amos3-4-w-tp5-middle-east-tv-channel2-sat-dx-reception-middle-east-beam-ihtv-prodelin-450-cm-reference-gain

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-TP 5 : BEACON frequency-identification of the satellite in orbit

        The name of a research project :The Reference Values of the Gain for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

                           Reference value of the Gain for the dishes with D<=4.5m : 11 565 MHz - ME Middle East TV

dxsatcs-com-reference-gain-11565-v-me-tv-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-first
 
Amos 3 - 4.0°W : General information,EIRP and G/T performance,Communication payload Characteristics,Middle East + Europe Coverage Maps ....                                                 
                                                     source : Space-Communication Ltd., Israel      
                                                                             download pdf
                                                                download

Amos 3 - 4.0°W : Komentár autora

Výskumný projekt č.1 / KU : Amos 3-4.0°W-TP 5 : Dosiahnutá príjmová klasifikácia A/B pre cyperskú nosnú ME Middle East TV na f=11 565 MHz
(+++ Channel 2 Izrael,IHTV 1 ) tvorí jednu z kľúčových referenčných hladín zisku pre parabolické radianty inštalované v zemepisnej oblasti stredná
Európa,demonštrujúca vysokú smerovosť a zároveň garantujúca že autorom navrhnutý vysokofrekvenčný reťazec spĺňa označenie "REFERENČNÝ"
z hľadiska generovaného zisku pre spektrum pásma KU.Výrazný a kladný posun v klasifikácii príjmu Middle East TV z pôvodnej C/D na súčastnú A/B
v mojej zemepinej oblasti mesta Lučenec, čo v súčastnej praxi znamená takmer stabilnú hladinu VBER=<1.0E-8,nastal po ukončení signálnej distribúcie
nosných Channel 4,Korek TV,Hawler Tv,Kurdistan TV atď približne v období 6/2014 .
                             
Amos 3 - 4.0°W : Beacon frequency_ 11 449 MHz & 11 700 MHz RHCP or LHCP

 Amos 3-4-west-ku-band-beacon-frequency-source-amos-spacecom-w

Amos 3 - 4.0°W : Beacon frequency_ 11 449 MHz & 11 700 MHz RHCP or LHCP _ identification of the Beacon in the frequency range

                                   Beacon frequency : 11 449 MHz                       Beacon frequency : 11 700 MHz
                             11449-mhz-amos-3-ku-beacon-frequency.          11700-mhz-amos-3-ku-beacon-frequency

 

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-TP 5 : HF string , footprint , geographical location ...

                   

AMOS 3 at 4°W-Ku band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 4206C , Invacom SNF-031
Analyzed frequency spectrum + polarisation 10 950 - 11 700 MHz , Vertical
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

 dxsatcs-sat-dx-prodelin-450cm-installation-central-slovakia-11510-v-yes-reception-w                        
                                           
Amos 3 - 4.0°W  : geographical location of the measurement by Google , Middle East V-pol EIRP Coverage Maps by SpaceCom

            Middle East V pol EIRP Coverage                 Middle East V pol EIRP Coverage           geographical location of the measurement                        
    satellite-amos-3-4degree-west-middle-east-me-beam-footprint-ku-band-sat-dx-source-amos-spacecom-w     dxsatcs-com-reference-gain-11565-v-me-tv-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-first       amos-3-middle -east-beam-sat-dx-ku-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-TP 5: analysis of the spectrum and the quality

TP 5 - Middle East Beam - V.pol - :  the current analysis of the spectrum / is valid from the middle of the year 2014

the current quantification of the spectrum in place of the analyses_01/2015 : 1x regular broadcasting and 2-3x occasional feed

dxsatcs-com-reference-gain-11565-v-me-tv-amos-3-middle-east-beam-tp5-spectrum-analysis-prodelin-450cm-001

TP 5 - Middle East Beam - V.pol - : quantification of the spectrum for the last two years (archival data from the year 2013/2014)

                    25.8.2013                                                 2.9.2013                                                   22.2.2014
dxsatcs-com-reference-gain-tp5-spectrum-analysis-archival-data-2013-2014-prodelin-450cm-25-8-2013onlinedxsatcs-com-reference-gain-tp5-spectrum-analysis-archival-data-2013-2014-prodelin-450cm-2-9-2013onlinedxsatcs-com-reference-gain-tp5-spectrum-analysis-archival-data-2013-2014-prodelin-450cm-22-2-2014online
  
TP 5-Middle East Beam-V.pol-quality analysis-current status : 1x regular broadcasting and 2-3x occasional feed
the weather conditions : the strong wind in the impacts from 15 to 20 m/s (the estimated degradation in the qualit= - 5% )

                                                                       ► 01, 11 550 MHz IHTV1 feed  (FEC=7/8)

dxsatcs-com-reference-gain-11550-v-ihtv1-feed-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-01dxsatcs-com-reference-gain-11550-v-ihtv1-feed-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-02dxsatcs-com-reference-gain-11550-v-ihtv1-feed-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-03
                                                                  
                                                                     ► 02, 11 555 MHz IHTV1 feed   (FEC=7/8)

dxsatcs-com-reference-gain-11555-v-ihtv1-feed-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-01dxsatcs-com-reference-gain-11555-v-ihtv1-feed-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-02dxsatcs-com-reference-gain-11555-v-ihtv1-feed-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-03

                                                                    ►03, 11 557 MHz Channel 2 feed   (FEC=7/8)

dxsatcs-com-reference-gain-11557-v-channel2--feed-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-01dxsatcs-com-reference-gain-11557-v-channel2--feed-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-02dxsatcs-com-reference-gain-11557-v-channel2--feed-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-03

                                                      ►04, 11 565 MHz ME Middle East TV : quality analysis

dxsatcs-com-reference-gain-11565-v-middle-east-tv-quality-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-01dxsatcs-com-reference-gain-11565-v-middle-east-tv-quality-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-02dxsatcs-com-reference-gain-11565-v-middle-east-tv-quality-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-03

                             DVB-S/MPEG-2 _ Services + Pids _ 4T2 Content analyser (current status 25.12.2014)

dxsatcs-com-reference-gain-11565-v-middle-east-tv-4t2service-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-01dxsatcs-com-reference-gain-11565-v-middle-east-tv-4t2service-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-02dxsatcs-com-reference-gain-11565-v-middle-east-tv-4t2service-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-03

                        ME Middle East TV in LIVE VIDEO transmission (Televes H60 - current status 21.12.2014)      
                                                            N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
the weather conditions : the strong wind in the impacts from 15 to 20 m/s (the estimated degradation in the quality= - 5% )

Výskumný projekt č.1 / KU PÁSMO : Amos 3-4.0°W-TP 5 : Relevanciu a objektivitu tvrdení o klasifikácii A/B pre príjem
ME Middle East TV na f=11 565 MHz z družice Amos 3-4.0°W v stredoeurópskych podmienkach týmto autor demonštruje
pomocou video ukážky z analýzy spektra a kvality,ktorú vykonal dňa 21.12.2014-Lučenec pri nepriaznivých poveternostných
podmienkach silného vetra,ktorý v nárazoch dosahoval od 10 do 20 m/s,čo predstavuje degradáciu hladiny zisku rádovo
v jednotkách nie v desiatkach percent .

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-TP 5 : DXSATCS ARCHIVE FILE (2013/2014)

TP 5-Middle East Beam-V.pol-quality analysis-archived data : 11 542 MHz Kurdsat TV

dxsatcs-com-reference-gain-11542-v-kurdsat-tv-quality-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-01dxsatcs-com-reference-gain-11542-v-kurdsat-tv-quality-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-02.

 TP 5-Middle East Beam-V.pol-quality analysis-archived data : 11 545 MHz Rojhelat TV                           

dxsatcs-com-reference-gain-11545-v-rojhelat-tv-quality-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-01dxsatcs-com-reference-gain-11545-v-rojhelat-tv-quality-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-02.

 TP 5-Middle East Beam-V.pol-quality analysis-archived data : 11 549 MHz Hawler TV

dxsatcs-com-reference-gain-11549-v-hawler-tv-quality-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-01dxsatcs-com-reference-gain-11549-v-hawler-tv-quality-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-02.

TP 5-Middle East Beam-V.pol-quality analysis-archived data : 11 569 MHz Raboon

dxsatcs-com-reference-gain-11569-v-raboon-tv-quality-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-01dxsatcs-com-reference-gain-11569-v-raboon-tv-quality-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-02dxsatcs-com-reference-gain-11569-v-raboon-tv-quality-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-03

TP 5-Middle East Beam-V.pol-quality analysis-archived data : 11 572 MHz Korek TV

dxsatcs-com-reference-gain-11572-v-korek-tv-quality-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-01dxsatcs-com-reference-gain-11572-v-korek-tv-quality-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-02...

TP 5-Middle East Beam-V.pol-quality analysis-archived data : 11 575 MHz Channel 4

dxsatcs-com-reference-gain-11575-v-channel4-tv-quality-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-01dxsatcs-com-reference-gain-11575-v-channel4-tv-quality-analysis-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-02.

►►Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

►► Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu z hľadiska rámca kvality a času

                       Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception          Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu

11 565 V ME Middle East TV-Middle East beam / classification of the current satellite DX reception
 - Frequency/Polarity/TP -  Network SR/FEC Coverage Classification
 11 565 MHz - V.pol. - 5
 Lesea DVB-S/MPEG-2_3 000_3/4
Middle East  now A/B before C/D
TP 5-Middle East beam / the possibility of reception has been discontinued in 06/2014
 - Frequency/Polarity/TP -  Network SR/FEC Coverage Classification
11 542 MHz - V.pol. - 5 : Kurdsat TV
--- 2 961_3/4
Middle East  E
11 545 MHz - V.pol. - 5 : Rojhelat TV --- 1 480_3/4 Middle East from A to E
11 549 MHz - V.pol. - 5 : Hawler TV --- 1 750_5/6 Middle East C/D
11 569 MHz - V.pol. - 5 : Raboon TV
--- 1 480_3/4 Middle East F
11 572 MHz - V.pol. - 5 : Korek TV
--- 3 313_3/4 Middle East F
11 575 MHz - V.pol. - 5 : Channel 4
--- 3 313_3/4 Middle East F

Autor Roman Dávid objasňuje a zároveň obhajuje opodstatnenosť vzniku tabuľky s klasifikáciou kvality satelitného DX príjmu
za účelom vylúčenia akýchkoľvek subjektívnych a zároveň neobjektívnych hodnotení a dopĺňa ju o svoj komentár k téme
náhodných LOCKOV,ktorý vznikol na základe niekoľkých sťažností od sklamaných satelitných fanúšikov z českého diskusného fóra
o satelitoch s množstvom nepresných a zavádzajúcich informácii,ktoré publikoval jeden aktívny prepisovač TV zoznamov cez ústa
jeho spolupracovníka v úlohe "hovorcu"

poznámka : Zavedenie tohoto základného pravidla pre objektívnú klasifikáciu alebo tiež hodnotenie stavu príjmu má svoje opodstatnenie
z nasledovného dôvodu.K LOCK-u nosnej sa dá "dopracovať" aj neštandartným spôsobom,ktorý nesúvisí s dostatočnou hladinou zisku
paraboly,ale pomocou takzvaného náhodného LOCKU (F),na ktorý títo aktéri/čakatelia ( spravidla sa jedná o takzvaných prepisovačov
zoznamov alebo tiež hľadačov TV+R+Data prenosov,ktorí si krátia prebytok voľného času touto nezmyselnou činnosťou,ktorá tento odbor
neposúva akýmkoľvek spôsobom vpred) čakajú hodiny,dni,týždne a mesiace a potom tento "virtuálny príjem" spravidla prezentujú
v rôznych amatérskych diskusných fórach,alebo v článkoch,v ktorých sa väčšinou nezainteresovaných čitateľov snažia presvedčiť že oni
potrebujú oveľa menší priemer antény na  "rovnakú kvalitu" ako všetci ostatný.Pochopitelne pravdu o tom, že sa jedná spravidla len
o náhodné a nepravidelne sa opakujúce LOCKY nosných v danej zemepisnej oblasti už čitateľom zamlčia v čom im zrejme bráni ich
mimoriadne vysoké sebavedomie,ktoré rádovo prevyšuje ich vedomosti. Naozaj musím sa sebakriticky všetkým čitateľom
priznať : "Áno chcel by som byť tak mimoriadne múdry ako sú oni mimoriadne sebavedomý a potom by som bol sám so sebou spokojný".
Ale kedže ja takým sebavedomím nedisponujem musím aj naďalej intenzívne pracovať na svojej nevedomosti v mnohých odborných
témach z fyziky a matematiky.

K tomuto komentáru ma viedlo niekoľko mailov,ktoré mi adresovali fanúšikovia satelitov z východného a severného Slovenska,
ktorí po zhliadnutí výsledkov príjmu od dvoch mimoriadne aktívnych prepisovačov TV zoznamov (+hovorca jedného z nich),
investovali tisíce EUR do kvalitných antén s garantovaným a praxou overeným ziskom s D=240-300 cm a následne boli mimoriadne
sklamaný že v rovnakej zemepisnej oblasti je možné uskutočniť len nestabilný príjem daných paketov v periodicite niekoľkokrát
do týždňa,v dĺžke jednotky minút nie hodín a len pod podmienkou bez-oblačného počasia.Čiže v tomto prípade sa nejedná o stabilný
príjem ale len o náhodný a nepravidelne sa opakujúci LOCK nosnej,ktorý je pre každodenné sledovanie nepoužitelný.(F)

Na základe sťažnosti od čitateľov prevažne z jedného českého diskusného fóra(v ktorom sa prispievatelia často prezentujú pod
rôznymi trápnymi prezývkami,aj opačného pohlavia?!) nabádam návštevníkov týchto diskusií aby brali každé publikované tvrdenia
ohľadom dosiahnutých výsledkom sat.príjmu v KU a KA pásme s veľkou rezervou a podobne aby brali s veľkým odstupom
a opatrnosťou aj publikované novinky v niektorých zoznamoch TV staníc,do ktorých bežne prispievajú osoby,ktoré ovšem daný
signál nikdy nezachytili ale len publikujú ukradnuté zmeny v parametroch prenosov,poprípade publikujú pod svojím menom výsledky
príjmu inej osoby z inej zemepisnej oblasti a tým klamú verejnosť a vzbudzujú očakávania o možnosti zachytenia daného
signálu,ktoré sa ale nezakladajú na pravde .Najviac ma pobavil jeden aktívny prepisovač tv zoznamov,s jeho novinkami,ktoré si
vyžadujú v jeho zemepisnej oblasti inštalovanie paraboly s priemerom minimálne D=370 cm .Problém je ale v tom že on vlastní
anténu s priemerom len D=240 cm. Tento príklad jasne potvrdzuje že v tejto oblasti sa pohybuje množstvo fanúšikov,ktorí si pletú
odbornosť so schopnosťou alebo lepšie povedané túžbou za každú cenu "nájsť" a doplniť TV zoznam o ďalšiu "zbytočnú" položku,
čo s odbornosťou nijako nesúvisí,skôr s bezhraničnou nudou .

Sám som sa v minulosti,počas letných prázdnin, venoval tejto "zábavnej" činnosti a prevádzkovateľom portálov s touto tématikou
som poslal desiatky zmien do ich zoznamov TVR.Serióznosť jedného známeho českého portálu a jedného prevádzkovateľa TV zoznamu,
ktorý uverejní takmer čokoľvek som si už viackrát overil,keď som zámerne publikoval doteraz nikde nezverejnené výsledky príjmu
v KA pásme s chybným parametrom prenosu (V/H) a na moje očakávanie tieto dva servere následne uverejnili,moje novinky s chybným
parametrom prenosu ako svoje správy pričom ako autora uverejnili vymyslednú prezývku,ktorú majú vždy pripravenú keď chcú
publikovať ukradnutú správu bez autorovho povolenia a uvedenia zdroja informácií .Títo prevádzkovatelia si zaslúžia hlbokú ľútosť
a opovrhnutie,kedže ich schopnosti a vedomosti končia pri ukradnutí alebo v lepšom prípade pri kopírovaní cudzích správ a je zbytočné
im venovať čo i len ďalší riadok z tohoto textu,ktorý som na základe podnetov od sklamaných satelitných fanúšikov venoval
takzvanému virtuálnemu satelitnému príjmu odvodenému od náhodných LOCKO-v .

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-TP 5: 11 565 MHz ME Middle East TV / Reference Values of the Gain

dxsatcs-com-reference-gain-11565-v-me-tv-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-reference-gain-000

dxsatcs-com-reference-gain-11565-v-me-tv-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-reference-gain-001 dxsatcs-com-reference-gain-11565-v-me-tv-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-reference-gain-006 dxsatcs-com-reference-gain-11565-v-me-tv-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-reference-gain-007 

dxsatcs-com-reference-gain-11565-v-me-tv-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-reference-gain-008dxsatcs-com-reference-gain-11565-v-me-tv-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-reference-gain-009dxsatcs-com-reference-gain-11554-v-ihtv-feed-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-reference-gain-010

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-TP 5 : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2014 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01