomného LOCKU nosnej paketu YES na f=11 474 MHz
v typickej dĺžke 2-5 hodín,ktorá súvisí s identifikáciou a odstránením HW anomálie z reťazca spracovania signálu v 1.MEF a nadväzujúcu možnosť
zadefinovania signálneho modelu pre túto frekvenciu.

YES Israel_f1=11 474 MHz_V.polarizácia_(FEC=3/4) : po identifikácii a odstránení HW anomálie zo spektra 1.MEF a následných detailných analýzach
v trvaní viac ako 14 dní môžem potvrdiť nasledovne uvedený stav :

a,popis stavu do 2.8.2020 : definovanú nosnú som v roku 2020 identifikoval vo frekvenčnom spektre len 1-krát dňa 8.7.2020 (WIZ tv),ale len s atribútom  limitne
dostupnej signálnej "stability" v trvaní jednotky minút so špičkou kvality pri SNR=4,5 dB v čase od 6:50 do 7:30 ráno pri jasnej oblohe

b,popis stavu po 2.8.2020 : klasifikácia kvality príjmu zaznamenala výrazný vzostup (vytýčený vzťah alebo závislosť MER/t alebo SNR/t,pri každodenne
porovnatelnej ale zďaleke nie konštantnej intenzite výkonu EIRP v mieste analýz mesta Lučenec) z kategórie náhodný a nestabilný LOCK nosnej
niekoľkokrát do týždňa v trvaní jednotky minút s permanentne prítomnou osciláciou s amplitúdou až +/- 1,5 dB za časovú jednotku t=10 sec,
okolo šumového prahu pri SNR=4 dB, 
do neporovnateľne vyššej kvalitatívnej kategórie stojacej na každodennej a prevažne kontinuálnej možnosti
LOCKU danej nosnej od dvoch do približne piatich hodín (v čase od približne 6:00 do približne 11:00 doobedu) aj napriek prevažujúcej a len minimálnej
rezerve od 0,2 do 1,5 dB nad šumovým prahom so zaznamenanou špičkou v kvalite pri SNR=5,5 dB dňa 11.9.2020 v čase od približne 8:00 do 10:00 doobedu.

-stav frekvenčného spektra a kvality príjmu z f=11 474 MHz-V družice Amos 7 som zoskenoval dňa 11.9.2020 v časovom úseku od 8:15 do 8:30 CET -                             
                                                             - zdroj dát : ciachovaný digitálny analyzátor Televes H60 -
          dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-analysis-spectrum-11-9-2020-pf450cm-01dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-analysis-spectrum-quality-11-9-2020-pf450cm-02dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-analysis-spectrum-quality-11-9-2020-pf450cm-03     

            - 11 474 MHz-V_Middle East beam : video dôkaz demonštruje reálny signálny stav a obsadenie transpondéra
            v čase analýz zo dňa 11.9.2020.Amplitúda kvality mierne osciluje v pásme signálnej rezervy SNR=5-5,5 dB
           (šumový prah pri FEC=3/4 je 4 dB > žiadne výpadky v kontinuite LOCKU nosnej-funkcia je nepretržitá-spojitá)

                             WIZ TV                                typická signálna hladina v čase zberu dát                  1x video dôkaz / mp4
        dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-online-scan-11-9-2020-01     dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-signal-quality-11-9-2020-02    dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-signal-quality-video-proof-11-9-2020-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
YES Israel_f2=11 554 MHz_V.polarizácia_(FEC=5/6) : potom ako sa v praxi potvrdila mňou publikovaná informácia zo dňa 23.8.2020
o opätovnom spustení vyťažovania nosnej na f=11 525 MHz v spektre vertikálneho vektora vlnenia,došlo k okamžitému a k výraznému
poklesu v každodenne prítomnej amplitúde kvality na spektrálne susednej nosnej paketu YES na f=11 554 MHz v spektre identického vektora
vlnenia,z pôvodnej úrovne okolo SNR=7,2 dB na súčastnú a každodenne identifikovatelnú hladinu okolo SNR=5,5 dB
,s kvalitatívnou ale len
výnimočne sa opakujúcou špičkou pri SNR=6,2 dB zo dňa 11.9.2020 a to v celej stredoeurópskej zóne príjmu z diagramu Stredný východ
družice Amos 7 na 3,9°W .

Tieto vzájomne súvisiace deje a následné vzťahy medzi vyťažovaním frekvenčného spektra a následným poklesom alebo vzostupom
v amplitúde kvality na spektrálne blízkych alebo susediacich nosných v identickom vyžarovacom diagrame zóny "OUT OF FOOTPRINT"
som sa venoval už desiatky krát v období posledných pätnástich rokov.

Tento,v mojej satelitnej praxi,dokázatelne prítomný princíp vzájomných súvislostí pri zmenách vo frekvenčnom spektre budem dnes
demonštrovať na výrazne zjednodušenom príklade z praxe :
zatiaľ čo technik alebo divák v meste Chartúm v štáte Sudán v subsaharskej Afrike
alebo v emiráte Dubaj na pobreží Perzského zálivu NEzaznamená alebo nepostrehne pri príjme paketu YES na f=11 554 MHz s priemerom príjmacej
antény D=140 cm
žiadne zmeny v kvalite príjmu po spustení vyťažovania frekvenčného spektra ďalším paketom na susednej frekvencii f=11 525 MHz,
divákovi napríklad v Bratislave alebo vo Viedni sa okamžite skončí možnosť príjmu a sledovania tv vysielania z paketu YES na f=11 554 MHz,potom
ako operátor opätovne spustil uplink na f= 11 525 MHz
.Pochopitelne tento stav závisí alebo je podmienený mnohými faktormi nie len stavom
vo vyťažovaní spektra na frekvenčne susediacich transpondéroch,ale hlavne od veľkosti signálnej rezervy,ktorú náš signálny reťazec pri príjme
vygeneruje
.

Konkrétne v mojom prípade (zemepisná poloha mesta Lučenec) s RX zostavou postavenou na stredovom sekundárnom radiante s D=450 cm,
bola výrazne narušená forma kontinuálneho LOCKU nosnej na f=11 554 MHz (bola výrazne narušená spojitosť funkcie SNR/t) z dôvodu výrazného
poklesu v amplitúde kvality až o takmer 2 dB !!!

                  Amos 7_3,9°W-Middle East beam V : potom ako operátor opätovne aktivoval vyťažovanie frekvencie 11 525 MHz,
            došlo v mieste príjmu Lučenec na f=11 554 MHz k okamžitému  a prudkému poklesu kvality príjmu až o 2 dB,na typickú
         hladinu okolo SNR=5,2-5,5 dB ! (aktuálny stav vyjadrený okamžitou amplitúdou kvality MER=6,4 dB nevyjadruje typickú
    a každodenne dosiahnutelnú hladinu kvality,ale len krátkodobú špičku,ktorú som identifikoval len jeden krát za obdobie 14 dní)  

         dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-11554-v-yes-israel-analysis-spectrum-11-9-2020-pf450cm-01a                                

Roman Dávid koncentruje podstatu tejto témy v jednej rozvitej vete: vzájomné súvislosti a fyzikálne vzťahy vo veci vyťažovania frekvenčného
spektra a s tým súvisiacich zmien vo výkonových úrovniach na susedných nosných vo frekvenčnom spektre identického vektora vlnenia,
môžeme ÚPLNE ZANEDBAŤ pri príjme v zóne špičiek v intenzite EIRP od 50 do 60 dBW/inside the footprint,za predpokladu inštalácia
typického priemeru sekundárneho radianta napríklad s D=90 cm a naopak pri inštalácii sekundárneho radianta v príjmovej zóne "out of footprint"
s výkonovou mikrošpičkou pod 30 dBW,môžu vyššie uvedené zmeny vo vyťažovaní frekvenčného spektra ÚPLNE A NA DLHÚ DOBU VYLÚČIŤ
možnosť "stabilného" príjmu a to aj v prípade aplikácie sekundárneho radianta s priemerom  D=500+ cm !

Čiže to čo si divák pri príjme z družice Amos 7 v metropole Andžamíná štátu Čad na severe Centrálnej Afriky nevšimne ani náhodou,
môže úplne vylúčiť možnosť príjmu rovnakého vysielania z rovnakej družice v metropolách strednej Európy ako sú Bratislava alebo Viedeň.

                                                        11 554 MHz-V/ YES Israel : Octagon SF 4008_OpenATV 6.1
-stav kvality príjmu z f=11 554 MHz-V družice Amos 7 som zoskenoval dňa 11.9.2020 v časovom úseku od 7:00 do 8:30 CET -  
                     Teennick                                 toto je špička nie typická hladina kvality           1x video dôkaz / mp4

  dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11554-v-yes-israel-online-scan-yes-kidz11-9-2020-02   dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11554-v-yes-israel-online-scan-yes-kidz11-9-2020-01    dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11554-v-yes-israel-online-scan-yes-kidz11-9-2020-03                                                                            

►23.8.2020 : OKAMIH DEJÍN EURÓPSKEHO VÝZNAMU: STAV CHYBOVOSTI CBER<1.0E-07 v diagrame "MIDDLE EAST" družice AMOS 7 na 3,9°W
v strednej Európe ako jednoznačný dôsledok limitne dostupnej SIGNÁLNEJ ANOMÁLIE mimoriadneho rozsahu,ktorú dnes autor Roman Dávid
v premiére definuje ...

Z podstaty slova anomália ako výrazná odchýlka od normálu dnes vysvetlím a zadefinujem  pojem "SIGNÁLNA ANOMÁLIA" v praxi družicového príjmu
KU pásma,ktorú som identifikoval na satelite Amos 7 na 3,9°W dňa 16.8.2020 a budem analyzovať a demonštrovať signálne a kvalitatívne stavy respektíve
limitne alebo dočasne dostupné signálne špičky (maximá),ktoré stav signálnej anomálie krátkodobo sprevádzajú a v praxi umožňujú dočasne
dosahovať plne porovnatelné až ekvivalentné úrovne kvality príjmu v Európskom ako aj v Stredovýchodnom vyžarovacom diagrame (Middle East)
a to v zemepisných podmienkach strednej Európy (konkrétne v mieste príjmu mesta Lučenec).

Polopate povedané : na výstupe z prvého sekundárneho radianta s priemerom D1=60 cm nainštalovaného v Lučenci na príjem z európskeho vyžarovacieho
diagramu
s typickou hladinou vyžiareného výkonu EIRP=56-58 dBW som dosiahol alebo nameral plne porovnatelnú kvalitu príjmu vyjadrenú stavom CBER<1.0E-7
(hovorím o kanálovej chybovosti CBER za QPSK demodulátorom pred nie "post" Viterbi korekciou,prakticky je to matematicky vyjadrený stav zodpovedajúci signálnej
stabilite) ako som dosiahol na výstupe z druhého sekundárneho radianta s priemerom D2=450 cm nainštalovaného v Lučenci na príjem z vyžarovacieho diagramu
Stredný východ (Middle East)
s neporovnatelne nižšou typickou hladinou vyžiareného výkonu EIRP=28-32 dBW v regióne Stredná Európa nasmerovaného
na identický satelit Amos 7.

Autor Roman Dávid týmto definuje pojem signálna anomália v praxi družicového príjmu pásma KU :

1,Limitne alebo dočasne dostupná výkonová špička,ktorá vysoko,typicky o 10 až 20 dBW,prevyšuje normálnu alebo v prevažnej väčšine času
prítomnú hladinu ekvivalentného izotropne vyžiareného výkonu "EIRP" v mieste príjmu (v príjmovej zóne OUT OF FOOTPRINT)

2,Z aktívne prebiehajúcich dejov,zloženia a stavu v atmosfére planéty ZEM,moje dlhoročné analýzy verifikujú nasledovné : signálna anomália paradoxne
vzniká a demonštruje sa počas prílivu hlbokej brázdy nízkeho tlaku vzduchu s atmosferickou frontou*

3,Signálna anomália typicky trvá rádovo od desiatok hodín až do jednotiek dní (dnes prezentujem výsledok príjmu z naposledy aktívne prezentujúcej
sa signálnej anomálie,ktorá trvala od 16.8 do 18.8.2020 na dvoch TP,konkrétne f1=11 113 H+f2=11 541 H )

4,Signálna anomália sa spravidla nedemonštruje paralelne/súbežne na V aj H vektoroch vlnení zároveň,typicky sa vykytuje len na niektorých transpondéroch
z jednej polarizačnej roviny,nikdy nie na všetkých súčastne,v závislosti od výberu a typu satelitu

Analýza v trvaní 6 dní jednoznačne potvrdila,že moje posledne publikované výsledky na nosných  f1=11 113 MHz H_KAN/MAKAN Izrael
+ f2=11 541 MHz H_Shalom tv ...patria do kategórie príjmu v limitne prítomnej signálnej anomálii na družici AMOS 7 a nemôžem ich
kategorizovať ako satelitný príjem v štandardných alebo typicky prítomných výkonových stavoch v mojej zemepisnej oblasti,na základe ktorých
by som mohol definovať model signálnej dostupnosti.

         - zber dát z frekvenčného spektra H vektora som kontinuálne vykonával 17.8.2020 od 18:00 do 18:35 CET -
                                                               - ciachovaný digitálny analyzátor Televes H60 -

    17.8.2020_18:09 CET : Amos 7-3.9°W_11 541MHz-H : stav chybovosti CBER-S<1.0E-06 ako dôsledok
    práve prebiehajúcej signálnej anomálie mimoriadne veľkého rozsahu,pretože typická,alebo každodenne dosiahnutelná
    amplitúda ne-kvality koreluje so stavom CBER-S>1.0E-02 !
   
  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-word-spectrum-quality-analysis-17-8-2020-001      dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-word-spectrum-quality-analysis-17-8-2020-002     dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-word-spectrum-quality-analysis-17-8-2020-003               

  - OPEN ATV 6.1 img/Octagon SF 4008 -            - TBS 5925 + EBS pro -                         - ONLINE Video proof_mp4 -
 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-snr-quality-analysis-octagon-openatv-17-8-2020-001      dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-snr-quality-analysis-tbs5925-17-8-2020-002        dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-snr-quality-analysis-tbs5925-17-8-2020-003                                                                                          

použité zdroje :

*citujem zdroj č.1 :SHMU Bratislava_v prípade zistení okamžitého stavu v atmosfére planéty Zem,každodenne používam ako zdroj informácií
merania zo Slovenského Hydrometeorologického ústavu SHMU Bratislava na http://www.shmu.sk.

*citujem zdroj č.2 : v otázke analýzy stavu atmoséry som využil verejne publikované informácie z fakulty FMFI UK Bratislava oddelenie
meteorológie a klimatológie na http://www.dmc.fmph.uniba.sk.

ps/Amos 7 : posledná analýza spektra potvrdila že nosná na f=11 524 MHz_V je opäť aktívne vyťažovaná po niekoľkomesačnej prestávke

16.8.2020 : PREMIÉRA od autora Romana Dávida : PRVÝ kontinuálne prítomný (stabilne detekovatelný) LOCK nosnej KAN Izrael na f=11 113 MHz
v centrálnej európskej zóne z družice AMOS 7-3.9°W s amplitúdou kvality až MER=9,2 dB ...

Jedine prax príjmu a kontinuálna analýza stavu v spektre horizontálneho vektora vlnenia časom preukáže (potvrdí alebo poprie) či aktuálne
pretrvávajúca a doteraz najvyššia špička v mikro úrovni intenzity EIRP za obdobie posledných dvanástich mesiacov v mieste príjmu mesta Lučenec
(<30 dBW-doterajšie výkonové hodnoty mi na tejto frekvencii neumožňovali ani len nestabilnú formu príjmu),ktorá mi momentálne umožňuje
dosahovať relatívne vysokú kvalitu príjmu s amplitúdou až MER=9,2 dB s priemerom sekundárneho radianta D=450 cm na nosnej prenosu
KAN/f=11 113 MHz je len dočasnou,náhodnou a necyklicky sa opakujúcou "špičkou",ktorú som už viackrát popisoval a ktorá sa v signálnej praxi
bežne vyskytuje,alebo či tento,dnes prezentovaný a nespochybniteľne (z doterajšieho pohľadu) mimoriadny signálny stav je zárodkom nasledujúcej
tendencie v raste kvality príjmu
,ktorá mi časom umožní zadefinovať signálny model aj pre túto nosnú prenosu.

zopakujme si opäť základy v nadväznosti na dnešnú tému : Autorova prax nespochybniteľne potvrdila že v zemepisnej oblasti mesta Lučenec
sa nejedná o príjem z postranného LALOKA (SIDELOBE) vysielacej antény družice Amos 7,inými slovami z teoretického pohľadu akostého činiteľa
vysielacej antény sa jedná o nežiadúce vyžarovanie po stranách od hlavného LALOKA (MAIN BEAM),ktoré je naopak v praxi satelitného príjmu
pozitívom ako takým,pretože v niektorých prípadoch umožňuje príjem s rôznym akostným činiteľom a s relatívne malým priemerom sekundárneho
radianta napríklad D=140/180 cm aj v zónach vzdialených niekoľko tisíc kilometrov od špičky v intenzite vyžiareného výkonu (BEAM PEAK).
Typickým príkladom,ktorý demonštruje tento atribút v satelitnej praxi je príjem britských tv okruhov SKY,BBC a ITV z družice Astra 2D v období od
roku 2001 do roku 2012.Výskumom v tejto oblasti satelitného príjmu som venoval stovky hodín a opisujem ju v desiatkach článkov.

  - zber dát z frekvenčného spektra H vektora som kontinuálne vykonával dnes 16.8.2020 od 8:00 do 9:15 CET -
                                                         - ciachovaný digitálny analyzátor Televes H60 -
dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-spektrum-analysis-online-scan-16-8-2020-01              dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-quality-analysis-online-scan-16-8-2020-03        dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-quality-analysis-online-scan-16-8-2020-02     

                                    - signálny stav a výstupy v jednotke SNR v rozsahu od 8,2 do 9,2 dB z týchto dvoch
                                                    rozdielnych zdrojov identicky kopírujú zmeny v amlitúde kvality
- OPEN ATV 6.1 img/Octagon SF 4008 -                   - TBS 5925 + EBS pro -                         - ONLINE Video proof_mp4 -
dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-quality-analysis-openatv-16-8-2020-01                 dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-quality-analysis-openatv-16-8-2020-02          dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-quality-analysis-openatv-16-8-2020-video proof                                                                                           

posledný zber dát som uskutočnil dnes 16.8.2020 o 14:30 CET v Lučenci s nasledovným výsledkom : pretrváva stabilná forma LOCKU nosnej
s relatívne vysokou amplitúdou kvality okolo MER=9 dB                                                                     

8.8.2020 : Identifikácia a  odstránenie HW anomálie,ktorá vylučovala prítomnosť kontinuálneho LOCKU nosnej prenosu na f=11 554 MHz
rádovo v jednotkách hodín denne,inými slovami definovanie signálneho modelu.

1, Atribúty alebo praktická demonštrácia HW anomálie pri príjme : necyklicky a na sekundovej báze sa opakujúca zmena (rozkmytanie) v amplitúde,
respektíve v špičke kvality v rozsahu modulačnej chyby MER=0-6 dB,ktorá nijako nesúvisela s fatálnou chybou v podobe napríklad zlého kontaktu,
respektíve spoja v signálnom reťazci,priepustnosti vf vlnovodu atď

                                        - zber dát z transpondéra som kontinuálne vykonával dňa 7.8.2020 od 8:20 do 8:25 CET -
                             - Anomália je práve teraz aktívne prítomná a vylučuje stabilnú alebo kontinuálne prítomnú formu LOCKU nosnej -
                                                                                    -The anomaly is happening right now-

                               8:22 CET : SNR=0 dB               >                8:24 CET : SNR=5.8 dB             >        ONLINE VIDEO PROOF/ 1x mp4
                 dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11 554-yes-the anomaly is happening right now-0-6 dB-001     dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11 554-yes-the anomaly is happening right now-0-6 dB-002     dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11 554-yes-the anomaly is happening right now-0-6 dB-online-video-proof                                                                                                 

2, Popis riešenia : Tým najdôležitejším v procese pomenovania pôvodu tejto anomálie,bolo pripustenie si vôbec predpokladu že tento,
necyklicky prítomný "signálny stav"  NEMÁ pôvod v permanentných zmenách v mikro intenzite vyžiareného výkonu EIRP v mieste príjmu,
ale je výsledkom anomálie v HW konfigurácii na mojej (RX) strane.Kľúčom k pomenovaniu že tento stav nie je výsledkom prirodzených
a v tejto oblasti tak často sa opakujúcich fyzikálnych dejov
,bola práve tá netypicky rýchla alebo krátka "sekundová báza a mimoriadny
rozsah zmien" v amplitúde kvality
s nepravidelnou periodicitou výskytu,typicky 2-5x za minútu a opakujem že len na tejto jednej frekvencii
z celého aplikovaného signálneho spektra od 10 758 do 11 553 MHz.

3, Signálny stav po odstránení HW anomálie : nespochybnitelne prítomný rast v kvalite satelitného príjmu v priemere o 0,8 dB/SNR,
čo je ekvivalentom k navýšeniu aktívneho priemeru "D"  sekundárneho radianta v priemere o 20 cm a kontinuálne prítomná a stabilná forma
LOCKU nosnej
paketu YES na f=11 554 MHz v rozsahu jedného a každodenne sa opakujúceho časového okna od približne 7.00 do približne 12:00.
(tieto časové údaje prosím neberte ako konštantu,pretože v tomto smere nie je nič dlhodobo platné,ale vychádzam z mojich každodenných analýz
a meraní za obdobie posledného mesiaca)

                                - zber dát z transpondéra som kontinuálne vykonával dňa 7.8.2020 od 8:35 do 8:40 CET -

Popis stavu : oscilácia kvality s  atribútom "len v pásme signálnej rezervy" (6.2-6.8 dB), bez akýchkoľvek výpadkov v stabilite LOCKU,
respektíve žiadna korelácia s hladinou šumového prahu pri SNR=5 dB,ako sa to necyklicky opakovalo pred korekciou.

                                   -Aktuálny signálny stav v mieste príjmu Lučenec po odstránení HW anomálie-
                                                    -Signal condition after the anomaly has been removed-

                  
               8:37 CET : SNR=6.2 dB             >              8:37 CET : SNR=6.8 dB          >     ONLINE VIDEO PROOF/ 1x mp4
  dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11 554-yes-the anomaly has been removed-003  dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11 554-yes-the anomaly has been removed-004  dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11 554-yes-the anomaly has been removed-online-video-proof                                                                                 

  11 554 MHz V_8.8.2020_8:23+8:33 CET_Lučenec/Slovakia :  Dnešný signálny stav na kompletne zašifrovanom pakete
                                                                                 izraelského provajdera YES

                 
                               dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11 554-yes-signal-status-online-8-8-2020-02     dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11 554-yes-signal-status-online-8-8-2020                                                

25.7.2020_11 474 & 11 553 MHz_V_YES Izrael : Autor Roman Dávid analyzuje časť z vertikálneho frekvenčného spektra od 11 400
do 11 600 MHz satelitu AMOS 7-3,9°W a demonštruje aktuálne kvalitatívne hladiny na dvoch transpondéroch izraelského paketu YES
na f1=11 474 (pri FEC 3/4) a f2=11 553 MHz (pri FEC 5/6) v stredoeurópskej zóne príjmu s priemerom sekundárneho radianta D=450 cm.
Dnešný stav kvality príjmu na "f1" pri momentálne pretrvávajúcich dažďových prehánkach klasifikujem ako nestabilný LOCK nosnej v trvaní
rádovo jednotky hodín a naopak stabilnú formu LOCKU nosnej s permanentne oscilujúcou hladinou kvality od MER=0,5 do 1,5 dB na "f2",
ktorá trvá od približne 8:00 ráno až doteraz.Okamžitá kvalita oscilujúca okolo MER=7 dB na f2 umožňuje stabilné dešifrovanie streamov
(v systéme NDS Videoguard) a dokumentáciu príjmu v online mozaikách.Skenovanie a sumarizácia dát z dvoch analyzovaných transpondérov
prebiehala dnes 25.7.2020 v časovom okne od 11 do 12:00 hodine.

    -Aktuálny stav kvality príjmu dvoch paketov YES v rozsahu spektra vertikálneho vektora vlnenia od 11 400 do 11 600 MHz-

         11 474 MHz_V : YES Israel_Locking the C          11 553 MHz-YES : MER=7,3 dB                  11 553 MHz-YES : MER=7,3 dB
           dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-spectrum-quality-analysis-11474-mhz-yes-israel-25-7-2020-w  dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-spectrum-quality-analysis-11554-mhz-yes-israel-25-7-2020-w   dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-quality-analysis-11554-mhz-yes-israel-25-7-2020-w       

         11 553 MHz-YES Israel : verifikácia ekvivalentnej hladiny zisku "G" k stanovenému priemeru "D" v stredoeurópskej zóne príjmu
             dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-sd-israel-25-7-2020-004dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-sd-israel-25-7-2020-005 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-sd-israel-25-7-2020-003                                                                                                                                                                 
                                                                                                   

18.7.2020_11 554 MHz_V_YES Izrael : signálny model zo dňa 17.7.2020 stojaci na stabilnej forme uzamknutia tejto nosnej prenosu v trvaní
minimálne 6 až 10+ hodín denne ostáva platný aj dnes a jeho atribút v otázke veľkosti signálnej rezervy vo výške okolo 1 dB/MER ostáva
taktiež konštantný
.Poveternostné podmienky pri analýze boli plne porovnatelné so včerajškom (pravidelné ďažďové prehánky) a zber dát
z frekvenčného spektra prebiehal približne v rovnakom čase,čo zároveň dokazuje že sa v prvom prípade nejednalo o náhodný,neopakovatelný
a krátkodobý signálny jav respektíve nárast kvality príjmu len na tomto transpondére (v mieste príjmu mesta Lučenec),lebo VF signálna prax
v zemepisných zónach spadajúcich do kategórie "Out of Footprint" pozná aj tento jav alebo stav a pravdepodobnosť že by provajder navýšil
vysielaci výkon je v tomto prípade blízka alebo rovná nule.Z pochopitelných príčin je na akékoľvek kategorické hodnotenia príliš skoro a vyššie
popísaný signálny stav budem skúmať v dlhšom časovom úseku,lebo vychádzajúc z princípov vlnovej fyziky,čím dlhšie budem tento jav skúmať
tým poskytnem objektívnejšie a vyváženejšie výsledné hodnotenie,lebo v tomto prípade neplatí príslovie : Kto rýchlo dáva (informácie) ten
dvakrát dáva,lebo nie je nič jednoduchšie ako uviesť ľudí v omyl a vzbudiť u nich klamlivé alebo nereálne očakávania o zdanlivej technickej
jednoduchosti
dosiahnutia na tento príjem v stredoeurópskej zóne.

Zber dát zo spektra prebiehal dnes 18.7.2020 v časovom okne od 10 do 12:00.Vysielanie izraelského tv paketu YES je kompletne
chránené pred neautorizovaným sledovaním pomocou digitálneho šifrovacieho systému NDS Videoguard.

vsuvka :Možno neviete,že spoločnosť NDS GROUP bola založená v Izraeli ako Start_UP už v roku 1988,v roku 2012 ju prevzala spoločnosť
CISCO,ktorá ju v roku 2018 následne predala známej investičnej skupine PERMIRA za 1 miliardu $.Len tak mimochodom spomeniem že do
ich investičného portfólia patria aj globálne známe značky ako napríklad : FLIXBUS-cenový likvidátor konkurencie v európskej autobusovej doprave,
HUGO BOSS-prestížna módna značka,ktorú pomáhal vybudovať slovák Peter Littmann,TAKKO Fashion-európsky diskont s módou,IGLO Group-globálny brand
pre chutné mrazené potraviny,ABS+Inmarsat+Intelsat-globálny poskytovatelia satelitnej konektivity,ALLEGRO Group-poľská jednotka v online nakupovaní
a desiatky ďalších globálnych značiek.

dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-spectrum-analysis-11554-mhz-lock-carrier-18-7-2020-wdxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-quality-analysis-11554-mhz-lock-carrier-18-7-2020-w  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-sd-israel-18-7-2020-002dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-sd-israel-18-7-2020-003                                                                          


17.7.2020_11 554 MHz_V_YES Izrael : autor Roman Dávid týmto prechádza len z pôvodne spektrálnej kvantifikácie vertikálneho vektora vlnenia
v rozsahu od 11 450 do 11 550 MHz,postavenej len na demonštrácii reálnej prítomnosti alebo neprítomnosti jednotlivých nosných paketového
prenosu vo frekvenčnom spektre v definovanej zemepisnej polohe,na súčastnú a zároveň vôbec prvú demonštráciu uzamknutia a kvality príjmu
nosnej izraelského tv paketu YES na f=11 554 MHz,ktoré kontinuálne,čiže bez výpadkov v možnosti uzamknutia,trvá od približne 6:00 ráno,už
okolo 6 hodín (v mieste príjmu mesta Lučenec dňa 17.7.2020) s oscilujúcou rezervou v kvalite od 0,5 do 1 dB/MER aj napriek neustávajúcim dažďovým
prehánkam.Dnes som zároveň aktualizoval "Signálny model" a rubriku "Analýza kvality príjmu"                   
               
        dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-spectrum-analysis-11474-11554-mhz-lock-carrier-17-7-2020-nn       dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-sd-israel-04-nn                                                                                
                                                                                     
  
24.6.2020: Aktuálna kvantifikácia frekvenčného spektra vertikálneho vektora vlnenia v rozsahu od 11 474 do 11 551 MHz so spektrálnou identifikáciou
paketu YES na f= 11 525 MHz,ktorého pozíciu v spektre na definovanej frekvencii som identifikoval už pred viac ako tromi mesiacmi.
Momentálna intenzita vyžiareného výkonu,v mieste príjmu Lučenec,mi neumožňuje ani len nestabilný "LOCK" nosnej prenosu s daným priemerom
sekundárneho radianta D=450 cm,čo ale zároveň nevyvracia alebo nespochybňuje status referečnosti tejto príjmacej zostavy z hľadiska
ekvivalentnej hladiny zisku "G" k priemeru "D".                         
 
 

DX Satellite Reception analysis
►Reference frequency "f0"
►Signal model for a defined point of reception
►Frequency spectrum and reception quality analysis from 10 700 to 11 750 MHz_V+H,
►List of frequencies,UK Spot beam,Videos ...


Názov výskumného projektu:Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU pásme

►Autor Roman Dávid v tomto prípade zvlášť stanovuje jednu Referenčnú frekvenciu "f0"pre každú z ortogonálnych
polarizačných rovín V+H
sústredených do dvoch rozdielnych (z hľadiska intenzity výkonu a pokrytia zemského povrchu)
stredo alebo blízko východných vyžarovacích diagramov "Middle East" satelitov Amos 3 a Amos 7,ktoré na jednej strane potvrdzujú
koncentráciu/sústredenie vysielania do daného diagramu ale hlavne verifikujú prítomnosť ekvivalentnej hladiny zisku antény
k stanovenému priemeru D=450 cm,
pre región strednej a východnej Európy,čo je zmyslom a podstatou celého
autorovho výskumného projektu_viď porovnávací test
►Autor v porovnávacom teste príjmu na "f0" demonštruje a dokazuje naplnenie teoretického (a v mnohých praktických aplikáciách
nedosiahnutého)predpokladu o náraste zisku antény,respektíve kvality príjmu v porovnaní priemerov sekundárnych radiantov 370/450 cm
Atribút referenčnosti pre dve z definovaných Referenčných frekvencií "f0"je konkrétne v tomto prípade naplnený na 100%
z dôvodu plne stabilného príjmu v rozsahu 24/7 aj pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach

Autor stanovuje špecifický "signálny model" pre každý z transpondérov,pričom platí podmienka že pravdepodobnosť
jeho naplnenia je vyššia ako 95% pre horizontálne polarizované vektory vlnenia
Autor analyzuje frekvenčné spektrum a kvalitu príjmu v rozsahu od 10 700 do 11 750 MHz
Autor prezentuje výsledky príjmu izraelského platneného TV okruhu YES sústredeného do vyžarovaciaho diagramu
"Stredný východ"v jednom multiplexnom zobrazení,pri ktorom sleduje typicky 2 až 5 streamov na jednej obrazovke+jeden
verifikačný stream s  reálnou kvalitou satelitného príjmu v meste Lučenec na výstupe z antény Prodelin 4.5m

 

           Roman Dávid týmto otvára prvé výskumné centrum v európskom kontexte satelitného príjmu,
                    špecializované na analýzu izraelskej satelitnej tv siete YES z družíc AMOS 3 a 7

Zakladateľ Think-Tanku Roman Dávid týmto otvára prvé výskumné centrum tohto druhu v Európskom kontexte družicového príjmu,
zamerané na výskum a analýzu príjmu izraelskej TV siete YES z družíc Amos 3/7 na 4,0°W,pričom jej príjem je len prostriedkom
(nie primárnym cieľom*) k demonštrácii a verifikácii ekvivalentnej hladiny RX zisku pre príjmacie antény s priemerom od D=370 cm
v definovanej zemepisnej oblasti. Autor sa vo svojich výskumoch sústredil na vlnenia vo vertikálnej polarizácii,koncentrované
do stredovýchodného vyžarovacieho diagramu "Middle East",stanovuje dve Referenčné frekvencie "f0" zvlášť pre Vertikálnu
(10 926 MHz-Knesset Channel) aj pre Horizontálnu (11 062 MHz-METV)  rovinu vlnení,na ktorých demonštruje celodennú formu
stabilného príjmu s relatívne (V) vysokou signálnou rezervou,stanovuje detailný signálny model pre každý z transpondérov,
uskutočňuje porovnávací test vzťahu zisku antény "G" k stanovenému priemeru "D" ako praktický dôkaz naplnenia teórie v praxi
medzi sekundárnymi radiantami Prodelin s D=370 a 450 cm na identickej referenčnej frekvencii "f0",popisuje špičku v kvalite príjmu
s takmer každodennou periodicitiou výskytu a tak ďalej ...

Európskej expertnej verejnosti týmto predkladám komplexný,objektívny a hlavne na každý detail zameraný sumár poznatkov z mojej
dlhoročnej výskumnej činnosti v oblasti družicového príjmu zo stredovýchodného diagramu satelitov Amos 2,3,7,ktorý sa týmto stáva
ďalším zo základných kameňov alebo pilierov na ktorých stojí celý výskumný projekt s názvom "Referenčné hodnoty zisku pre paraboly
s priemerom D=180-450 cm "

*poznámka _Primárnym cieľom je výskumná činnosť a verifikácia RX zisku antén v európskej zemepisnej oblasti,nie demonštrácia možnosti
dekódovania systému podmieného prístupu VIDEOGUARD a následné nekonečné čumenie do "TV BEDNE" na častokrát bezobsažné
a bezcenné tv vysielanie rôznych dôležito sa tváriacich pseudo umelcov alebo takzvaných influencerov,lebo podobného obsahu
z tejto "emocionálnej tv žumpy" máme kopu aj v našich zemepisných končinách.

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam : Názov výskumného projektu_The name of the research project
Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom menším alebo rovným d<=450 cm pre KU pásmo

         The Reference gain levels for antennas with a diameter of D<=4.5m in KU Band  

             

                           ►10 972 MHz-V. pol.-tp 1L-Amos 3 at 4.0°W_Middle East beam : YES  HD ISRAEL
Multiplexné zobrazenie štyroch živých HD streamov a jedného verifikačného HD streamu s okamžitým stavom v signálnej kvalite odvodenej
od hladiny "SNR". Konkrétne dňa 15.5.2020 signálna kvalita oscilovala v rozsahu amplitúdy MER=6-7,4 dB,čo umožňovalo stabilný príjem
bez výpadkov a pixelácie v trvaní okolo 165 minút v časovom okne od 8:30 do približne 11:15 predpoludním aj napriek výrazne zhoršeným
poveternostným podmienkam (dažďa),ktoré v tom čase panovali v mieste príjmu Lučenec/Slovenská republika.Signálny model pre konkrétne
túto frekvenciu je aktívny takmer každý deň v rozsahu ranných  a predpoludňajších hodín,v časovom okne od 8:00 do 11.30 a.m,čiže nejedná
sa o akúkoľvek formu náhodného LOCK-u nosnej,ktorého necyklickosť,alebo náhodnosť vo výskyte,vylučuje jeho zaradenie do akejkoľvek
modelovej signálnej formy,alebo situácie.
   

    dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-10970-mhz-v-yes-israel-hd-sat-multiplex-first-07-2020-n          
   
                                
 

►►Amos 3/7-4.0°W : General specifications / Technical profile                                         

                                                      source : www.amos-spacecom.com
                                                                          
                     AMOS 3                                                 Amos 7 (Asiasat 8)                                                      
    download                            staihnut pdf                              
           download brochure                                        download brochure                                   

►Amos 3/7-4.0°W : Frequency Plan for the regions EUROPE & MIDDLE EAST & NORTH AMERICA

  AMOS 3/ME downlink :10 700 - 11 700 MHz _linear V+H            AMOS 7/ME downlink : 10 700 - 11 750 MHz_linear V+H
           amos-3-downlink-frequency-plan-middle-east-beam                                amos-7-downlink-frequency-plan-middle-east-beam--                                          
                                                                                                                             
                                        
                   AMOS 3  frequency plan                                                            Amos 7 frequency plan   
                     download pdf document                                                                    download                         
                                                      
 

►►AMOS 3/7-4.0°W-BEACON FREQUENCIES : 11,450.345 MHz_Middle East (H) ... Amos 7

amos-3-7-at-4-west-beacon-frequencies-ku-band

                  Beacon frequency identification in the Middle East (H) frequency spectrum : 11 450 MHz        
                           SPAN 200 kHz                                                                              SPAN 100 kHz
       dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11450-mhz-beacon-frequency-200-khz-span-w                                dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11450-mhz-beacon-frequency-100-khz-span-w                                                     

                        
                                              

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam-reception : Frequency chart / parametre vysielania


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
10 758 MHz -V-
     

YES Israel

27 500
 
5/6 Middle East V depending on the geographical
                    location
DVB-S/MPEG-2/SD
    Videoguard
            10 926 MHz -V-
V_REFERENCE FREQUENCY "f0"

YES Israel

27 500 5/6 Middle East V depending on the geographical
                    location
DVB-S/MPEG-2/SD
    Videoguard
  Knesset Channel         FTA
  Hala TV         FTA
  Schopping channel         FTA
11 972 MHz -V-
   

YES Israel (HD)

30 000 2/3 Middle East V depending on the geographical
                    location
DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD
     Videoguard
10 998 MHz -V-

YES Israel (HD)

15 000 2/3 Middle East V depending on the geographical
                    location
DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD
     Videoguard
11 008 MHz -H- ?
 
? ? Middle East H depending on the geographical
                    location
?
11 025 MHz -H-

ACM DATA

7 200 ! ACM ! Middle East H depending on the geographical
                    location
DVB-S2/data
11 030 MHz -V-

YES Israel

27 500 3/4 Middle East V depending on the geographical
                    location
DVB-S/MPEG-2/SD
   Videoguard
11 034 MHz -H-

FEEDS (First service_Harmonic)

3 300 3/4 Middle East H depending on the geographical
                    location
DVB-S2/QPSK/FTA
11 052 MHz -H-
     

HARASHUT HASHNIA Israel

8 518 2/3 Middle East H depending on the geographical
                    location
DVB-S/MPEG-2/SD/FTA
  Ch12 Keshet         FTA
  Ch13 Reshet         FTA
11 058 MHz -V-     

YES Israel

13 750 5/6 Middle East V depending on the geographical
                    location
DVB-S/MPEG-2/SD
     Videoguard
11 062 MHz -H-  
H_REFERENCE FREQUENCY "f0"

METV

4 500 1/2 Middle East H depending on the geographical
                    location
DVB-S/MPEG-2/SD
  METV-Middle East TV Cyprus + ILTV Israel         FTA
  ISN-It's Supernatural! Network USA         FTA
11 067 MHz -H-

Feed_MIZMOR OB 8 (Israel) ...

3 300 5/6 Middle East H depending on the geographical
                    location
DVB-S2/QPSK/FTA
11 079 MHz -H-  
ACM DATA FEEDS
2 300 ! ACM ! Middle East H depending on the geographical
                    location
DVB-S2/data
11 084 MHz -H- ?
 
         
11 092 MHz -H- ?
 
         
11 079 MHz -V-

YES Israel

9 547 5/6 Middle East V depending on the geographical
                    location
DVB-S/MPEG-2/SD
     Videoguard
11 103 MHz -V-

YES Israel (4K/UHD)

30 000 3/4 Middle East V depending on the geographical
                    location
DVB-S2/8PSK/MPEG-4/UHD
     Videoguard
11 113 MHz -H-
     

KAN Israel

8 518 3/4 Middle East H  depending on the geographical
                    location
DVB-S/MPEG-2/SD
  KAN 11         FTA
  MAKAN 33         FTA
11 139 MHz -V-

ACM DATA

11 000 ! ACM ! Middle East V depending on the geographical
                    location
DVB-S2/data
11 474 MHz -V-

YES Israel

27 500 3/4 Middle East V depending on the geographical
                    location
DVB-S/MPEG-2/SD
     Videoguard
11 501 MHz -V-

YES Israel

13 750 5/6 Middle East V depending on the geographical
                    location
DVB-S/MPEG-2/SD
     Videoguard
11 525 MHz -V- YES Israel
 
? ? Middle East V depending on the geographical
                    location
?
11 542 MHz -H-

FTA network

3 703 3/4 Middle East H depending on the geographical
                    location
DVB-S/MPEG-2/SD
  SBN International         FTA
  SHALOM TV         FTA
  The Word Network         FTA
11 553 MHz -V-

YES Israel

27 500 5/6 Middle East V depending on the geographical
                    location
DVB-S/MPEG-2/SD
     Videoguard


►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam-reception : This is a signal model that is valid in my geographic area

                     TOTO JE SIGNÁLNY MODEL PLATNÝ V MOJEJ ZEMEPISNEJ OBLASTI

                                                                                                             
Signálny model platný pre HORIZONTÁLNU POLARIZÁCIU v stredovýchodnom vyžarovacom diagrame Middle East H :
 

AMOS 7_Middle East beam_H :11 052 MHz Paket Ch 12+Ch 13 (dva najsledovanejšie komerčné TV okruhy v Izraeli v hebrejskom jayzku_FTA)
AMOS 7_Middle East beam_H :11 062 MHz METV + ISN + ILTV (vysielanie v anglickom jayzku pre,v Izraelských ortodoxných kruhoch tak často
zatracovanú,komunitu Mesiánskych Židov ale aj kresťanov_FTA)

Jedná sa o celodenne stabilný príjem s nasledovnými atribútmi : Analýza,v dĺžke trvania dva mesiace,jednoznačne potvrdila prítomnosť
dvoch cyklicky alebo každodenne sa opakujúcich špičiek v intenzite vyžiareného výkonu EIRP,ktoré sa sústreďujú do časových okien od 9:30 do 10:30
predpoludním a od 19:00 do 24:00 v noci.Výkonové špičky takmer každodenne korelujú s okamžitou kvalitou od 6,5 do 7,5 dB/MER na f=11 052 MHz
a od 8 do 10 dB na f=11 062 MHz .Naopak len jedno výkonové minimum v intenzite EIRP som každodenne identifikoval približne v hodinovom časovom
okne od 6:00 do 7:00 ráno.Pravdepodobnosť že sa naplní tento signálny model je vyššia ako 95%,lebo počas dvojmesačných analýz sa ani jeden krát
nezmenil čas špičky a ani minima v intenzite EIRP v mieste príjmu a  analýz.Mierne sa menila iba každodenná amplitúda v kvalite nie časové
okná alebo pásma v ktorom sa špičky opakujú.

AMOS 3_Middle East beam_H :11 542 MHz SBN,Shalom TV,The Word network
Každodenne sa opakujúca možnosť stabilného LOCKu nosnej je tentoraz limitovaná do niekoľkých navzájom nenadväzujúcich časových okien
v celkovom trvaní od 8 do 15 hodín denne,len s jednou špičkou v intenzite výkonu EIRP a to od 5:30 do 6:30 ráno.

Signálny model platný pre VERTIKÁLNU POLARIZÁCIU v stredovýchodnom vyžarovacom diagrame Middle East V :

►AMOS 3_Middle East beam_V : 10 926 MHz  YES Israel - jedná sa o najväčšiu a najstaršiu (od 07/2000) platenú satelitnú DVB sieť v Izraeli
s počtom predplatiteľov viac ako 600 000 v roku 2017 a s počtom TV kanálov viac ako 220,ktorej súčasťou je aj nekódované vysielanie
z izraelského parlamentu pod názvom Knesset Channel z tejto frekvencie.

Analýza potvrdila že sa jedná v tomto prípade o trvalo stabilnú formu príjmu aj pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach,
s permenantne pretrvávajúcou a relatívne vysokou rezervou v kvalite oscilujúcou počas dňa v rozsahu amplitúdy od 7,5 dB až do 9 dB/MER.
(čo je čistá rezerva od 2,5 do 4 dB nad šumovým prahom )

amos 3-7 at 4.0-w-middle-east- beam-valid-signal model-13-9-2020-pf-450-cm-n                                                             

                                                                         download pdf                 
                                                                                download PDF

 

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam : Reference frequency "f0" for -V- polarization : 10 926 MHz 
                                                               
Reference frequency "f0" for -H- polarization : 11 062 MHz


REFERENČNÁ FREKVENCIA PRE VERTIKÁLNU POLARIZÁCIU : f0=10 926 MHz - YES Izrael

-Zo spektra vertikálne polarizovaných vektorov vlnení paketu YES Izrael satelitov Amos 3 a 7, iba f=10 926 MHz v sebe obsahuje
hlavný atribút jej klasifikácie do kategórie "Referenčná frekvencia f0",pretože intenzita a hlavne relatívne vysoká homogenita
hladiny vyžiarenej energie EIRP v oblasti strednej Európy umožňuje kedykoľvek počas dňa vykonávať verifikáciu zisku sekundárnych
radiatov s  priemerom od D=400 cm+. Prax mi potvrdila že aj pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach hustého
dažďa,kvalita príjmu oscilovala okolo MER=7,2 dB čo je reálna rezerva okolo 2 dB nad šumovým prahom
.A naopak pri štandardných
poveternostných podmienkach amplitúda kvality osciluje v rozkmite MER=8-10 dB
,pričom jej výskyt nemá presne stanovený
časový rámec a môže sa vyskytnúť prakticky kedykoľvek počas dňa.Nasledovné výsledky príjmu so špičkou SNR=9,9 dB na referenčnej
frekvencii f0=10 926 MHz som zaznamenal pri jasnej oblohe dňa 24.5.2020 o 19:28 stredoeurópskeho času a prax mi potvrdila že sa jedná
o cyklicky sa opakujúci signálny stav a nie o náhodnú a neperiodickú špičku v kvalite.

Demonštrácia ekvivalentnej hladiny zisku G k stanovenémiu priemeru D=450 cm na referenčnej frekvencii "f0" s PF Prodelin 4.5M FIX
                          Satelit Amos 3_Vyžarovací zväzok Blízky východ_V : f0=10 926 MHz _ SNR=9,9 dB
           celodenne stabilný príjem s okamžitou rezervou v kvalite nad šumovým prahom okolo MER=4,9 dB
                                 (sken dát z transpondéra bol vykonaný dňa : 24.5.2020_od 19 do 20 hod.)

PF Prodelin 450cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-11062-h-metv-result-01  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10926-mhz-v-yes-israel-ref-f-04    dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10926-mhz-v-yes-israel-ref-f-03                                                                                                                                   


REFERENČNÁ FREKVENCIA PRE HORIZONTÁLNU POLARIZÁCIU: f0=11 062 MHz METV-Middle East TV + ISN

-Autor Roman Dávid stanovuje frekvenciu "f0=11 062 MHz_H.pol" ako tú kľúčovú čiže referenčnú pre verifikáciu a demonštrovanie
ekvivalentnej hladiny ZISKU G k danému priemeru D
,pre paraboly s minimálnym priemerom od D=300 cm pre príjem z Blízkovýchodného
vyžarovacieho diagramu "Middle East" družice Amos 7 na 3.9°W v oblasti strednej a východnej Európy.Pre Dmin=300 cm platí že sa jedná
len o časovo limitovanú formu príjmu s rezervou v signálnej kvalite okolo 1 dB/MER , rádovo v jednotkách hodín (odhadom 2-3 hodiny v úsekoch
každodenných špičiek v intenzite EIRP v časovom okne od 19:00 do 24:00).

Toto sú hlavné atribúty pre klasifikáciu práve tejto frekvencie do kategórie tých referenčných,čiže"f0" :

Možnosť celodenne stabilného príjmu s oscilujúcou rezervou v kvalite od 2 dB (okolo 6:00 ráno) do 7+ dB (od 19:00 do 24:00) z MER nad šumovým
prahom z tejto frekvencie s priemerom sekundárneho radianta D=450 cm,ale aj možnosť takmer celodenného príjmu z tejto frekvencie s D=370 cm
a to v priemere 18 až 20 hodín, ale v niektorých dňoch aj 24 hodín denne.(signálny model postavený na celodenne stabilnom LOCK-u  na "f0=11 062 MHz
už so sekundárnym radiantom s  D=370 cm začal byť aktívny od konca mesiaca apríl 2020 a trvá dodnes)

Toto je dôkaz naplnenia teórie v praxi  : porovnanie kvality príjmu na referenčnej frekvencii "f0" na výstupe z dvoch sekundárnych
radiantov s D=370 a  D=450 cm

Toto je praktický dôkaz o tom že celý môj výskumný projekt s názvom "Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom menším
alebo rovným d<=450 cm pre KU pásmo" má racionálne opodstatnenie a v praxi reálne naplnitelný základ,kedže v mojom nasledujúcom
príklade demonštrujem že navýšenie priemeru sekundárneho radianta o 80 cm v praxi reálne koreluje s nárastom kvality príjmu až o 3 dB/MER.
Moje merania potvrdily že pre niekoho "len" ale z praktického pohľadu "až" okolo 0,7 dB
(pri permanantne oscilujúcej špičke v kvalite príjmu
s amplitúdou +/- 0,3 dB za jednotku 2 sekundy nie je možné tento rozdiel určiť s vyššou mierou presnosti,detaily vo veci výberu LNB nájdete v tejto téme )
z celkového rastu v kvalite príjmu na "f0" súvisí s LNB Invacom SNF-031,lebo som pochopitelne nepoužil jeden a ten istý kus LNB a zvyšných
okolo 2,3 dB súvisí s nárastom v priemere sekundárneho radianta o 80 cm čo takmer do bodky napĺňa výrobcom stanovené hodnoty,
čiže sa mi podarilo naplniť teoretický predpoklad v praxi vlnovej fyziky čo je zmyslom a  podstatou môjho snaženia v tomto výskumnom
projekte,lebo práve toto je ten najväčší a zároveň kľúčový problém celého satelitného príjmu ako takého.

  
     - Porovnanie kvality príjmu na referenčnej frekvencii "f0" na výstupe z dvoch sekundárnych radiantov s D=370 a  D=450 cm -
    
- Comparison of reception quality at the "f0" reference frequency at the output of two antennas with different diameters and with different LNB-s -
                                                               (proof of validity and transfer of theory into practice)

Pre zachovanie objektívnosti výsledku porovnávacieho testu som zber dát  z dvoch sekundárnych radiantov uskutočnil (nie paralelne,z dôvodu že mám len
jeden ks digitálneho analyzátora s ciachovanými údajmi meraní) v jednom časovom okne v dĺžke okolo 30 minút,dňa 21.5.2020 od 23:00 do 23:30 CET

               PF Prodelin 3.7M FIX_Amos 7_Middle East beam H : f0=11 062 MHz _ CBER=>1.0E-2 _ MER=7,0 dB
                                          rezerva v kvalite príjmu nad šumovým prahom je okolo MER=4,5 dB

PF Prodelin 370cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-11062-h-metv-result-01  PF Prodelin 370cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-11062-h-metv-test-result-02   PF Prodelin 370cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-11062-h-metv-test-result-03             

              PF Prodelin 4.5M FIX_Amos 7_Middle East beam H : f0=11 062 MHz _ CBER=>2.0E-3 _ MER=9,7 dB
                                             rezerva v kvalite príjmu nad šumovým prahom je okolo MER=7,5 dB

PF Prodelin 450cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-11062-h-metv-result-01  PF Prodelin 450cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-reference-frequency-f0-11062-h-metv-test-result-02  PF Prodelin 450cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-reference-frequency-f0-11062-h-metv-test-result-03                                                                             
   

►Peak in reception quality : the peak in reception quality, which I measured at the "f0" - reference frequency for horizontal polarization,
occurs several times a week

-v predchádzajúcom porovnávacom teste som vychádzal z typických,inými slovami štandardne a každodenne meratelných signálnych hladín.
Niekoľkokrát do týždňa som ovšem nameral na referenčnej frekvencii "f0" špičku v kvalite príjmu,ktorú som ale z dôvodu zachovania
objektivity v porovnávacej báze nestanovil ako tú východiskovú,lebo sa jedná o necyklickú,inými slovami nie každodenne dosiahnutelnú
amplitúdu v kvalite  na základe ktorej nemôžem derivovať platné závery.

PF Prodelin 4.5M FIX_Amos 7_Middle East beam H : f0=11 061 MHz _ CBER=>1.6E-3 _ MER=10 dB     (21.5.2020)                                            

PF Prodelin 450cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-11062-h-metv-result-01 PF Prodelin 450cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-11062-h-metv-peak-in-reception-quality-test-result-02   PF Prodelin 450cm-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-sat-dx-reception-11062-h-metv-peak-in-reception-quality-test-result-03                                    

                                                                                          

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam V+H: analýza použitého HW,poveternostné podmienky,vyžarovací diagram ...

                   

AMOS 3/7 at 4.0°W-Ku band reception data
Geographical location of the measurement in the KU band 48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU primary radiant with SKEW control
LNB for KU band Invacom SNF-031
Analyzed frequency spectrum + polarisation 10 700 - 11 750 MHz , H+V
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+
Date of measurement 03/04/05  -  2020
Elevation angle 30 °
Weather conditions clear sky
Air temperature 0 > +25°C
Altitude above sea level 194 m

 

Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam V+H : Footprint/Beam & Place of satellite reception and measurement

                                                        AMOS 3 at 4.0°W : Middle East footprint-beam-spot (KU band)

 amos-3-middle-east-footprint-beam-spot-place-of-reception-01-n  Amos-3-4-west-middle-east-beam-footprint-reception-central-europe-spacom-israel-n    

                                                              AMOS 7 at 3.9°W : Middle East footprint-beam-spot (KU band)

 amos-7-middle-east-footprint-beam-spot-place-of-reception-01-n   Amos-7-4-west-middle-east-beam-footprint-reception-central-europe-spacom-israel-n                                                                                                                                                                  

Installed dish / secondary radiant [D=450 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)  

dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n  dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n-02                                    
                                                                                  

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam V+H: analýza frekvenčného spektra_frequency spectrum analysis

►10 700 > 11 700 MHz-Middle East beam - Vertical polarity : frequency spectrum analysis
 
                                 
                    SPAN 500 MHz                                                  Quantification from the spectrum of a -V- vector
              10 900 > 11 200 MHz                                           in the range from 11 474 to 11 553 MHz_23.6.2020
             dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-spectrum-analysis-10900-11200-mhz-w-                        dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-spectrum-analysis-11474-11553-mhz-23-6-2020-w                 

►10 700 > 11 700 MHz-Middle East beam - Horizontal polarity : frequency spectrum analysis

                               SPAN 200 MHz                                                                SPAN 50 MHz
                         11 000 > 11 115 MHz                                11 541 MHz + beacon frequency>11 450.345 MHz
             dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-h-spectrum-analysis-11000-11200-mhz-w-                        dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-spectrum-analysis-11541-sbn-shalom-tv-w- 
                                                                  
                                                                                                                                                                          
             

►►Amos 3/7-4°W-Middle East beam V+H: analýza kvality príjmu_satellite reception quality analysis

10 926 MHz _V_ YES Izrael : AKTÍVNY Signálny model >  24/7_celodenne stabilný LOCK nosnej každý deň aj pri výrazne
zhoršených poveternostných podmienkach (Relatively high instantaneous reserve in reception quality around 3.5-5 dB/MER
above the treshold)

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10926-mhz-v-yes-israel-011 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10926-mhz-v-yes-israel-ref-f-02  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10926-mhz-v-yes-israel-003                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                       

10 972 MHz _V_ YES HD Izrael : AKTÍVNY Signálny model > 8:30-11:30 a.m._ stabilný LOCK nosnej takmer každý deň
v trvaní od 15 do cca 180 minút

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10972-mhz-v-yes-hd-israel-01 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10972-mhz-v-yes-hd-israel-02   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10972-mhz-v-yes-hd-israel-03                                                                                                                                                           

10 998 MHz _V_ YES HD Izrael : AKTÍVNY Signálny model > 8:30-11:30 a.m._ stabilný LOCK nosnej v trvaní
od 15 do cca 90 minút typicky jeden až dva krát do týždňa     

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10998-mhz-v-yes-hd-israel-01  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10998-mhz-v-yes-hd-israel-02  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-10998-mhz-v-yes-hd-israel-03                                                                         

11 025 MHz _H_ ACM DATA : stabilne prítomný dátový kanál

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11025-mhz-h-acm-data-01-n                                                           
                                                   

11 030 MHz _V_ YES Izrael : AKTÍVNY Signálny model > stabilný LOCK nosnej každý deň od 8 do cca 15 hodín

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11030-mhz-v-yes-israel-01  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11030-mhz-v-yes-israel-02 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11030-mhz-v-yes-israel-03                                                                            

11 034 MHz _H_ FEEDS : nepravidelné,príležitostné a hlavne nekódované  "FEEDS" prenosy so špeciálnym obsahom prevažne z Izraela
v hebrejskom jazyku,v dĺžke od jednotiek minút až do desiatok hodín + video ukážky (aktivita a  čas spustenia SNG/DSNG feeds kanálov
z Izraela nie je vopred nikde verejne ohlasovaná podobne ako technické parametre samotných FEEDS liniek,ktoré nie sú fixné a môžu sa
nepravidelne meniť)

                                                                 
dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11033-mhz-h-feeds-israel-n          

11 052 MHz _H_ Channel 12 Keshet + Ch 13 Reshet Izrael : 24/7_ stabilný LOCK nosnej každý deň aj pri výrazne
zhoršených poveternostných podmienkach (High instantaneous reserve in reception quality around 4 dB/MER above the treshold)

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11052-mhz-h-channel12-keshet-israel-signal-scan-01   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11052-mhz-h-channel12-keshet-israel-signal-scan-02   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11052-mhz-h-channel12-keshet-israel-signal-scan-03                                                                                                     

11 058 MHz _V_ YES Izrael : AKTÍVNY Signálny model > stabilný LOCK nosnej každý deň v trvaní od dvoch do cca piatich hodín

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11058-mhz-v-yes-israel-01   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11058-mhz-v-yes-israel-02 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11058-mhz-v-yes-israel-03                                         

11 062 MHz _H_ METV+ISN+ILTV : AKTÍVNY Signálny model > 24/7_celodenne stabilný LOCK nosnej každý deň aj
pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach_(High instantaneous reserve in reception quality around 7-8 dB/MER
above the treshold)

 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11062-mhz-h-METV-ISN-signal-scan-01 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11062-mhz-h-METV-ISN-signal-scan-02  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11062-mhz-h-METV-ISN-03                                            

11 067 MHz _H_ FEEDS : nepravidelné,príležitostné a hlavne nekódované  "FEEDS" prenosy so špeciálnym obsahom prevažne z Izraela
a v hebrejskom jazyku,v dĺžke od jednotiek minút až do desiatok hodín + video ukážky (aktivita a  čas spustenia SNG/DSNG feeds kanálov
z Izraela nie je vopred nikde verejne ohlasovaná podobne ako technické parametre samotných FEEDS liniek,ktoré nie sú fixné a môžu sa
nepravidelne meniť)

   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11067-mhz-h-feeds-israel-01   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11067-mhz-h-feeds-israel-02   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11067-mhz-h-feeds-israel-03  

11 079 MHz _H_ ACM DATA : DATA FEEDS

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11079-h-acm-data-n            

11 079 MHz _V_ YES Izrael : AKTÍVNY Signálny model > stabilný LOCK nosnej každý deň od štyroch do cca ôsmich hodín

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11079-mhz-v-yes-israel-01   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11079-mhz-v-yes-israel-02  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11079-mhz-v-yes-israel-03                                                             

11 113 MHz _H_ KAN 11,MAKAN : AKTÍVNY Signálny model sa práve tvorí - pripravuje

dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-online-scan-16-8-2020-001  dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-online-scan-16-8-2020-002   dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-quality-analysis-openatv-16-8-2020-01                                                                          

11 139 MHz _V_ ACM DATA : stabilne prítomný dátový kanál

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11139-v-acm-data-n  

11 474 MHz _V_ YES Izrael : AKTÍVNY Signálny model > stabilný LOCK nosnej každý deň od dvoch do cca piatich hodín

dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-online-scan-3-9-2020-01 dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-quality-scan-3-9-2020-02   dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-nit-scan-3-9-2020-03                                                                                                                                                                

11 542 MHz _ H _ SBN,Shalom TV,The Word Network : AKTÍVNY Signálny model > stabilný LOCK nosnej každý deň od 8 do 15 hodín
(Instantaneous reserve in reception quality around 1.5 dB/MER above the treshold)

 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11541-h-sbn-shalom-word-spectrum-01 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11541-h-sbn-shalom-word-02 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11541-h-sbn-shalom-word-onlinescan-03                                                                                                              

11 554 MHz _V_ YES Izrael : AKTÍVNY Signálny model > v závislosti od okamžitého stavu v atmosfére je možné demonštrovať
stabilný lock nosnej v rozsahu od dvoch do cca piatich hodín denne

 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-israel-11-8-2020-001   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-israel-18-8-2020-002   dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-israel-8-8-2020-003                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                              

►►Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

►► Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu z hľadiska rámca kvality a času

                       Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception          Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam V+H: YES Israel_gallery from the reception of the Israeli television
network YES in multiplex and in single mode

 dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-yes-israel-hd-sat-multiplex-005 dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-yes-israel-hd-sat-multiplex-004 dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-yes-israel-hd-sat-multiplex-006  

dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-yes-israel-hd-sat-multiplex-001 dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-yes-israel-hd-sat-multiplex-002  dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-yes-israel-hd-sat-multiplex-003 

dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-yes-israel-hd-sat-multiplex-008 dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-11052-h-ch12-ch13-multiplex-007   dxsatcs-amos-3-7-at-4w-middle-east-beam-sat-dx-reception-in-europe-10926-v-yes-multiplex-009                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                     

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam V+H : video gallery

       ( prípadné mrznutie v streamoch,nijako nesúvisí s nedostatočnou kvalitou v mieste príjmu )

......
 
......
 
......

......

......
 

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam V+H : my research activity in this orbital position for the last 15 years

PF 450 cm : AMOS 7 at 3.9°W-Middle East beam H ............. 2018

PF 450 cm : AMOS 3 at 4.0°W-Middle East beam-V ............. 2015
11 474 MHz-V_YES : AMOS 3 at 4.0°W
► 11 510 MHz-V_YES : AMOS 3 at 4.0°W
TP 5_Middle East TV... : AMOS 3 at 4.0°W
TP 6_IBA Ch ... : AMOS at 4.0°W

PF 300/240 cm : AMOS 2 at 4.0°W-Middle East beam V ..... 2005-2008
 

►►Amos 3/7-4.0°W-Middle East beam V+H-copyright : Research project >The Reference Values of the Gain
                                 for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2020 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01